foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

İslam Ülkeleri Neden Kalkınamıyor

desKonuya büyüme ve kalkınma kavramlarını açıklayarak başlayalım. Büyüme; reel milli gelirin veya kişi başına düşen reel gelirin önceki dönemlere göre artmasıdır. Büyüme kavramı daha çok gelişmiş ülkeler için kullanılan bir kavramdır. Kalkınma kavramı içinde anlatılacağı gibi, gelişmiş ülkeler bir takım sosyal, ekonomik, teknolojik, kültürel ve toplumsal dönüşümlerini çok öncelerden gerçekleştirdikleri için onların temel sorunu reel gelirlerini artırmaktır. Devamı

,

 

İletişim Unsurları

İletişim her şeyden önce insan insana bir sosyal ilişki olduğu için, en az iki kişi arasında, duygu ve düşünce alışverişi sağlamaktır. O halde, iletişimde karşılıklı duygu ve düşünce alışverişini sağlayan yani mesaj alıp veren insanlar vardır. 

Devamını oku: ...

Oğuz Kağan Destanı

Destanın küçük bir bölümü

Günlerden bir gün Ay Kağan bir erkek çocuk doğurdu.

Devamını oku: ...

Kanuni lakabı verilen Sultan Süleyman

Tebaası tarafından kendisine ancak Kanuni lakabı verilen Sultan Süleyman, yeni bir hukuk devleti anlayışının da müjdecisi oldu. Yavuz'un Cihan çapındaki icraatı sırasında gerek devletler hukukunda gerek Amme ve şahıs hukukunda yaptığı hatalar, Kanuni tarafından derhal düzeltildi.

Devamını oku: ...

Okullarda bulundurulacak sivil savunma  dosya içeriği

Her okul ve kurum müdürü sivil savunma ile ilgili yaptığı ve yapacağı iş ve işlemler için 490 desimal numaralı bir dosya oluşturacaktır. Bu dosyanın örnek içeriği aşağıdaki şekilde olabilir.

Devamını oku: ...

Çocuğum üstün yetenekli

Özel bir okulun davetlisi olarak İstanbul'a gelen ABD'li bilim insanı James Delisle, üstün yetenekli çocuklarla ilgili yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Üstün yetenekli çocukları diğerlerinden ayırmamak gerektiğini savunan Delisle, bu konuda 

Devamını oku: ...

Beyin yıkama ve İkna metotları

Kore savaşından sonra esir alınan çeşitli ülke askerlerine karşı uyguladıkları beyin yıkama ve ikna metotları ile ilgili olarak "Beyin yıkama ve İkna metotları adlı eserden alınmıştır...

“Çinliler; bu vatansever esirleri 

Devamını oku: ...

Kasla ve kemikle başarılamayan

Benim kasla ve kemikle başarmaya çalıştığımı yaşlı bir adam gülümseme, anlayış ve şefkat dolu birkaç cümle ile başarmıştı.

Terry Dobson, Aikido'nun kurucusu ve dünyanın en büyük dövüş ustası olarak bilinen 

Devamını oku: ...

Başarıyı etkileyen faktörler 

İnsan önceden belirlediği bir hedefe doğru alelade değildi yakıcı bir arzu duyarsa, mutlaka başarıya ulaşır. Hedefe ulaşmak için duyulan başarı arzusunun dozu, başarı için gereken yakıt demektir. Bu yakıt insanları harekete geçirir ve kişilere bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji verir. 

Yakıcı ve içten gelen bir başarı arzusu Sonuçta Büyük başarıları doğurur. Kişinin bu Arzuyu duymadan istediği sonuca ulaşması mümkün değildir. İnsan ancak bir şeyi çok Arzular arzuluyorsa ona ulaşabilir. Yakıcı bir işte bütün engelleri aşabilir.

Devamını oku: ...

meblogo

11 Nisan 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete  Sayı : 30388

Millî Eğitim Bakanlığından: millî eğitim bakanlığı hayat boyu öğrenme kurumları yönetmeliği

Birinci bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Devamını oku: Son...

YÖNETİM:  Bir işi çekip çevirmek, idare etmek sanatıdır. İnsanın var olduğu günden beri, sosyal ve ekonomik muhtevası ile en küçük toplum olan ailenin yönetiminden tutun da büyük toplulukların çekip çevrilmesi işlerinin düzenli şekilde ve istenen amaca ulaştırmak için, planlayan, teşkilatlandıran, kadrolandıran,

yürütme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getiren, grubu başarıyla amaca ulaştırmakla ve sonuçta gurubu ile mutluluğu paylaşan, yeni görevlere her an hazır bulunduran, idare eden kişi yöneten, yönetici olarak adlandırılır. Yönetenin yönettiği kişilere ise yönetilen denilmektedir. Yönetim en eski bilimdir. Tarih boyunca insanlar ya yönetmiş yahut ta yönetilmiştir.

Devamını oku: ...

Siz hangi zekâya sahipsiniz?

Hangi tür zekâya sahip olduğunuzu biliyor musunuz?

Eskiden tek zekâ kavramından bahsedilirken bugün 8 farklı zekâ türü olduğu kabul ediliyor. 

Peki, siz hangi zekâ türüne sahipsiniz? İşte 8 farklı zekâ türü... 

Sözel zekâ: Kelimeleri etkili kullanma yeteneğidir. Dinleyerek öğrenmeyi sever, duygu ve düşüncelerini sözel ifadelerle aktarırlar. İyi yazarlar, iyi anlatırlar, kitap okumayı, kelime oyunları severler. Kavramlarla ve kelimelerle düşünürler. 

Devamını oku: ...

Hatemülenbiya geleceğinin müjdesi

Hatemülenbiya geleceğini evvelce haber vermiş olanlardan birisi de (İyad) kabilelerinin ulusu olan meşhur (Kassı bini Saide) dir ki ,pek çok yaşamış ve sır çözmekle pek ziyade şöhret bulmuş bir adamdır.

Hatta ,çok ihtiyarken (Sûku Ukkâz) da bir kızıl deve üzerinde olduğu ve Arabın güzel  söz söyleyenleri orada hazır bulunduğu halde bütün bir hutbe okumuştu.O vakit Fahrialem Hazretleri de (Sûku Ukkâz) 'da bulunup onun bu hutbesini dinlemişti.Fakat henüz halkı davete memur olmamıştı.

Devamını oku: ...

Az Uyuyan Çocuk Başarısız Oluyor

Araştırmalar, uykuları yetersiz olan çocukların okuma, yazma ve problem çözme becerilerinin bozulduğunu ve sağlıklı uyuyanlara göre daha düşük notlar aldıklarını gösteriyor. Amerikan Hastanesi Uyku Kliniği Bölüm Şefi Dr. 

Sabri Derman, uykunun, vücudun değil, beynin dinlenmesi için şart olduğunu dile getirerek, uykunun beynin ve vücudun en verimli şekilde iş görmesi için olmazsa olmazı olduğunu bildirdi.

Devamını oku: Az...

İndirmek istediğiniz form üzerine mausun sağ kulakçığı ile tıklayıp açılan pencereden "Resmi farklı kaydet" seçeneğini tıklayrak belgeyi bilgisyarınıza indirebilirsinizekler meb ikogretim okuloncesi yonetmelik 26072014 01

 

ekler meb ikogretim okuloncesi yonetmelik 26072014 02

ekler meb ikogretim okuloncesi yonetmelik 26072014 03

ekler meb ikogretim okuloncesi yonetmelik 26072014 04

ekler meb ikogretim okuloncesi yonetmelik 26072014 05


 

ekler meb ikogretim okuloncesi yonetmelik 26072014 06

ekler meb ikogretim okuloncesi yonetmelik 26072014 07

ekler meb ikogretim okuloncesi yonetmelik 26072014 08

ekler meb ikogretim okuloncesi yonetmelik 26072014 09


 

ekler meb ikogretim okuloncesi yonetmelik 26072014 10

ekler meb ikogretim okuloncesi yonetmelik 26072014 10

ekler meb ikogretim okuloncesi yonetmelik 26072014 11

ekler meb ikogretim okuloncesi yonetmelik 26072014 12


 

 

ekler meb ikogretim okuloncesi yonetmelik 26072014 13

 

ekler meb ikogretim okuloncesi yonetmelik 26072014 14

 

ekler meb ikogretim okuloncesi yonetmelik 26072014 14

ekler meb ikogretim okuloncesi yonetmelik 26072014 15

ekler meb ikogretim okuloncesi yonetmelik 26072014 16

 

ekler meb ikogretim okuloncesi yonetmelik 26072014 17

ekler meb ikogretim okuloncesi yonetmelik 26072014 18

 

 

sozlesme rnegi


 

 

04.05.2005 tarih ve 25805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren; Milli Eğitim Bakanlığı Merkez, Taşra, Yurtdışı Teşkilatı ve bağlı kuruluşları, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerine tabi olup Arşiv malzemelerinin saklama süreleri açısından aşağıdaki cetvele göre işlem yapacaklardır.

Arşiv malzemelerinin saklama süreleri cetveli

SIRANO MALZEMENİNADI SAKLANACAĞI ARŞİV VE SÜRESİ (YIL)
1 Diploma defteri Okul, il veya ilçe MEM-Süresiz
2 Öğrenci Künye Defteri Okulda-Süresiz
3 Tasdikname Defteri Okulda-Süresiz
4 Sınıf Geçme Defteri Okulda-Süresiz
5 Sınıf Geçme Defteri Okul, İl ve İlçe MEM-Süresiz
6 Karne Kayıt Defteri Okulda-Süresiz
7 Okul Dışı Künye Defteri Okulda-Süresiz
8 Ders Denetleme Defteri Okulda-Süresiz
9 Günlük Nöbet Defteri Okulda-Süresiz
10 Öğretmen, memur,hizmetli devam- devamsızlık Defteri Okulda-Süresiz
11 Personel devam-devamsızlık cetveli İlgili Birimde-l yıl
12 Öğretmen not defteri Okulda-l yıl
13 Sınıf Ders Defteri Okulda-l yıl
14 Öğrenci Yoklama Defteri Okulda-2 yıl
15 Öğrenci Hasta Sevk Defteri Okulda-l Yıl
16 Hasta Kayıt Revir Defteri Okulda-l Yıl
17 Revir İlaç Sarf Defteri Okulda-5 yıl
18 Disiplin Kurulu Karar Defteri İlgili Birimde-l0 yıl
19 Öğrenci Eşya Dağıtımı Defteri İlgili Birimde-5 yıl
20 Öğrenci Taksit Defteri İlgili Birimde-3 yıl
21 Günlük Tabela Defteri İlgili Birimde-l yıl
22 Kurs Belgesi Defteri İlgili Birimde-Süresiz
23 Demirbaş Eşya Defterleri (Bakanlık onay İle değiştirildikten sonra) İlgili Birimde-5 yıl
24 Demirbaş Eşya Özet Defteri İlgili Birimde-Süresiz
25 Teftiş Defteri İlgili Birimde-Süresiz
26 Gelen-Giden Evrak Defteri İlgili Birimde-5-yıl
27 Ortak kayıt defteri (Kooperatif) İlgili Birimde-Süresiz
28 Yönetim Kurulu Karar Defteri İlgili Birimde-5 Yıl
29 Envanter ve Bilanço Defteri İlgili Birimde-5 yıl
30 Ortak Alışveriş Defteri İlgili Birimde-3 yıl
31 Temizlik Malzeme Sarf Defteri Okulda-5 yıl
32 Takım Dağıtım Defteri İlgili Birimde-l yıl
33 Ruhsatname ve Muadelet Vesikaları Kütük Defteri İlgili Birimde-Süresiz
34 Yoğaltım Defteri Okulda-5 yıl
35 Ayniyat ve Yevmiye Defteri Okulda-5 Yıl
36 Kasa Defteri Okulda-5 yıl
37 Ambar Esas Defteri İlgili Birimde-5 yıl
38 Alacaklılar-Borçlular Defteri İlgili Birimde-5 yıl
39 Depo Defteri İlgili Birimde-Süresiz
40 Üye Kayıt Defteri İlgili Birimde-Süresiz
41 Danışma Kurulu Kararı Defteri İlgili Birimde-l0 yıl
42 Kol Faaliyetleri Defteri İlgili Birimde-5 yıl
43 Maaş-Ücret Defteri İlgili Birimde-Süresiz
44 Ek Ders Ücretleri Defteri İlgili Birimde-5 yıl
45 Ödenek, Avans-Kredi Defteri İlgili Birimde-5 yıl
46 Öğrenci Dosyası (Gündüzlü,Yatılı,Burslu) Okulda- Süresiz
47 Yurtdışında Öğrenim Gören Dövizli, Dövizsiz Özel-Resmi Öğrenci Dosyası İlgili Birimde-Süresiz
48 Kanaat Not Çizelgesi Dosyası Okulda-3 yıl (Denetim Görmesi  Şartıyla)
49 Öğretmenler Kurulu Tutanakları Dosyası Okulda-5 yıl
50 Disiplin Kurulu Belgeleri Dosyası Okulda-6 yıl
51 Öğretmenlerin Haftalık Ders Dağıtım çizelgesi Okulda-3 yıl ilgili Dairede l yıl
52 Personel Özlük Dosyası Son görev yaptığı yerde 66 yaş kadar
53 Gizli Yazılar Dosyası (Yönetmeliğin 7. Maddesine göre gizliliği kaldırılmayanlar) Seferberlik Dosyası İlgili Birimde- Süresiz
54 Gider Tahakkukuyla ilgili Dosyalar

İlgili Birimde-5 yıl (Sayıştayda İlamı

Kesinleşmesi Şartıyla

55 İnceleme-Soruşturma Dosyası Soruşturmayı Yapan Birimde-Süresiz
56 Yüksek Disiplin Kurulu Kararları İlgili Birimde-Süresiz
57 Sicil Dosyaları İlgili Birimde l0l yıl saklandıktan sonra Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek
58 Emeklilik Dosyası İlgili Birimde-Süresiz
59

Mecburi Hizmet Takibat Dosyası

(Takibat Bittikten Sonra)

İlgili Birimde-5 yıl
60 Stajyerlik Dosyası Okulda-5 yıl
6l Kapanan Özel Öğretim Kurum Dosyaları İlgili Birimde-5 yıl
62 İdari Dava Dosyaları İlgili Birimde-l0 yıl
63 Konut Tahsisi Dosyası İlgili Birimde-Süresiz
64 Konut Kirası Dosyası İlgili Birimde-5 yıl
65 Yurtdışı Teşkilatının Avans Kredi ve Mahsup Dosyaları İlgili Birimde-5 yıl (Sayıştayda İlamı Kesinleşmesi Şartıyla)
66 GAP Projesi ile ilgili Dosyalar İlgili Birimde-5 yıl
67 Milli Güvenlik Siyaseti ile ilgili Yazışmalar Dosyası

İlgili Birimde-5 yıl, Bakanlık Arşivinde

Süresiz

68 Eğitim- Öğretim Yüksek Kurulu, Talim ve Terbiye Kurulu, Danışma Kurulları ve sürekli Kurulların Kararları Milletlerarası Antlaşmalar, Projeler Kararlar İlgili Birimde-5 yıl Bakanlık Arşivinde l0 yıl saklandıktan sonra DAGM. Devredilecek.
69 Resmi Burslu Yüksek Ögrenim Öğrencilerinin ödeneklerinin tespit Edilmesine ait Bakanlar Kurulu Kararları İlgili Birimde-Süresiz
70 Şura Toplantılarıyla ilgili karar, plan ve dökümanlar İlgili Birimde-5 yıl, Bakanlık  Arşivinde süresiz
71 Ders ve yardımcı ders kitaplarının asılları ile bunlara ait programlar ve şartnameler İlgili Birimde-Süresiz
72 Talim ve Terbiye Kurulu Mütalaaları İlgili Birimde-Süresiz
73 Öğretim Programları ve bunlara ait raporlar, kararlar İlgili Birimde-Süresiz
74 Eğitim ve Öğretimle ilgili araştırma ve Değerlendirme raporları İlgili Birimde-Süresiz
75 Özlük haklarını belirten diploma, tasdikname ve benzerinin denkliğini gösteren belgeler İlgili Birimde-l0 Yıl
76 Kurum, Kuruluş ve şahıslarla yapılan Sözleşmeler, protokollar İlgili Birimlerde-Süresiz
77 Kalkınmada öncelikli illerin yatırımlarıyla İlgili plan, program ve raporları İlgili Birimde-5 yıl
78 Okul, kurum ve öğretmen denetleme raporları İkinci bir denetim geçirmek şartıyla İlgili Birimde-3 yıl
79 Faaliyet programları, brifing dosyaları, Faaliyet raporları ve çalışma takvimi İlgili Birimde-l yıl
80 Yıllık icra plan ve programlarıyla ilgili dökümanlar İlgili Birimde-5 yıl
81 Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararları ve blançolar İlgili Birimde-l0 yıl
82 Özel eğitim uygulananlara ait her türlü Test,rapor ve benzeri belgeler İlgili Birimde-Süresiz
83 Merkezi sistemle yapılan sınav sonuçları İlgili Birimde-l yıl
84 Eğitimci lider tezleri İlgili Birimde-Süresiz
85 Yazılı Yoklama Kağıtları Okulda-l yıl
86 İmtihan kağıtları ve tutanakları Okulda-2 yıl
87 Öğrenci yoklama fişleri Okulda-2 yıl
88 Stajyerlik onayları İlgili Birimde-l5 yıl
89 Okul ve kurum açma kapama onayları İlgili Birimde-Süresiz
90 Yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirme onayları İlgili Birimde-5 yıl
91 Yıllık, mazeret ve sağlık izini onayları İlgili Birimde-3 yıl
92 Terfi teklifi cetveli İlgili Birimde-l yıl
93 İlkokul öğretmenlerinin atama ve nakit Kararnameleri listesi İlgili Birimde-3 yıl il MEM. süresiz
94 Kadro ihdas ve tenkisleri İlgili Birimde-5 yıl
95 Kadro kaybı İlgili Birimde-Süresiz
96 Kadro Değişikliği cetvelleri İlgili Birimde-Süresiz
97 Dolu kadro değişikliğine ait isimlendirme listeleri İlgili Birimde-l0 yıl
98 Vizeli kadro cetvelleri İlgili Birimde-5 yıl
99 Sürekli işçi kadrolarına ait vizeli cetveller İlgili Birimde-Süresiz
100 Yan ödeme ve özel hizmet tazminatı  
101 Vizeli cetvelleri İlgili Birimde-5 yıl
102 Sigorta primi belgeleri İlgili Birimde-Süresiz
103 Öğrencilerle ilgili sözleşmeler Okulda-5 yıl
104 İl MEM. Öğrencileri yetiştirme ve imtihanlara hazırlama kursları fonu hesabı formu İL MEM-5 yıl
105 İlçe MEM. Öğrencileri yetiştirme ve imtihanlara kurs merkezi toplam bütçesi formu İlgili Birimlerde 5 yıl
106 İstatistikler ve ilgili dökümanlar Bilgiyi veren birimlerde l yıl, değerlendirecek birimde süresiz
107 Tarihçeler İlgili Birimlerde-Süresiz
108 TBMM’de verilen soru önergelerine gönderilen cevaplar İlgili Birimde-l yıl
109 Film (Negatif) İlgili Birimde- Süresiz
110 Film (Pozitif-Kopya) İlgili Birimde-l0 yıl
111 Eğitim ve Öğretimle ilgili şura, seminer sergi, yarışma ve benzeri faaliyetlerle fotoğraf, albüm, slaytses ve görüntü bantları İlgili Birimde-Süresiz
112 Kullanılmayan (Deşifre olmayan) imtihan soruları İlgili Birimde-Süresiz
113 Merkezi sistemle yapılan imtihanlara ait soru kitapçıklarının birer örneği İlgili Birimde-Süresiz
114 Unesco, yerli ve yabancı kuruluşlarca yurtiçinde veya yurtdışında sağlanan imkanlarla staj, kurs, master, doktora öğrenimi görenlere ait evrak İlgili Birimde-Süresiz
115 İncelenerek okullara tavsiye edilmesi isteğiyle Bakanlığımıza gönderilen ve incelendikten sonra uygun bulunan veya bulunmayan kitap ve diğer eğitim araçları İlgili Birimde-5 yıl
116 Hibe yolu ile temin edilen makine, teçhizat, taşıt ve benzeri malzemelere ait belgeler İlgili birimde-Süresiz
117 Ayniyat talimatnamesi gereğince düzenlenen alındı, devir-teslim, sayım, kayıttan düşme tutanakları ve benzeri belgeler İlgili Birimde-5 yıl
118 Demirbaş eşya tahsis emirleri İlgili Birimde-5 yıl
119 Satınalma işlemleriyle ilgili karar İlgili Birimde-5 yıl (Sayıştay ilamı kesinleşmesi şartıyla)
120 İhale evrakı ve benzeri  
121 Aidat tahsilat makbuzu ve dekontlar Okulda-3 yıl
122 Resmi PTT pulu istek fişleri, makbuzları ve sarf cetvelleri İlgili Birimde-5 yıl
123 Öğrencinin tahakkuk eden yevmiyeleri cetveli                   (Döner sermayeli kurumlarda) İlgili Birimde-5 yıl
124 Döner sermaye muhasebesi ve işlemleriyle ilgili belgeler İlgili Birimde-5 yıl
125 Diğer kurumlardan alınan uygulamaya esas görüşler İlgili Birimde-Süresiz
126 Bina, arsa ve arazi tahsisi onayları, tapu, tapu tahsis belgeleri ve imar planları İlgili Birimde-Süresiz
127 Gayrimenkul kamulaştırma, satınalma belgeleri İl MEM.ve ilgili Birimlerde- Süresiz
128 İnşaat ve tesisat hesap ve projeleri ödenek tahsis, tenkis ve aktarma yazıları İlgili Birimde-l yıl
129 Ödeme emirleri ve icmali İlgili Birimde-l yıl
130 Bütçe ve yatırım tesisleri İlgili Birimde-l yıl
131 Kanun teklifleri (Kanunlaştıktan sonra) İlgili Birimde-l yıl
132 Sayıştay ilamları, yargı kağıtları ve Sayıştayla bu konuda yapılan yazışmalar İlgili Birimde-5 yıl
133 İcra kesintileri listesi İlgili Birimde-l yıl
134 l050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği Gereğince tutulacak defter ve belgeler İlgili Birimde-Süresiz
     

 

 


 

OKUL SERVİS ARAÇLARI DENETLEME FORMU
ARACIN TÜRÜ   EV ADRESİ  
ARACIN PLAKASI   TAŞIDIĞI ÖĞRENCİ  
ARACIN MODELİ   ARACIN GÜZERGÂHI  
SÜRÜCÜ ADI   DENETLEME TARİHİ  
TELEFON GSM   DENETLEME AYI  
SIRA NO MEVZUAT İLE ÖNGÖRÜLEN KURALLAR MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE
SEVRİS ARAÇLARI VE SÜRÜCÜ İLE İLGİLİ DENETLEME SONUÇLARI
1 Taşıma kapasitesi üzerinde öğrenci alıyor mu?      
2 Görevli rehber personel bulunuyor mu?      
3 Servis aracının yaşı yönetmeliğe uygun mu?      
4 “DUR” yazılı kırmızı ışıklı lamba bulunuyor mu?      
5 Aracın arkasında standartlara uygun “OKUL TAŞITI” yazısı bulunuyor mu?      
6 Öğrencilerin kolayca ulaşabileceği cam ve çerçevenin sabit olup olmadığı?      
7 Servis aracında “İlkyardım Çantası ve Trafik Seti” bulunuyor mu?      
8 Servis aracında yangın söndürme tüpü bulunuyor mu?      
9 Güzergah İzin Belgesinde belirtilen güzergaha uyuluyor mu?      
10 Servis aracının kapıları mevzuata uygun mu?      
11 Öğrenciyi taahhüt ettiği şekilde götürüp getiriyor mu?      
12 Sürücünün kıyafeti uygun mu?      
13 Sürücü “Öğrenci Yoklama Defteri” tutuyor mu?      
14 Sürücü öğrencilere karşı nazik mi?      
15 Araç hareket halinde iken öğrencilerin cam kapı kenarlarında durmasına izin veriyor mu?      
16 Gerekirse öğrenciyi belli bir süre bekliyor mu?      
17 Okul İdaresi ve servis sürücüsü arasındaki evraklar tam mı?      
18 Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyuluyor mu?      
19 Servis aracının 6 aylık yapılması gereken periyodik bakım ve onarımı yapılıyor mu?      
20 Aracın Zorunlu Mali Sigortası yapılmış mı?      
21 Sürücünün “Sürücü Belgesi” Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 8. Maddesi (ç) fırkasına uygun olup olmadığı?      
22 Esnaf odasınca belirlenen fiyat tarifesine uyuluyor mu?      
23 Araçların kapıları sürücüler tarafından açılıp, kapatılabilecek şekilde otomatik(havalı, hidrolik vb.) veya araç sürücüleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde(mekanik) de olup olmadığı,(otomatik olduğu takdirde kapıların açık veya kapalı olduğunu sürücüye optik veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olup olmadığı?      
24 Araçların yaşlarının on iki yaşından küçük (On iki yaş dahil) olup olmadığı?      

Denetl

         ………………………..                                                        ……………….                  

                 ÖĞRENCİ                                                             OKUL AİLE BİRL.ÜYE

        

           ………………………....                                               …….…………………….

                ÖĞRETMEN                                                             MÜDÜR YARDIMCISI

 

 


 

 

 

 

OKUL KANTİNİ DENETLEME FORMU

AYI:

1-Kantinin genel temizlik durumunu (her gün muntazam olarak genel temizliği yapılmalı, tezgahların temizliğinden kullanılan toz bezleri temiz olmalıdır.)

