foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

Baba Adam: Yaşlanmış sevecen hoş görülü iyi niyetli büyük.

Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır. Babanın yaptığı yanlış bir işin cezasını oğlu çeker.

Baba mirası yanan mum gibidir. İnsan çalışmaz ve babasından kalan mirasa güvenirse unutmamalı ki o miras bir mum gibidir. Günden güne erir ve bir gün gelir biter.

Baba oğluna bir bağışlamış oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş. Baba çalışır didinir oğluna bırakır her şeyi oğlu için feda eder. Oğulsa babaya en küçük bir isteği dahi çok görür. Bir faydası olmaz.

Baba vergisi görümlük koca vergisi doyumluk. Babanın kızına sadece evleninceye kadar harcar, verir. Ama koca olacak kişi onun ömür boyu giderini yüklenmek zorundadır.

Babadan mal kalır kemal kalmaz. İnsana babasından mal mülk dünya malı kalır ama baba ne kadar talihli olursa olsun insana talih şans kalmaz

Babamın adı Hıdır, elinden gelen budur. Kişi ne kadar zorlarsa zorlasın yapabileceğinden öteye gidemez. Elinden ne gelirse ancak onu yapar.

Babanın sanatı oğluna mirastır. Babadan oğula kalacak en büyük miras ne para ne mal mülktür babadan oğluna kalacak en büyük miras sanatıdır.

Babasının akçası, anasının bohçası. Kız gelin gittiği yerde babasından kalan mülk anasından gelen eşya ile öğünür.

Babasının hayrına: Hiçbir karşılık beklemeden tamamen Allah rızası için sevap kazanmak için.

Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar. İnsan dürüst olduktan sonra bulunduğu ortam ne olursa olsun dürüstlüğünde bir şey kaybetmez. Her şartta dürüstlüğünü devam ettirir.

Bacak Germek: İşin olmaması için uğraşmak inat etmek, engellemeye çalışmak.

Bağ çapa ister, tarla sapan. Bağın verimli olması yok olup gitmemesi için çapalanması gerekir, tarlanın ise verimli olması için zamanı geldiğinde sapanla sürülmesi gerekir.

Bağa bak üzüm olsun yemeye gözün olsun. Kişi bağından verim almak istiyorsa gereken bakımı yapmalıdır. Eğer bakım yapmazsa alacak verimde olmaz. Bir şey beklemeye hakkı yoktur.

Bağış atın dişine bakılmaz: Bedavadan gelen mal mülk için kusur aranmaz, neyse kabul edilir.

Bağrından çıkmak: İçinden çıkmak. Aslını temsil etmek.

Bahtı Kara: Talihsiz olmak, Yaptığı her işte başarısız olmuş, hayal kırıklığına uğramış kişi

Bak zamana zamana, karga vurdu şahana, eşekler arpadan bıktı, küheylan hasret samana. Öyle bir zamandayız ki kimilerinin karnı doymuş şişmişken kimileri de karnını doyurmaya hasret kalmış açlık içinde geziyor.

Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur. İnsan toprağı ile bağı ile ilgilenir çalışır hizmetini yaparsa ondan verim alır, ürün alır. Eğer ilgilenmez çalışmaz hizmet etmezse üründe alamaz bağda ormana döner. Bağ olmaktan çıkar.

Bakmakla öğrenilseydi köpek kasap olurdu. İnsan bir işi öğrenmek istiyorsa mutlaka onu yapmalı anlatılanı uygulamalı yoksa bakarak öğrenmek olsaydı köpekler et yemek için kurbanların başında sonuna kadar beklemekten öteye gidemedi.

Bal demekle ağız tatlanmaz. Güzel şeyler konuşmakla güzel şeyler gerçekleşmez. Ancak çalışarak emek vererek gerçekleşir.

Bal ile kaymak yenir ama her keseye göre değil. İnsan güzel şeyler giymeyi yemeyi gezmeyi ister ama bunları yapabilmek için bol kazanca ihtiyaç vardır. Kazancı olmayan bunları yapamaz.

Bal olan yerde sinekte olur. Eğer bir yerde iyi hoş tatlı şey varsa menfaat varsa mutlaka oradan faydalanmak isteyen menfaatperestler çıkarcılar da olacaktır.

Bal tutan parmağını yalar. Bol kazançlı bir işe aracıda olsa ilgilenen insan mutlaka ondan bir şekilde faydalanır.

Bal yiyen kepçesini yanında taşır. İnsan bir şeye sahip olmak istiyorsa onu elde etmek için gereken malzemeyi bulundurmak zorundadır.

Balcının bal tası var, oduncunun baltası. Herkes yaptığı işe göre alet araç gereç taşır.

Balcıya pekmez satılmaz. İnsanın elinde olan şeyi tekrar ona satmanın ve ya aldırmaya kalkmanın bir anlamı yok.

