foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

Anamın ekmeğine kuru, ayranına duru demem. İnsan ne olursa olsun anasını başkalarına kötülememeli

Anasına bak kızının al kenarına bak bezini al. Kız evladı huylarını anasından alır. Onun için kız alırken anasına bakmalı tıpkı kumaş gibi kenarına bakınca kumaş hakkında bilgi sahibi oluruz.

Anasını bellemek. Birine (özellikle erkekler için) en duyarlı konuyu örnek göstererek büyük bir kötülük yaptığını söylemek

Anasının gözü. Çıkarcı, hileci, dalavereci, kurnaz kişi.

Anasının nikâhı. Uzak bir yer.

Anasının nikâhını istemek. Satacağı malın karşılığında çok fazla bedel istemek.

Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. İnsan eğer anlayışlıysa ona bir kere söylemek yeter de artar bile eğer insan anlayışsızsa söyleneni anlamıyorsa ona bin kerede söylesen davul zurna ile de çağırıp söylesen fark etmez. Anlamaz.

Ant içmek: Yemin etmek.

Ar dünyası değil kar dünyası. İnsanın namusuna halel gelmedikçe nasıl olursa olsun yaptığı her işte kar peşinde koşmalıdır. İşin kalitesi dürüstlüğü ahlakı önemli değildir.

Ar namus tertemiz. Namus ve utanma duygularından tamamen sıyrılmış.

Ar gözden, kar  yüzden anlaşılır. İnsan utanma duygusu taşıyorsa gözlerini utanç verici şeylerden kaçırır böylece gözlerinin hareketinden ar sahibi olduğu belli olur. Aynı şekilde kar eden kazanan insanın yüzünden neşe eksik olmaz buda kazancını yüzünden belli eder.

Arı satmış (yemiş), namusu kiraya (tellala) vermiş (arkasına atmış). Namus duygusundan uzaklaşmış, utanmaz, kötü yola sapma noktasına gelmiş kişiler için kullanılır.

Arap atının yanında bulunan ya huyundan, ya tüyünden. İnsan eğer kaliteli soylu birinin yanından bulunursa ondan maddi veya manevi mutlaka etkilenir.

Arayan belasını da bulur Mevla’sını da. İnsanlar bir şeye ulaşmaya kesin olarak karar verir ve peşinde koşturursa sonunda mutlaka ona ulaşır. İster iyilik olsun isterse kötülük.

Ardıcın közü olmaz, yalancının sözü olmaz. Nasıl ki ardıç ağacı yanınca hemen göçer söner közü olmazsa yalancı insanda yalan konuştuğu için güvenilecek sözü olmaz.

Arife günü aşa ne, bayram günü tıraşa ne. Her şey zamanında yapılmalı amacına uygun yapılmalı zamansız amaçsız yapılan işten bize ne

Arı bal alacak çiçeği bilir. Akıllı insan bir işi nasıl yaparsa başarılı olacağını bilir ve ona göre hareket eder.

Arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur. Erkeği arı gibi çalışkan olanın dağlar taşlar kadar arazisi malı mülkü olur.

Arı kızdıranı sokar. İnsana herkesten değil zarar verdiği kişilerden darbe gelir. Eğer kimseye dokunmazsa kimseyi rahatsız etmezse kimsede onu rahatsız etmez.

Arı gibi çalışmak. Hiç durmadan tembellik yapmadan çalışmak. Çok çalışmak. Zamanını faydalı işler yapmak için değerlendirmek.

Arı kovanına çomak sokulmaz. İnsan kendisine zara verebilecek kendisi için tehlikeli olabilecek yerlerden uzak durmalı.

Arık altından tarla bağışlamak. Çıkar yolu göstermek, bu sözü vermek.
Arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kara çıkar. Yapılan mutlu bir işin son günü yalan konuşanlar işin gerçekleştiği gün yalanı ortaya çıkınca yalancılığı yüzüne vurulur. Onun için insanlar bir şeyi konuşacağı vakit iyi düşünmeli iyi hesap yapmalı sözünün doğruluğundan emin olmadıkça konuşmamalı.

Arife tarif gerekmez. İşini nasıl yapacağını bilene ne yapması gerektiği konusunda bilgi vermek gerekmez.

Arka kapıdan çıkmak. : Bir şey öğrenmeden okul ya da isten ayrılmak, mezun olmak.

Arkası yufka. Yaslandığı, dayandığı, güvendiği kişiler güçlü ve sağlam değil.

Arkadaşı dıştan değil, içten seç. İnsan arkadaşını dış görünüşü kılık kıyafeti ile değil ahlakıyla dürüstlüğüyle davranışlarıyla değerlendirip seçmeli.

Armudu soy ye elmayı say ye. Armudu soyarak ye çünkü kabuğu mideye zarar verebilir. Aynı şekilde elmayı da aşırıya kaçmamak için sayarak ye, fazla yersen zararlı olabilir.