Temiz                    (   )           Temiz Değil           (     )

2-Öğrencilerin görebileceği bir yerde fiyat listesi :

Var                        (   )         Yok                       (   )

3-Fiyat listesi Okul Müdürlüğünce:

Onaylatılmış         (   )        Onaylatılmamış       (     )

4-Kantinde ambalajsız yiyecek:

Satılıyor              (     )      Satılmıyor                 (   )

5-Ambalajsız yiyecekler kapalı yerde :

Muhafaza ediliyor (   )         Muhafaza edilmiyor (   )

6-Yiyeceklerin taksiminde kullanılan bıçak vs. aletler:

Temiz                   (   )         Temiz değil                 (   )

7-Ambalajlı satılan yiyecekler:

Etiketli                 (   )           Etiketli değil               (   )

8-Etiketlerdeki kullanma tarihini aşan yeyecekler:

Var                       (   )           Yok                           (   )

9-Yiyecekler ve diğer satılan maddeler yerden yüksek raflarda ve cinslerine göre biri birine zarar vermeyecek şekilde sıralanmış mı ?

Evet                       (   )          Hayır                         (   )

10-Kantinde karasinek ve böcek gibi haşerelere karşı önlem:

Alınmış                 (   )         Alınmamış                   (   )

11-Ambalajsız yiyecekler satışı varsa (sandviç, tost vs.) personelin araç –gereci yıkamak için lavabo:

Var                         (   )         Yok                               (   )

12-Lavaboda temizlik malzemesi:

Var                         (   )      Yok                           (   )

13-Lavaboda bir defada kullanılan havlu yada tuvalet kağıdı:

Var                       (   )           Yok                           (   )

14-Gıda maddelerinin ambalajında gazete kağıdı, kullanılmış   diğer ambalaj kağıdı:

Kullanılıyor                 (   )           Kullanılmıyor     (   )

15-Bozulan yiyecek satılıyor ise buzdolabı:

Var                               (   )         Yok                     (   )

PERSONEL

1- Kantinde çalışan personelin sağlık karneleri:

Var                               (   )           Yok                     (     )  

2-Gerekli kontroller zamanında:

Yapılıyor                     (     )         Yapılmıyor       (     )

(Personel sağlık yönünden yılda en az bir defa muayene

ve karaciğer çekilmeli 3 ayda bir dışkı kültürleri

alınmalı, sonuçlar karnelerine işlenmelidir.Personel hastalığında herhangi bir bulaşıcı hastalık ihtimaline karşı hemen muayenehaneye gönderilmelidir.)

3-Personelin kantinde çalışmayı engelleyecek hastalığı:

Var                               (     )           Yok                   (   )                  

4-Personelin elleri ve tırnakları:

Temiz                           (   )           Temiz değil     (     )

5-İş Üniformaları:

Var                                (   )           Yok               (   )

6- İş Üniformaları:

Temiz                           (   )           Temiz değil     (     )

GÜVENLİK

1-Tüp gaz kullanıyorsa emniyeti:

Sağlanmış                   (   )           Sağlanmamış   (     )

2-Yangın söndürücü:

Var                               (   )           Yok               (   )

GÖRÜLEN DİĞER EKSİKLİKLER VE DÜŞÜNCELER  

 

………………………………………………..

www.okulyolu.org

 

 


 

 

 

OKUL AİLE BİRLİĞİ DENETLEME FORMU

    EVET HAYIR
1 Yönetim Kurulu görev süresi 1 yıldır.    
2 Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri en fazla 3 defa seçilir.    
3 Eğitim ve Öğretim yılı içinde en az dört üyenin katılımıyla ayda bir toplanır ve karar yeter sayısı üçtür.    
4 Birlik adına yapılan her türlü harcama ile iş ve işlemlere ilişkin yazışmalar Okul Müdürü ile koordineli yapılır.    
5 Yönetim kurulu kararları, karar defterine el yazısı ile yazılarak imzalanır.    
6 Yönetim kurulu birlik tahmini bütçesini hazırlar ve genel kurulda görüşülen bütçeyi okul ilan panosunda ve internet sayfasında duyurur.    
7 İlgili mevzuata göre tutulan gelir-gider kayıtları eğitim-öğretim yılında her dönem en az birer kere velilerin görebileceği şekilde okul ilan panosuna asılır.    
8 Şartlı bağışlar amaç dışında kullanılamaz.    
9 Kullanılacak belgelerin sayısı ve türü yönetim kurulunca tespit edilir, bastırılır. Kayıt defterinde kayıt altına alınır ve kurum mührüyle mühürlenir.    
10 Kantin gelirinin % 3’ü üçer aylık dönemler halinde takip eden ayın 20’sine kadar hazineye arz bedeli olarak yatırılır.    
11 Elde edilecek gelirin %80’i birliğin %10 İlçe MEM,%10 İl MEM hesabına yatırılır.    
12 Tüm harcamalar birlik yönetim kurulu kararı ile yapılır. Mal ve hizmet alımları birlik yönetim kurulu üyeleri ve uzmanlık gerektiren işlerde aile birliği üyelerini de içine alan az üç kişilik bir komisyon marifetiyle yapılır.    
13

Paralar başkan ve Muhasip üyenin ortak imzasıyla çekilir.

.

   
14 Alınan demirbaşlar tüketim malzemeleri yönetmelik hükümlerine göre okul adına kaydedilerek taşınır işlem fişinin bir örneği harcama belgesine eklenir.    
15 Birliğin gelirlerinin elde edilmesinden ve harcanmasından mevzuata uygun ve okul ihtiyacına göre olmasında sorumludur.    
16

 

Tutulacak Defterler:

 1. Genel Kurul Tutanak Dosyası
   
   
 1. Yönetim Kurulu Karar defteri
   
 1. Gelen –Giden evrak defteri
   
 1. Gelir-Gider Defteri
   
 1. Harcama belgelerinin yer aldığı dosya
   
 1. Gelir/Gider, Makbuzu, alındı belgesi, harcama belgesi
   
 1. İhtiyaç duyulan diğer dosya ve kâğıtlar
   
17 Yönetim Kurulunca yönetim kurulu karar defterinin noterce tasdik edilmesi zorunlu olup, diğer defter ve belgeler birliğin bağlı olduğu İl/İlçe MEM tarafından onaylanır.    

          

   ……………..…….                   …………………….                  ………………………          

Sınıf Öğretmeni              Ana Sınıfı Öğretmeni       Okul Aile Birliği Başkanı

OKUL MÜDÜRÜ

…/…../…………….

OYUNLAR


Gece gündüz

Oyunun Adı: Gece gündüz
Oyun Yeri: Sınıf
Oyunun Seviyesi: 1-3 sınıflar
Oyunun Süresi   : -
Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Öğrencinin dikkat gelişiminin desteklenmesidir.
Açıklama: Öğretmen çocukların dikkatini toplamak için oyunu başlatır. Gece deyince öğrenciler sıra üzerine kapanır, gündüz deyince arkaya yaslanır. Gece gündüz ard arda söylenirken arada öğretmen öğrencilere açıklamalarda uyarılarda bulunur farklı şeyler anlatır tam öğrencinin dikkatinin dağıldığını farkedince gece gündüz tekrar edilir. Arada sözler ters çevrilir gece gündüz sırası gündüz gece olarak değiştirilir ve şaşıran öğrenciye ceza olarak ne kararlaştırılmışsa misal şarkı söyleme taklit yapma gibi ceza verilir.


Mendil Düşürme

Oyunun Adı   : Mendil Düşürme
Oyun Yeri   : Bahçe
Oyunun Seviyesi   : 1-5 sınıflar
Oyunun Süresi   : -
Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Öğrencinin dikkatini toplamak bir konuya çekebilmek. Bütün öğrenciler el ele tutuşur, yüzleri merkeze dönük olarak bir halka yaparlar. Elinde mendil olan bir oyuncu, halka etrafında koşmaya başlar. Mendili bir arkadaşının arkasına bırakır, koşusuna devam eder. Yakalanmadan arkadaşının yerini almaya çalışır. Arkasına mendil konulan öğrenci, mendilin farkına vardığı anda onu alır ve ebenin arkasından kovalar. Eğer kendi yerine kadar arkadaşına dokunamazsa ebe olur. Oyunu tekrarlarlar. Eğer arkadaşına dokunmaya muvaffak olursa kendi yerini alır, arkadaşı ikinci kez ebeliğe devam eder.


Vız vız

Oyunun Adı   : Vız vız
Oyun Yeri   : Sınıf
Oyunun Seviyesi   : 1-5 grubu
Oyunun Süresi   : -
Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Seslerle öğrenciyi yönlendirebilmek dikkat .
Açıklama: Öğretmen çocuklardan bir öğrenciyi dışarı çıkarır ve sınıfta bir öğrenciyi "arı" olarak görevlendirir, ardından dışarı çıkarılan öğrenci içeri alınır ve "arı" öğrenciyi bulması istenir. Görevli öğrenci arıyı bulmak için sınıf içerisinde dolaşırken diğer öğrencilerde sesleri ile ona yardımcı olur. Arı öğrenciye yaklaştıkça vızıldama sesi artar uzaklaştıkça ses azalır böylelikle öğrenci üç seçim hakkını kullanır bulursa kazanır bulamazsa kendisine ceza olarak bir taklit yaptırılır veya bir şarkı söyletilir.


Kayıp Olanı Bul

Oyunun Adı   : Kayıp Olanı Bul
Oyun Yeri   : Sınıf
Oyunun Seviyesi   : 7-8 grubu
Oyunun Süresi   : -
Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Eşyaları tanıyabilme ve var-yok kavramının gelişmesi, sosyal ve dil gelişiminin desteklenmesidir.
Açıklama: Öğretmen çocukların seviye ve dikkatlerini göz önünde bulundurarak birkaç eşya toplar. (defter, kalem, toka, bebek…) Çocuklara bunları dikkatle incelemeleri söylenir. Hazır olduklarında gözleri yumdurulur, öğretmen elindeki eşyalardan bir tanesini saklar. Çocuklara gözlerini açtırarak hangi eşyanın kayıp olduğunu bulmalarını ister. Kayıp eşyayı ilk bulana bir sonraki oyunda saklanacak eşyanın seçimi bırakılır.


Kedi Fareyi Bul

Oyunun Adı   : Kedi Fareyi Bul
Oyun Yeri   : Sınıf
Oyunun Seviyesi   : 7-8 grubu
Oyunun Süresi   : -
Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Uzaklık-yakınlık kavramı ve hayvanların tanıtılması.
Açıklama: Çocuklar arasından bir fare seçilir. Bu kişinin yüzü duvara döndürülür. Diğer oyunculardan birisi fare olur. Bunu kedi bilmemelidir. Öğretmen kediyi yanına çağırır ve;
“ Arkadaşlarının arasına bir fare saklanmış. Sen buna yaklaşırsan bütün arkadaşların kedi gibi miyavlayacak. Ama uzağında olursan hiç birinin sesi çıkmayacak” der.
Bundan sonra kedi yavaş yavaş arkadaşlarının arasında dolaşmaya başlar. Ne zaman kedi miyavlamaları fazlalaşırsa fareye yaklaştığını anlar ve onlar arasında asıl fareyi bulmaya çalışır. Oyunu kazanırsa o da arkadaşları arasında bir kedi seçme hakkına sahip olur.


Para Kimde

Oyunun Adı   : Para Kimde.
Oyun Yeri   : Sınıf
Oyunun Seviyesi   : 1-5. Sınıf
Oyunun Süresi   : -
Oyuncu Sayısı   : Bir sınıf.
Oyun Araç-Gereci   : Madeni para ve mendil.
Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Dikkat geliştirici.
AÇIKLAMA: Bütün sınıf ellerini avuçlar birbirine bakacak şekilde sıranın üzerine çıkarır. Öğretmen avucunun içine koyduğu parayı herkesin avucunun içinden göstermeden geçirmeye başlar. Birinin avucuna çaktırmadan parayı bırakır. Sınıftaki herkesin eline mutlaka dokunur. Kimse elini açmaz. Bir mendilin ucuna bir düğüm atarak bir öğrencinin sırtına vurmaya başlar ve “Para kimde ?” diye sorar. Eğer o kişide para yoksa kafadan bir isim söyler. Daha sonra söylenen isme yönelir ve ona vurarak yeni bir isim öğrenmeye çalışır. Parayı bulana kadar oyun sürer. Paranın kimde olduğunu bulan bir sonraki oyunu oynatma hakkını elde eder.


Güneş, Yağmur,Bulut.

Oyunun Adı   : Güneş, Yağmur,Bulut.
Oyun Yeri   : Sınıf
Oyunun Seviyesi   : 7-8 grubu
Oyunun Süresi   : -
Oyuncu Sayısı   : Tüm sınıf.
Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Dikkat geliştirici.
AÇIKLAMA: Öğretmen öğrencilere güneş dediğinde öğrenciler parmaklarını açarak güneş ışınlarını canlandırır. Yağmur dediğinde üstten elleriyle yağmurun yağışını yaparlar. Bulut dediğinde iki elini birbirine döndürür ve bulut biçimi yaparlar. Buna ay ve sis de eklenebilir. Ay denildiğinde baş ve işaret parmaklarıyla ay taklidi yaparlar. Sis denildiğinde elin bütün parmakları oynatılır.
ÇEŞİTLENDİRME: Başka doğa olayları buz, dolu, güneş tutulması vb. eklenebilir.


Tren Kalktı


Oyunun Adı   : Tren Kalktı
Oyun Yeri   : Sınıf
Oyunun Seviyesi   : 9-10 grubu
Oyunun Süresi   : 4-5 tekrar.
Oyuncu Sayısı   : Bir sınıf.
Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Dikkat geliştirme.
AÇIKLAMA: Oyun grubu kadar 5 vagonluk tren resmi tahtaya çizilir. Oyunu oynatan, gizli bir yere birden elliye kadar bir sayı belirler. Bu sayı  gizlidir, yalnız oynatan kişi bilir. Gruplar sırayla sayı söyler. Sayıyı bulan grup bir puan alır. Bu puan da sırayla vagonların üzerine yazılır. Vagonları tamamlayan grubun treni kalkar ve birinci olur.


Ben Neredeyim ?

Oyunun Adı   : Ben Neredeyim ?
Oyun Yeri   : Sınıf
Oyunun Seviyesi   : 1.sınıflar için.
Oyunun Süresi   : 4-5 tekrar.
Oyuncu sayısı   : Bir sınıf
Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri:Dikkat geliştirme.
AÇIKLAMA   : Sınıf 4’er kişilik gruplara ayrılır.  Oyunu yöneten gruplara sorular yöneltir. “Elimde top var. Ben neredeyim?” gibi alanla ilgili olabilir. “Spor salonu” gibi belirlenen cevabı bulan grup puan alır.
Oyun “Elimde diş fırçası var,neredeyi?” gibi sorularla genişletilebilir.
1.   Aynı mahallede oturanlar grup oluştursun.
2.   (Erik, elma, armut, kiraz, muz) hangi meyveyi seviyorsunuz? Ayni meyveyi sevenler grup oluştursun.
3.   Birbirini tanımayan 2 kişi karşılaştıklarında neler konuşur?


Şöyle – Böyle


Oyunun Adı   : Şöyle – Böyle
Oyun Yeri   : Sınıf
Oyunun Seviyesi   : 1-5 arası
Oyunun Süresi   : 2-3 tekrar.
Oyuncu sayısı   : Bir sınıf.
Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri:Dikkat geliştirmek.
AÇIKLAMA: Oyunu oynatacak olan sınıfı rahatlıkla görebileceği bir noktaya geçer. Öğrenciler
Sıralarında oturmuş durumdadır. Oynatıcı elleriyle bir hareketi yaparken ”şöyle”  derse öğrenciler o hareketi taklit ederler. Eğer bir hareketi yaparken “böyle” der ve elleri ve vücudunun üst bölümü ile hareketlerini yapar. Yanlış yapan oyun dışı kalır. Oyun dışı kalan sıraya kapanır ve oyunun geri kalanını izler. En son kalan yarışı kazanır.
ÇEŞİTLENDİRME: Ayakta oynanabilir. Sözcükler değiştirilebilir. (Ali-veli-tuş-kuş)


Beni Sen Tart.


Oyunun Adı   : Beni Sen Tart.
Oyun Yeri   : Sınıf
Oyunun Seviyesi   : 1-5 sınıflar.
Oyunun Süresi   : -
Oyuncu sayısı   : 8-10 kişi.
Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Dikkat geliştirici.
AÇIKLAMA: Öğrenciler tahtanın önünde yan yana dizilirler. Kollarını birbirine kenetlerler. Öğretmen kekresin kulağına bir isim söyler. Öğretmen birinin ismini söylediğinde bu öğrenci yere oturmaya çalışır. Yanındaki iki öğrenci ise onu oturtmamaya çalışır. Yere oturmayı başaran kazanır. İki baştaki öğrenciye isim söylenmez.
ÇEŞİTLENDİRME: öğrenci zıplamaya çalışır, faklı isimler verilebilir.(çiçek,rakam,yemek)


Sıranı Bul.

Oyunun Adı   : Sıranı Bul.
Oyun Yeri   : Sınıf
Oyunun Seviyesi   : 2-5 sınıflar.
Oyunun Süresi   : -
Oyuncu sayısı: 10 kişi.
Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Dikkat geliştirici.
AÇIKLAMA: Öğrenciler dağınık düzende dururlar. Öğretmen 1-10 arasında numaraları öğrencilerin ayaklarının önüne rakamlar aşağıda olacak şekilde bırakır. “Oku” komutu ile öğrenciler kâğıttaki yazan numaraya yan yana sınıf karşısında sıraya geçmeye çalışır. Sırasını şaşıran ve en geç sıraya geçen yarışı kaybeder. 
ÇEŞİTLENDİRME: 10’dan 1’e doğru istenir.

Oyunun Adı   : Alkışa Uyalım.
Oyun Yeri   : Sınıf
Oyunun Seviyesi   : 1-5 sınıflar.
Oyunun Süresi   : -
Oyuncu sayısı   : Bir sınıf
Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Dikkat geliştirici.
AÇIKLAMA: Öğretmen öğrencilerden kendisi alkış yaptığında onların da alkış yapmasını ister. Oyunda bazen alkış yapıyormuş gibi yapar son anda vazgeçer. Alkışlayan yanar. Oyunda geç kalan ( yani geç alkış yapan da ) yanar. Peş peşe birkaç vuruşla da öğretmen öğrencileri şaşırtmaya  çalışır.
ÇEŞİTLENDİRME: Sıraya vurma, dize vurma gibi.

Oyunun Adı   : Türlü
Oyun Yeri   : Sınıf
Oyunun Seviyesi   : 7 yaş ve üzeri.
Oyunun Süresi   : -
Oyuncu sayısı   : Bir sınıf.
Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Dikkat geliştirici.

AÇIKLAMA: Sınıftaki sıraların oluşturduğu her gruba bir isim verilir. Bu isimler türlü yemeğine konan sebze isimleri verilir. Örnek: Fasulye, kabak, patates, vb. Oynatıcı türlü yemeğini anlatmaya başlar. Bu anlatımın içinde hangi sebzenin adı geçerse o grup alkış yapar. Türlü sözcüğü geçince ise hepsi el vurur.  Anlatımda, mümkün olduğunca sebze adının çok geçmesine gayret edilir. Yanlış el vuran ya da geç el vuran elenir. Her grupta en son kalan o grubun galibi olur.
ÇEŞİTLEME: El vurma, ayağa kalkma, kahkaha atma vb.

Oyunun Adı   : Posta Oyunu.
Oyun Yeri   : Sınıf
Oyunun Seviyesi   : 8-9 yaş grubu.
Oyunun Süresi   : -
Oyuncu sayısı   : Tüm sınıf.
Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Doğduğu yer isimlerinin kavranabilmesi.
AÇIKLAMA: Her çocuğun, bu oyuna katılmadan önce doğduğu yeri öğrenmiş olması beklenir. Oyunda çocuğun doğum yeri kendi adı sayılır. Çocuklar karşılıklı iki sıra halinde dururlar, yahut halka olarak oturur veya ayakta  oynarlar. Öğretmen düdüğü çalınca oyun başlar. Orada bulunan çocukların doğum yerlerine göre iki  yer ismi söyler. Bu söylenen isimler hangi çocukların doğum yeri (yani ismi ise) onlar birbirleri ile yer değiştirirler. Örneğin “İstanbul-Ankara posta” der. Bu çocuklar derhal birbirlerinin  yerine koşar yada “Bitlis – Mardin Posta” gibi. Oyunda ara sıra “Posta kalkıyor, posta” dediği zaman bütün çocuklar ayağa kalkarak yer değiştirirler.

Oyunun Adı   : Dikkat
Oyun Yeri   : Sınıf
Oyunun Seviyesi   : 8-9 Yaş grubu
Oyunun Süresi   : -
Oyuncu sayısı   : Tüm sınıf.
Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Dikkatli dinleyebilme alışkanlığının kazandırılması.
AÇIKLAMA: Öğretmen, içinde bir çok eşya ve kişinin bulunduğu bir hikaye düşünür. Bazı öğrencilere bu hikayedeki kişi veya eşya rolleri verir. (Örneğin: Ahmet,tilki; Ayşe, kırmızı başlıklı kız; Fatma,elma…) Öğretmen hikayeyi anlatırken, adı geçen öğrenci ayağa kalkar. Olduğu yerde döner, tekrar yerine oturur. Sırası gelmesine rağmen ayağa kalkmayan sandalyesinin arkasına geçer, tekrar sırası gelene kadar ayakta durur. Tekrar sırası gelmiyorsa oyun bitene kadar ayakta kalır.
Oyunun Adı   : Bu kelime kaç kelime ?
Oyun Yeri   : Sınıf
Oyunun Seviyesi   : 3.  sınıflar.
Oyunun Süresi   : 10 dk.
Oyuncu sayısı   : Tüm sınıf.
Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Dikkati geliştirmek ve dikkat süresini geliştirmek.
AÇIKLAMA: Çocuklar kağıt ve kalem çıkarırlar. Çocuklara oldukça uzun bir kelime söylenir. Bu kelimedeki harfleri bir defa kullanmak kaydıyla yeni kelimeler bulmaları istenir. 10 dk. Süre verilir. Bu sürenin sonunda oyun durdurulur. Her öğrenci sayfasını yanındaki arkadaşı ile değişir. Sırayla listeler okunur. Söylenen sözcüklerin üstü çizilir. En son üzeri çizilmeyen sözcükler kalır. Üzeri çizilmeden en çok sözcüğü kalan oyunu kazanır. Eğer birden fazla birinci varsa 2 dk. Daha süre verilerek birinci belirlenir.

Oyunun Adı   : Kelime Avı.
Oyun Yeri   : Sınıf
Oyunun Seviyesi   : 5. sınıflar.
Oyunun Süresi   : 25 dk.
Oyuncu sayısı   : Bütün sınıf
Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Dikkati geliştirmek ve kelime bilgisini ölçmek.
AÇIKLAMA: Öğrencilere bir konu söylenir ve bu konuyla ilgili olarak da bir kelime söylenir. Çocuklar bu kelimenin son harfiyle  öğretmenin verdiği konuyla ilgili olarak yeni bir kelime türetirler. Konuyla ilgili kelime söyleyemeyen, yanlış yada farklı konuyla ilgili kelime söyleyen öğrenci oyun dışında kalır. Ayrıca daha önce söylenmiş kelimeyi söyleyen öğrenci de oyundan çıkar.

Oyunun Adı   : Yasak Kelime.
Oyun Yeri   : Sınıf
Oyunun Seviyesi   : 4-5 sınıflar.
Oyunun Süresi   : 10 dk.
Oyuncu sayısı   : Tüm sınıf.
Araç-Gereç      : Kağıt,kalem,defter.
Oyunun Amacı ve Eğitici Değeri: Dikkat geliştirme ve anlamlı cümle kurabilme.
AÇIKLAMA: Alfabeden seçilen sesli harflerden biri “yasak harf”  olarak seçilir. Çocuklardan kurabildikleri kadar uzun ve anlamlı bir cümle kurmaları istenir. Ancak bu cümlenin hiçbir kelimesinde bu yasak harfin geçmemesi gerekmektedir. 10 dk. Sonunda en anlamlı ve uzun cümle kuran öğrenci 1. ilan edilir.
ÇEŞİTLEME: Kurulacak olan cümle belli bir konudan seçilebilir. Sessiz bir harf de seçilebilir.

Oyunun adı: Bahçedeki midilli

Oyun yeri :Bahçe

Oyun seviyesi :1-5.sınıflar

Oyuncu sayısı :Serbest

Araç gereç :-

oyunun amacı :Öğrenciye karşılaştığı zorlukları aşabilme becerisi kazandırmak

Açıklama :Çocuklar el ele tutarak, bir halka yaparlar. Yüzler ortaya dönüktür. Midilli olan çocuk ortadadır.
Dairedeki çocuklar ; " Midilli, sen bahçemize nasıl girdin ?"
Midilli ; " İçeriye atladım."
Dairedeki çocuklar ; "Nasıl çıkacaksın ?"
Midilli ; " İşte böyle."
Dedikten sonra Midilli, halkadakilerin kolları altından çeşitli denemeler yaparak halka dışına çıkamaya çalışır. Midilli dışarı çıkar çıkmaz, halka üzerindeki oyunculardan 3,4 tanesi koşucu olurlar ve Midilli'yi yakalamaya çalışırlar. Midilliyi ilk yakalayan bir sonraki oyun için Midilli olur.

