foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

At kaderi it kaderi ille de avrat kaderi. İnsanın şansı iyi olun kötü olsun ama mutlaka kadın şansı olsun.

At ölür meydan kalır yiğit ölür şan kalır. Kişi ölünce hayatta iken yaptıklarına bağlı olarak adı anılır. Aynı şekilde at ölünce gezip koştuğu yerler beslendiği yerler boş kalır. İnsan öldükten sonra adının yaşamasını istiyorsa güzel şeyler yapmalı insanlara iyi davranmalıdır. Yoksa unutulur gider.

At sahibine göre kişner. Kişinin yaptığı işteki başarısı mahareti o işin yöneticisine göre değişir.

At yedi günde it yediği günde belli olur. İnsan bulunduğu yere göre kişiliğini zamanla ortaya koyar asaletini gösterir. Saygınlığını gösterir. Hemen karakterini ortaya koyanlar kişilik olarak gelişmemiş basit karakterli kişilerdir.

Ata da soy gerek ite de. Kim olursa olsun insanın kendini anlatabilmesi tanıtabilmesi için mutlaka bir ata bir soy bir geçmişi gerekir ki kendini göstersin. Kendini ifade etsin.

Kişi karşısındakini tanımaya kalktığında önce onun aslını asaletini sorar sonra diğer özelliklerine bakar.

At elin, it elin, bize ne! Oralı olmayan, başkasının isine karışmayanların kullandığı bir söz.

At görür aksar, su görür susar. Gördüğü her şeye özenen, gerekmese de sahip olmak isteyen kişilere söylenir.

Ata dostu oğula mirastır. Büyüklerimizin dost bildiği kişiler bizim içinde dosttur hiçbir zaman onları unutmamalı her zaman hatırlamalıyız. Zorda kalınca da ilk önce onlara başvurmalıyız.

Ata eyer gerek, eyere er gerek. Bir işin yapılabilmesi için o işi yapacak alet araç gerekli ama asıl önemlisi o aleti aracı kullanacak bilgi ve beceriye sahip insan gereklidir.

Ata oğula bir bağ verir, oğul ataya salkım vermez. Büyükler cömerttir evlatlarından hiçbir şey esirgemez ama küçükler aynı şeyi yapmaz. Aynı cömertliği büyüklere göstermez.

Atası neyse ötesi odur. Kişinin kendisi neyse sonradan gelen nesli de o huy o ahlak o davranış üzerinde olur. Veya kişi dedeleri ne ise onların ahlakı üzerine olur.

Ata nal çakıldığını görmüş, kurbağa ayaklarını uzatmış. Hak eden bir kimsenin karşısında bunu hak etmemiş bir kişinin gocunması, istekte bulunması. Kişinin kendini bilmemesi.

Atam bilir atasını, ben bilirim ötesini. Karsıdakilerin nereden nereye geldiklerini, soyunu, sopunu, ne mal olduklarını bildiğini iddia eden kinayeli söz.

Ateş bacayı sardı. Durum tehlikeye girdi, olan oldu.

Ateş düştüğü yeri yakar. Yangın sel gibi büyük afetlerde herkes etkilenir herkes zarar görür, ama ölüm gibi acı olaylarda ölümü yaşayanlar asıl acıyı çeker. Başkaları üzülür ama hiçbir zaman gerçek acıyı yaşayanların acısını başkaları çekmez.

Ateş olsa cirmi kadar yer yakar. Meydan okuma sözü. Çok güçlü olsa ne kadar zarar verebilir ki? Her şeyi göze almak. Cirmi, Arapça hacim, büyüklük, oylum.

Ateş olmayan yerden duman tütmez. Eğer bir yerde bir olay olmamışsa onunla ilgili bir şey söylenmez. Söyleniyorsa mutlaka bir şeyler olmuştur.

