foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

Dünyayı Değiştirir!

egitim senBir Öğretmen Dünyayı Değiştirir! Ders Verme Sırası Bizde…

2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Eğitim Sen olarak ülkenin her yerinde, okullarımızda tüm Devamı

,

 

Demokrasi vazgeçilemez imizdir.

turk egitim senDemokrasi vazgeçilemez imizdir.

 13.09.2018 - 14:04

Talip GEYLAN     Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

1923 yılında kurulan Cumhuriyetimiz kısa tarihinde demokrasi açısından önemli bir mesafe kat etti. Zaman zaman demokrasimiz kesintiye uğrasa da Türkiye Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir hukuk devleti oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesi dışarıdan müdahalelerin en sert, en acımasız olanlarından bir tanesi idi. 12 Eylül darbesinin ardından binlerce gencimiz, aydınımız, öğrencimiz, memurumuz cezaevlerine konuldu, sürgüne tabi tutuldu, meslekten atıldı. Devamı

Gafil avlanmak: Aniden habersiz yakalanmak, hiç bir hazırlık yapmadan bir işe yakalanmak. Farkına varmadan bir konu hakkında başkasının oyununa gelmek.

Gaflet olmasa insan evliya olur. İnsan gaflet uykusunda ise ne yaparsan yap uyandıramazsın. Eğer gaflet olmasaydı zaten herkes evliya olurdu herkes istediğini yapardı.

Galebe çalmak: Galip gelmek, yenmek, mağlup etmek

Gam çekmek: Üzülmek

Gamı def, parayı sarf etmeli. İnsan üzüntüyle yaşayamaz. Sağlıklı olabilmesi için üzüntüsünü dertlerini başından atmalıdır. Aynı şekilde paranın da hesabını fazla yapmamalı derin hesaplara girmemeli gerektiği yerlere harcamasını bilmelidir.

Garibe bir selam, bin altın yerine geçer. Toplumda en muhtaç insanlar zavallı kimsesiz insanlardır. Onların gönlünü de almak gerekir. Gerek maddi gerekse manevi onlara yardımcı olmak gerekir. Hiç bir şey yapamıyorsak hal hatırını sorup gönüllerini almak onlara yapılabilecek en güzel iyiliktir.

Garibin dostu olmaz. Garip kimsesizdir. Parası pulu malı mülkü yoktur. Onun için kimsede ona yanaşmaz. Kimseye bir şey veremeyeceğinin yanında herkes onun kendinden bir şey isteyeceğini sanarak ondan uzak durur.

Gark olmak: İstenenden çok fazlasına sahip olmak

Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İnsan ümitsiz olmamalı, ümidini kaybetmemeli. Kimsesiz zavallı olanların kimse elinden tutmasa bile Allah onlara yardım eder onları dardan çıkarır.

Gâvura kızıp oruç bozulmaz. İnsan bir işi yapmaya niyetlendiğinde kendisi için faydalı görüyorsa yapmalı zararlı görüyorsa vazgeçmeli yoksa başkalarına kızıp ta kendisi için hayati önem taşıyan bir işten vazgeçmek doğru olmaz.

Gâvurun ekmeğini yiyen gâvurun kılıcını çalar. İnsan iyi bir eğitim almamışsa her şeyi şahsi çıkarı için düşünüyorsa nereden beslenirse kimden yardım alırsa onun menfaati için çalışır. Doğru veya yanlış düşünmez.

Gâvurun tembeli keşiş, Müslüman’ın tembeli derviş olur. Gerek Hıristiyanlarda gerekse Müslümanlarda tembel insanlar din adamı olup çalışmadan başkalarının verdiği ile geçinme yolunu tutarlar. Hristiyan’sa keşiş Müslümansa derviş bu insanların kısa adıdır.

Gayya kuyusu: Çok derin kuyu

Gazaba gelmek: Çok fena sinirlenmek, hiddetlenmek

Gebermesi yaklaşan köpek cami duvarına işer. İnsan ahlaksızsa, azıtınca başkalarının inançlarına saygısı yoksa gider insanlarca kutsal olan manevi değerlere saldırır. Sonunda da yaptığı yanlış işin bedelini bir şekilde öder.