Oyunun adı :Görmeden gözlük takma

Oyun yeri : Sınıf

Seviye : 4-5.sınıflar

Araç gereç : -

Amaç:Öğrencinin dikkat, tahmin ,hafıza becerilerini geliştirmek

Oynanışı: Büyükçe bir adam başı çizilir. Çocuklara bu adamın iyi göremediği ve gözlüğe ihtiyacı olduğu belirtilir ve hazırlanmış gözlük resmini uygun şekilde yerleştirmeleri istenir. Çocuklar sıra ile gelirler ve gözleri kapalı olarak, resme gözlük yerleştirmeye çalışırlar. Arkadaşları da sözel yönergelerle ona yardımcı olurlar.

Oyunun adı : Sincap ceviz oyunu

Oyun yeri : Sınıf

Seviye : 1-5.sınıflar

Amaç:Öğrencinin dikkatini çekmek dikkati ölçmek

Oynanış :Bütün öğrenciler yerlerinde otururlar. Bir öğrenci sincap olur ve ceviz olarak eline silgiyi alır. Diğer öğrenciler, başlarını sıralarının üzerine koyarlar ( Uyuyormuş gibi ). Yanlız bir elleri, avuçları açık olarak yandadır. Sincap, cevizle arkadaşlarının arasında dolaşırken, Cevizi ( Silgiyi ) bir arkadaşının eline bırakır ve yerine oturmak üzere kaçar. Yerine ulaşıncaya kadar yakalanamazsa kurtulur. Eline ceviz konulan öğrenci sincabı yakalayamazsa kendisi bir sonraki oyun için sincap olur.

Oyunun Adı: Mısır patlatma

Oyun yeri :Bahçe,sınıf

Sınıflar : 1-5

Amaç : Dikkat toplama

Oynanış : Çocukların halka olup, yere çömelmeleri istenir. Öğretmen mısır patlatmak için yapılan işlemleri hikâyeleştirerek anlatır. Çocuklar da anlatılanları, hareketlerle gösterirler. Mısırlar patlamaya başladığında öğretmen “pat” diyerek, ayağa kalkar ve çocukların da aynı şekilde ayağa kalkması söylenir. Öğretmen bazen onları yanıltmak için “pat” demeden ayağa kalkar. Öğretmenle birlikte ayağa kalkanlar, yanıldıkları için oyun dışı kalırlar.

Oyunun Adı:  Resmi bil

Oyun yeri : Uygun olan herhangi bir zemin

Sınıflar :1-5

Amaç :  düşünme mukayese yapma yorumlama becerisini geliştirmek

Araç :Sandalye,Minder,Resimli kartlar

RESMİ BİL

Çocuklar uygun bir zemine (sandalye, minder vb.) otururlar. Öğretmen, arkası dönük resimli kartlardan çocuklara birer tane verir. (Top, bebek, araba, lego, bardak, çiçek, tavşan... vs).

Diğerlerinin resmi görmemesi sağlanır. Çocuklar sıra ile ellerindeki resmin özelliklerini söyleyerek, arkadaşlarının bu nesneyi tanımalarını ister. İlk tanıyan başarılı olur.

Oyunun Adı: Mandal Takmaca

Oyun yeri : Bahçe

Sınıflar :Okul Öncesi 1-3

Amaç :Dikkat çabukluk beceri kazanmak

Araç :Çamaşır Mandalı

MANDAL TAKMACA

Sınıf iki gruba ayrılır. Her grubun önüne birer daire çizilir. Gruplardan birer kişi seçilir ve derin kolda tek sıra duran gruplarının tam karşısında ayakta dururlar. Çizilen dairelerin içinde eşit sayıda mandal konur. Müzik başladığında her çocuk sırayla bir mandal alır ve karşıdaki arkadaşının giysisine asar. Önce bitiren grup alkışlanır

Oyunun Adı: Maviş

Oyun yeri :Sınıf

Sınıflar :1-5

Amaç :Dikkat çekmek

Araç :

MAVİŞ (DONDUM)

Çocuklar sınıf içinde dağılırlar. Bir kişi ebedir. Ebe, ebeliği başkasına devretmek için arkadaşlarına dokunmaya çalışacaktır. Ebe dokunmadan önce çocuk mavi dışında herhangi bir renk söyleyip, donar kalırsa, korumalı olacaktır ve ebe onu ebeleyemez. Donup kalanın başkası tarafından dokunulup çözülmesi gerekir. Mavi diyen ebe olur.

Oyunun Adı:Mıstık

Oyun yeri :Sınıf

Sınıflar :3-5

Amaç :El becerisi çabukluk dikkat sağlamak

Araçlar:Mum

Mıstık

Oyun için biri seçilir ve sınıfın bir köşesine gider. Diğer çocuklara birer yakılmış mum verilir. Elinde mum olan çocuklar Mıstık’a yaklaşırlarken “Mustafa, Mıstık, arabaya kıstık, bir mum yaktık, seyrine baktık” derler. Mıstık, ayağa kalkar ve mumları üflemeye başlar. En son kimin mumu sönerse o Mıstık olur.

Oyunun Adı:Sayılar

Oyun yeri :Sınıf

Sınıflar :3-5

Amaç :Dikkat toplama

Araç :

sayılar

Oyun için sınıf üç gruba ayrılır. Üç tane 6, üç tane 7, üç tane 8, üç tane 9 yazılı kartlar gruplara denk şekilde dağıtılır. Sınıfın orta yerine küçük bir daire çizilir. Öğretmen, “6’lar!” dediğinde kartında 6 yazılı çocuklar hemen daireye girerler. En son kim girerse, sevimli bir ceza alır.

Oyunun Adı:Uykucu Horoz

Oyun yeri :Bahçe veya salon

Sınıflar :2-4

Amaç :Dikakt çekmek dikkati bir noktaya toplayabilmek

Araç :


uykucu horoz

Tüm çocuklar yumurta olup, yere otururlar. Uyur gibidirler ve gözlerini açmazlar. Öğretmen tek tek başlarına dokunur. Başına dokunulan çocuk, sessizce kalkar ve öğretmenin peşinden gelir. Son çocuk kalana kadar, öğretmen çocukların başlarına dokunarak kaldırır. Sona kalan çocuğun etrafında sessizce halka olunur. Ve birden, “uykucu horoz, uykucu horoz kalk artık!” diye bağırırlar. Uykucu horoz arkadaşlarını yakalamaya çalışır.

Oyunun Adı:Hayvan Müzesi

Oyun yeri :Sınıf veya salon

Sınıflar :1-5

Amaç :Taklit becerisini geiştirmek dikkati toplayabilmek

Araç :

Hayvan Müzesi

Bir müze bekçisi seçilir. Diğer çocuklar, müzedeki hayvanlar olurlar. Her çocuk, hangi hayvan olacağını kendi seçer, masanın üzerine çıkıp heykel olurlar. Müze bekçisi mumyaları inceler ve müzeden çıkar. Hayvanlar bekçi gidince canlanır, hareket etmeye başlarlar. Bekçi aniden geri döner ve hareket halindeki mumyaları yanar. En sona kalan mumya oyunu kazanır ve müze bekçisi olur.

Oyunun Adı:Uçtu uçtu

Oyun yeri :Sınıf

Sınıflar :1-5

Amaç :Dikkat çekme

Araçlar:

uçtu, UÇTU… uçtu

Oyun, “uçtu, uçtu güvercin uçtu” gibi uçan bir hayvanla başlar. Eğer uçan bir hayvan söylendiyse çocuklar ellerini kaldırıp “uçar!” Diye bağırırlar. Eğer uçmayan bir hayvan söylendiyse çocuklar ellerini yere vurup “uçmaz!” diye bağırırlar.

Oyunun Adı:Mikrop

Oyun yeri :Sınıf

Sınıflar :1-5

Amaç :Sağlık konusuna dikkat çekmek

Araçlar:

MİKROP

Sayışmacayla seçilen çocuk mikrop olur. Arkadaşlarına dokunarak onlara hastalık bulaştırmaya çalışır. Diğerleri de mikroptan kaçmaya çalışırlar. Hastalık kapan çocuk, hasta rolü yaparak yere oturur. En sona kalan çocuk diğer oyunda mikrop rolünü alır.

Oyunun Adı:

Oyun yeri :

Sınıflar :

Amaç :

Araçlar :

Para Kimde?

Sınıf iki gruba ayrılıp karşılıklı masalara geçerler. Öğretmen parayı bir grubun eline verir. Grup üyeleri parayı karşı gruba sezdirmeden masa altında elden ele dolaştırırlar. Karşı grup “Turist geldi!” dediğinde para dolaştıran grup ellerini yumruk şeklinde havaya kaldırırlar. Paranın kimde olduğunu tahmin ederler

Oyunun Adı:

Oyun yeri :

Sınıflar :

Amaç :

Araçlar :

Heykel

Bir ebe seçilir. Ebe diğer çocukları yakalamaya çalışır. Ebe çocuklara yaklaştığında çocuklar çeşitli pozisyonlarda heykel olurlar. Donup kalırlar. Henüz heykel olmamış olanlar heykelleri çözmek için ellerinde çivi, çekiç varmış gibi davranarak arkadaşlarını heykellikten kurtarırlar. En sona kim kalırsa ikinci oyunda ebe olur.

Oyunun Adı:

Oyun yeri :

Sınıflar :

Amaç :

Araçlar :

TRAFİK IŞIKLARI

Çocuklar öğretmen karşısında yan yana dururlar. Her biri bir aracı canlandırıyorlardır. Öğretmen trafik lambalarının renkleri olan kırmızı sarı ve yeşil renklerinden birine sahip olan bir nesne söyler. Çocuklar söylenen nesnenin rengini düşünür ve rengi trafik ışığı gibi düşünerek uygun davranışta bulunurlar. Örneğin çilek denmişse kırmızı ışığın gereği dururlar, çimen denmişse yeşil ışığın gereği harekete geçerler. En sona kalan oyunu kazanır.

Evim Okulum Sınıfım

Oyunun Adı:Evim Okulum Sınıfım

Oyun yeri :Bahçe

Sınıflar :1-5

Amaç :Çabukluk dikkat

EVİM- OKULUM- SINIFIM:

Yere birkaç metre aralıklarla iki çizgi çekilir. Oluşan üç alandan biri evim; biri okulum; diğeri de sınıfım diye adlandırılır. Öğretmen hangi alanın adını söylerse çocuklar o alana koşarlar. Yanılan oyundan ayrılır. Öğretmen yönergelerin temposunu arttırarak veya ardı ardına aynı alanın adını söyleyerek şaşırtmalarda bulunur

Oyunun Adı:Hoplayalım Zıplayalım

Oyun yeri :Sınıf

Sınıflar :1-3

Amaç :Fiziksel hareket dikkat

Araçlar:

HOPLAYALIM, ZIPLAYALIM (bekçi baba)

Çocuklar sınıf içinde dağınık yerleşirler. Zıplayarak sözleri söylerler: “hoplayalım, zıplayalım, gökten elma toplayalım. Bekçi baba geldi!” hepsi yere yatar ve bekçi baba hiç kıpırdamayan bir çocuğu diğer oyunda bekçi baba olarak seçer.

Oyunun Adı:Sandalye Kapmaca

Oyun yeri :Sınıf

Sınıflar :1-4

Amaç :Dikkatini bir konuya toplayabilme konsantre olabilme

Araçlar:Sandalye

SANDALYE KAPMACA

Sınıf mevcudundan bir eksik sayıda sandalye sınıfın içinde düzenlenir. Oyuncular müzik eşliğinde dans ederek sandalyelerin etrafında dönerler. Müzik durduğunda herkes bir sandalye kapar ve oturur. Bir kişi ayakta kalacaktır. Ayakta kalan oyundan ayrılır. Diğer turda bir sandalye daha eskitilir. Tek kişi kalana kadar oyun sürdürülür.

Oyunun Adı:Mİnder Kapmaca

Oyun yeri :Sınıf

Sınıflar :1-4

Amaç :Dikkat uyanıklık

Araçlar :Minder

MİNDER KAPMACA

Sınıf mevcudundan bir eksik sayıda minderler sınıfın içinde düzenlenir. Oyuncular müzik eşliğinde dans ederek minderlerin etrafında dönerler. Müzik durduğunda herkes bir minder kapar ve oturur. Bir kişi ayakta kalacaktır. Ayakta kalan oyundan ayrılır. Diğer turda bir minder daha eskitilir. Tek kişi kalana kadar oyun sürdürülür.

Eller Yardımıyla Hareketler

Oyunun Adı:Eller Yardımıyla Hareketler

Oyun yeri :Bahçe

Sınıflar :3-5

Amaç :Fiziksel hareket,arkadaşları ile uyum sağlama

Araçlar :

Çocuklardan birer eş seçmeleri istenir. Sonra yönergeler verilir ve çocukların uygulaması istenir.

Tek elinizle birbirinizi çekin-itin.

İki elinizle birbirinizi çekin-itin.

Parmaklarınızı birbirinize kenetleyip, çekip-itin.

Avuç içlerinizi birbirine bastırarak, itin.

Ellerinizi birbirinizin ellerine vurarak, ses çıkarın

Sırt sırta verip, yanlardan ellerinizi tutarak, birlikte oturup, kalkın.

Birbirinizi kucaklayın.

El sıkışın.

Dokun-Bil Oyunu

Oyunun Adı:Dokun-Bil Oyunu

Oyun yeri :Sınıf

Sınıflar :1-5

Amaç :dikkat mukayese yorum yapabilme düşünebilme

Araçlar :Bebek, makas, top, lego, kalem, mendil vb

“Dokun Bil” oyunu için öğretmen sınıf içindeki bazı nesneleri (bebek, makas, top, lego, kalem, mendil vb) görünmeyecek şekilde bir poşet ya da çuvala (SMG Kitap Çuvalı) koyar. Çocuklar tek tek çuvalın içini görmeden, ellerini çuval içine sokar ve dokunarak nesneleri tanımaya çalışırlar. Sert-yumuşak nesneleri eşleme-gruplama çalışması yapılır.

Tersine tebbet

Oyunun Adı:Tersine tebbet

Oyun yeri :Salon sınıf

Sınıflar :3-5

Amaç :Dikati istenen noktada toplamak

Araçlar :

Çocuklar ikişerli eş olup, sınıfın değişik yerlerinde, ayakta dururlar. Çiftlerden biri ne yaparsa, karşısındaki çocuk onun tersi hareketlerle taklit eder.

Örn; Sağ kulağını tutmuşsa, diğeri sol kulağını tutar.

Sol ayağını kaldırmışsa, sağ ayağını kaldırır.

Sola dönmüşse, sağa döner

Mutlu ise, mutsuz durur

Gülüyorsa, ağlarmış gibi yapar vb.

Çiftler bu şekilde sınıf içinde gezinebilirler. Bir süre sonra roller değiştirilir. Yanılan oyunu izler.

Oyunun Adı:Bülbül Kafeste

Oyun yeri :

Sınıflar :

Amaç :

Araçlar :

Bülbül Kafeste

Çocuklar el ele tutuşarak bir halka oluştururlar. Bu halka bülbül kafesi olur. Öğretmen, çocuklar arasından iki üç "bülbül" seçer. Bülbüller kafes içinde dolaşırlar.

Oyun sırasında, halkadaki çocuklar,"bülbül kafeste" sözlerini yineleyerek ve ellerini (halkayı bırakarak ) çırpmaya başlarlar. Bu sırada bülbüller halkadan çıkmaya çalışırlar. Halkadaki çocuklar, bülbülleri kafesten dışarı çıkarmamak için  ( bülbül nereden çıkmak istiyorsa oradaki çocuklar ) hemen birbirlerinin ellerini tutarlar, kafesin açık yerini kapatırlar.

Kafesten ( arkadaşlarının kolları, bacakları arasından ) kaçabilen bülbüller oyunu kazanmış olurlar.

Oyunun Adı: Hacıyatmaz

Oyun yeri :

Sınıflar :

Amaç :

Araçlar :

Hacıyatmaz

Çocuklar üçer kişilik kümelere ayrılırlar. Her kümede iki çocuk yüz yüze ve karşılıklı durur; üçüncü çocuk ise bu iki çocuğun arasında ( iki arkadaşının birini sağına, ötekini soluna alacak şekilde, dimdik ve kaskatı )durur. Ortadaki çocuğa iki çocuktan biri, Hacıyatmaz'ı ötekine, öteki de birinci çocuğa doğru, omuzlarından iter. Yandaki çocuklar, Hacıyatmaz'ı düşürmemeye özen gösterirler. Oyunun yinelenmesinde, ortadaki çocuk yana geçer. Üç çocuk da Hacıyatmaz olduktan sonra oyun biter.

.

Ecel gelmiş cihane baş ağrısı bahane. Ecel geldikten sonra paha ne çoktur. Ama hiç biride ölüme çare değildir. Bir iş olacaksa onu ortaya çıkmasına sebep olan olaylar sadece birer bahanedir. Her şey olacağına varır.

Ecel teri dökmek: Tehlikeli bir durum karşısında zor anlar yaşamak.

Eceli gelmiş köpek cami duvarına işer. İnsanların kutsal saydığı şeylere hakaret eden onları aşağılayan artık her türlü cezayı hak etmiş demektir.

Edebi edepsizden öğren. Ahlaksız insanların yaptıklarını ve bu yaptıkları karşısında düştükleri durumları düşünerek hareketlerini davranışlarını düzenle.

Eden bulur, bulan almaz, kısas kıyamete kalmaz. Başkasına kötülük yapan mutlaka karşılığını görür, cezasını bulur. Kimsenin ahı yerde kalmaz. Kıyamete kadar kalmaz.

Eden bulur, sanma kalır, bir gün olur vahtı gelir. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz, bir gün gelir yaptığının hesabını sorulur.

Eden bulur. Kişi başkalarına ne yaparsa karşılığını bulur. İyilik yaparsa oda iyilik görür kötülük yaparsa bir gün oda kötülük görür.

Eden kurtulmuş, diyen kurtulmamış. Bir suçu işleyen kişi ne yapar ne eder kurtulur da bunu görüp tanıklık eden başkalarına anlatan kolay kolay kurtulamaz. Başı derde girer.

Edirne'de ırmak akar, Bursa'nın dağı amber kokar, İstanbul'dan irfan çıkar. Her yerin özellikleri kendine göre Edirne suyu bol ırmakları bol akar, Bursa’nın dağları çiçekleri amber kokusu yayar, İstanbul’dan ise eğitim imkânları okulları kültürü ile ilim irfan sahibi kişiler çıkar.

Efkâr dağıtmak: Sıkıntıdan darlıktan uzaklaşmak için eylemde bulunmak

Eğilen baş kesilmez. Hatasını anlayıp özür dilemesini bileni affetmek gerekir.

Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Yaptığı işlere hile karıştırmayı alışkanlık haline getirenden doğru dürüst iş yapması beklenemez.

Eğri kapının eğrisi mahallenin doğrusu. Şu dünyanın hali evinde en üçkâğıtçı hilekâr yalancı kişi dışarıya kendini en doğru kişi olarak gösterir.

Ek tohumun hasını çekme yiyecek yasını. Eğer bahçenden iyi ürün almak istiyorsa tarlana kaliteli tohum ekmelisin. Kaliteli tohum ekmeli ki tarlandan bol ve kaliteli mahsul alasın başın dertsiz olsun.

Eken biçer konan geçer. Her şey hareket halindedir hiçbir şey yerinde sabit durmaz. Ekin eken sezon sonu mahsulünü alır. Yolcu vakti gelince yoluna gider. İnsan ömrü dolunca vefat eder.

Ekenek olmayınca dikenek olmaz. Nasıl ki toprağa tohum ekmezsek ürün olmazsa aynı şekilde İnsan yan gelip yatar bir iş yapmayınca çalışmayınca karşılığında da bir şey elde edemez. Bir şey kazanmak istiyorsak çalışmalı gayret etmeliyiz. Tembel tembel beklemeliyiz.

Ekmek kapısı: Geçimini sağladığı yer

Ekmek teknesi: Geçim için çalıştığı yeri. Geçimini sağladığı işyeri işi.

Ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmekte üste ver. İşi ustasına ver pahalı olursa olsun gerektiğinde fazlada öde ki yapılan işten memnun kalasın.

Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur. İnsan bir şeyin en iyisine sahip olmak istiyorsa ona göre malzeme bulmayı harcama yapmayı da göze almalıdır.

Ekmeğine yağ sürmek: Farkına varmadan birinin işine gelecek şekilde konuşmak

Ekmek çiğnemeyince yutulmaz. Emek vermeden hiçbir şey olmaz en basit iş ekmek bile ağızda çiğnenmedikçe yutulmaz.

Ekmek elden su gölden: Hiç masraf etmeden yaşamak, Başkalarının sırtından geçinmek.

Ekmek mayadan, kız anadan olur. Nasıl ki iyi ekmek olabilmesi için hamurun iyi mayalanması gerekirse kızın iyi bir şekilde yetişmesi için de anasının iyi huylu olması ve kızını iyi yetiştirmesi gerekir.

El bağlamak: Saygılı olmak, saygı göstermek

El adamı cömert der maldan eder, yiğit der candan eder. İnsan başkalarının ağzına bakıp dolduruşa gelmemelidir. Başkaları cömert der elindeki malını harcatır, işine gelir, ne yiğit adam der düşman üzerine salar, kavgaya salar canından eder.

El adamın öğüdünü verir, ekmeğini vermez. Başkaları insana ancak nasihat eder, akıl verir ama hiçbir zaman ekmek vermez. Karnını doyurmaz.

El atına binen köy ortasında kalır. İnsan başkasına güvenerek bir iş yapmaya kalkarsa iş yarı yolda kalır. Bitirilemez.

Kur’an a El basmak: Kur’an üzerine yemin etmek

El birliği: Bir işin yapılması için birkaç kişinin bir araya gelmesi

El çekmek: Vaz geçmek

El ağzıyla kuş tutma. Başkasının lafına bakarak bir işe kalkışma sonra pişman olursun.

El değmemek: Hiç kullanılmamış çok taze. İlk günkü gibi

El elden üstündür. İnsan ne kadar maharetli ne kadar becerikli olursa olsun mutlaka kendinden daha becerikli insanlar da vardır.

El eli yıkar el de yüzü yıkar. İnsanlar birbirleri ile dayanışma ve yardımlaşma içinde olurlarsa zamanla başkaları da onları örnek alıp aynı güzel adetleri devam ettirirler.

El elin eşeğini türkü çağıra çağıra arar. Başkaları senin işini ancak kendi keyfine göre yapar. Kimseye güvenip işini havale etme.

El elin nesine gülerek gider yasına. Kişi yaşayışı ve huzur için geçimi için kimseye ümit etmemeli her şeyden önce kendine güvenmeli.

El eliyle yılan tut, onu da yalan tut. Kişi kendisi için önemli olan bir işi başkasının demesi ile değil kendi isteğiyle yapmalıdır. Başkasının isteğiyle ancak yılan tutulur onunda aslı astarı yoktur sadece bir espridir.

El etek öpmekle, dudak aşınmaz. İnsan büyüğüne saygı göstermekle bir zarar görmez.

El için ağlayan gözden, yar için ağlayan dizden olur. İnsan eşi dostu başkaları için çok üzülüp aşırı ağlarsa gözünde olur. Sevdiği için ağlayan ise dizini dövmekten harap eder.

El için eşeğinin kuyruğunu kesme, kimi uzun der kimi kısa. Başkaları istedi diye kedi işini düzenlemeye kalkma her kafadan ayrı bir ses ayrı bir yorum çıkar. Sen kendi işini kendine göre yap.

El için kuyu kazan evvela kendi düşer. Başkalarına kötülük için hile yapanlar tuzak kuranlar kuyu kazanlar gün olur kazdıkları kuyuya kendileri düşerler.

El kapısı demirden leblebi, yiyebilene aşk olsun. Başkasının işinde çalışmak başkasına hizmet edip para kazanmak zor iştir. Bunu başarabilen büyük insandır. Bu herkesin yapabileceği iş değildir.

El üstünde gömlek eskimez. Emanet olarak şey dikkatle korunur daha sonra da geri verilir. Ona bir şey olmaz. Borç para da böyledir.

El vergisi, gönül sevgisi. Birisi bize bir şey hediye verirse bizimde ona karşı gönlümüzde bir sevgi oluşur.

El yarası unutulur dil yarası unutulmaz. İnsana fiziki olarak verilen zarar veya insana bir aletle verile yapılan saldırıyla oluşan yara iyileşir ama söylenen ağır söz kolay kolay unutulmaz.

Eli ağzına yetmemek. Kendine yeterli olamamak. Kendi ihtiyacını karşılayamayacak durumda olmak

Eli açık: Cömert, Cimri olmayan

Eli çabuk: Bir işi yaparken hızla hareket eden. Hızlı çalışan

Eli ekmek tutmak: İş sahibi olmak, kendini idare edecek bir işe sahip olmak. İş yapabilecek konuma gelmek.

Eli hafif: Diş hekimi veya hemşire gibi yaptığı işte karşısındakine acı eziyet vermeyen

Eli sıkı: Harcama yaparken çok harcama yapmayan cimri

Eli uzun: Hırsız.

Eli yatmamak: İşi bir türlü becerememek

Eli yatkın: Becerikli

Eli yüzü düzgün: Güzel yakışıklı

Elifi görse mertek sanır: Hiç bir şeyden anlamayan okuma yazma bilmeyen

Elçiye zeval olmaz. Sadece kendisine verilen görevi yerine getirmekle görevli olan kişiye söylediği işimize gelmese bile kötü davranılmaz çünkü o sadece bir elçidir. Kendisine verilen görevi yerine getiriyor.