Ateşe körükle gidilmez. Bir yerde bir olay bir husumet varsa oraya insanları kışkırtmaya insanlar arasındaki kavgayı kızıştırmaya değil yatıştırmaya gitmeli husumetleri düşmanlıkları kışkırtmamalıyız.

Ateşin üzerine ateşle gidilmez. Bir yerde bir olay bir husumet varsa oraya insanları kışkırtmaya değil yatıştırmaya gitmeli husumetleri düşmanlıkları kışkırtmamalıyız.

Atı alan Üsküdar’ı geçmiş. Erken kalkan işine zamanında giden amacına ulaşır. Tembel olan olduğu yerde sayıklar.

Atılan ok geri  dönmez. Bir iş başladıktan sonra artık geriye dönüşü olmaz. Onun için işe başlamadan önce iyi düşünmeli ve sağlıklı karar vermeli.

Bir işe karar verdikten sonra artık o iş hedefe varır önemli olan onu başlatmaktır. Sonrası gelir.

Atın dorusu, yiğidin delisi. Atın renkli olanı yiğidin ise deli olanı cesur olanı sevilir.

Atın ölümü arpadan olsun. İnsan kazanmakla yemekle aradığı şeyi bol bol bulmakla ölmez, ama ölecekse oda bolluktan zenginlikten tokluktan olsun.

Atın önüne it geçer. Toplumda saygın kişiler her zaman önder olur, insanlara önderlik yapar saygı gösterir ve saygı görürler. Bu insanlara karşı saygısızlığı ise ancak bu özelliklerden mahrum olanlar yapar. Aslı asaleti olmayanlar yapar.

Atın ürkeği yiğidin korkağı. Toplumda atın ürkeğinden yiğidin korkağından kimse hoşlanmaz bunların ikisi de bir işe yaramaz.

At da yiğitte tehlikeye karşı her zaman tetikte olmalı tedbirli olmalı.

Atın varken yol tanı, ağan varken el tanı. İnsan elinde imkân varken bunu iyi değerlendirmeli bineği varken yolları gitmek tanımak öğrenmek aynı şekilde büyüğü varken insanları tanıyıp çevre edinmek dost kazanmak gibi

Atına bakan ardına bakmaz. İnsan zamanında hazırlığını yapar gelecek tehlikelere karşı tedbirini alırsa, herhangi bir sorunla karşılaştığı vakit ne yapacağını düşünmez sıkıntı yaşamaz.

Atını nalını mıhını hesap eden at alamamış. İnsan bir iş yapmaya kalkınca her şeyi hesaplamamalı her şeyi hesaplamaya kalkarsa hiç bir şey yapamaz.

Ateş pahası: Olması gerekenden çok daha pahalı.

Attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazmak kürek. İnsan makam mevki sahibi ise hatırlı kişi ise alındığı vakit herkes imdadına koşar. El üstünde tutulur. Yok, sıradan bir kişiyse bırak iltifatı üstüne üstlük birde ayak işlerine sürülür.

Ava giden avlanır. Kişi başkalarına tuzak kurup kendine menfaat sağlamaya kalkarsa sonunda kurduğu tuzağa kendisi düşer.

Avcı ne kadar av bilse, ayı o kadar yol bilir. Kişi kendi aklını beğenip başkalarına bilgiçlik taslamamalı mutlaka karşısında onun kadar bilen daha birçok kişi vardır ve olacaktır da.

Avucunu yalamak: Boşuna beklemek

Avrat malı kapı mandalı. Evlilikte kadından gelen mal erkeğin devamlı yüzüne vurulur. Onun için erkek tarafından tercih edilmemeli.

Avrat var ev yapar avrat var ev yıkar. Öyle eşler vardır ki aileyi yoktan var eder huzura refaha bütünlüğe kavuşturur, öyle kadınlar da vardır ki aileyi batırır, yok eder, dağıtır.