Balçığı duvara vur, tutarsa da hoş, tutmazsa da hoş. Kişi insan olarak başkalarına yardım yapmak amacıyla üzerine düşeni iyi niyetle samimi olarak yapmalı ama olur ama olmaz her ikisi de güzeldir.

Baldırı çıplak: Yoksul fakir. Hiç bir şeyi olmayan zavallı.

Balı dibinden yağı yüzünden. Nasıl ki balın dibi yağın yüzü daha güzelse öyle insanlar vardır ki değerleri gün geç tikçe artar bazıları da gün geç tikçe üste çıkar.

Balı olan bal yemez. İnsan elinde olan bir şeyi alıp ne yapsın. Bir tane varsa ikincisi gereksizdir.

Balı olandan pekmez esirgenmez. Eğer bir yerden bizim menfaatimize bir şeyler gelecekse oradan bazı şeyleri esirgememeliyiz. Her şey karşılıklıdır.

Balık kavağa çıkmaz: Olmayacak iş, olması imkânsız düşünce.

Balı parmağı uzun olan değil, kısmeti olan yer. İnsan bir şeyi çok isteyebilir ama ona ulaşmak isteyenin değil kısmeti olanın işidir.

Balık ağa girince gözü açılırmış. İnsan tuzağa düşünce kurtulmak için bin bir çare düşünür ama iş işten geçmiştir. Dövünmenin bir faydası yoktur.

Balık baştan kokar. Eğer bir işin başında olanlar bozuk olursa artık o işten hayır gelmez. Orada her şey bozulmuş demektir.

Balta değmedik ağaç olmaz. Bir toplumda eğer iş varsa sorun varsa oradaki herkes birçok sorunla karşılaşır.

Baltayı taşa vurmak: Farkına varmadan karşısındakini kıracak ona dokunacak şekilde konuşmak.

Bam teline basmak: Kişinin çok duyarlı olduğu konuya değinmek.

Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. İnsanı en iyi en kolay tanımanın yolu onun arkadaşının kim olduğunu bilmekten geçer herkes kendi karakterine göre arkadaş seçer.

Bana benden olur her ne olursa, başım rahat olur dilim durursa. İnsan diline hâkim olmalı bilip bilmediği konularda konuşmamalı. İnsanın başına ne gelirse kendinden kendi dilinden gelir.

Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Bana zararı dokunmayan kim olursa olsun, beni ilgilendirmez.

Barut Fıçısı: Çok sinirli olma hali.

Basireti bağlanmak: Çok iyi bilmesine rağmen bir türlü yapamamak söyleyememek.

Baskıdaki altından, askıdaki salkım yeğdir. Kullanılmayan mal ne kadar değerli olursa olsun bizim için bir önemi yoktur önemli Olan bir malın değersizde olsa iyi yolda kullanılıp bize bir şeyler kazandırmasıdır.

Baskın basanındır. Hasmının boş zamanını bulup bastıran her zaman daha avantajlıdır, mutlaka kazanır.

Baskısız tahtayı yel alır yel almazsa sel alır. Kontrol ve denetim altında tutulamayan çocukları mutlaka birileri kendi kontrollerine alır ama iyi ama kötü.

Baş ağır gerek kulakta sağır. İnsan bir topluluğa girdiği vakit az konuşmalı ve her söyleneni duymamalı

Baş dille tartılır. Kişinin kalitesi saygınlığı toplumdaki konuşmaları ile ölçülür, değerlendirilir.

Baş kesenin başı olmaz. Başkalarına zarar verenler insanlar gün gelir kendileri de yaptıklarının karşılığını görüler

Baş nereye giderse ayakta oraya gider. Ailede veya toplumda büyükler önderler ne yaparlarsa nasıl hareket ederlere arkadan gelenlerde aynı yolu. İzler.

Baş sağ olursa börk çok bulunur. Önemli olan kişinin sağlığıdır. Sağlık olduktan sonra nasıl olsa bir iş bulunur.

Baş yarılır börk içinde, kol kırılır yen içinde. Aile içindeki huzursuzluklar anlaşmazlıklar aile içerisinde kalmalı dışarıya bildirilmemeli ve aile içinde çözümlenmelidir.

Başa gelmeyince bilinmez. İnsan başına gelmedikçe iyilik veya kötülüğün ne olduğunu bilmez. Ancak başına gelecek ki karşılaştığı dertleri anlasın bilsin

Başak büyüdükçe boynun eğer. İnsan yaşlandıkça çevresine karşı daha olgun daha anlayışlı olur. Daha itaatkâr olur.

Başı ile giden gelmez, ayağı ile giden gelir. İnsan bir yere gitmeyi kafasına koyduğu vakit artık geri dönüşü yoktur. Bir daha geri gelmez. İnsan ölünce dönüşü yoktur ama gurbete de gitse uzaklara da gitse sonunda döner gelir.

Başın sağlığı dünya varlığı. En büyük varlık, en büyük enginlik insanın sağlığıdır. Eğer sağlığımız yerinde ise her şey kolay hallolur.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için