Elde bulunan beyde bulunmaz. Herkes beyi veya varlıklı zengin olanları her şeyi bulunur hiçbir şeye ihtiyacı yoktur zanneder. Hâlbuki öyle şeyler olur ki beyde bulunmaz ama normal birçok insanda bulunur.

Ele uyan eşini tez boşar. Başkasının lafı ile iş yapanlar çok kısa zamanda yanılırlar. Yaptıkları yanlışla da kendilerine zarar verirler.

Ele verir talkını kendi yutar salkımı. Yenecek şeyin çok küçük bir kısmını başkalarına verirken asıl önemli bölümünü kendisi yer.

Elin ağrısı ele seyran gelir. Kişinin derdinin sıkıntısının büyüklüğü başkaları için hiçte önemli olmayabilir.

Elin ağzı torba değil ki büzesin. İnsanlar işin doğruluğunu bilmeden dilediği gibi konuşur söyler neyi niçin konuştuklarını bizim işimize gelsin gelmesin kontrol edemeyiz ve ya niçin böyle söyledi diye söyleyenleri susturamayız. Herkes dilediği gibi konuşur.

Elin atına binen tez iner. Bir işte başkalarının desteği ile yükselenler veya bir iş için başkalarına güvenip başlayanlar çok kolay başarısız olup yarı yolda kalırlar. Hatta hiç başarılı olamazlar. İnsan bir işi yaparken önce kendine kendi gücüne kendi becerisine güvenmeli.

Elin hamuru ile erkek işine karışılmaz. Kadın kendi işini bilmeli ve kendi işini yapmalı, kendi işi dururken erkeğin işine karışmamalı.

Elin yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sanır. Başkasının gücünü bilmeyen başkasından dayak yemeyen kendini çok güçlü sanır.

Eline geç ustadan ayağına çabuk dilenci yeğdir. Bir işi zamanında bitiremeyen ustadan, işi onun kadar bilmese de zamanında yetiştiren usta daha iyidir.

Elini ne aç nede yum. İnsan ne çok savurgan olmalı nede Cimri olmalı her ikisi de zararlı olabilir.

Elma ağaçtan uzak düşmez. İnsan yaptıklarının sonucunu da mutlaka görür. İnsan yaptığının sonucunu da eninde sonunda görür.

Elmanın dibi göl, armudun dibi yol olmalı. Elma ağacı çok ister armut ise susuz ve kurak yerde yetişir.

Elmayı çayıra armudu bayıra. Elmayı sulak yere armut ağacını ise susuz kurak yere dikmeli.

Elmayı görmeden taş atma. Bir işin nereye varacağını bilmeden sonucu hakkında konuşmaya başlama.

Elti eltiye eş olmaz, arpa unundan aş olmaz. Herkes birbiriyle dost olabilirde eltiler birbirine dost olamazlar anlaşamazlar. Aynı şekilde arpa unundan da aş olmaz. Olsa da yenmez.

Emanet eşeğin yuları gevşek olur. Bir şeyi emanet almışsan ona çok dikkat et her an için başına bir şeyler gelebilir.

Emanete hıyanet olmaz. Sana bir şey geçici olarak emanet olarak verilmişse ona çok dikkat etmeli ve ona zarar vermemelisin. Emanete zarar verebilecek davranışlardan uzak durmalı ve aldığın gibi teslim etmelisin.

Emek olmasa yemek olmaz. İnsan çalışmadan hiç bir şey kazanamaz. Kazanmak için çalışmak gayret etmek gerek.

En kolay iş yemek, çiğnemeden yutulmaz. Ne kadar kolay olursa olsun mutlaka her işin bir zorluğu vardır.

Ense yapmak: Yan gelip yatmak, Keyfine bakmak

Ensesi kalın: Zengin

Ensesine binmek: Birini sıkıştırıp istediğin yaptırmak.

Ergen gözüyle kız, gece gözüyle bez alma. Gençsen toysan henüz sağlıklı karar verecek konumda değilsen hayati konularda kendin karar verme. Daima aklı başında tecrübeli görmüş geçirmiş insanlara akıl tanış onların nasihatlerini dinle. Sonra yanlış karar verebilirsin.

Ergene karı boşamak kolaydır. Bir insanın sorumlu olmadığı bir konuda istediği gibi konuşması ahkâm kesmesi akıl vermesi kolaydır, âmâ bir de sen sorumlu insanlara sor bakalım bir işin ne kadar zor yanları vardır.

Erik dalına basma, her söze kulak asma. Nasıl ki erik ağacının dalı zayıf olur basınca kolay kırılır düşersek söylenen her söze de aynı şekilde güvenmemeliyiz. Sonra bize zararı olabilir.

Erine göre bağla başını tencerene göre kaynat aşını. Giyim kuşamını aile şartlarına göre çevrene ailenin isteğine göre ayarla. Aynı şekilde mutfak giderin ide gelirine göre ayarla ki sonra yokluk ve sıkıntı çekmeyesin.

Erkek aslan dişisinden kuvvet alır. İnsanı becerikli iş bilen işinde başarılı yapan eşidir. Eşi ne kadar maharetli olursa kocada oka dar başarılı olur.

Erkekliğin onda dokuzu kaçmak onda biri hiç yakalanmamaktır. İnsan dolduruşa gelip başkaları ile kavgaya girmemeli hele hele gücünün yetmeyeceği bir durumla karşılaşınca en akıllı iş oradan kaçmaktır. Hatta mümkünse hiç yakalanmamaktır.

Erken evlenen döl, erken kalkan yol alır. İşine erken başlayan emsallerine göre daha erken hedefe varır.

Erken kalkan yol alır. Bir işin yapılması için zamanında, erken vakit, gerektiği şekilde hareket eden çok kolay hedefe varır.

Erken öten horozun kafasını keserler. İnsan bir konuda zamanından önce olup olmaz yere konuşursa mutlaka hata eder bu hatanın cezasını da ona çektiriler.

Esirgenen göze çöp batar. İnsan bir şeye çok itina, çok titizlik gösterir ise mutlaka ona bir aksilik bulaşır.

Esip savurmak: Bağırıp çağırmak.

Eski dost düşman olmaz. Her şeyin yenisi makbuldür. Yeni daha fazla dayanır daha sağlam olur ama dostun eskisi daha sağlam olur. O uzun tecrübelerden geçmiş birçok şeyi yaşamış görmüştür. Dostluğu kolay kolay unutulmaz.

Eski hamam eski tas: Hiçbir şey değişmemiş her şey aynı.

Eski kafalı: Yeniliğe açık olmayan, itiraz eden

Eskiye rağbet olsa bitpazarına nur yağardı. Eskimiş eşyanın kıymeti olsaydı eskici pazarları müşteriden girilmez olurdu. Herkes eskici pazarına giderdi.

Eşeğe altın semer vursalar eşek yine eşektir. İnsan kıyafetinin değişmesiyle huyunu değiştirmez. Huyu neyse yine odur.

Eşeğe rakı içirmişler çulunu bahşiş vermiş. Rakı içen kişi kabadayılığın yanında ahmaklığı ile de kendini gösterir. Karşısındakine cömert görüneyim diye kalkıp nesi var nesi yok başkalarına dağıtır.

Eşeğe cilve yap demişler, çifte atmış. İnsanlar arasında nasıl hareket edeceğini bilmeyen kişiye ne dersen de o yine yaptığı hareketlerle karşısındakileri incitir.

Eşeğe semeri yük değil. İnsan bir iş yapacağı vakit işinde kullanacağı malzeme ona yük değildir, çünkü geçimini onlar sayesinde kazanmaktadır.

Eşeği dama çıkaran yine kendi indirir. Yaptığı işi beceremeyip ağzına burnuna bulaştıran yine kendisi düzeltmek zorundadır.

Eşeği sahibinin dediği yere bağla da varsın kurt yesin. Senin sorumluluğuna verilen bir işi işverenin dediği şekilde yap ta bir uyuşmazlık olsa da sen sorumlu olmazsın sorumluluk onun olur.

Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme kimi uzun der kimi kısa. İnsanların içinde bir iş yapmaya kalkma her gören doğru veya yanlış kendine göre bir akıl verir.

Eşeğine bakmaz hasan dağına oduna gider. Kendi imkânlarına gücüne kuvvetine bakmaz yapabileceğinin çok üstünde işleri yapmaya kalkar.

Eşek çamura batınca yol gösteren çok olur. İnsan bir işi yanlış yapar hata eder ve zarara uğradıktan sonra her gelen akıl verir. Hâlbuki insana hataya düşmeden yol göstermek gerekir.

Eşek hoşaftan ne anlar suyunu içer tanesini bırakır. Görgüsüz kaba cahil kimse ince kibar nazik şeylerden anlamaz.

Eşek, kulağı kesilmekle küheylan olmaz. İnsan şekil veya kıyafet değişmekle bilgi ve becerisini değiştirmez.   Sadece kıyafeti değişmiş olur. Ama toplum nazarında ve gerçekte de yine aynı bilgisiz ve cahil kişidir.

Eşek kadar olmuş: Çok büyümüş, Kocaman adam olmuş

Eşekler anırınca bülbüller susarmış. Toplumda görgüsüz cahil konuşmasını bilmeyen kendisine konuşma düşmeyen kişiler konuşmaya başlayınca konuşması gerekenler sözü dinlenenler konuşmaz olur.

Et ile tırnak arasına girilmez. Çok yakın akrabalar, aile bireyleri arasına girilmez. Onların arasında sorunlar dargınlıklar olur ama zamanla onlar aralarında görüşür barışırlar. Dışardan biri olarak onlara karışmak müdahale etmek yakışıksız bir hareket olur.

Et kafalı: Anlayışsız, Düşüncesiz, düşünmeden konuşan

Etekleri tutuşmak: Heyecanlanmak, bir olay karşısında çok fazla telaşlanmak

Ev açmak: Kendine ayrı bir ev kurmak

Ev alma komşu al. İnsanlar için başını sokacağı yer çok önemlidir. Ama huzuru rahatı için evine komşu olacaklar daha önemlidir. Eğer iyi bir komşusu yoksa evinde de huzur bulmaz. Huzur istiyorsa evden önce evin komşularını bakmalı ona göre ev almalı.

Ev danası öküz olmaz. Herkes kendi kapasitesine göre kimse olduğundan daha büyük olamaz.

Ev sahibinin bir evi kiracının bin evi vardır. Ev sahibi bir tek kendi evi vardır orada oturur. Ama kiracı için böyle bir durum yoktur oturmak içi ev ev dolaşır biri olmazsa bir başkası olur. Biri olmazsa diğer bir eve bakar.

Ev yıkanın evi olmaz. Başkasına zarar verenler başkasının huzurunu bozanlar bir gün kendileri de aynı şeyleri yaşarlar. Kendilerine de zarar verenler huzurunu bozanlar olur.

Evli barklı: Evli çocuk sahibi

Evden bir ölü çıkacak demişler herkes hizmetçinin gözüne bakmış. İnsanlar tehlikeli bir durumla karşılaştıklarında ilk olarak orada kimsesiz gariban diyebileceğimiz kişileri öne sürerler.

Eve lazım olan çarşıya haramdır. Eve lazım olan bir eşyanın dışarıya verilmesi yanlıştır. Eve lazım olan evde kalmalıdır.

Evi ev eden avrat, yurdu şen eden devlet. Evi yaşanır hale getiren bir arada tutan evin hanımıdır. Aynı şekilde ülkede insanları barış huzur ve mutluluk içinde yaşatanda devlettir.

Evladı ben doğurdum amma gönlünü ben doğurmadım. Evladı ana doğurur ama huyunu ana vermez. O kendindendir.

Evladı olmayanda merhamet olmaz. İnsanın Merhameti olması için evladı olmalı evlat sevgisini tatması ve tanıması gerekir. Eğer evladı yoksa onun başkalarına karşı merhameti de sevgisi de olmaz.

Evli evinde köylü köyünde gerek. Herkes kendi ortamında olmalı başka işlere karışmamalıdır.

Evvel taam sonra kelam. İnsan önce misafirin karnını doyurmalı daha sonra sohbete başlamalı.

Eyvallah etmemek: Karşısındakine boyun eğmemek, yeri gelince itiraz etmek

Ezbere konuşmak: İşin aslını doğruluğunu bilmeden konuşmak

Ezilip büzülmek: Çok sıkılmak

zip  Ek-1 öğrenim belgesi

zipek 1-1 öğrenci durum belgesi (Velisi ile Yurt Dışına Gidecek Öğrenciler İçin) Ek:24.12.2008/27090 RG

zipEk-2 nakil belgesi

zipEk-3 ilgili makama (öğrenci belgesi)

zip Ek-4 diploma kayıt örneği

zip Ek-5 kayıtları yok olanlara verilecek belge

zipEk-6-3-a davranış puanı ölçütleri

zip Ek-6-3-b öğrenci davranışlarına ait değerlendirme çizelgesi

zip Ek-7 üstün başarı belgesi

zip Ek-7-1 başarı belgesi

zipEk-8 onur belgesi

zipEk-9 öğrenci kişisel değerlendirme tutanağı

zipEk-10 öğrenci bilgilendirme formu

zipEk-11 öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu karar örneği

zip Ek-12 ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu karar örneği

zip Ek-14 ilköğretim kurumlarında tutulacak defter,çizelge ve dosyalar(değişik:24.12.2008/27090 rg)

zip Ek-15 ilköğretim okulu öğrenci gelişim raporu

zip Ek-1 (değişik: 31.7.2009/27305 rg) aday kayıt formu

zip EK-1a (EK-1/a ve EK-1/b EK-1 olarak değiştirildi. 31.7.2009/27305 RG) başvuru formu

zip EK-1b (EK-1/a ve EK-1/b EK-1 olarak değiştirildi. 31.7.2009/27305 RG) başvuru formu

zipEK-3 (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) acil durumlarda başvuru formu

zip Ek-4 okul öncesi eğitim kurumları devam çizelgesi

zipEk-5 inceleme formu

zip Ek-6 sözleşme örneği

zip EK-7a anaokulu tahmini bütçe tablosu (Değişik: 31.7.2009/27305 RG)

zip EK-7b imza sirküleri (Değişik: 31.7.2009/27305 RG)

zip EK-8 (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) okul öncesi eğitim kurumlarında tutulacak defter, çizelge, dosya ve formlar

zip Ek-9 öğretmen çalışma saatleri devam takip defteri

zip EK-10  (Ek : 31.7.2009/27305 RG)  gelişim raporu

zipEK-11  (Ek : 31.7.2009/27305 RG) katılım belgesi

zip EK-1 (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) aday kayıt formu

zip EK-1a (EK-1/a ve EK-1/b EK-1 olarak değiştirildi. 31.7.2009/27305 RG) başvuru formu

zip EK-1b (EK-1/a ve EK-1/b EK-1 olarak değiştirildi. 31.7.2009/27305 RG) başvuru formu

zip EK-2 (Yürürlükten kaldırıldı. 31.7.2009/27305 RG) kayıt defteri örneği

zip EK-3 (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) acil durumlarda başvuru formu

zip ek-4 okul öncesi eğitim kurumları devam çizelgesi

zip Ek-5 inceleme formu

zip ek-6 sözleşme örneği

zip ek-7a anaokulu tahmini bütçe tablosu (değişik: 31.7.2009/27305 rg)

zip EK-7b imza sirküleri (Değişik: 31.7.2009/27305 RG)

zipEK-8 (Değişik: 31.7.2009/27305 rg) okul öncesi eğitim kurumlarında tutulacak defter, çizelge, dosya ve formlar

zip Ek-9 öğretmen çalışma saatleri devam takip defteri

zip Ek-10  (ek : 31.7.2009/27305 rg)  gelişim raporu

zipEk-11  (ek : 31.7.2009/27305 rg) katılım belgesi

zip Ek-1 okul-aile birliği aynî / nakdî bağış alındı belgesi

zip  Ek-2 okullarda bulunan kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işletme (kiralama) sözleşmesi

zip  Ek-1 (değişik: 2.3.2008/26804 rg) öğrenci kulüpleri çizelgesi

zip  ek-2 (değişik: 2.3.2008/26804 rg) (ek : 17.04.2010/27555 rg) belirli gün ve haftalar çizelgesi

zip Ek-3 (değişik: 2.3.2008/26804 rg) sosyal etkinlikler yıllık çalışma planı

zip Ek-4 sosyal etkinlikler proje öneri formu

zip ek-5 sosyal etkinlikler proje sonuç raporu

zip  ek-6 sosyal etkinlikler proje uygulama takvimi

zip  Ek-7(değişik: 2.3.2008/26804 rg) sosyal etkinlikler öğrenci değerlendirme formu

zip Ek-8 (değişik: 2.3.2008/26804 rg) sosyal etkinlikler danışman öğretmen değerlendirme formu

zip  Ek-9 gönüllü veliler hangi işleri yapabilir

zip  Ek-10 gönüllü veli başvuru formu

zip ek-11 veli izin belgesi

zip  ek-12 ( ek 2.3.2008/26804 rg) okul gezileri çerçeve sözleşmesi

zipEk-13 (  ek2.3.2008/26804 rg) gezi planı

zip ek-14 ( ek2.3.2008/26804 rg) başarı sertifikası

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Yönetmeliğin eklerini(Doc File) indirmek için tıklayınız


Ek-1 Destek Eğitim Planı

Ek-2 Yöneltme Raporu

Ek-3a Karne Ön Yüz

Ek-3b Karne Arka Yüz

Ek-4 Eğitim ve Uygulama Okulu Diploması

Ek-5 Yürürlükten kaldırıldı. ( 18.12.2004/25674 RG )

Ek-6 Kurs Bitirme Belgesi

Ek-7 İşe Girecek Öğrenci İçin Veli Muvafakat Belgesi

Ek-8 Öğrenciyi İş Yerinde Gözlem ve İzleme Formu

Ek-9 İşyerinde Çalışan Öğrencileri izleme Çizelgesi

Ek-10 Dönem Sonu Başarı Belgesi

Ek-11 İş Okulu Diploması

Ek-12 Yürürlükten kaldırıldı. ( 18.12.2004/25674 RG )

Ek-13 Kayıt Bildirisi Formu

Ek-14 Acil Durumlarda Başvurulacak Kişiler Formu


04.05.2005 tarih ve 25805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren; Milli Eğitim Bakanlığı Merkez, Taşra, Yurtdışı Teşkilatı ve bağlı kuruluşları, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerine tabi olup Arşiv malzemelerinin saklama süreleri açısından aşağıdaki cetvele göre işlem yapacaklardır.

Arşiv malzemelerinin saklama süreleri cetveli

SIRANO MALZEMENİNADI SAKLANACAĞI ARŞİV VE SÜRESİ (YIL)
1 Diploma defteri Okul, il veya ilçe MEM-Süresiz
2 Öğrenci Künye Defteri Okulda-Süresiz
3 Tasdikname Defteri Okulda-Süresiz
4 Sınıf Geçme Defteri Okulda-Süresiz
5 Sınıf Geçme Defteri Okul, İl ve İlçe MEM-Süresiz
6 Karne Kayıt Defteri Okulda-Süresiz
7 Okul Dışı Künye Defteri Okulda-Süresiz
8 Ders Denetleme Defteri Okulda-Süresiz
9 Günlük Nöbet Defteri Okulda-Süresiz
10 Öğretmen, memur,hizmetli devam- devamsızlık Defteri Okulda-Süresiz
11 Personel devam-devamsızlık cetveli İlgili Birimde-l yıl
12 Öğretmen not defteri Okulda-l yıl
13 Sınıf Ders Defteri Okulda-l yıl
14 Öğrenci Yoklama Defteri Okulda-2 yıl
15 Öğrenci Hasta Sevk Defteri Okulda-l Yıl
16 Hasta Kayıt Revir Defteri Okulda-l Yıl
17 Revir İlaç Sarf Defteri Okulda-5 yıl
18 Disiplin Kurulu Karar Defteri İlgili Birimde-l0 yıl
19 Öğrenci Eşya Dağıtımı Defteri İlgili Birimde-5 yıl
20 Öğrenci Taksit Defteri İlgili Birimde-3 yıl
21 Günlük Tabela Defteri İlgili Birimde-l yıl
22 Kurs Belgesi Defteri İlgili Birimde-Süresiz
23 Demirbaş Eşya Defterleri (Bakanlık onay İle değiştirildikten sonra) İlgili Birimde-5 yıl
24 Demirbaş Eşya Özet Defteri İlgili Birimde-Süresiz
25 Teftiş Defteri İlgili Birimde-Süresiz
26 Gelen-Giden Evrak Defteri İlgili Birimde-5-yıl
27 Ortak kayıt defteri (Kooperatif) İlgili Birimde-Süresiz
28 Yönetim Kurulu Karar Defteri İlgili Birimde-5 Yıl
29 Envanter ve Bilanço Defteri İlgili Birimde-5 yıl
30 Ortak Alışveriş Defteri İlgili Birimde-3 yıl
31 Temizlik Malzeme Sarf Defteri Okulda-5 yıl
32 Takım Dağıtım Defteri İlgili Birimde-l yıl
33 Ruhsatname ve Muadelet Vesikaları Kütük Defteri İlgili Birimde-Süresiz
34 Yoğaltım Defteri Okulda-5 yıl
35 Ayniyat ve Yevmiye Defteri Okulda-5 Yıl
36 Kasa Defteri Okulda-5 yıl
37 Ambar Esas Defteri İlgili Birimde-5 yıl
38 Alacaklılar-Borçlular Defteri İlgili Birimde-5 yıl
39 Depo Defteri İlgili Birimde-Süresiz
40 Üye Kayıt Defteri İlgili Birimde-Süresiz
41 Danışma Kurulu Kararı Defteri İlgili Birimde-l0 yıl
42 Kol Faaliyetleri Defteri İlgili Birimde-5 yıl
43 Maaş-Ücret Defteri İlgili Birimde-Süresiz
44 Ek Ders Ücretleri Defteri İlgili Birimde-5 yıl
45 Ödenek, Avans-Kredi Defteri İlgili Birimde-5 yıl
46 Öğrenci Dosyası (Gündüzlü,Yatılı,Burslu) Okulda- Süresiz
47 Yurtdışında Öğrenim Gören Dövizli, Dövizsiz Özel-Resmi Öğrenci Dosyası İlgili Birimde-Süresiz
48 Kanaat Not Çizelgesi Dosyası Okulda-3 yıl (Denetim Görmesi  Şartıyla)
49 Öğretmenler Kurulu Tutanakları Dosyası Okulda-5 yıl
50 Disiplin Kurulu Belgeleri Dosyası Okulda-6 yıl
51 Öğretmenlerin Haftalık Ders Dağıtım çizelgesi Okulda-3 yıl ilgili Dairede l yıl
52 Personel Özlük Dosyası Son görev yaptığı yerde 66 yaş kadar
53 Gizli Yazılar Dosyası (Yönetmeliğin 7. Maddesine göre gizliliği kaldırılmayanlar) Seferberlik Dosyası İlgili Birimde- Süresiz
54 Gider Tahakkukuyla ilgili Dosyalar

İlgili Birimde-5 yıl (Sayıştayda İlamı

Kesinleşmesi Şartıyla

55 İnceleme-Soruşturma Dosyası Soruşturmayı Yapan Birimde-Süresiz
56 Yüksek Disiplin Kurulu Kararları İlgili Birimde-Süresiz
57 Sicil Dosyaları İlgili Birimde l0l yıl saklandıktan sonra Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek
58 Emeklilik Dosyası İlgili Birimde-Süresiz
59

Mecburi Hizmet Takibat Dosyası

(Takibat Bittikten Sonra)

İlgili Birimde-5 yıl
60 Stajyerlik Dosyası Okulda-5 yıl
6l Kapanan Özel Öğretim Kurum Dosyaları İlgili Birimde-5 yıl
62 İdari Dava Dosyaları İlgili Birimde-l0 yıl
63 Konut Tahsisi Dosyası İlgili Birimde-Süresiz
64 Konut Kirası Dosyası İlgili Birimde-5 yıl
65 Yurtdışı Teşkilatının Avans Kredi ve Mahsup Dosyaları İlgili Birimde-5 yıl (Sayıştayda İlamı Kesinleşmesi Şartıyla)
66 GAP Projesi ile ilgili Dosyalar İlgili Birimde-5 yıl
67 Milli Güvenlik Siyaseti ile ilgili Yazışmalar Dosyası