Avrat ver arpa unundan aş yapar, avrat var buğday unundan keş yapar. Kadın var bütün imkânsızlıklara rağmen çok güzel şeyler ortaya koyar, kimi kadın vardır elinde birçok imkân olmasına rağmen hiçbir şey beceremez.

Ay ayakta, çoban yatakta, ay yatakta çoban ayakta. Kişi yaptığı işten verim almak istiyorsa erken uyumalı dinlenmeli ve erken kalkıp işinin başında olmalıdır.

Ay ışığında ceviz silkinmez. Bir işten verim almak istiyorsan onun için gerekli ortamı bulmalısın yoksa verimsiz şartlarda yetersiz ortamlarda yapılan işten başarı beklenmez.

Ayağa değmedik taş, başa gelmedik iş olmaz. İnsanoğlu bir iş yapmak var olmak yaşamak için mücadele etmek zorundadır. Mücadele ettiği müddetçe de başına her şey gelir.

Bir iş yapılırken insan iyi veya kötü birçok olayla karşılaşabilir, önüne her türlü zorluk çıkabilir.

Ayağını sıcak tut başını serin yaşamak istersen düşünme derin. Eğer uzun yaşamak istiyorsan hem ayağını sıcak tutacaksın hem de her şeyi kendine dert edinip fazla düşünmeyeceksin.

Ayağını alıştırmak. Bir yere gitmeyi alışkanlık haline getirmek için ziyaret etmek. Aynı yere sık sık gitmek. Yabancılık çekmemek için önceden ziyaret etmek.

Ayağını yorganına göre uzat. Giderini gelirine göre yarla. Gelirin den fazla harcama yapma. Sonra sıkıntıya düşersin.

Ayak diretmek: İnat etmek

Ayakları yere basmak: Daha gerçekçi düşünmek. Daha akıllı daha mantıklı

Düşünmek.

Aynan yoksa komşuna bak. Kişi kendini tanımak istiyorsa en yakınındaki insanların hakkındaki düşüncelerini görüşlerini öğrensin. İnsanı en iyi değerlendirecek olan en yakınındaki insanlardır.

Ayranı yok içmeye tahtırevanla (atla) gider helaya. Durumuna, yoksulluğuna bakmadan gösteriş yapmaya, çalışır.

Ayranım ekşidir, diyen olmaz. Kimse kendi malını kötülemez. Herkes kendi malını metheder.

Ayranı kabarmak: Çok sinirlenmek, öfkeli hareket etmek

Ayyar tilki art ayağından tutulur. Tilki gibi kendini çok kurnaz görenler gün gelir hiç ummadıkları şekilde yakayı ele verirler.

Az buz değil: Hiç de küçümsenmeyecek kadar olan.

Az eli aşta gör, çok eli işte gör. Yemeği az insanda pişirir ama işin yapılabilmesi için çok kişiye ihtiyaç vardır.

Azizlik etmek: Şaka yollu aldatmak

Az söyle çok dinle. İnsan eğer sözü dinlenen itibarlı bir kişi olmak istiyorsa her şeye karışmamalı, her önüne gelene akıl vermemeli mutlaka dinlemesini de bilmeli

Az tamah çok ziyan getirir. İnsan tasarruf edeceğim diye basit şeylerin hesabını yapmamalı, sonra basit tasarruflardan büyük ziyanlar zararlar doğabilir.

Az uyku az yemek insanı eder melek, çok uyku çok yemek insanı eder helak: İnsan sağlıklı olmak istiyorsa uykuyu az uyumalı yemeği az yemeli aşırı yemek aşırı uyku insanın sağlığını bozar. İnsanı mahveder.

Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulmaz. Kişi bulduğuna kanaat etmez çoğunu istese onu da bulamaz. En büyük varlık kana attır.

Azıksız yola çıkanın iki gözü el torbasında kalır. İnsan bir işe başlarken tedbirini önceden almalı eğer tedbirini almazsa zorda kaldığı vakit başkalarından yardım bekler.


,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için