Armudun iyisini ayılar yer. Malın iyisini işin güzelini beceriksiz, kaba ondan anlamayan kişiler alır.

Arpa verilmeyen at kamçı zoruyla yürümez. İnsanın çalışırken istediği ücreti vermezsen ne kadar zorlarsan zorla istediğin kalitede iş yaptıramazsın.

Arpalık yapmak. Çıkar kaynağı olarak bellediği bir yeri ve kimseyi sürekli olarak sömürmek. Arpalık, bilindiği gibi eskiden kimi din büyüklerine aylık olarak verilen para.

Arpaya katsan at yemez, kepeğe (yal'a) katsan it yemez. Bir kişinin o anda sözü geçen is için uygun olmadığını belirtir. İse yaramaz adam. Efendim, köylerde evcil köpeklere et değil, suyla karıştırılmış kepek verilir. Kimi bölgelerde bunun adı yal’ dır.

Arpayı buğdayı taşlı yerden, kızı kardeşli yerden. Taşlı arazinin buğdayı daha kaliteli olur aynı şekilde kardeşi ola kızı tercih et hem ahlaksızlıklara sataşmalara karşı korunmuş olur hem de kardeşlerine hizmet ederek eş ve ailesine karşı nasıl hareket edeceğini bilir.

Arşını ile alır, sındısı ile keser. Bu söz, isine gelen konuyu ya da bir şeyi istediği gibi kullanan, yürüten kişilere yakıştırılır. Arşın, bilindiği gibi eski bir uzunluk ölçüsü. Sindi, isim; "makas” ın Osmanlıca ’da ki karşılığı.

Asıl asmaz, bal kokmaz. Kişi iyi yetişmişse onu kolay kolay yolundan döndüremezsiniz. Kolay kolay ahlakını bozmaz.

Asi için hası da yanar. Bir toplumda kötü insanlar varsa onların yüzünden iyi insanlarda zarar görür karalanır ceza görürler.

Aslan besleyen yemini düşünmez: Büyük işlere girişenler onun getireceği her türlü zorluğu masrafı göze almıştır.

Aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir. Cesur güçlü insanın etkisini göstermesi zayıf insanları iş yapamaz hale getirir.

Aslan varken kediye ciğer düşmez. Güçlülerin olduğu yerde zayıfların yaşaması zordur.

Aslan yattığı yerden belli olur. Kişi kendini ne kadar anlatırsa anlatsın onu en iyi gösteren bulunduğu ortam bulunduğu çevredir. İnsanlar onun bulunduğu ortama bakarak hakkında karar verirler.

Aslanın ağzından altın çıkarmak. Çok zor şartlardan iyi sonuçlar çıkarmak.

Aş pişe pişe koyulaşır. Nasıl ki yemek pişe pişe kıvamına gelirse insanda olayları yaşaya yaşaya tecrübe sahibi olur. Hayatı öğrenir. Yaşantısını zamanla düzene sokar.

Aş taşınca kepçeye baha olmaz. Hiç kıymeti olmayan önemsiz gibi görülen bir alet ihtiyaç duyulduğunda paha biçilemez hale gelir.

Aşını, eşini işini bil. İnsan huzur ve mutluluk içinde sağlıklı olarak yaşamak istiyorsa eşini işini ve yiyeceğini iyi seçmeli sağlığına yaşamına aile içi ilişkilerine dikkat etmeli.

Aşk ağlatır dert söyletir. İnsan aşkını içinde taşır başkalarına anlatamaz, onu ifade etmenin tek yolu ağlamaktır. Aynı şekilde insan derdine çare bulmak için de derdini herkese anlatır.

Aşka gelmek. Heyecana kapılmak, coşku içinde olmak.

Aşure yemeye giden kaşığını yanında taşır. İnsan bir iş yapmaya niyet edip başlamadan onunla ilgili araç gereci de ayarlamalıdır.

At anası. İri yarı, erkeksi kadınlara bir yakıştırma.

At bulunur meydan bulunmaz, meydan bulunur at bulunmaz. Bir işin başarılabilmesi için gerekli şartların oluşması gerekir. Eğer bir olur diğeri olmazsa o iş kolay kolay başarılamaz.

At ile avrat yiğidin bahtına. İnsanın bineceği de evleneceği eşi de şansına kalmıştır. Zorla olacak şeyler değildir.

At ile eşek yarışamaz. İnsan haddini bilmeli ve boyundan büyük işlere kalkışmamalı sonra yarı yolda kalır.

At ile yola giden eşeğin vay haline. İnsan haddini bilmeli ve boyundan büyük işlere kalkışmamalı sonra yarı yolda kalır. Hem işini yapamaz hem de harap olur.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için