İlgili Birimde-5 yıl, Bakanlık Arşivinde

Süresiz

68 Eğitim- Öğretim Yüksek Kurulu, Talim ve Terbiye Kurulu, Danışma Kurulları ve sürekli Kurulların Kararları Milletlerarası Antlaşmalar, Projeler Kararlar İlgili Birimde-5 yıl Bakanlık Arşivinde l0 yıl saklandıktan sonra DAGM. Devredilecek.
69 Resmi Burslu Yüksek Ögrenim Öğrencilerinin ödeneklerinin tespit Edilmesine ait Bakanlar Kurulu Kararları İlgili Birimde-Süresiz
70 Şura Toplantılarıyla ilgili karar, plan ve dökümanlar İlgili Birimde-5 yıl, Bakanlık  Arşivinde süresiz
71 Ders ve yardımcı ders kitaplarının asılları ile bunlara ait programlar ve şartnameler İlgili Birimde-Süresiz
72 Talim ve Terbiye Kurulu Mütalaaları İlgili Birimde-Süresiz
73 Öğretim Programları ve bunlara ait raporlar, kararlar İlgili Birimde-Süresiz
74 Eğitim ve Öğretimle ilgili araştırma ve Değerlendirme raporları İlgili Birimde-Süresiz
75 Özlük haklarını belirten diploma, tasdikname ve benzerinin denkliğini gösteren belgeler İlgili Birimde-l0 Yıl
76 Kurum, Kuruluş ve şahıslarla yapılan Sözleşmeler, protokollar İlgili Birimlerde-Süresiz
77 Kalkınmada öncelikli illerin yatırımlarıyla İlgili plan, program ve raporları İlgili Birimde-5 yıl
78 Okul, kurum ve öğretmen denetleme raporları İkinci bir denetim geçirmek şartıyla İlgili Birimde-3 yıl
79 Faaliyet programları, brifing dosyaları, Faaliyet raporları ve çalışma takvimi İlgili Birimde-l yıl
80 Yıllık icra plan ve programlarıyla ilgili dökümanlar İlgili Birimde-5 yıl
81 Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararları ve blançolar İlgili Birimde-l0 yıl
82 Özel eğitim uygulananlara ait her türlü Test,rapor ve benzeri belgeler İlgili Birimde-Süresiz
83 Merkezi sistemle yapılan sınav sonuçları İlgili Birimde-l yıl
84 Eğitimci lider tezleri İlgili Birimde-Süresiz
85 Yazılı Yoklama Kağıtları Okulda-l yıl
86 İmtihan kağıtları ve tutanakları Okulda-2 yıl
87 Öğrenci yoklama fişleri Okulda-2 yıl
88 Stajyerlik onayları İlgili Birimde-l5 yıl
89 Okul ve kurum açma kapama onayları İlgili Birimde-Süresiz
90 Yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirme onayları İlgili Birimde-5 yıl
91 Yıllık, mazeret ve sağlık izini onayları İlgili Birimde-3 yıl
92 Terfi teklifi cetveli İlgili Birimde-l yıl
93 İlkokul öğretmenlerinin atama ve nakit Kararnameleri listesi İlgili Birimde-3 yıl il MEM. süresiz
94 Kadro ihdas ve tenkisleri İlgili Birimde-5 yıl
95 Kadro kaybı İlgili Birimde-Süresiz
96 Kadro Değişikliği cetvelleri İlgili Birimde-Süresiz
97 Dolu kadro değişikliğine ait isimlendirme listeleri İlgili Birimde-l0 yıl
98 Vizeli kadro cetvelleri İlgili Birimde-5 yıl
99 Sürekli işçi kadrolarına ait vizeli cetveller İlgili Birimde-Süresiz
100 Yan ödeme ve özel hizmet tazminatı
101 Vizeli cetvelleri İlgili Birimde-5 yıl
102 Sigorta primi belgeleri İlgili Birimde-Süresiz
103 Öğrencilerle ilgili sözleşmeler Okulda-5 yıl
104 İl MEM. Öğrencileri yetiştirme ve imtihanlara hazırlama kursları fonu hesabı formu İL MEM-5 yıl
105 İlçe MEM. Öğrencileri yetiştirme ve imtihanlara kurs merkezi toplam bütçesi formu İlgili Birimlerde 5 yıl
106 İstatistikler ve ilgili dökümanlar Bilgiyi veren birimlerde l yıl, değerlendirecek birimde süresiz
107 Tarihçeler İlgili Birimlerde-Süresiz
108 TBMM’de verilen soru önergelerine gönderilen cevaplar İlgili Birimde-l yıl
109 Film (Negatif) İlgili Birimde- Süresiz
110 Film (Pozitif-Kopya) İlgili Birimde-l0 yıl
111 Eğitim ve Öğretimle ilgili şura, seminer sergi, yarışma ve benzeri faaliyetlerle fotoğraf, albüm, slaytses ve görüntü bantları İlgili Birimde-Süresiz
112 Kullanılmayan (Deşifre olmayan) imtihan soruları İlgili Birimde-Süresiz
113 Merkezi sistemle yapılan imtihanlara ait soru kitapçıklarının birer örneği İlgili Birimde-Süresiz
114 Unesco, yerli ve yabancı kuruluşlarca yurtiçinde veya yurtdışında sağlanan imkanlarla staj, kurs, master, doktora öğrenimi görenlere ait evrak İlgili Birimde-Süresiz
115 İncelenerek okullara tavsiye edilmesi isteğiyle Bakanlığımıza gönderilen ve incelendikten sonra uygun bulunan veya bulunmayan kitap ve diğer eğitim araçları İlgili Birimde-5 yıl
116 Hibe yolu ile temin edilen makine, teçhizat, taşıt ve benzeri malzemelere ait belgeler İlgili birimde-Süresiz
117 Ayniyat talimatnamesi gereğince düzenlenen alındı, devir-teslim, sayım, kayıttan düşme tutanakları ve benzeri belgeler İlgili Birimde-5 yıl
118 Demirbaş eşya tahsis emirleri İlgili Birimde-5 yıl
119 Satınalma işlemleriyle ilgili karar İlgili Birimde-5 yıl (Sayıştay ilamı kesinleşmesi şartıyla)
120 İhale evrakı ve benzeri
121 Aidat tahsilat makbuzu ve dekontlar Okulda-3 yıl
122 Resmi PTT pulu istek fişleri, makbuzları ve sarf cetvelleri İlgili Birimde-5 yıl
123 Öğrencinin tahakkuk eden yevmiyeleri cetveli                   (Döner sermayeli kurumlarda) İlgili Birimde-5 yıl
124 Döner sermaye muhasebesi ve işlemleriyle ilgili belgeler İlgili Birimde-5 yıl
125 Diğer kurumlardan alınan uygulamaya esas görüşler İlgili Birimde-Süresiz
126 Bina, arsa ve arazi tahsisi onayları, tapu, tapu tahsis belgeleri ve imar planları İlgili Birimde-Süresiz
127 Gayrimenkul kamulaştırma, satınalma belgeleri İl MEM.ve ilgili Birimlerde- Süresiz
128 İnşaat ve tesisat hesap ve projeleri ödenek tahsis, tenkis ve aktarma yazıları İlgili Birimde-l yıl
129 Ödeme emirleri ve icmali İlgili Birimde-l yıl
130 Bütçe ve yatırım tesisleri İlgili Birimde-l yıl
131 Kanun teklifleri (Kanunlaştıktan sonra) İlgili Birimde-l yıl
132 Sayıştay ilamları, yargı kağıtları ve Sayıştayla bu konuda yapılan yazışmalar İlgili Birimde-5 yıl
133 İcra kesintileri listesi İlgili Birimde-l yıl
134 l050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği Gereğince tutulacak defter ve belgeler İlgili Birimde-Süresiz

 


 

Yönetici Olarak Atanan Okul Müdürlerinin Devir Teslim İşlemleri

………………………. İLKÖĞRETİM OKULU
                                                    DEVİR-TESLİM TUTANAĞIDIR.

1-“Taşınır mal modülünden” alınan ambar devir teslim tutanağında gösterilen ve komisyon marifeti ile sayılmış belirtilen taşınırlar;

2- Kurum Mührü ve mühür beratı;

3-Okul Aile birliğine ait olan (saklanma süresi içinde olan tüm evraklar ve denetim görmemiş ) karar defteri, işletme defteri(gelir ve gider satırlarını yazınız),fatura dosyası, üye kayıt defteri, banka hesap defteri, 05/02/2010 tarihli hesap ekstresinde belirtilen ….TL meblağ , boş bağış makbuzları,…….. Yapılan sözleşmeler (evrak sayıları belirtiniz)

Gelir:……………….                                          Gider:……………..

4-Ana sınıfı işletmesine ait olan (saklanma süresi içinde olan tüm evraklar ve denetim görmemiş ) karar defteri, işletme defteri, (gelir ve gider satırlarını yazınız),fatura dosyası, banka hesap defteri 05/02/2010 tarihli hesap ekstresinde belirtilen…………………….. TL meblağ. (evrak sayıları belirtiniz)

Gelir :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                               Gider:……………………..

5-Spor kulübüne ait olan (saklanma süresi içinde olan tüm evraklar ve denetim görmemiş ) karar defteri, işletme defteri, (gelir ve gider satırlarını yazınız),fatura dosyası, banka hesap defteri, 05/02/2010 tarihli hesap ekstresinde belirtilen ……………….. TL meblağ (evrak sayıları belirtiniz)

6-Yetiştirme ve hazırlama kurslarına ait evraklar (saklanma süresi içinde olan tüm evraklar ve denetim görmemiş ) karar defteri, işletme defteri, (gelir ve gider satırlarını yazınız),fatura dosyası, banka hesap defteri, 05/02/2010 tarihli hesap ekstresinde belirtilen ………………... TL meblağ; (evrak sayıları belirtiniz)

7- Taşınır işlem modülünde kayıtlı olmayan, teftiş defteri, öğretmenler kurulu karar defteri ve tutanakları.

8- Taşınır işlem modülünde kayıtlı olmayan diploma defteri ve teslim alınmayan diplomalar (defter ve diploma sayısını belirtiniz)

11- MEBBİS modülü için kullanılan şifre;

12- E-okul modülü için kullanılan şifre;

13- k.12 uzantılı okul web sayfası yönetim paneli (ftp) için kullanılan şifre;

14- k.12 uzantılı e-posta web mail kullanım şifresi;

15-Dyned okul şifresinin,(varsa)

16-SGK e-bildirge şifresi (birden fazla ise kullanım amacını belirtiniz) (varsa)(borç dokümanı alınız)

17- e-beyanname şifresi; (varsa)

18-KBS için kullanılan kurum şifresi;

19-Mesaj sistemi kurum şifresi;

Yukarıda 18 (onsekiz) maddede belirtilen taşınırların ve belgelerin teslim-tesellümü 08.02.2010 tarihinde yapılmıştır.

                           TESLİM EDEN                                                        TESLİM ALAN

 


 

 

OKUL SERVİS ARAÇLARI DENETLEME FORMU
ARACIN TÜRÜ EV ADRESİ
ARACIN PLAKASI TAŞIDIĞI ÖĞRENCİ
ARACIN MODELİ ARACIN GÜZERGÂHI
SÜRÜCÜ ADI DENETLEME TARİHİ
TELEFON GSM DENETLEME AYI

SIRA NO MEVZUAT İLE ÖNGÖRÜLEN KURALLAR MEVZUATA UYGUN MEVZUATA UYGUN DEĞİL EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE
SEVRİS ARAÇLARI VE SÜRÜCÜ İLE İLGİLİ DENETLEME SONUÇLARI
1 Taşıma kapasitesi üzerinde öğrenci alıyor mu?
2 Görevli rehber personel bulunuyor mu?
3 Servis aracının yaşı yönetmeliğe uygun mu?
4 “DUR” yazılı kırmızı ışıklı lamba bulunuyor mu?
5 Aracın arkasında standartlara uygun “OKUL TAŞITI” yazısı bulunuyor mu?
6 Öğrencilerin kolayca ulaşabileceği cam ve çerçevenin sabit olup olmadığı?
7 Servis aracında “İlkyardım Çantası ve Trafik Seti” bulunuyor mu?
8 Servis aracında yangın söndürme tüpü bulunuyor mu?
9 Güzergah İzin Belgesinde belirtilen güzergaha uyuluyor mu?
10 Servis aracının kapıları mevzuata uygun mu?
11 Öğrenciyi taahhüt ettiği şekilde götürüp getiriyor mu?
12 Sürücünün kıyafeti uygun mu?
13 Sürücü “Öğrenci Yoklama Defteri” tutuyor mu?
14 Sürücü öğrencilere karşı nazik mi?
15 Araç hareket halinde iken öğrencilerin cam kapı kenarlarında durmasına izin veriyor mu?
16 Gerekirse öğrenciyi belli bir süre bekliyor mu?
17 Okul İdaresi ve servis sürücüsü arasındaki evraklar tam mı?
18 Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyuluyor mu?
19 Servis aracının 6 aylık yapılması gereken periyodik bakım ve onarımı yapılıyor mu?
20 Aracın Zorunlu Mali Sigortası yapılmış mı?
21 Sürücünün “Sürücü Belgesi” Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 8. Maddesi (ç) fırkasına uygun olup olmadığı?
22 Esnaf odasınca belirlenen fiyat tarifesine uyuluyor mu?
23 Araçların kapıları sürücüler tarafından açılıp, kapatılabilecek şekilde otomatik(havalı, hidrolik vb.) veya araç sürücüleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde(mekanik) de olup olmadığı,(otomatik olduğu takdirde kapıların açık veya kapalı olduğunu sürücüye optik veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olup olmadığı?
24 Araçların yaşlarının on iki yaşından küçük (On iki yaş dahil) olup olmadığı?

Denetl

         ………………………..                                                        ……………….                  

                 ÖĞRENCİ                                                             OKUL AİLE BİRL.ÜYE

        

           ………………………....                                               …….…………………….

                ÖĞRETMEN                                                             MÜDÜR YARDIMCISI


 

OKUL KANTİNİ DENETLEME FORMU

AYI:

1-Kantinin genel temizlik durumunu (her gün muntazam olarak genel temizliği yapılmalı, tezgahların temizliğinden kullanılan toz bezleri temiz olmalıdır.)

Temiz                    (   )           Temiz Değil           (     )

2-Öğrencilerin görebileceği bir yerde fiyat listesi :

Var                        (   )         Yok                       (   )

3-Fiyat listesi Okul Müdürlüğünce:

Onaylatılmış         (   )        Onaylatılmamış       (     )

4-Kantinde ambalajsız yiyecek:

Satılıyor              (     )      Satılmıyor                 (   )

5-Ambalajsız yiyecekler kapalı yerde :

Muhafaza ediliyor (   )         Muhafaza edilmiyor (   )

6-Yiyeceklerin taksiminde kullanılan bıçak vs. aletler:

Temiz                   (   )         Temiz değil                 (   )

7-Ambalajlı satılan yiyecekler:

Etiketli                 (   )           Etiketli değil               (   )

8-Etiketlerdeki kullanma tarihini aşan yeyecekler:

Var                       (   )           Yok                           (   )

9-Yiyecekler ve diğer satılan maddeler yerden yüksek raflarda ve cinslerine göre biri birine zarar vermeyecek şekilde sıralanmış mı ?

Evet                       (   )          Hayır                         (   )

10-Kantinde karasinek ve böcek gibi haşerelere karşı önlem:

Alınmış                 (   )         Alınmamış                   (   )

11-Ambalajsız yiyecekler satışı varsa (sandviç, tost vs.) personelin araç –gereci yıkamak için lavabo:

Var                         (   )         Yok                               (   )

12-Lavaboda temizlik malzemesi:

Var                         (   )      Yok                           (   )

13-Lavaboda bir defada kullanılan havlu yada tuvalet kağıdı:

Var                       (   )           Yok                           (   )

14-Gıda maddelerinin ambalajında gazete kağıdı, kullanılmış   diğer ambalaj kağıdı:

Kullanılıyor                 (   )           Kullanılmıyor     (   )

15-Bozulan yiyecek satılıyor ise buzdolabı:

Var                               (   )         Yok                     (   )

PERSONEL

1- Kantinde çalışan personelin sağlık karneleri:

Var                               (   )           Yok                     (     )  

2-Gerekli kontroller zamanında:

Yapılıyor                     (     )         Yapılmıyor       (     )

(Personel sağlık yönünden yılda en az bir defa muayene

ve karaciğer çekilmeli 3 ayda bir dışkı kültürleri

alınmalı, sonuçlar karnelerine işlenmelidir.Personel hastalığında herhangi bir bulaşıcı hastalık ihtimaline karşı hemen muayenehaneye gönderilmelidir.)

3-Personelin kantinde çalışmayı engelleyecek hastalığı:

Var                               (     )           Yok                   (   )                  

4-Personelin elleri ve tırnakları:

Temiz                           (   )           Temiz değil     (     )

5-İş Üniformaları:

Var                                (   )           Yok               (   )

6- İş Üniformaları:

Temiz    (   )           Temiz değil     (     )

GÜVENLİK

1-Tüp gaz kullanıyorsa emniyeti:

Sağlanmış           (   )           Sağlanmamış   (     )

2-Yangın söndürücü:

Var                       (   )           Yok               (   )

GÖRÜLEN DİĞER EKSİKLİKLER VE DÜŞÜNCELER  

………………………………………………..

www.okulyolu.org


 

OKUL AİLE BİRLİĞİ DENETLEME FORMU

EVET HAYIR
1 Yönetim Kurulu görev süresi 1 yıldır.
2 Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri en fazla 3 defa seçilir.
3 Eğitim ve Öğretim yılı içinde en az dört üyenin katılımıyla ayda bir toplanır ve karar yeter sayısı üçtür.
4 Birlik adına yapılan her türlü harcama ile iş ve işlemlere ilişkin yazışmalar Okul Müdürü ile koordineli yapılır.
5 Yönetim kurulu kararları, karar defterine el yazısı ile yazılarak imzalanır.
6 Yönetim kurulu birlik tahmini bütçesini hazırlar ve genel kurulda görüşülen bütçeyi okul ilan panosunda ve internet sayfasında duyurur.
7 İlgili mevzuata göre tutulan gelir-gider kayıtları eğitim-öğretim yılında her dönem en az birer kere velilerin görebileceği şekilde okul ilan panosuna asılır.
8 Şartlı bağışlar amaç dışında kullanılamaz.
9 Kullanılacak belgelerin sayısı ve türü yönetim kurulunca tespit edilir, bastırılır. Kayıt defterinde kayıt altına alınır ve kurum mührüyle mühürlenir.
10 Kantin gelirinin % 3’ü üçer aylık dönemler halinde takip eden ayın 20’sine kadar hazineye arz bedeli olarak yatırılır.
11 Elde edilecek gelirin %80’i birliğin %10 İlçe MEM,%10 İl MEM hesabına yatırılır.
12 Tüm harcamalar birlik yönetim kurulu kararı ile yapılır. Mal ve hizmet alımları birlik yönetim kurulu üyeleri ve uzmanlık gerektiren işlerde aile birliği üyelerini de içine alan az üç kişilik bir komisyon marifetiyle yapılır.
13

Paralar başkan ve Muhasip üyenin ortak imzasıyla çekilir.

.

14 Alınan demirbaşlar tüketim malzemeleri yönetmelik hükümlerine göre okul adına kaydedilerek taşınır işlem fişinin bir örneği harcama belgesine eklenir.
15 Birliğin gelirlerinin elde edilmesinden ve harcanmasından mevzuata uygun ve okul ihtiyacına göre olmasında sorumludur.
16

Tutulacak Defterler:

 1. Genel Kurul Tutanak Dosyası
 1. Yönetim Kurulu Karar defteri
 1. Gelen –Giden evrak defteri
 1. Gelir-Gider Defteri
 1. Harcama belgelerinin yer aldığı dosya
 1. Gelir/Gider, Makbuzu, alındı belgesi, harcama belgesi
 1. İhtiyaç duyulan diğer dosya ve kâğıtlar
17 Yönetim Kurulunca yönetim kurulu karar defterinin noterce tasdik edilmesi zorunlu olup, diğer defter ve belgeler birliğin bağlı olduğu İl/İlçe MEM tarafından onaylanır.

          

   ……………..…….                   …………………….                  ………………………          

Sınıf Öğretmeni              Ana Sınıfı Öğretmeni       Okul Aile Birliği Başkanı

OKUL MÜDÜRÜ

…/…../…………….

HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür yardımcıları görev dağılımı

Sayı:

Konu:

Sıra

No

……………………………………………….

Müdür Yardımcısı

………………………………………………………

Müdür Yardımcısı

1 Merkez dışında açılan tüm kurslar Sendikalar ile ilgili işlemler
2 Konferans ve diğer salon işlemleri Eğitimde iyi örnekler ile projeler
3 Satın alma muhasebe ve tahakkuk (huzur hakkı) Kalite kontrol komisyon başkanlığı
4 Sayım kurulu ile değer tespit komisyonu başkanlığı yapmak Açık öğretim iş ve işlemleri ile kitap dağıtımı
5 Her türlü dernek ve vakıf çalışmaları ve çay ocağı takibi Kütüphane yayın bülten dergi çalışmaları ile resim müzik bilim sanatla iş ve işlemler
6 Öğretim yılı açılış ve kapanış işlemleri HEMFEST iş ve işlemleri ile yılsonu genel sergisi yılsonu sertifika törenleri
7 Bahçe otopark işlemleri Okullar hayat olsun proje ve çalışmaları
8 Fatih belediyesi işbirliği kurslarının tamamı Değerler eğitimi çalışmaları
9 Hizmet satın alınması usulü ile çalıştırılacak personelin tüm iş ve işlemleri takibi Yaygın eğiti dışında mesleki eğitim ile ilgili ş ve işlemler
10 Okul aile birliği ve tefbis Çevre ve sağlık organizasyonları ile spor organizasyonları uygulamaları ve gezi çalışmaları
11 8 Ekim dünya okuma yazma günü kutlaması Ar-Ge çalışmaları
12 Öğretmen görevlerinin tanzimi ve takibi Hizmet içi eğitim iş ve işlemleri
13 Uhdesine verilmiş personelin görev dağıtımı izin ve diğer kurumunu takip etmek Uhdesine verilmiş personelin görev dağıtımı izin ve diğer kurumunu takip etmek
14 Kurum müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak Kurum müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak
15 Planlanan şekilde nöbet görevi yapmak Planlanan şekilde nöbet görevi yapmak
Sorumlu olduğu personel    

……………………………………………………

Müdür Yardımcısı

……………………………………………………………

Müdür Yardımcısı

AB Projeleri le ilgili işlemler Okuma yazma l. Ve ll. Kadem sınav işlemleri
Norm kadro ile ilgili işlemler Sivil savunma iş ve işlemleri
Personelin özlük iş ve işlemleri ile pasaport talepleri yardım toplama ve paso işlemleri Demirbaş iş ve işlemleri
Açık öğretim iş ve işlemleri ile kitap dağıtımı Açık öğretim iş ve işlemleri ile kitap dağıtımı
Örgün ve yaygın eğitim öğrencilerine kurs açılması ve takibi İhale komisyonu başkanlığı
Basın ile bilgi edinme yasası uygulamaları teftiş disiplin ve mahkeme –Cumhuriyet savcılığı ile özürlülerin yazışmaları ve takibi şartlı tahliye işlemlerinin takibi Deprem afet Yangım güvenlik işlemleri takibi
24 Kasım öğretmenler günü İstanbul un fethi ve kurtuluş günü Yatırım tesisler ile bina ve arsa işleri
Stratejik planlama (TKY dâhil) İstanbul MEM ile Bakanlık hayat boyu öğrenme bölümünün merkezde yapacağı tüm faaliyetler
Muayene ve kabul komisyonu başkanlığı

Dünya kadınlar günü kutlaması

21 Mart nevruz kutlamaları

Kursların yıllık plan ve sınav evraklarının verilmesi alınması takibi ve arşivlenmesi Resmi ve dini bayramların kutlanması törenleri
Yaygın eğitim yönetmeliğine göre yapılacak sınav hizmetleri MEMBİS –KURUM Net evrak takibi ve kayıtları ile ilgili arşiv ve posta işleri
Merkez hayatboyu planlama komisyonu toplantısı ve raporun hazırlanması Müdür yardımcısı ve öğretmen nöbetlerinin tanzimi takibi ile öğretmenler kurulu defterinin tutulması
Uhdesine verilmiş personelin görev dağıtımı izin ve diğer kurumunu takip etmek Uhdesine verilmiş personelin görev dağıtımı izin ve diğer kurumunu takip etmek
Kurum müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak Kurum müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak
Planlanan şekilde nöbet görevi yapmak Planlanan şekilde nöbet görevi yapmak
   

Yukarıda belirtilen görevlerin yapılmasında: Birlikte çalışmak –kurum kültür ile yardımlaşma esas prensibimizdir.

1-İşlerin yürümesinde süratli –verimli çalışma ortamını sağlamak için;

                a-………………………………….. ile …………………………………

                b-……………………………..ile ……………………………………..  Eşdeğer görev olarak birbirlerinin yerine öncelikle bakacaklardır.

2-a ve b deki durumun dışında kurumda tek müdür yardımcısı var ise (o gün) tek müdür yardımcısı işlerin tümüne bakacaklardır.

3-Müdür yardımcıları tüm personelin yapacağı işleri paylaştırıp çalışmasını takibini ve önemine göre gereğini yapacaktır.

4-Nöbet işleri için mesai saatleri, akşam ve hafta sonu olarak ayrıca iş bölümü yapılıp uygulanacaktır.

5-İzinler (Öğretmenler hariç) ilişkilendirilen Md.Yard. veya eşdeğer müdür yardımcısı tarafından verilecek yada takibi yapılacaktır.

6-Tüm iş ve işlemlerde öncelikli mevzuat uygulanacak Özlük hakları kurumun iş durumuna göre tüm çalışanlara kullandırılacaktır.

7-Merkez Müdürü, gereği yapıldıktan sonra en kısa zamanda bilgilendirilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim

………………………………… OKULU  İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
AYLAR

İŞ GÜN

SAYISI

KUTLANACAK BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR YÖNETİM ÇALIŞMALRI EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI
EYLÜL  

01)08-24 Eylül   İlköğretim Haftası(Kült.ve Ed. Klb.)(19 Eyl)

02)19 Eylül Şehitler ve Gaziler Günü(Spor Klb.)(19 Eyl)

03)25 Eylül-01 Ekim Yangından Korunma Haftası(Siv. Sav. Klb.)

1-Öğrenci Kayıtları (1 Haziran–18 Eylül  tarihleri arası)

2-Öğretmenlerin Göreve Başlaması ve Mesleki Çlş.lar(01-08 Eylül)

3-1 ve 2.nci Kademe Sınıflarının tertibi ve düzenlenmesi.

