foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

Çalma elin kapısını çalarlar kapını. İnsan kimseye kötülük yapmamalı, sonra bir gün yapılan kötülüklerin kendisini de bulabileceğini bilmeli. Başkalarına kötülük yapan bir gün kendi de başkalarından kötülük görür.

Çam ağacından ağıl olmaz el çocuğundan oğul olmaz. Nasıl çam ağacı ağıl olmak için yeterli değilse elin çocuğu da insana evlat olmak için yeterli değildir. Bir insan ne kadar iyi olursa olsun ne kadar iyi niyetli samimi olursa olsun yine de insanın öz evladı gibi olmaz tıpkı çam ağacı gibi. Sonunda mutlaka bir yerinden arıza verir.

Çam sakızı çoban armağanı. Varlıksız kişinin hediyesi kendi gücüne göre değersiz bir şey olur ancak.

Çamur atamak: İftira etmek

Çamura yatmak: Söyleneni yapmamak için mazeret uydurmak. İnat etmek.

Çanağa ne doğrarsan, kaşığına o çıkar. İnsan ne yaparsa ne kadar çalışırsa ne kadar gayret ederse o kadar karşılık alır. Emeğinin karşılığını alır.

Çanak yalayıcı: Menfaat için her şeyi göze alan.

Çanak tutmak: Olacak işin hazırlanmasına yardımcı olmak. Zemin hazırlamak.

Çantada keklik: Elde edilmesi kesin gözüyle görülen

Çarığa bakma yürüğe bak. Kişiyi ayağındaki ayakkabıya bakarak değerlendirme yanlış yaparsın

Çarık çarıkla sarık sarıkla. Herkes kendi ayarındakilerle arkadaş olur. İş tutar.

Çarşambanın gelişi perşembeden bellidir. İşin nasıl olacağı nereye varacağı şu halinden yada görünen halinden görünüşünden bellidir.

Çarşamba pazarı gibi: Karmakarışık, dağınık

Çarşı iti ev beklemez. Kişi sorumsuz başıboş gezmeyi alışkanlık haline getirmişse sen onu zorla disipline edemezsin o alıştığı gibi yaşar.

Çatal kazık yere batmaz. Birkaç kişinin yönetmeye kalktığı iş yürümez.

Çeken bilir Borlu belinin gışını. Bir işin yapılmasında çekilen zorlukları ancak o işi yapanlar yaşayanlar bilir.

Çekirge bir sıçrar iki sıçrar düşer bacağını kırar. İnsan bir kere hata yapar başkalarını kandırır. İkinci hatayı yapar yine insanları belki kandırır ama her zaman insanlar kandıramaz bir gün gelir gerçek ortaya çıkar.

Çekip çevirmek: İşin yolunda gitmesini sağlamak

Çekişmeden perkişilmez. Fikirler orta yerde serbestçe tartışılmadan sağlam düşüncelere ulaşılamaz.

Çelik gibi sert hamur gibi yumuşak olma. Kişi bir topluluğun içine girecekse orada kendini kabul ettirmeyi bilmeli ne çelik gibi sert, her şeye karşı koymalı, katı tutumlu olmalı, nede her söyleneni kabul edip hamur gibi yumuşak olmalı.

Çene yormak: Gereksiz yere konuşmak.

Çenesi düşük: Çok geveze, Çok konuşan

Çerkez’in misafir kapısı, kapıların en genişidir. Çerkez misafir ağırlamayı sever. Misafire karşı en eli açık olanıdır. Misafiri en çok ağırlamayı sevenidir.

Çerçi kızı boncuğa âşıktır. Kişinin değerleri yetiştiği ortama ve ihtiyaçların bağlıdır.

Çıkmadık candan umut kesilmez. İnsanoğlu yaptığı işte barsın başarmasın sonuna kadar ümidini yitirmez.

Çiçeği burnunda: Yeni taze, hemen yeni

Çiftçi yağmur ister, yolcu gurak. İnsanın isteği başkalarının değil kendi ihtiyacına göredir.

Çiftçiye yağmur, yolcuya kurak; cümlenin muradını verecek Hak. Çiftçi bol ürün almak için yağmur yağmasını bekler yolcuda yoluna rahat gidebilmek için havanın yağmursuz kurak olmasını ister birinin isteği ötekine uymaz. Ama Allah herkesin gönlüne göre verir.

