foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

Adam adamdır olmasa da, pulu; eşek eşektir, atlastan olsa da çulu. İnsan kıyafetle makamla insan olmaz dış görünüşü insanı değerli yapmaz. Kişi insanlığıyla becerisiyle ahlakıyla değerlidir.

Adam bildim eşeği, altına serdim döşeği. Saygı gösterip yârdim edilen kişinin terbiyesiz ve densiz olduğunu öğrenildiğinde söylenen bir söz.

Adam iş başında belli olur. Kişi becerisini dürüstlüğünü anlayışını ahlakını iş yaparken ortaya koyar.

Adam olana bir söz yeter. İnsan olana bir şeyi bir kere söylemek yeter. Bir söyleme ile laf dinler söyleneni yapar, anlayışsızsa on defada söylesen bir şey değişmez.

Adam vuracak oğul babasına danışmaz. Bir işi yapmaya niyet eden kişi bunu yapmak için başkalarına sormaz, yapar.

Adama dayanma ölür, ağaca dayanma kurur: İnsan bir iş yapmaya niyetlendiği vakit başkalarının sürekli desteğine güvenmemeli her şeyi önce kendi gücü ve becerisi ile değerlendirmelidir.

Adamak kolay ödemek güçtür. İnsan söz söylerken iyi hesaplamalı yapamayacağı şeyi söylememeli sonra yapması zor olur.

Adamın yere bakanından, suyun sessiz akanından kork. Kişi çevresinde sessiz sakın gözükenlerden çekinmeli tıpkı suyun sessiz sessiz akışı gibi o sessizliğinin çekingenliğinin altında birçok entrika ve hile olabilir.

Adı batmak: Unutulmak, hatırlanmamak

Adım adım yer edeyim, gör sana neler edeyim. Ne yapacağını sezdirmeden karsısındaki insani yerinden etme çabasına girişecek olanların tehdit sözü.

Adimi güveç koy amma, ocak üstüne koyma. Zor isler yapan biri olarak tanınmak isteyen fakat aslında zor isler yapmak istemeyen kişilerin yandaş arayış sözleri.

"Adın ne?" "Mülayim Ağa." "Sert olsan ne halt edersin?" Diyalog değil, monolog. Sert davranmakla hiçbir şey elde edemeyeceğinin bilincinde olmak.
Ağa yanında kese çıkarılmaz. İnsan haddini bilmeli. Bulunduğu ortamda kendi ekonomik durumuna göre hareket etmeli.

Ağa diyeyim sana, yağın bulaşsın bana. Yardakçılık yapan, kayırılmak istenen insanları anlatmak için kullanılır.

Ağaca balta vurmuşlar, sapı bendendir demiş. İnsanoğluna en büyük kötülüğü yabancı biri değil de yine kendi çevresindeki kendi sülalesinden birileri yapar.

Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. İnsan ne ise evladı da odur. Aynı şeyleri düşünür aynı şeyleri yapmaya yönelirler.

Ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür. İnsan bir işi yaparken başkalarına değil kendi bilgi ve becerisine kendisine güvenmeli ve ona göre hareket etmeliBaşkasına güvenerek bir şey yapmaya kalkarsa yarı yolda çaresiz kalabilir.

Ağaç çiçeklenmeden meyve vermez. Her şey zamanı geline olur. Zamanı gelmeden bir iş yapılmaz.

Ağaç devrilince balta vuran çok olur. İnsanın işi ters gitmesin, ters gidince herkes onu bir şekilde eleştirmeye başlar.

Ağaç devrileceği zaman bütün maymunlar kaçışır. İnsan çaresiz kalınca, muhtaç olunca çevresindeki gerçek dostu olmayan herkes onu terk eder.

Ağaç kökünden yıkılır: Yapılan bir işte ayrıntılara değil işin esas temeline bakılmalıdır. Eğer temel sağlamsa mesele yok gerisi kolay halledilir.

Ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar. İnsan bilgili becerikli oldukça mütevazılığı da ona bağlı olarak artar.