4- Okul Zümre Başkanları Kurulu Toplantısı Yap.(2506 göre)-06Eylül

5- Öğretmenler Kurulu Hazırlıkları ve Ö.K.nun Yapılması(07 Eylül)

6-Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı Yapılması(Md.107)09 Eylül

7-Haftalık Ders Programının Yapılması(2195),

    Nöbet Çizelgesinin Hazırlanması(2141,2354) Dağıtılması,

8-Nöbetçi Öğrenci Listesi ve Görevlerinin Asılması(Madde 107),

9-Okulun Açılış Töreni Hazırlıkları--Açılış Yapılması(17 Eylül)

       İlk derste öğrencilere Sınıf Öğretmenlerince Uyacakları Kuralların Açıklanması,

10- Eğitim Öğretim yılının başlaması(17 Eylül)

11-İlköğretim Haftası(16Eylül  pazar Günü Saat:l5.30’da)

12-Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Toplantısı(21 Eylül 2006 Perşembe Günü-Saat:l5.30)

13-Okulu Yangından Korumak için gerekli önlemlerin alınması,

14-Ünitelendirilmiş Yıllık Planlarının Alınması,

15-İdari Görev Dağılımlarının Yapılması(2125-2141-2508 göre),

16-Beden eğitimi ve Müzik Derslerine Özrü nedeniyle giremeyecek

 Öğrencilerin tespitinin yapılması ve sonucunun ilgili   öğretmenlere duyurulması,

17-Yardıma Muhtaç Öğrencilerin Tespiti (Öğrenci Tespit Kom.cal),

18-Ek Ders Ücret Kararname Onayının Alınması,

19-Kademe Terfilerinin Hazırlanıp Gönderilmesi,

20-EK-6 BİLGİ FORMUNUN  düzenlemesi  ve İlçe Milli Eğitim Md.

      ne bir örneğinin gönderilmesi,

21-Gelen Yazılara yanıt vermek,

22-Kadro Kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesi,

23-Rehber Öğretmenlerle birlikte varsa Aday Öğretmenlerin Örnek

      Çalışma Programlarının Hazırlanması(2423-2436 S.T.D. göre),

24-Okul Kooperatifinin Faaliyete Geçirilmesi,

1-Kutlanacak belirli gün ve haftaların hazırlıklarının yapılması.

a.)Rehberlik Çalışmaları  1-3-5. Hafta Çarşamba. günü

b.)Sosyal Kulüpler  Çal. 2-4-.Hafta Çarşamba. günü

a.)Rehberlik Çalışmaları  1-3-5. Hafta Çarşamba günü

b.)Sosyal Kulüpler  Çal. 2-4-.Hafta Çarşamba. günü

2-Ders ve Yoklama Defterlerinin, Fişlerinin Hazırlanması

3-Yoklama Fişleri, Sınıf ve Şubelere göre dosyalanması,

4-Sosyal Kulüplere  Öğrenci Seçimi,

5-Sosyal Kulüplere Yönetim Kurullarının Seçilmesi,

6- Sosyal Kulüplerin Yıllık Çalışma Programlarının Hazırlanması  ve Uygulanması,

7-Okul Öğrenci Temsilci Meclisine Üye Seçimi

8-Toplam Kalite ve Yönetimi(TKY) ve Okul

   Gelişim Model  (OGYE) Ekiplerine Öğrenci Seçilmesi,

9-Okul Öğrenci Kuruluna Üye Seçimi,

10-Sınıf Yerleşim Planlarının Yapılması ve Asılması,

11-Bilgisayar,Laboratuar ve Atölye Kullanma

      Planlarının Hazırlanması ve Asılması,

12-Demirbaş Sayımlarının Yapılıp,İlgililere Zimmetlenmesi,

13-Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Toplantısının  Md.Yrd.Bşk.da Yapılması (Ayın Son Haftası) 

EKİM  

01)02 Ekim Dünya Çocuklar Günü (Spor Kolu)

02)04 Ekim Hayvanları Koruma Günü(Okul Araç-Gereçleri Kor.Kolu)

03)05 Ekim Dünya Öğretmenler Günü (Müsamere ve Temsil Kolu)

04)09 Ekim Dünya Gıda Günü (Kooperatifçilik Kolu)

05)Ekim Ayının 3.Haftası Standartlar Haftası(Kooperatifçilik Kolu)

06-24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü(Kitaplık ,Okuma Alş.Kaz.Kolu)

07-29 Ekim CUMHURİYET BAYRAMI ( Spor Kolu)

1-Öğretmen ve öğrencilerin nöbet görevlerinin kontrolü,

2-Okulun genel ve günlük temizlik işlerinin kontrol edilmesi,

3-Norm Kadro Değişikleri(EK-5) ile Ders Dağıtım Cetvelinin

    3 Örnek Hazırlanarak İlçe Milli Eğt.Md.gönderilmesi.,

4-Ş.Ö.K.Topl. yapılması-13 Ekim(Madde 110 göre-6,7,8.Sın.İçin) ,

5-Öğretmenler Kurulu Hazırlıkları ve Ö.K.nun Yapılması(8 Ekim)

   (Ödevlerin Dağıtımı ve Eğitsel Kolların Yıllık Çlş.Prog.Görş.için)

6-Öğretmenlerin Not Defterlerinin Onaylanarak İmza karşılığı

   Dağıtılması( 2154 S.T.D.göre),

7-Okul ve Kurumlarda Eğitici Kol Çalışmaları Yönetmeliğine göre

   Yapılan çalışmaların çevreye duyurulması ve teşvik edici  yarışma-

   Ların düzenlenmesi,

8-Yangın Tüplerinin Kontrol Edilmesi,

9-Yangından Korunma Dosyasının Hazırlanması ve gönderilmesi,

10-Devamsız öğrencilerin velilerine devamsızlıkların gönderilmesi,

11-Okulu Yangından Korumak için gerekli önlemlerin alınması,

12-Yardıma Muhtaç öğrencilerin Tesbiti.( Öğrenci Tesbit  Kom.ca),

13-Maaş ve Ücretlerin Hazırlanması,Ek Ders Kararname Onayının

       Alınması,Kademe Terfilerini Hazırl.Gönderilmesi,

14-İLSİS BİLGİ FORMUNUN düzenlemesi ve İlçe Milli Eğitim Md.ne bir örneğinin (İnternet Bilgilerinin) gönderilmesi,

15-Gelen yazılara yanıt vermek,

16-Rehber Öğretmenlerle birlikte varsa Aday Öğretmenlerin Örnek

      Çalışma Programının Hazırlanması(2423-2436 S.T.D.göre)

17-Okul Aile Birliği ve Okul Koruma  Derneği Yönetim Kurullarının

      Toplantıya çağırılması ve toplantılarının yapılması,

18-Okul personelinin denetlenmesi ve gerekli notların alınması,

1-Kutlanacak belirli gün ve haftaların hazır-

   lıklarının yapılması.

a.)Rehberlik Çalışmaları  1-3-5. Hafta Çrb.günü

b.)Sosyal Kulüpler  Çal. 2-4-.Haf. Çrb.günü

2-Sınıflardaki kitaplıkların düzenlenmesi ve    listelerinin asılması,

3-Eğitsel Kolların Yıllık Çalışma Programla-

    rının Hazırlanması ve Uygulanması,

4-Ders Dışı Etkinliklerinin sürdürülmesi ve

    Eğitici Kolların Çalışmalarının Denetlenmesi,

5-TKY ve Okul Gelişim Modeli(OGYE) Ekiple-

    rine Öğrenci Seçilmesi ,Hazırlıklarının Yapıl-

     ması,çalıştırılması,

6-Okul Öğrenci Meclisi Toplantısının Yapılması

    (Her Ayın sonundaki Çarşamba Günleri

       Saat:15.30’da Aylık Toplantı Yapılması)

7-Okul Öğrenci Kurulu Toplantısının Yapılması

    ( Her Ayın sonundaki Perşembe Günleri

    Saat:16.00’da aylık toplantı yapılması.)

8-Sivil Savunma Planlarının Güncelleştirilerek

    İlçe Milli Eğitim Md.ne ve İlçe Emniyet Md.

    ne  (6 Örnek) Gönderilmesi.,

9-Okul Aile Birliği Toplantısının Yapılması,

10-Cumhuriyet Bayramı Hazırlıklarının Yapılması (Bando ve yürüyüş hazırlıkları vb.)

-Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu 11.Toplantısının  Md.Yrd.Bşk.da Yapılması (Ayın Son Haftası)

KASIM  

01)02-03  Kasım Lösemili Çocuklar Haftası(Kızılay Kulübü)

02)10-16 Kasım ATATÜRK HAFTASI (Kültür ve Edebiyat Kulübü)

03)12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü(Sivil Savunma Kulübü)

04)20 Kasım Dünya Felsefe Günü(Bilim,Fen ve Tek.Kulübü)

05)24 Kasım ÖĞRETMENLER GÜNÜ(Kültür ve Edebiyat Kulübü)

1-Okulun genel ve günlük temizlik işlerinin kontrol edilmesi,

2-Okul personelinin denetlenmesi ve gerekli notların alınması,

3-Okul Zümre Bşk. Kurulu Toplantısının Yapılması,

4-10-15 Kasım ATATÜRK HAFTASI Hazırlıkları,

5-Kütük Defterlerinin Yazılımlarının Bitirilmesi, (Asıl kayıt)

6-Okul Aile Birliği ve Okul Koruma Derneği Yönetim Kurullarının

    Toplantıya çağırılması ve toplantılarının yapılması,

7-Devamsız öğrencilerin veliline devamsızlıkların gönderilmesi,

8-Maaş ve Ücretlerin Hazırlanması,

9-Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi  Yazılarının İlgili Okullara

   Gönderilmesi,

10-Terfilerin hazırlanıp gönderilmesi,

11-Gelen yazılara yanıt verilmesi,

1-Kutlanacak belirli gün ve haftaların hazır-

   lıklarının yapılması.

a.)Rehberlik Çalışmaları  1-3-5. Hafta Çarşamba günü

b.)Sosyal Kulüpler  Çal. 2-4-.Hafta Çarşamba günü

2-Sınıf kitaplıklarını düzenlenmesi,

3-Ders Dışı Etkinliklerinin Sürdürülmesi ve

     Eğitici Kolların çalışmalarının denetlenmesi,

4-Eğitsel Kolların Yıllık Çalışma Programlarının Hazırlanması  ve Uygulanması,

5-Toplam Kalite ve Yönetimi(TKY) ve Okul

   Gelişim Modeli(OGYE) Ekiplerine İlgili

    Çalışmaların Yapılması,

6-Okul Öğrenci Meclisi Toplantısının Yapılması

    (Her ayın sonunda Çarşamba Günü Saat :15.30’da)

6-Okul öğrenci Kurulu Toplantısının Yapılması.

    (Her Ayın Sonundaki Perşembe.Saat :16.00’da)

7-Okul Öğrenci Meclisi-Kurulu Çalışmalarının       Takip  Edilmesi ve Değerlendirilmesi,

8-Eğitici Kolların Başkanları,Okul Öğrenci Meclisi Başkanı   ve Okul Öğrenci Kurulu Başkanı ile Toplantı yapılıp,yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.

9-Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Toplantısının  Md.Yrd.Bşk.da Yapılması (Ayın Son Haftası)

ARALIK  

01-01 Aralık Dünya AIDS Günü (Kızılay  Kulübü)

02-10 Aralık Gününü İçine Alan Hafta-İnsan Hakları Haftası(Spor Klüb)

03-12-18 Aralık Arası—Tutum,Yatırım ve Türk Malları Haftası(Koop.)

04-21 Aralık –Dünya Kooperatifçilik Günü(Kooperatifçilik Klb)

1-Öğretmen ve öğrencilerin nöbet görevlerinin kontrolü.

2-Okulun genel ve günlük temizlik işlerinin kontrol edilmesi.

3-Okul personelinin denetlenmesi ve gerekli notların alınması.

4-Yeni öğretim  yılına ait SINIF GEÇME DEFTERİNİN hazırlanması

5-Öğrenci Kütük Defterine Kayıt edilen öğrencilerin FOTOGRAFLARININ yapıştırılması.

6-Öğrenci Sayısına göre Karne,Teşekkür , Takdirname ve Onur  Belgelerinin temin edilmesi.

7-Sicil Raporlarının Doldurulup İlçe Milli Eğtm.Md.gönderilmesi.

8-Yöneticilerin,Memur ve Hizmetlilerin Yıllık İzinlerinin Planlanması ve 3 örnek olarak İlçe Milli Eğt.Md. onayına sunulması.

9-1.ve 2.Kademe Not Çizelgelerinin Hazırlanması.

10-Devamsız öğrencilerin velilerine devamsızlıkların gönderilmesi..  

11-İlksan-Sendika Yazılarının İlgili yerlere gönderilmesi,

12-31 Aralık Akşamı Desimal Dosyalarının Arşive Kaldırılması,

13-Maaş ve Ücretlerin hazırlanması,

14-Terfilerin hazırlanıp gönderilmesi.

15-Gelen yazılara yanıt verilmesi.

1-Kutlanacak belirli gün ve haftaların hazırlıklarının yapılması.

a.)Rehberlik Çalışmaları  1-3-5. Hafta Çarşamba .günü

b.)Sosyal Kulüpler  Çal. 2-4-.Hafta Çarşamba .günü

2-Okul-Sınıflardaki kitaplıkların düzenlemesi,

3-Sportif ve sosyal girişimlere katılan öğrencilerin izlenmesi.

4-Ders Dışı Etkinliklerinin sürdürülmesi ve  Eğitici Kolların çalışmalarının denetlenmesi,

5-Okul   Gelişim Modeli(OGYE)  Ekiplerince çalışmaların yapılması ve ilgili Raporun ilgili yerlere gönderilmesi.

6-Okul Öğrenci Meclisi Toplantısının Yapılması (Her Ayın sonundaki Çarşamba. Saat :15.30)

7-Okul Öğrenci Kurulu Toplantısının Yapılması (Her ayın sonundaki Perşembe Günleri Saat:16.00’da  aylık toplantı yapılması)

8-Okul Öğrenci Meclisi-Kurulu Çalışmalarının Takip Edilmesi ve Değerlendirilmesi.

9-Okul Aile Birliği Toplantısının Yapılması.

10-Eğitici Kolların Başkanları,Onur Kurulu Başkanı ve Okul Öğrenci Kurulu Başkanı ile

Toplantı yapılıp,yapılan çalışmaların değerlendirilmesi

11-Özel Eğitime Muhtaç Çocukların  Velileri ile Toplantı Yapılması,Bilgilerin Verilmesi ve gerekli  rehberlik çalışmalarının yapıl- ması.

12--Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Toplantısının  Ümmü KURT Bşk.da Yapılması (Ayın Son Haftası)

OCAK  

01-03-07 Ocak  Verem Savaş Haftası(Kızılay Kıb)

02-08-14 Ocak  Enerji Tasarruf Haftası(Bilinçli Tüketici Klb)  

1-Öğretmen ve öğrencilerin nöbet görevlerinin kontrolü.

2-Okulun genel ve günlük temizlik işlerinin kontrol edilmesi.

3-Okul personelinin denetlenmesi ve gerekli notların alınması.

4-.01 Ocak  YIL BAŞI TATİLİ

5-Öğrenci Sayılarına göre karne,teşekkür,takdirname,onur

   belgelerinin temin edilmesi ve düzenlenmesi.

6-1.ve 2.Kademe Not Çizelgelerinin Hazırlanması,Dağıtılması ve Yazılması..

7-Devamsız öğrencilerin velilerine devamsızlıkların gönderilmesi..  

8-İlksan-Sendika Yazılarının İlgili yerlere gönderilmesi,

9-Emekli Sandığı Şahıs Kesintilerinin tanzim edilmesi ve gönderilmesi

10-Maaş ve Ücretlerin hazırlanması,

11-Terfilerin hazırlanıp gönderilmesi.

12-Gelen yazılara yanıt verilmesi.

13-Gelen-Giden-Pul-Ödenek-Zimmet Defterlerinin kapatılarak

     Onaylanması.

14-Sayım Komisyonu tarafından A,B,C Demirbaş Sayımlarının

     yapılması.Gerekli görülenlerin  demirbaştan düşülmesi.

15-Yıpranmış Eşyaların Kayıttan Düşme Müzekkerelerinin

hazırlanması ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

16-Kullanmaya ve yoğaltmaya mahsus eşya defteri ile depo da

bulunan eşyaların sayılıp,denkliklerinin yapılması.

17-Yeni Bütçe Kanununa göre EK DERS ÜCRET ONAYLARININ YENİLENMESİ.

18-1.Dönemde yapılacak iş ve işlemlere ilişkin yazının yazılıp,

 personele teblig edilmesi.

19-ÖĞRENCİ KARNELERİNİN YAZILMASI.

20-Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında  1.Kanaat Döneminin Sona Ermesi(99 Ocak  2007  Pazartesi Günü Saat:15.00)

21-Personelden bakmakla yükümlü oldukları bireyleri gösterir

 beyannamelerin istenmesi(Değişiklikler varsa)

1-Kutlanacak belirli gün ve haftaların hazırlıklarının yapılması.

a.)Rehberlik Çalışmaları  1-3-5. Hafta Çarşamba günü

b.)Sosyal Kulüpler  Çal. 2-4-. Hafta Çarşamba günü

2-Okul-Sınıflardaki kitaplıkların düzenlemesi,

3-Sportif ve sosyal girişimlere katılan öğrencilerin izlenmesi.

4-Ders Dışı Etkinliklerinin sürdürülmesi ve Eğitici Kolların çalışmalarının denetlenmesi,

5-Okul   Gelişim Modeli(OGYE)  Ekiplerince  ilgili çalışmaların yapılması,

6-Okul Öğrenci Meclisi Toplantısı.Yapılması Her ayın sonundaki Çarşamba Saat:15.30’da)

7-Okul Öğrenci Kurulu Toplantısının Yapılması  (Her ayın sonundaki Perşembe Günleri Saat:16.00’da  aylık toplantı yapılması)

8-Okul Öğrenci Kurulu Çalışmalarının takip Edilmesi ve Değerlendirilmesi.

9-Okul Aile Birliği Toplantısının Yapılması.

10-1.Dönem Sonu İtibariyle Ders Kesim Raporunun ,Rehberlik Çalışma.Raporunun,Sosyal Kulüpler Çalışma Raporlarının Alınması

11- Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Toplantısının  Md.Yrd.Bşk.da Yapılması (Ayın Son Haftası)

ŞUBAT  

1-19 Şubat Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü(Sivil Savunma Kulübü)

2-28 Şubat Sivil Savunma Günü(Sivil Savunma Kulübü  )

1-Örgün ve yangın Eğitim Kurumlarında Yarı Yıl Tatili(29Ocak- 9 Şubat)

2-Okulun genel ve günlük temizlik işlerinin kontrol edilmesi.

3-Maaş ve Ek Ders Ücretlerinin Hazırlanması ve Gönderilmesi.

4-İlksan,Sendika,  Aidat Yazılarının Gönderilmesi.

5-1.Kanaat Döneminde Teşekkür,Takdir,Onur Belgesi Alanların

    Öğrenci Kişisel Dosyalarına Sınıf Öğretmenlerince İşlenmesi ve Kontrol Edilmesi.

6-Bilgi Teknoloji Laboratuar,Teknoloji ve Tasarım(İşlikler) Atölyesindeki Eşyaların zimmet kontrollerinin yapılması.

7-İlçe Milli Eğitim Md.ne DERS DAĞITIM ÇİZELGESİNİN  düzenlenip gönderilmesi..  

8-İLSİS BİLGİLERİNİN KONROL EDİLMESİ VE Güncelleme,

9-Emekli Sandığı Şahıs Kesintilerinin tanzim edilmesi ve gönderilmesi

10-Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 2.nci Dönemin Başlaması.  12 Şubat

11-Terfilerin hazırlanıp gönderilmesi.

12-Gelen yazılara yanıt verilmesi.

13-DPY ve Bursluluk,OKS Giriş Sınavı Hazırlıkları ve Değ.

14-Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu Toplantısı(13 Şubat Sabah )

15-Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu Toplantısı( 13 Şubat  Öğle )

15-2.Kanaat Dönemi Öğretmenler Kurulu Toplantısı Yapılması (14  Şubat) 

16-Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Toplantısı( 15 Şubat –Sabah )

17-Okul Zümre Başkanları Toplantısı( 15  Şubat  Öğle saat 14.00)

18-Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme

       Komisyonu Toplantısı(23 Şubat   Saat)

19-Öğrenci Karnelerinin Sınıf Öğretmenlerince Toplanarak Kontrollerinin Yapılarak Okul İdaresine Teslim Edilmesi.

20-Çevrenin her yönüyle incelenmesine devam edilmesi. 

1-Kutlanacak belirli gün ve haftaların hazırlıklarının yapılması.

a.)Rehberlik Çalışmaları  1-3-5. Hafta Çarşamba.günü

b.)Sosyal Kulüpler  Çal. 2-4-. Hafta Çarşamba günü

2-Okul-Sınıflardaki kitaplıkların düzenlemesi,

3-Sportif ve sosyal girişimlere katılan öğrencilerin izlenmesi.

4-Ders Dışı Etkinliklerinin sürdürülmesi ve

    Eğitici Kulüp çalışmalarının denetlenmesi,

5-Okul   Gelişim Modeli(OGYE)  Ekiplerince ilgili çalışmaların yapılması

6-Okul Öğrenci Meclisi Toplantısının Yapılması

    Her ayın sonundaki Çarşamba Saat:15.30’da)

7-Okul Öğrenci Kurulu Toplantısının Yapılması (Her ayın sonundaki Perşembe Günlerin Saat:16.00’da  aylık toplantı yapılması)

8-Okul Öğrenci Kurulu Çalışmalarının takibi Edilmesi ve Değerlendirilmesi.

9-Okul Aile Birliği Toplantısının Yapılması.

10-Öğrenci Davranışlarını Değ.Kurulu Toplantısının Yapılması.

MART  

01)01-07 Mart 2006 Yeşilay Haftası(Kızılay Klb)

02)Mart Ayının İlk Haftası-Girişimcilik Haftası(Bil.Tük.ve Bes.Klb)

03)08-14 Mart 2006 Bilim ve Teknoloji Haftası(Bilim .Fen ve Tek .Klb)

04)12 Mart 2006 İstiklal Marşımızın Kabülü(Kültür ve Ed.Kulübü))

05-15 -21 Mart 2006  Tüketiciyi Koruma  Haftası(  Bil.Tük.ve Bes.Klb )

06)18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü(Spor Kulübü.)

07)21-26 Mart 2006 Orman Haftası(Bil.Tük.ve Bes.Klb     )

08)21-26 Mart /Türk Dünyası ve Top.Haf(Nevruz)( Bilim .Fen ve Tek .Klb)

09)27 Mart 2006 Dünya Tiyatrolar Günü(Spor Kulübü)

10)26-31 Mart 2006 Kütüphaneler Haftası(Kültür ve Ed.Kulübü )

1-Öğretmenlerin çalışmalarının izlenmesi ve gerekli notların alınması

2-Okulun genel ve günlük temizlik işlerinin kontrol edilmesi.

3-Maaş ve Ek Ders Ücretlerinin Hazırlanması ve Gönderilmesi.

4-İlksan, Sendika,Öğretmen evi Aidat Yazılarının Gönderilmesi.

5-1.Kanaat Döneminde  Teşekkür,Takdir,Onur Belgesi Alanların

    Öğrenci Kişisel Dosyalarına Sınıf Öğretmenlerince İşlenmesi ne

    Devam Edilmesi ,Kontrol Edilmesi.. 

6-Terfilerin hazırlanıp gönderilmesi.

7-Gelen yazılara yanıt verilmesi.

8-2.Kanaat Dönemi Ş.Ö.K.  Toplantısının Yapılması(13 Mart ) 

1-Kutlanacak belirli gün ve haftaların hazırlıklarının yapılması.

a.)Rehberlik Çalışmaları  1-3-5. Hafta Çarşamba.günü

b.)Sosyal Kulüpler  Çal. 2-4-. Hafta Çarşamba günü

2-Okul-Sınıflardaki kitaplıkların düzenlemesi,

3-Sportif ve sosyal girişimlere katılan öğrencilerin izlenmesi.

4-Ders Dışı Etkinliklerinin sürdürülmesi ve Sosyal Kulüpler  çalışmalarının denetlenmesi,

5-Okul   Gelişim Modeli(OGYE)  Ekiplerince  ilgili çalışmaların yapılması

6-Okul Öğrenci Meclisi Toplantısının Yapılması (Her ayın sonundaki Çarşamba. Saat:15.30’da)

7-Okul Öğrenci Kurulu Toplantısının Yapılması  (Her ayın sonundaki Perşembe Günleri Saat:16.00’da  aylık toplantı yapılması)

8-Okul Öğrenci Kurulu Çalışmalarının takip Edilmesi ve Değerlendirilmesi.

9-Okul Aile Birliği Toplantısının Yapılması.   10-Bando Takımı ,Folklor Ekibi Çalışmalarının  Başlatılması ve İzlenmesi.

11-Bilgi Yarışması Hazırlıklarına Başlanması.

12-Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme  Kurulu Toplantısının Yapılması

13-14 Mart 2007  Seviye Tespit Sınavı Yapılması

NİSAN  

01)01-07 Nisan KANSER HAFTASI(Bilim-Fen ve Tek.Klb.)

02)Ş14 Nisan ŞEHİTLER HAFTASI (Sivil Sav.Klb)

03)11-24 Nisan  İNTERNET HAFTASI(Bilim-Fen Ve Tek.Klb.)