Çingene ciğer pişirir yemeden karnın şişirir. Cimri insan cimriliği yüzünden pişirdiği yemeği bile yemez. Bitecek diye doymadan karnını şişirip doydum numarası yapar.

Çingene yaptığı hırsızlıkla övünür. Yapacak iyi şeyleri olmayanlar, övünülecek bir yönleri olmayanlar başkalarına kendilerini büyük ve değerli göstermek için yaptıkları kötü ve yanlış işlerle öğünürler.

Çingeneye beylik vermişler önce babasını asmış. Kendini bilmezlere yetki verildiğinde o kadar şımarırlarken ilk yaptıkları iş en yakındaki insanlara zarar vermektir.

Çingrekli teke kaybolmaz. Kişi bir şeyi yaparken bir şeyi bir yere emanet ederken onu sağlam şekilde emanet etmeli misal eşeğini bir yere bırakacaksa onu sağlam bir yere bağlamalı öyle bırakmalı yoksa kaybolabilir. Bunun sorumlusu da kişinin kendisidir.

Çirkin ile yola gitme, güzel ile taş taşı. Beceriksiz ahlaksız insanlarla bir şey yapılmaz en basit iş dahi olsa insana zor gelir ama güzel ve ahlaklı insanlarla her işin kahrı çekilir.

Çirkine güzelsin demişler bir kat daha kırıtmış. Kötü insan iyisin demekle onun kötülüğünü bir kat daha artırırsınız.

Çirkinin adı mecliste anılmaz. Ahlaksız saygısız insanları kimse yanında istemez. Herkes uzak olmak ister.

Çivi çıkar ama yeri kalır. Başkasına yaptığın bir kötülüğü düzeltsen bile onun kötü izlerini kolay kolay silemezsin.

Çivi çiviyi söker. Bir zorluk daha büyük bir zorlukla aşılır

Çivi kesmek: Çok fazla üşümek

Çizmeden yukarı çıkmakAklı ermediği işlere karışmak. 

Çizgiden çıkmak: Yanlış yola gitmek, Yanlış yapmak, Şaşırmak. 

Çobanın gönlü olsa tekeden yağ çıkarır. İnsan isteyince olamaz denilen birçok işi rahatlıkla gerçekleştirir.

Çobansız koyunu kurt kapar. Güvenliği olmayan malı hırsızlar çalar.

Sahipsiz olan kimsesiz olan toplulukları başka güçlü topluluklar kendi hegemonyalarına alır.

Çocuğu işe sal ardından sen git. Eğer çocuğa bir iş verirsen çocuk o işi yapamaz, işin olmasını istiyorsan sende ardından git.

Çocuğun yediği helal, giydiği haram. Çocuğun büyüyüp gelişmesi için bol bol yemesi lazım onun için çocuktan yemek esirgenmemeli, ama elbise öyle değil çocuk giydiği elbise ne kadar sağlam ne kadar kaliteli olursa olsun birkaç günde kirletir eskitir. O halde elbiseye fazla masraf etmeye gerek yoktur.

Çocuktan al haberi: Çocuk gördüğünü bildiğini duyduğunu hiç hile hurda katmadan olduğu gibi anlatır.

Çok beslenen eşekler, atlarla tepişir. Haddini bilmeyenler isteklerine kavuşunca hadlerini bilmez, boyunlarından büyük işlere kalkışırlar.

Çok bilen candan çok ağlayan maldan olur. İnsan haddini bilmeli ne biliyorum diye çevresindekilere akıl öğretip bilgiçlik taslamalı nede fakirim elimde bir şey yok diye ağlayıp sızlanıp şikâyet etmeli gün gelir elindekinin hepsini kaybedebilir. Şükrünü bilmeli

Çok bilen çok yanılır. Her şeyi bildiğini zannedenler çok kolay yanılabilirler. İnsan her şeyi bildiğini değil sadece gerçekten bildiğini anlatmalı.

Çok çocuk anayı şaşkın, babayı düşkün eder. Çocukların çok olması evde işleri artırır anayı yorar geçimlerini sağlamak için baba da çok çalışmak zorundadır. Bu çalışma sonunda baba da elden ayaktan düşer. Yorulur bitkin kalır.