Ağaç ne kadar meyve verirse dalı o kadar yere eğik olur. İnsan ne kadar bilgili becerili olursa çevresine de o kadar faydalı o kadar uyumlu o kadar yardımcı olur.

Ağaç ne kadar büyürse yine de gökyüzüne ulaşamaz. Her şey kendi değerleri içindedir. Zorla bu değerleri aşamayız. Bir şeyi ne kadar zorlarsan zorla zorla olduğundan fazlası olamaz 

Ağaç ne kadar uzasa göğe ermez: Her şey kendi değerleri içindedir. Zorla bu değerleri aşamayız. Bir şeyi ne kadar zorlarsan zorla zorla olduğundan fazlası olamaz  

Ağaç vakitsiz meyveye durmaz: Her şeyin bir vakti bir zamanı var. Zamanı gelmeden hiçbir şey olmaz.

Ağaç yaş iken eğilir. İnsan bir şeyi zamanında öğrenmeli, gençken öğrenmeli, zamanı geçtik ten sonra, yaşlandıktan sonra öğrenmek zor olur.

Ağalık almakla değil vermekle olur. İnsan eğer çevresinde saygın hatır sayılır kışı olmak istiyorsa başkalarının eline bakmamalı başkalarına kendisi yardımcı olmalıdır.

Ağalık vermekle, yiğitlik vurmakla. Eğer toplumda hatırı sayılır, sözü dinlenir biri olmak istiyorsan gittiğin yerlerde gezdiğin yerlerde insanlara bol bol bahşiş dağıt elin açık olsun, cömert ol. Eğer yiğit olarak anılmak istiyorsan düşmanla iyi dövüş, cesur ol

Ağanın alnı terlemezse ırgadın burnu kanamaz. İş sahibi işçisiyle beraber çalışıp işini bitirmek için gayret etmezse işçide işe gerekli ilgiyi gayreti göstermez.

Ağanın eli tutulmaz. Parası bol olan istediği gibi harcarOna yaklaşmak onunla harcama yaparken boy ölçüşmek olmaz kimin haddine.

Ağanın malı çıkar, uşağın canı. Kişi ağa, kazanıp mal mülk sahibi, zengin oluncaya kadar işçisi çalışmaktan heder olur.

Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez. İnsanın beliren yaşlılığı, görünen üzüntüsü ne kadar gizlenmeye çalışırsa çalışılsın onu gizlemek zordur. Artık her şey dışarıdan bakılınca belli oluyor.

Ağası güçlü olanın kulu asi olur. Ağa güçlü olunca etrafında her türlü insan olur ayyaşı da sarhoşu da katili de serserisi de.

Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter. Allah yarattığı her kulun rızkını da beraberinde yaratır. Kimse aç kalmaz.

Ağır yükün zahmetini katır bilir: Bir işin ne kadar zor olduğunun ne kadar zahmet verdiğini ancak o işi yaşayan o işi yapan bilir, başkası bilemez.

Ağır basar, yeğni kalkar: Saygınlık ağırbaşlılıkla, ölçülü hareketle sağlanır.

Ağır giden yolda kalır. Yaptığı işte tembellik gösterenler yavaş hareket edenler başarılı sona ulaşmazlar

Ağır kazan geç kaynar. Anlama yeteneği olmayan insan anlatılanı çok zar anlar.

Ağır taş batman döver. Ağırbaşlı insana kolay kolay kimse kötü söz söyletemez. Onunla kolay kolay baş edilmez.

Ağır taş yerinden oynamaz. Kişi kendini muhafaza eder her yerde otoritesini sürdürürse onunla kolay kolay kimse uğraşamaz.

Ağır yongayı yel kaldırmaz. Kişi ağırbaşlı otoriter olursa onunla kolay kolay kimse uğraşamaz. Ona zarar veremez. Dıştan gelen etkiler onu kolay kolay etkilemez.

Ağrımayan başa çaput sarılmaz. İnsan bir problemi yoksa kendisiyle alakası olmayan işlerle uğraşmamalı. Sonra hiç gereği yokken başına bir problem çıkabilir.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için