04)04-11 Nisan POLİS HAFTASI(Sivil Sav.Klb.)

05)15-22 Nisan TURİZM HAFTASI(Koop.Kulübü)

06)23 Nisan ULUSAL EĞEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI(Kızılay Kl)

1- 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğretmenlerin görevlendirilmesi ve izlenmesi.

2-Okulun genel ve günlük temizlik işlerinin kontrol edilmesi.

3-Maaş ve Ek Ders Ücretlerinin Hazırlanması ve Gönderilmesi.

4-İlksan,Sendika  Yazılarının Gönderilmesi.

5-Öğretmenlerin çalışmalarının izlenmesi ve gerekli notların alınması

6-Terfilerin hazırlanıp gönderilmesi.

7-Gelen yazılara yanıt verilmesi.

8-Çevre Sağlığı ve Temizliği ile ilgili yapılan çalışmaların izlenmesi ve gerekli uyarıların yapılması. 

09-İş Eğitimi Atölyesindeki Çalışmaların Takibi.

10-Kalorifer Kazan Dairesinin Kontrol Edilmesi  ve Bakımı.

11-Bilgi Teknoloji Sınıfı’nın Çalışmalarının Takibi.

12-23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı için İlçe bazında yapılacak toplantılara katılınması,okulda yapılacak program için hazırlıkların tamamlanması.

1-Kutlanacak belirli gün ve haftaların hazırlıklarının yapılması.

a.)Rehberlik Çalışmaları  1-3-5. Hafta Çarşamba.günü

b.)Sosyal Kulüpler  Çal. 2-4-. Hafta Çarşamba günü

2-Okul-Sınıflardaki kitaplıkların düzenlemesi,

3-Sportif ve sosyal girişimlere katılan öğrencilerin izlenmesi.

4-Ders Dışı Etkinliklerinin sürdürülmesi ve Sosyal  Kulüplerinin  çalışmalarının denetlenmesi,

5-Okul   Gelişim Modeli(OGYE)  Ekiplerince  ilgili çalışmaların yapılması

6-Okul Öğrenci Meclisi Toplantısının Yapılması (Her ayın sonundaki Çrb.Günü Saat:15.30)

7-Okul Öğrenci Kurulu Toplantısının Yapılması (Her ayın sonundaki Perşembe Günleri Saat:16.00’da  aylık toplantı yapılması)

8-Okul Öğrenci Kurulu –Meclisi Çalışmalarının takip Edilmesi ve Değerlendirilmesi.

9-Okul Aile Birliği Toplantısının Yapılması.

10-Bando Takımı ,Folklor Ekibi Çalışmalarının Başlatılması ve İzlenmesi.

11-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sınıfların (19 Nisan)  tarihinde SÜSLENMESİ.

12-24 Nisan –16 Mayıs Arası Sultan Selim

    Camisini Tanıma Gezisi(1-A/B Sınıfınca)

13-Çevre Gezisi Yapılması (Meke,Acıgöl,Meyil

      ve Çıralı Gölleri)4,5.-A/B Sınıflarınca

14-Okul Bünyesinde Sınıflar Arası Voleybol

       Turnuvası Düzenlenmesi,

15-Sınıf İçi Bilgi Yarışmalarının Yapılması,

16-Okul Öğrenci Kurulu Davranışlarını Değerlendirme

      Kurulu Toplantısının Yapılması(Md.Yrd.Bşk.)

MAYIS  

01) 04-11Mayıs Trafik Haftası (Sivil Savunma Kulübü )

02) 05 Mayıs Avrupa Günü  (Kızılay Kulübü)

03) 09 Mayıs Anneler Günü (Kültür ve Edebiyat Kulübü)

04) 10-16 Mayıs Sakatlar Haftası (Spor Kulübü)

05) 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü (Kooperatif Kulübü)

06) 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü (Kızılay Kulübü)

07) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı (Spor Kulübü)

08) 18-24 Mayıs Müzeler Haftası (Bilim  Fen Ve Teknoloji Kulübü)

09) 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü (Kızılay Kulübü)

1- Öğrenci Kişisel Dosyalarının Takip Edilmesi ve İşlenmesi,

2-Okulun genel ve günlük temizlik işlerinin kontrol edilmesi.

3-Maaş ve Ek Ders Ücretlerinin Hazırlanması ve Gönderilmesi.

4-İlksan, Sendika,Öğretmen Evi Aidat Yazılarının Gönderilmesi.

5-Öğretmenlerin çalışmalarının izlenmesi ve gerekli notların alınması

6-Terfilerin hazırlanıp gönderilmesi.

7-Gelen yazılara yanıt verilmesi.

8-Çevre Sağlığı ve Temizliği ile ilgili yapılan çalışmaların izlenmesi ve gerekli uyarıların yapılması. 

.9-Okul Öğrenci Yetiştirme  Kurslarının Takibi ve Denetimi.

10-Kalorifer Kazan Dairesinin Kontrol Edilmesi  ve Bakımı.

11-Bilgi Teknoloji Sınıfı’nın Çalışmalarının Takibi.

12-Ara Zümreler yapılarak Yıllık Planların Gözden Geçirilmesi,

1-Kutlanacak belirli gün ve haftaların hazırlıklarının yapılması.

a.)Rehberlik Çalışmaları  1-3-5. Hafta Çarşamba.günü

b.)Sosyal Kulüpler  Çal. 2-4-. Hafta Çarşamba günü

2-Veli Toplantısı Yapılması(Yönlendirme  Yönergesi Çerçevesinde),

3-Sportif ve sosyal girişimlere katılan öğrencilerin izlenmesi.

4-Ders Dışı Etkinliklerinin sürdürülmesi ve

    Eğitici Kolların çalışmalarının denetlenmesi,

5-Okul   Gelişim Modeli(OGYE)  Ekiplerince ilgili çalışmaların yapılması,

6-Okul Öğrenci Meclisi Toplantısının.Yapılması.  (Her ayın sonundaki Çarşamba.Saat:15.30’da)

7-Okul Öğrenci Kurulu Toplantısının Yapılması

    (Her ayın sonundaki Perşembe Günleri Saat:16.00’da  aylık toplantı yapılması)

8-Okul Öğrenci Kurulu Çalışmalarının takip Edilmesi ve Değerlendirilmesi.

9-Okul Aile Birliği Toplantısının Yapılması.

10-Folklor Ekibi Çalışmalarının  Devam Ettirilmesi ve İzlenmesi.

11-19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sınıfların 18 Mayıs 2005 tarihinde SÜSLENMESİ.

12-24 Nisan –16 Mayıs Arası Sultan Selim Camisini Tanıma Gezisi(1-A/B Sınıfınca)

13-İl İçi yada İl Dışı Gezi düzenlenmesi.

14-Okul Bünyesinde Sınıflar Arası Futbol Turnuvası Düzenlenmesi,

15-Sınıf İçi Bilgi Yarışmalarının Yapılması,

16-8.Sınıf Öğrencilerinin  ve Velilerinin MESLEKİ EĞİTİM hakkında bilgilendirilmesi ve Yönlendirme Çalışmalarının Yapılması.

.17-Okul Öğrenci Davranışlarını Değ.Kurulu Toplantısının Yapılması.(Aylık)

HAZİRAN  

01)Haziranın İlk Pazartesi Haftası Çıraklık ve Mesleki Eğitim Haftası

(Bilim Fen ve Teknoloji Kulübü )

02) Haziranın Pazartesi Haftası Çevre Koruma Haftası (Sivil Savunma Kulübü)

1- Öğrenci Kişisel Dosyalarının Takip Edilmesi ve İşlenmesi,

2-Okulun genel ve günlük temizlik işlerinin kontrol edilmesi.

3-Maaş ve Ek Ders Ücretlerinin Hazırlanması ve Gönderilmesi.

4-İlksan, Sendika,Öğretmen Evi Aidat Yazılarının Gönderilmesi.

5-Öğretmenlerin çalışmalarının izlenmesi ve gerekli notların alınması

6-Terfilerin hazırlanıp gönderilmesi.

7-Gelen yazılara yanıt verilmesi.

8-2.Kanaaat Not Çizelgelerinden Notların Sınıf Geçme Defterine İşlenerek Ortalamalarının Alınması--4,5,6,7,8.nci Sınıfların Yıl  Sonu Ağrılık Notlarının Çıkarılması ve İşlenmesi..

9-Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komis yonu Toplantısı(03 Haziran 2005   Saat:15.30’da) Yapılması.

10-Öğrenci devam-devamsızlık çizelgeleri hazırlanarak ÖĞRETMENLER KURULUNA sunulması.

11-Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarının Belirlenen Gündem Maddeleri ile Toplanması ve Tutanaklarının Teslim Alınması.

12-10 Haziran 2005’te 2004/2005 Öğretim Yılının Sona Erdirilmesi,

13- İlköğretim Kurumları Ders Yılı Sonu ÖĞRTMENLER KURULU ve ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU Toplantısının Yapılması(11 Haz.05)

14-Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu Toplantısı(14 Haziran 2005)

15-Okul Zümre Başkanları Toplantısı(15 Haziran —Saat :10.00)

16-Eğitim bölgesi Zümre Başkanlar Kurulu Toplantısı-Saat:14.00)

17-İlköğretim Kurumlarının 1,2,3,4,5,6,7,8.Sınıf Öğrencilerinden  Yetiştirme kursuna Alınacak Olanlar İçin Düzenlenecek Yetiştirme Kurslarının Başlatılması ve Sonuçlandırılması(13-24 Haziran)

18-Yetiştirme Kurslarının Değerlendirilme Sınavları(4-5-6-7-8 Sınıf)ve Yetiştirme Kurslarının Değerlendirilmesi Sonunda Başarısız duruma Düşen Öğrenciler için Yetiştirme Kursları Sonu Ş:Ö:K: Toplantısının Yapılması(27-30 Haziran 2005 tarihleri arası)

19-İlçe Milli  Eğitim Müdürlüğü’nce istene evrakların(Diploma Def   teri,Dip.Alacakların İsim Listesi,Diplomaların Yazılması v

20-EK-6 BİLGİ FORMUNUN düzenlenip gönderilmesi.

21-Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Ücret Tespit Kom. Top.(27 Hz.)

1-Kutlanacak belirli gün ve haftaların hazırlıklarının yapılması.

a.) a.)Rehberlik Çalışmaları  1-3-5. Hafta Çarşamba.günü

b.)Sosyal Kulüpler  Çal. 2-4-. Hafta Çarşamba günü

2-2.Kanaat Not Çizelgelerinin Hazırlanması , Doldurulması ve Teslimi,

3-Öğretmenlerin Yıl İçi Yazılı Yoklama  Kağıtlarının İmza karşılığı teslim alınması,

4-Ders Dışı Etkinliklerinin sürdürülmesi ve

   Eğitici Kolların çalışmalarının denetlenmesi,

   Eğitici Kollar,Sınıf-Şube Rehberlik Çalışma

   Raporlarının Doldurulması ve Teslimi,

5-Okul   Gelişim Modeli(OGYE)  Ekiplerince  ilgili çalışmaların yapılması ve Raporunun Al.

6-Okul Öğrenci Meclisi Toplantısının Yapılması

   (Her ayın sonundaki Çarşamba.Günü Saat:15.30’da)

7-Okul Öğrenci Kurulu Toplantısının Yapılması

    (Her ayın sonundaki Perşembe Günleri  Saat:16.00’da  aylık toplantı yapılması)

8-Okul Öğrenci Kurulu Çalışmalarının takip Edilmesi ve Değerlendirilmesi.

9-Okul Aile Birliği Toplantısının Yapılması.

10-Folklor –Müzik Ekibi Çalışmalarının  Devam Ettirilmesi ve İzlenmesi.

11-Ders Müfredatlarının Bitirilip-Bitirilmediğine dair DERS KESİM RAPORLARININ teslimi

12-Kardeş Okula Gezi Düzenlenmesi,Kardeş Okul Yıl Sonu Raporunun  Düzenlenmesi.

13-Rehberlik Yıl Sonu Çalışma Raporlarının düzenlenip İlçe  Milli Eğitim  Md.gönderilmesi

14-Öğretmenlerin YAZ TATİLİ ADRESLERİNİN Alınması,

15-Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Kararı Toplantısının  Md.Yrd.Bşk.da Yapılması (Ayın Son Haftası),

16-Mesleki Yönlendirme Çalışmalarına Ait Yıl Sonu Raporunun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi.

17-ÇEVRE GEZİSİ(100.Yıl Parkı,Erozyon Sh.)

18-Okul Bünyesinde YIL SONU PROGRAMI-

      NIN Gerçekleştirilmesi.

……………………………

 Okul Müdürü

Tam gün eğitim yapan anaokulu zaman çizelgesi

TAM GÜN        EĞİTİM DURUMU


SAATLER (08.00-17.00)     ETKİNLİKLER


08.00-08.50        Okula geliş

08.50-09.40        Temizlik ve sağlık kontrolü

09.40-10.30        Serbest zaman etkinlikleri

10.30-11.20        Toplanma, kahvaltı ve temizlik

11.20-12.10        Eğitim Durumu / Etkinlikler (Türkçe Dil / Oyun / Müzik / Sanat / Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları /Fen ve Doğa / Drama)

12.10-13.00        Toplanma, öğle yemeği ve temizlik

13.00-13.50        Dinlenme/Uyuma

13.50-14.40        Kahvaltı

14.40-15.30        Eğitim Durumu/Etkinlikler (Türkçe Dil/Oyun/Müzik/Sanat/Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları/ Fen ve Doğa/ Drama)

15.30-16.20        Toplanma ve temizlik

16.20-17.00        Eve gidiş

NOT: Bu çizelge örnektir. Öğretmen, çocukların gereksinimleri doğrultusunda farklı çizelgeler hazırlayabilir. Bu çizelgelerde etkinliklere ayrılan zaman bloklarında esnek davranabilir. Bir ya da birkaç çalışmayı bir etkinlik içinde bütünleştirebilir.

                                                                                                                                                         

ANASINIFI GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİ

                                                                                                                                                         

YARIM GÜN     EĞİTİM DURUMU                                                                                        


                                                                                                                                                         

SAATLER 
(08.30-13.30)        ETKİNLİKLER                                                                                              


                                                                                                                                                         

08.30-09.20          Okula geliş ve hazırlık                                                                                        

09.20-10.10          Serbest zaman etkinlikleri                                                                                   

10.10-11.00          Toplanma, kahvaltı ve temizlik                                                                           

11.00-11.50          Eğitim Durumu / Etkinlikler (Türkçe Dil/Oyun/Müzik/Sanat/Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları/Fen ve Doğa/Drama)                                                                                                      

11.50-12.40          Eve gidiş ve/veya yemek/okula geliş                                                                  

12.40-13.20          Eğitim Durumu/ Etkinlikler (Türkçe Dil/Oyun/Müzik/Sanat/Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları/ Fen ve Doğa/ Drama)                                                                                                                       

13.20-13.30          Toplanma ve temizlik                                                                                         

NOT: Bu çizelge örnektir. Öğretmen, çocukların gereksinimleri doğrultusunda farklı çizelgeler hazırlayabilir. Bu çizelgelerde etkinliklere ayrılan zaman bloklarında esnek davranabilir. Bir ya da birkaç çalışmayı bir etkinlik içinde bütünleştirebilir.

                                                                                                                                                         

Aylara göre ilköğretim okullarında yapılacak işler

     http://www.okulyolu.org/images/logolar/images.jpg" >Açıklama: Tüm Bu hazırlıkların dayanağı ve hareket noktası (01) numaralı klasörde bulunan ‘İlköğretim Okullarındaki Çalışmalar’ adlı dosyadır. Okullarımızdaki müdür, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin yapması gereken işler, konu bütünlüğü içinde bu dosyada açıklanmıştır. Özellikle idarecilerimizin bu yazıyı çok iyi okuyup uygulamaları ve diğer personele de uygulatmaları gerekir. Aslında elimizde o yazı varken, yeniden böyle bir çizelgenin yapılmasına gerek olmamasına rağmen, idarecilerin yapması gereken işler bir de takvim sıralaması esas alınarak düzenlenip, yöneticilerimizin işleri daha da kolaylaştırılmak istenmiştir.

Bu nedenle yapılacak işlere dair maddelerin içindeki bazı kelimelere ve madde sonlarına, köprüler konularak ana dosyanın ilgi maddelerine bağlantı sağlanmıştır. İşin nasıl yapılacağı konusunda bu bağlantılardan yararlanılarak daha geniş malumat alınabilir.

Müdür yardımcısı olmayan okullarda tüm idari işler müdür veya müdür yetkili öğretmence yapılır. Müdür Başyardımcısı olan okullarda iç yönetim, diğer idareci ve personelin yönetim işleri ona verilip, okul müdürü genel sevk ve idare, dış işler ve temsillerde görev alabilir. Başyardımcı olmayan okullarda onun işlerini de müdür yapar. Birden çok idareci olan okullarda görevler, müdür tarafından, öğretim yılı başında idarecilere yazılı olarak paylaştırılır.

Öğretmenler de kendilerine verilen görevleri zamanında yaparlar.

Bu listenin hazırlanmasından sonra, mevzuatta yapılacak düzenlemeler nedeniyle, görevlerde meydana gelecek değişiklikler takip edilip liste her yıl güncellenmelidir.

Tarih A OKUL AÇILMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLER
( Eylül ayı başı)
Sonuç
01 İdarecilerin görev tanımlarının hatırlanması için 2508 sayılı TD’si devamlı okunur. Öğretmenlerin senebaşı mesleki çalışmalarının planlaması yapılır, faaliyetlerin bu plana uygun yapılması sağlanır. (İY. 98)
02 Öğrenci kayıtlarına devam edilir. Başka okullardan, ara sınıflara nakil gelen öğrencilerin nakli, geldikleri okuldan istenir. Mezun olan, yada nakil giden öğrencilerin gittikleri okullara nakline izin verilir. Nakledilen veya mezun olan öğrencilerin ayrılma durumları e-okul sistemine işlenerek numaraları boşaltılır. (İOÇ. 50/01)
03 Yapılan kayıtlara göre kaç sınıf ve şube açılacağı planlanır ve yeni sınıflar oluşturulur. Tüm öğrencilerin sınıf, şube ve numaralarını gösteren ‘Sınıf Listeleri’ tanzim edilerek, herkesin kolayca görebileceği bir yerde ilan edilir.
04 Okulun yerleşim ve kat planları yaptırılarak, görülecek yerlere asılır. Yeni açılacak sınıf-şubelere ‘İsim Levhaları’ temin edilip asılır ve sınıflar hazırlanır. Bölümlere ‘Tanıtım Levhaları’ asılır. (İOÇ. 05/05)
05 İdareciler ve diğer personel arasında yazılı olarak görev bölümü yapılır. (İOÇ. 69/03)
06 İş takvimi ve çalışma programı’ hazırlanır, öğretmenler odasına konulmak üzere emir, genelge ve tebliğler dosyaları hazırlanır. Teftiş personellistesigüncellenir.
07 Sınıf ders defteri, yoklama defteri ve fişleri temin edilir, yönetmelikte tutulması gerektiği bildirilen defter, dosya ve evraklardan eksik olanlar tamamlanır. (İY. Ek-14)
08 Haftalık ders programı ve günlük vakit çizelgesi hazırlanarak personele duyurulur ve koridorda ilan edilir. Ders/ oyun araçları (matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, müzik, beden eğitimi, görsel sanatlar vs.) kontrol edilerek gerekenler onartılır, eksikler tamamlanır. (İOÇ. 19/03)
09 Bahçe, derslik, laboratuar, işlik, atölye ve kütüphane eğitime hazırlanır. Bayrak direği uygun hale getirilir. Okulun ısınma, aydınlanma, su ve kanalizasyon ihtiyaçları giderilir. Yatılı okullarda pansiyon hizmete hazir hale getirilir. Kulüplerin hangi sınıflarda toplanacakları belirlenerek, sınıf kapılarına levhaları asılır. (İOÇ. 03/03-08)
10 Senebaşı öğretmenler kurulu hazırlıkları yapılır. Kurul gündemi en geç 2 gün önceden öğretmenlere duyurulur. Öğretmenler kurulu toplantısı, gündemine uygun olarak yapılarak, gerekli kararlar alınır. (İOÇ. 72/06)
11 Zümre öğretmenler kurulları, usul ve gündemine uygun olarak yaptırılır. Tek öğretmenli derslerin zümresine okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlık eder. (İOÇ. 75/09), Her öğretmenin, düzgün ve tertipli bir ‘Öğretim İşleri Dosyası’ oluşturması sağlanır. (İOÇ. 31/01),
12 Rehber öğretmenlerden, sınıflarına ait düzenlemeleri yapmaları, birer ‘Rehberlik dosyası’ düzenlemeleri istenir. (İOÇ. 54/05) Okul rehber öğretmeni nezaretinde, sınıf öğretmenleri ve öğretmenler kurulunda açıklanan şube rehber öğretmenlerinin, Bakanlığın yayınladığı programa uygun ‘sınıf rehberlik planları’nı yapmaları sağlanır.
13 Öğretmenlerin, ünitelendirilmiş yıllık planlarını 2551 sayılı TD’ndeki esaslara göre, zamanında ve derslerin yeni müfredatına uygun olarak yapmaları sağlanır. Hazırlanan yıllık planların bir sureti, en geç dersler  başladıktan on beş gün sonrasına kadar öğretmenlerden alınarak idarede saklanır. (İOÇ. 32/02)
14 Öğretmen ve öğrenci nöbet listesi taslağı hazırlanır, görev yerleri belirlenir ve nöbet defteri temin edilir. (İOÇ. 77/11)
15 Yangın cihazlarının kontrolleri yaptırılır, boş olanlar doldurulur, üzerlerine kontrol kartları yapıştırılır. Bacalar temizletilerek ‘kontrol cetveli’ tutulur. Kalorifer kazanları, sobalar temizlenir ve bakımları yapılır. (İOÇ. 11/11)
16 Okulun elektrik tesisatı ‘Bayındırlık, TEK veya belediye’ye kontrol ettirilir, alınan rapor dosyada saklanır. Elektrik dağıtım panosu kilitli olarak uhafaza edilir, elektrik tesisat planı hazırlanarak ana panonun yanına asılır. (İOÇ. 09/09)
17 Bütün personelin katılımı ve sağlanabilirse öğrenci ve velilerin de iştirakıyle okulun her tarafının temizliği yapılarak eğitim-öğretime hazır hale getirilir. (İOÇ. 09/0910/10)
18 Sivil savunma tedbir, plan ve uygulamaları gözden geçirilir. Ekim ayında ekiplerde yapılacak değişiklik ve düzenlemeler için ön hazırlıklar yapılır. (İOÇ. 11/11)
Diğer
B OKULUN AÇILDIĞI İLK GÜN YAPILACAK İŞLER 
( Eylül ayı)
Sonuç
01 Okulun açılış töreni, yönetmeliğe uygun olarak, bir program dahilinde yapılır. İlköğretim Haftası etkinlikleri planlanır. Yeni gelen öğrenciler ve velilerine okulu tanıtıcı bilgiler verilir. Kendilerini ilgilendiren yönetmelikler açıklanır. (İOÇ. 25/09, 10)
02 Sınıf ve branş öğretmenlerine ‘haftalık ders programları’ yazılı olarak, imza karşılığı dağıtılır. Programların birer örneği idaredeki bir dosyada saklanır. (İOÇ. 20/04)
03 Bayanlardan  20, erkeklerden 25 yılını dolduran öğretmenlerden nöbet tutmak istemeyenlerden dilekçe verenlerin durumları incelenerek, sonuç kendilerine bildirilir. Bunlara ihtiyaç varsa nöbet görevi verilir, yoksa nöbet tutturulmazlar. Nöbet çizelgesi son şekliyle yürürlüğe konulur, nöbet talimatı ilgili yerlere asılır. (İOÇ. 77/11)
04 İlk gün öğrencilere, okulda uyacakları kurallar, okul eşyalarının temiz kullanılması ve korunması gerektiği hakında, disiplin, kılık-kıyafet, sınıf geçme konularında, eşya, malzeme, su, elektrik tasarrufu konularında bilgiler verilir ve geçici sınıf başkanları seçilir. (İY. 106-109) (İOÇ. 18/02)
05 Öğrencilerin e-okuldaki eksiklerinin giderilmesi, değişen veli adreslerinin yenilenmesi için öğrencilere duyuru yapılır, alınan yeni bilgi ve belgeler e-okula aktarılır.
Diğer
C OKULUN AÇILDIĞI İLK VE İKİNCİ HAFTADA YAPILACAK İŞLER ( Eylül ayı) Sonuç
01 Öğrenci yoklamaları günlük olarak işlenir (6, 7, 8. sınıflarda ‘yoklama fişleri’ sınıf ve şubelere göre ayrı, ayrı dosyalanır), yoklamaların toplamları alınır. (İOÇ. 53/04)
02 Sınıf-şube rehber öğretmenlerince ‘sınıf oturma planları’ yapılarak, sınıflara asılır. Sınıflardaki yardıma muhtaç öğrenciler tespit edilerek gerekli yerlere bidirilir. Öğrenci paso-kimlikleri hazırlanıp onaylanır. Varsa okul rozetleri dağıtılır. (İOÇ. 08/0826/10)
03 Okul ‘Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu’ nun yapacağı ilk toplantısında aldığı tavsiye kararları, tüm personele ve öğrencilere duyurur. Sınıf-şube rehber öğretmenleri bu kararları öğrencilere açıklarlar. (İY. 114)
04 Öğretmen nöbetlerinin usulüne göre tutulması için kontroller yapılır, nöbet defteri kontrol edilerek düzenli tutulması sağlanır, aksaklıklar giderilir. Görev yerlerine asılan nöbet talimatlarının nöbetçi öğreciler tarafından okunup anlaşılması sağlanır. (İOÇ. 77/1107/07)
05 Sınıf-şube rehber öğretmenlerince öğrenci meclisine, sınıf içi görevlere, öğrenci kulüplerine, öğrenci kuruluna her sınıf ve şubeden öğrenci seçimi yapılır. Her öğrencinin enaz bir kulüpte görev alması sağlanır. Kulüplere seçilen öğrencilerin iki suret listesi yapılarak, bir sureti idareye verilip, bir sureti rehberlik dosyasına konulur. (İOÇ. 17/0121/05)R.P.D Hizmetleri Yürütme Komisyonu 1. toplantısını yapar. Mart ayında hazırlanan okul gelişim planı uygulamaya konulur.
06 Varsa, önceki yıl idareye verilmiş bulunan öğrenci kulübü dosyaları, yeni seçilen kulüp danışman öğretmenlerine verilir. Yoksa danışman öğretmenden bir ‘Öğrenci Külüp Dosyası’ oluşturması istenir. Danışman öğretmen, sınıflardan kulübe seçilen öğrencilerin tümünün listesini yapar, Kulüp yıllık çalışma planı’nı ve kulübün tüzüğü yoksa tüzüğü, öğrencilerle birlikte hazırlar ve birer suretini idareye verir. Kulüplerin hangi sınıflarda toplanacakları öğrencilere duyurulur. (İOÇ. 23/0724/08)
07 Öğrenci kuruluna sınıflardan seçilen öğrenciler, öğretmenler kurulunca seçilen rehber öğretmen başkanlığında toplanarak başkan ve ikinci başkanlarını belirler, kurul yapacağı ilk toplantıda da hazırlayacağı çalışma programını müdürün onayına sunar. (İY. 97)
08 Öğrencilerin yıkıcı faaliyetlere karışmamaları ve okulda şiddetin önlenmesi için alınacak tedbirlere yönelik eylem planı hazırlanarak Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. (İOÇ. 55/06)
09 Sağlık durumları uygun olmadığından, raporlu oldukları için uygulamalı derslere kısmen veya tamamen giremeyecek öğrencilerin raporları ayrı bir dosyada saklanarak, ilgi ders öğretmenlerine imza karşılığı duyurulur. (İOÇ. 59/10)
10 Yeni atamalar olması halinde idareciler, memurlar ve yardımcı hizmetler personelinin yenilenen görev bölümleri yazılı olarak kendilerine bildirilir. (İOÇ. 10/1069/03)
11 Ek ders ücret listeleri hazırlanır ve onaylanır. Ek ders ücret çizelgeleri için ayrı bir dosya hazırlanarak suretler bu dosyada saklanır. (İOÇ. 82/01)
12 Özel derslik, laboratuar ve atölyelerin kullanım planları hazırlanarak ilgili yerlere asılır. (İOÇ. 12/12)
13 Okul kantini ve okul kooperatifi faaliyete geçirilir. Periyodik olarak denetimleri yapılır. (İOÇ. 29/13)
14 M.E.Bakanlığınca kabul ve tavsiye edilmemiş yardımcı kitap ve dergilerin öğrencilere aldırılamayacağı, okulda bulundurulamayacağı, tavsiye edilemeyeceği hususunda öğretmen ve öğrencilere duyuru yapılır. (İOÇ. 06/06)
15 Öğretmenlerin ders aracı dahi olsa –öğrencilere bir şey satmalarının- ticaret olacağından yasak olduğu, öğretmenlerin kendi öğrencilerine özel ders vermelerinin, kaynak, yardımcı ve başvuru kitaplarını zorla aldırmalarının yasak olduğu, bunları isteyen öğrencilerin, kendi iradeleriyle alabilecekleri duyurulur.
16 Naklen gelen öğrencilerin ‘nakil isteme’ işi, nakil giden öğrencilerin nakline izin verme işleri tamamlanır, durum e-okul sistemine işlenir. (İOÇ. 51/0252/03)
17 Taşımalı İlköğertim kapsamındaki öğrencilerin velileri ile toplantı yapılır. (Taşımalı İlköğretm Yön, md. 14/m)
Diğer
D EKİM AYINDA YAPILACAK İŞLER
01