Çok dertli çok konuşur. İnsanın derdi çoksa derdini anlatacak içini dökecek ve başkalarından yardım isteyecektir. 

Çok gezen çok bilir. Kişi gezdikçe gezdiği yerlerde değişik şeyler görür farklı bilgiler öğrenir, mutlaka oturduğu yede bekleyenlerden daha fazla şeyler görür ve bilgisini artırır.

Çok havlayan köpek ısırmaz. Eğer bir insan kavgada çokça bağırıp çağırıyorsa ondan fiziki olarak zarar gelmez.

Çok karınca deveyi öldürür. Karınca ne kadar küçük ve zayıf olursa olsun çok, küçük kuvvetler bile bir araya gelince büyük dağ gibi güçleri mahvederler.

Çok koşan çabuk yorulur. Yaptığı iş ne kadar kolay olursa olsun çok acele eden erken yorulur ve işte verimi düşer eğer işte iyi bir verim istiyorsak çalışmamızı normal şartlara göre düzenlemeliyiz. 

Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz. Helalinden kazanıp zengin olmak zordur kişi eğer zengin oluyorsa mutlaka bunda haram vardır. Yine kişi doğru sözle çok şey konuşamaz eğer fazla konuşup anlatıyorsa bunda da yalan vardır.

Çok muhabbet tez ayrılık getirir. İnsan her şeyi kararında bırakmalı. Çevresi ile samimiyeti belli bir ayarda tutmasını bilmeli aşırı samimiyet ilerde dostlukların bozulmasına yol açabilir.

Çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin. İnsan çocuğuna çok söylememeli her şeyine karışmamalı yine onu disiplin edeceğim diye aç ve parasız bırakmamalı başkalarına özenir. Yanlış işler yapar.

Çok yiyen aç kalır. İnsan tasarruf yapmaz da devamlı harcarsa yaşlılığında veya elden ayaktan düşünce veya darlık zamanı gelince yiyecek bir şey bulamaz aç kalır.

Çorak tarlada bostan yetişmez. Eğer bir insan kafası çalışmıyor söyleneni anlamıyorsa ne kadar uğraşırsan uğraş ona bazı şeyleri öğretemezsin.

Çorbada tuzu bulunmak: Yapılan işte az da olsa katkısı bulunmak.

Çömlek demiş dibim altın, kaşık demiş girdim çıktım. Kişi çevresindekilere kendini ne kadar iyi tanıtmaya çalışırsa çalışsın onu tanıyanların kanmasına imkan yoktur. Herkes onu iyi tanımaktadır bilmektedir.

Çömlekçi suyu saksıdan içer. Kişi elinde bulunan imkanlarla hayatını sürdürmeye çalışır.

Kişi yaşamını sanatına göre düzenler.

Çöreğin büyüğü unun çoğundan olur. Kişi bol mal mülk istiyorsa bol kazanmalıdır. Fazla kazanmak isteyenin fazla parası olmalı

Çubuk kırılır çıt der, kütük kırılır küt der. Büyük işlerle uğraşanların uğrayacağı zarar büyük küçük işlerle uğraşanların uğrayacağı zarar küçük olur. Ama sonuçta her ikisi de aynı oranda zarar görür her ikisi de darbe yemiştir.

Çul içinde aslan yatar. Kişinin değeri kılık kıyafeti ile değil bilgi ve becerisi ile ölçülmelidir. Kılık kıyafetine bakarak insanları değerlendirmemeli. Dış görünüşü ile çok basit görülen bir insanın yakından tanıyınca hiçte öyle basit biri olmadığını çok büyük meziyetlere sahip olduğunu görürüz.

Çuvalın ağzı dururken, dibi açılmaz. Bir işi yapmaya başından başlamak varken sonundan başlanmaz.

Çürük tahta çivi tutmaz. İşini bilmeyen beceriksiz insanlarla bir iş yapılamaz. Yapılsa da ondan verim alınamaz.

Çürük tahtaya basmak: Sonu iyi olmayacak iş yapmak, yanlış iş yapmak.

Çürük Çarık: Eskimiş işe yaramaz. 


,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için