Okul Öğrenci Meclisi için Okul Seçim Kurulunca seçim takvimi oluşturulur, Şube temsilcileri ve Okul Meclisi Başkanı seçilir. (İOÇ. 17/01)

Sivil savunma planları’nda değişiklikler varsa yeni görevliler tespit edilerek, onaylanmak üzere 5 nüsha halinde M.E. Müdürlüğüne gönderilir. (İOÇ. 11/11)

02 Sene içi öğrenci yetiştirme kursları’nın yeni öğretim yılının 5. haftası içinde açılabilmesi için, gerekli duyuru ve hazırlıklar yapılarak kurs açılması için onay alınır. (İOÇ. 63/15)
03 1-5. sınıflarda ‘sınıf yükseltme’ isteğinde bulunan öğrencilerin, sınav komisyonu kurularak sınavları yapılır. (İY. 49)
04 Yeni kayıt edilen öğrencilerin bilgileri, e-okul sistemine geçirilmeye başlanır. E-okula işlenen bilgilerin kesinlikle eksik olmamasına, yanlışsız olmasına dikkat edilir. Çift isimler sisteme ve diğer belgelere kısaltılmadan açık olarak yazılır. (İOÇ. 50/01)
05 Sınıf tekrarı yapan öğrenciler tespit edilerek kaç yıllık oldukları yoklama listelerine yazılarak durumlarının bilinmesi sağlanır.
06 Öğrenci kulüplerinin bu ay içinde yapacağı çalışmalar kontrol edilerek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama hazırlıkları yapılır.
07 e-okul sistemindeki öğretmen not çizelgeleri nin işlenmesi hakkında öğretmenlere bilgi verilerek sisteme giriş şifreleri dağıtılır. (İOÇ. 61/12)
08

Ayın ikinci haftasının sonuna kadar 4-8. sınıflarda sınıf-şube rehber öğretmenlerince, öğrencilerden ‘proje seçim dilekçeleri’ alınarak idareye teslim edilir,

İlgili müdür yardımcılarının dersi olan tüm öğretmenlerle yapacakları toplantıda proje dağıtımları yapılarak, öğrencilerin hangi dersten proje yapacakları belirlenir ve öğrencilere duyurulur. 1-3. sınıflarda bu işlem sınıf öğretmenlerince yapılır. (İOÇ. 60/11)

09 Okul Aile birliği kongresinin yapılması için hazırlıklar yapılır,ayın sonuna kadar kongre tamamlanarak yeni yönetim belirlenir. (İOÇ. 29/13)
Diğer
E KASIM AYINDA YAPILACAK İŞLER
01 Ders dağıtım çizelgeleri, her yıl kasım ayı başında 2 örnek olarak hazırlanarak, bir sureti M.E. Müdürlüğüne gönderilir, bir nüshası okulda saklanır. (İOÇ. 46/07)
02 Öğrenci e-okul girişleri bitirilir, eksikleri olanlar tamamlanır. (İOÇ. 50/01)
03 10 Kasım, anma töreni ve ‘Atatürk Haftası’ programı yapılarak icra edilir. Hafta boyunca konu ders defterlerineyazılır.
04

1. döneme ait genel veli toplantısına hazırlık olmak üzere 6, 7, 8. sınıflarda ‘Şube Öğretmenler Kurulu’ toplantıları yapılarak, öğrencilerin durumları görüşülür. Sınıftaki öğrencilerin durumu hakında kararlar alınır. (İOÇ. 76/10)

Gündemi hazırlanarak, tüm öğretmenlerin katılımıyla genel‘veli toplantısı’ ve ortak gündem kullanılarak sınıf-şube veli toplantılar yapılır. Düzenlenen toplantı tutanaklarının bir sureti idareye verilip, bir sureti rehberlik dosyasına konulur. (İOÇ. 65/16)

2. Haftanın son günü 1, 2, 3. sınıf öğrencilerine Gelişim Raporları verilir. (İY. 45)

05 Bu ayın ilk yarısının (okulun açıldığı 8. haftanın) sonuna kadar, öğrencilerin, proje yapacakları derslerin öğretmenleriyle görüşerek ‘proje konuları’nı almaları ve çalışmalara başlamaları sağlanır. (İOÇ. 60/11)
06 24 Kasım, öğretmenler günü kutlamaları ile ilgili hazırlıklar yapılır ve gününde program icra edilir.
Diğer
F ARALIK AYINDA YAPILACAK İŞLER
01 Önceki yıllara ait sınıf geçme, diploma defterleri, T. Dergileri ciltlenerek saklanır.
02 e-okul sistemindeki yeni öğretim yılına ait sınıf geçme defterlerinde öğretim yılı başından beri gelen-giden tüm öğrencilerin isimlerinin kısaltılmadan, doğum tarihlerinin yıl, ay, gün olarak yanlışsız kaydı incelenir. Giden öğrencilerin çıkışları sisteme işlenir. (İOÇ. 62/13)
03 Yönetici, memur ve hizmetlilerin yıllık izinleri planlanarak 3 örnek halinde onaya gönderilir, bunun için ilgililerle toplantılar yapılır. Önceki yıllara ait artan izinleri olup ta artan günlerini yeni yıldaki iznine eklemek üzere dilekçe verenlerin izin aktarma onayı alınır. (İOÇ. 67/01)
04 Rehberlik ve öğrenci kulübü çalışmalarıyla görevli öğretmenlerin  verilen yıllık planlara göre çalışıp çalışmadıkları kontrol edilir, gerekirse rapor vermeleri istenir.
05 Ayın 3. haftasından itibaren, taşınır mal sayım kurulu tarafından taşınır mal sayımlarına başlanır. (İOÇ. 89/01)
06 Aile birliğinin yıllık hesap listesi, okulda herkesin görebileceği bir yerde ilan edilir.
07 Gelen-giden evrak kayıt defterleri ayın 31’i itibariyle kapatılarak onaylanır. Yürürlükten kalkan, ya da gereği yapılan evrakarşivlenir.
Diğer
G OCAK AYINDA YAPILACAK İŞLER
01 Gelen-giden evrak kayıt defterlerine 01 den başlanarak yeni numara verilir. Desimal dosyalar yenilenerek, evraklara yeni kayıt numaraları yazılmaya başlanır. (İOÇ. 41/02)
02 Ayın 2. haftası sonuna kadar, taşınır mal sayım kurulu tarafından taşınır mal sayımları tamamlanır. Yeni alınan malzemeler kayda girilir, yıpranmış, kullanılıp bitirilmiş malzemelerin düşüm işlemleri yapılır. Eşyaların üzerlerine üç guruptan oluşan kayıt numaraları yazılır, sayım sonuçlarına göre, her oda ve birim için iki suret dayanıklı taşınırlar listesi hazırlanarak, biri ilgili yere asılır, biri dosyada saklanır. (İOÇ. 89/0195/07)
03 Varsa görev değişikliği yapıldığı an, veya birimlere yeni malzemeler konulması durumunda, dayanıklı taşınır listeleri de yenilenir.
04 Öğretmenler 1. dönemin son haftasına girmeden önce, e-okul sistemindeki not çizelgelerinin işlenmesini tamamlar. Her dersten enaz 3 not ile dönem notu verilmek suretiyle doldurulan not çizelgelerinin çıktıları, dönemin bitmesinden önce e-okul sisteminden alınıp müdür ve öğretmen tarafından imzalanarak dosyasına takılır. (İY. 4142), (İOÇ. 61/12)
05 Dönemin bitmesine 20 gün kalınca öğrenci nakli yapılmaz. Zorunlu nedenlerle nakil yapılması gereken öğrencilerin dönem notları da hesaplanarak e-okul sistemine girilir. (İY. 18), (İOÇ. 52/03)
06 Sürekli devam eden öğrenci sayıları tespit edilerek, sınıflara göre gerekli sayıda karne temin edilip, ilgi müdür yardımcısı ve sınıf-şube rehber öğretmeni tarafından doldurulur. Öğrencilerin devamsızlıklarının son hali e-okula girilir. (İOÇ. 53/0461/12)
07 4-8. sınıflarda notlarına göre Teşekkür ve Takdirname, başarılarına göre Onur belgesi alacak öğrenciler tespit edilir, durumları ‘öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır. Hak kazanan öğrenciler adına e-okul sisteminde düzenlenen belgeler, karnelerle birlikte öğrencilere verilir. (İOÇ. 58/09)
08 Ek ders ücret onayları yenilenerek, ders ücretleri yeni onaya uygun olarak tahakkuk ettirilir. (İOÇ. 82/01)
09 Karneler dağıtılarak 1. döem tatili yapılır. (İY. 45)
Diğer
H ŞUBAT AYINDA YAPILACAK İŞLER
01

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Toplantısı Yapılır. (R.P.D. Hiz. Yön. 45)

Gerekli küçük onarımlar için M.E.Müdürlüğü kanalıyla keşif özeti istenir. Yarıyıl tatili süresince okulda keşif gerektirmeyen küçük onarımlar ve genel temizlik yapılır.

02 Sıraya tabi okullara nakil için müracaat edecek öğretmenlerin formları ilk hafta içinde M.E. Müdürlüğüne gönderilir. Ayın 15’ine kadar da tayin isteyen öğretmenler ile zorunlu bölge hizmetine tabi öğretmenlerden okulda çalışma süresini dolduranların formları M.E. Müdürlüğüne gönderilir.
03 Öğretmenlerde veya ders saatlerinde değişiklik olmuş ise, ikinci dönemin en geç 3. haftası içinde ‘ders dağıtım çizelgeleri’ 2 suret hazırlanıp, bir nüshası M.E. Müdürlüğüne gönderilir, bir nüshası da okulda saklanır.
04 Günlük vakit çizelgesinde değişiklik yapılmış ise, personele duyurulup çizelgelere işlenir. Döneme ait istatistikler hazırlanarak, istendiğinde bir nüshası M.E. Müdürlüğüne gönderilir, bir nüshası da okuldaki dosyada saklanır.
05 Teşekkür, takdir ve onur belgesi alan öğrencilerin listeleri ilgi müdür yardımcısı  tarafından e-okul sisteminden alınarak not çizelgeleriyle dosyalanır. (İOÇ. 58/09)
06

Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu toplanarak, o güne kadar ki genel değerlendirmelerini yapıp, kararlarını müdüre bildirir. (İY. 114)

Öğrenci kurulu da 1. dönem çalışmalarının değerlendirmesini yapar. (İY. 97)

07 Öğretmenlerin yıl içi mesleki çalışmaları kapsamında, dönemin ilk haftası içinde zümre öğretmenler kurulları yapılarak, 1. dönemin değerlendirmesi sağlanır, problemler varsa öğretmenler kurulunda görüşülmek üzere tutanaklara yazılır. (İY. 98), (İOÇ. 75/09)
08 Ş. Ö. Kurulları, en geç ikinci hafta içinde yapılarak tespit edilen hususlar tutanağa geçirilir, öğretmenler kurulunda görüşülmesi gereken konular belirlenerek hazırlık yapılır. (İOÇ. 76/10)
09 İkinci dönem başı öğretmenler kurulu, en geç dönemin ikinci haftasının ortasına kadar yapılır. Kurul gündemi en geç iki gün önceden öğretmenlere duyurulur. Kurulda 1. dönem alınan kararların her yönden değerlendirmesi yapılır. Müdür, her şube için yöneltme kurulunda görev alacak en az 3 branş öğretmenini teklif edip, bir müdür yardımcısını görevlendirir. Yöneltme kurulu toplantı zamanı kararlaştırılır. (İOÇ. 73/0756/07)
10 Velilerin öğrencinin durumu hakkında bilgi edindiğini ve durum hakkındaki düşüncelerini tespit için, öğrenci karneleri sınıf-şube rehber öğretmenlerince toplanarak kontrolü yapılır, varsa aksaklıklar giderilir. (İY. 45)
11 İkinci dönem açılacak olan öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursları için kurulda alınan karar öğrencilere duyurularak, kurs açılma çalışmaları başlatılır. (İOÇ. 64/15)
12 Çok zorunlu olmadıkça, ikinci dönemin 15. gününden sonra öğrenci nakli yapılamayacağı, bu konuda tedbirli olmaları  öğrencilere duyurulur. (İY. 18)
Diğer
İ MART AYINDA YAPILACAK İŞLER
01 OGYE, Okul Gelişim Planını yıl sonuna kadar hazırlamak üzere ekipler oluşturur. (İOÇ. 29/13)
02

Günlük idari işlemlere devam edilir, önceki aylardan kalan eksikler varsa tamamlanır.

Taşımalı İlköğretim Kapsamındaki öğrenci velileri ile toplantı yapılır. (Taşımalı İlköğretm Yön, md. 14/m)

03 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif’i anma günü faaliyeti icra edilir. (İst. Mar. Kab. Gün. yönetmeliği)
04 Öğrenci kulüpleri ve rehberlik çalışmalarının kontrolü yapılır.
05 İkinci dönem genel veli toplantısına hazırlıklı olmaları tüm öğretmenlere duyurulup, belirlenen tarihte toplantı yapılır. Sınıf-şube veli toplantıları da belirlenen ortak gündemle toplanır, düzenlenen toplantı tutanağının bir sureti idareye verilip, bir sureti rehberlik dosyasına konulur. (İOÇ. 65/16)
06 Ayın 3. haftasında son sınıf öğrencilerinden Anadolu Öğretmen Liselerine aday öğrenci seçimi için 8. sınıf öğretmenlerinde oluşan şube öğretmenler kurulu toplantısı yapılır.(İOÇ. 56/07)
Diğer
J NİSAN AYINDA YAPILACAK İŞLER
01 Uygulama bahçesi düzenlemesi, tarım çalışmaları, ağaç, çiçek, bitki dikim ve bakım çalışmaları yapılır.
02

Öğrenci kulüplerinin faaliyetleri ve rehberlik çalışmaları kontrol edilir.

2. Haftanın son günü 1, 2, 3. sınıf öğrencilerine Gelişim Raporları verilir. (İ.Y. 45)

03 Ders dağıtım çizelgesinde meydana gelen değişiklikler M. E. Müdürlüğüne bildirilir.
04 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama hazırlıkları yapılarak tören icra edilir.(TD.2595),
Diğer
K MAYİS AYINDA YAPILACAK İŞLER
01 Diğer aylardan kalan eksik işler tamamlanır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Toplantısı Yapılır. (R.P.D.H.Yön. 45)
02 Öğrenci kulüplerinin çalışmaları ve rehberlik faaliyetleri kontrol edilir.
03 Yöneltme amacıyla yapılan veli toplantısında 6, 7, 8. sınıf öğrencileri için hazırlanan  ek-2 gözlem raporlarının birer örneği, şube rehber öğretmenlerince velilere verilir ve görüşlerini yazmaları sağlanır. Bu toplantıya katılmayan veliler müdür yardımcısına bildirilir. (İOÇ. 65/16)
04 19 Mayis Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili çalışma günleri belirlenir, çalışma günlerine sınav konulmaması için öğretmenlere duyuru yapılır. Bayram törenleri usulüne uygun olarak icra edilir. (İOÇ. 25/09)(TD.2595),
05 4-8. sınıflarda, boş geçen derler için yetiştirme kursu açılmak üzere program hazırlanır. (İY. 50)
06 Gündemi hazırlanarak, tüm öğretmenlerin katılımıyla genel‘veli toplantısı’ ve ortak gündem kullanılarak sınıf-şube veli toplantıları yapılır. Düzenlenen toplantı tutanaklarının bir sureti idareye verilip, bir sureti rehberlik dosyasına konulur. (İOÇ. 65/16)
07 Son sınıf öğrencilerine diploma düzenleme hazırlıkları yapılır. (İY. 54)
Diğer
L HAZİRAN AYINDA YAPILACAK İŞLER
01 Kesin öğrenci listelerine göre döneme ait notların e-okuldaki not çizelgeleri ne işlenmesi tamamlanır, dönem bitmeden çıktısı alınan çizelgeler müdür ve öğretmen tarafından kontrol ve imza edilerek dosyalanır. (İY. 4142), (İOÇ. 61/12)
02 Öğrencilerin devamsızlıklarının son hali e-okula girilir. (İOÇ. 53/04)
03 Sene içinde açılan yetiştirme kurslarının raporları, kursun bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde M.E.Müdürlüğüne bildirilir. (İOÇ. 64/15)
04 Öğrenci kayıt şartları, kayıtta istenecek belge ve evrakın listesi okulda kolayca görülecek bir yerde ilan edilir. Mezun olan veya belge alarak ayrılan öğrencilerin e-okuldan boşalan numaralarının listesi alınır. (İOÇ. 50/01)
05 Kayıt komisyonu kurulur, bu komisyonda bir müdür yardımcısı, iki öğretmen ve bir memur bulunur. Kayıt için gerekli olan öğrenci dosyası, kayıt zarfı temin edilir. Kayıt için gelen öğrenciler e-okuldaki aday kayıt bölümüne geliş sıralarına göre yazılır. (İOÇ. 50/01)
06

Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu toplanarak, yılın değerlendirmesini yapıp, gelecek yıla yönelik tavsiye kararları alır. (İY. 114)

Öğrenci kurulu da yıllık çalışmalarının değerlendirmesini yapar. (İY. 97)

07 Önceden izin alınıp, yıl sonunda yapılması planlanan kermes, temsil, gezi, vs. faaliyetler zamanları geldikçe plan dahilinde icra edilir. (İOÇ. 66/17), ( TD.2569, Md. 20-31 )
08 Öğretmenlerin verdiği puanların sonucuna göre sınıf geçme defterleri ve karnelerin  düzenlenmesi için son hazırlıklar tamamlanır. Taşımalı İlköğretim Kapsamındaki öğrenci velileri ile toplantı yapılır. (Taşımalı İlköğretm Yön, md. 14/m)
09 4-8. sınıflarda notlarına göre Teşekkür ve Takdirname, başarılarına göre Başarı belgesi, Üstün başarı belgesi, etkinliklerdeki derecelerine göre Onur belgesi alacak öğrenciler tespit edilir, durumları ‘öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır. Hak kazanan öğrenciler adına e-okul sisteminde düzenlenen belgeler, karnelerle birlikte öğrencilere verilir. (İOÇ. 58/09)
10 Son iş günü yönetmeliğine uygun olarak kapanış töreni düzenlenerek, doğrudan geçen öğrencilere karneleri dağıtılarak öğrenciler tatil edilir. (İY. 45)
11 Derslerin kesilmesini izleyen hafta başında tüm sınıflardaki başarısız derleri olan öğrencilerin durumlarını görüşmek üzere sene sonu Ş.Ö.K. toplantıları yapılır. Kurul sonuçları (Ek–9) değerlendirme tutanağına yazılarak e-okuldaki karne ve sınıf geçme defterlerine işlenir. (İOÇ. 76/10)
12 Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları kapsamında, dönemin bittiği ilk hafta içinde zümre öğretmenler kurulları yapılarak, yılın değerlendirilmesi sağlanır, gelecek yıla yönelik tavsiye kararları alınıp, tutanaklara yazılır. Ders kesimi raporları hazırlanarak idareye verilir. (İY. 98), (İOÇ. 75/09)
13 Sene sonu öğretmenler kurulu gündemi, enaz iki gün önceden tespit edilerek öğretmenlere duyurulur. Kurul, ders kesiminden sonraki haftada yapılan Ş.Ö.K. toplantıları ve Zümre Ö.K. Toplantılarından sonra, gündemine uygun olarak toplanır. Bir yılın her yönden değerlendirmesi yapılarak, gelecek öğretim yılında uygulanmak üzere tavsiye kararları alınır. (İOÇ. 73/07)
14 Öğretmenlerden, ders konularını bitirip bitiremediklerine dair ‘ders kesimi raporu’ alınır. Kulüp çalışma rapor ve dosyaları, sınıf-şube rehber öğretmenliği çalışma rapor ve dosyaları, yazılı yoklama kağıtları, notla değerlendirilen proje ve diğer evraklar imza karşılığı alınarak idarece saklanır. (İOÇ. 24/08), (İOÇ. 55/06)
15 OGYE Okul Gelişim Raporunu hazırlar. Bir örneği M.E.M. ne gönderilir. OGYE zümrelerden gelen raporları birleştirir, projeleri inceler, okulun yıl sonu raporunu hazırlar. (İY. 99), (TD. 25062533)
16 Üzerinde zimmetli malzeme olan öğretmenlerden bu malzeme ve araçlar, imza karşılığı teslim alınarak zimmet kaldırılır. (İOÇ. 89/01)
17 Yıl içinde yapılan rehberlik çalışmalarının sonuçları, öğrencinin başarı durumu sınıf-şube rehber öğretmeni tarafından  e-okuldaki öğrenci dosyalarına işlenir. (İOÇ. 57/08)
18 Mezun olan öğrencilerin diplomaları hazırlanır, imzalanır ve 2 nüsha ‘Diploma almaya hak kazananlar listesi’ ekinde onaylanıp damgalanmak üzere M.E. Müdürlüğüne sunulur. (İY. 54)
19 Öğretmenlerin devam-devamsızlıkları izin ve rapor olmak üzere hesaplanarak toplamları belirlenir.
20 Yaz tatilinde yapılacak işlerle ilgili düzenlemelere yönelik, personel arasında görev bölümü yapılır. Öğretmenlerin yaz tatili adresleri alınır, personelin yıllık izinlerini kullanmaları için planlama yapılır ve izinler kullandırılır. (İOÇ. 67/01