Geçme namert köprüsünden koparsın sel seni. İnsan kimseye muhtaç olmamalı hele de namert insana hiç muhtaç olmamalı bu hayatına mal olacaksa bile.

Geçer akçe: Herkesçe kabul edilen değer.

Geçim derdi: Geçinebilmek için çekilen sıkıntı.

Geçim kapısı: İş yeri

Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Geçmişte yapılan güzel şeyler gün olur artık yapılamaz hale gelir. Onlara ulaşmazsak bile hayali dahi birçok şeye bedeldir.

Gedik açmak: Kapatılması çok zor bir yara açmak.

Gedikleri tıkamak: Kapatılması güç engelleri aşmak. Zor işlerin başarılmasında epey mesafe almak.

Gel demek kolay git demek güçtür. Bir işçiyi işe almak birini yanına çağırmak misafir etmek koyla ve güzel şeylerdir ama kişiyi işten çıkarmak misafire git demek zordur. Onun için davet etmeden önce iyi düşünmeli ve ona göre hareket etmeli.

Gel denilen yere gitmeye ar eyleme, gelme denilen yere gidip yerini dar eyleme. Eğer bir yere davet edilmişsen oraya gitmen gerekir, davete icabet gerekir. Eğer bir yere davet edilmemişsen oraya gidip te kendini zora sokma.

Gelen ağam giden paşam: Menfaati icabı herkesle iyi geçinmek.

Gelen geçer, konan göçer. Dünyada hiçbir şey olduğu yerde kalmaz. Herkes bir şeyin peşinde koşturur. Kimi gelir kimi gider. Kimse olduğu yerde baki değildir. Eninde sonunda oda gider.

Gelen gideni aratır. Öyle işlerde öyle yöneticiler olur ki çalışanlar gidenin yerine daha iyisi gelecek diye beklerken daha kötü birisi gelince eskisini arar hale gelirler.

Gelene git denilmez. Türk gelenek göreneklerinde ahlak ve ananelerinde gelen misafire git demek olmaz.

Gelin altın kürsü getirmiş, çıkıp üstüne oturmuş. Bir topluma gelen getirdiği eşyayı kendisi kullanacaksa o eşyanın maddi yönü kimseyi ilgilendirmez.

Gelin çiçek her dediği gerçek, Kaynana yılan her dediği yalan. Anadolu insanının bir anlayışı. Gelinler kaynanayı sevmez onlar ne derse doğrudur. Temizdir iyidir. Kaynana ise gelinin düşmanıdır. Gelinini istemediği için onun hakkında hep yalan konuşur. Onun için kaynana yılandır.

Gelini ata bindirmişler "ya kısmet" demiş. İnsan neye niyet ederse etsin neyi yapmaya kalkarsa kalksın nasipse o olur. Nasip değilse elden bir şey gelmez.

Gem almayan atın ölümü yakındır. Söz dinlemeyen kendini frenlemeyen hırçın kişilerin yaptıklarının karşılığını görmeleri yakındır

Gemisini kurtaran sandalını aramaz. İnsan bir afetten canını malını önemli varlığını kurtarmışsa küçük şeylerin hesabını yapmamalı küçük şeyleri aramamalı.

Gençlikte ölüm ihtiyarlıkta yoksulluk güçtür. İnsan gençken yaşamak hevesi ile doludur. Ölümü ise kabullenmek çok zor gelir. Aynı şekilde insan gençliğinde yoksulluğa karşı dayanabilir çalışır didinir zorlukları aşar kazanır, ama yaşlanınca kendinde dayanacak çalışacak güç kalmamıştır, dayanmak güç olur.

Gençlikte para kazan ihtiyarlıkta kur kazan. Gençliğinde çalışıp tasarrufunu yapanlar ihtiyarlıkta istedikleri gibi harcama yaparlar.

Gençlikte taş taşı ihtiyarlıkta ye aşı. İnsana gençliğinde çalışmalı geleceğini düşünerek gayret etmeli biriktirmeli ki yaşlanınca başkalarına muhtaç olmadan rahat yaşasın.

Gereği gerekmezken al. Bir şey ev için gerekli ise onu ihtiyaç duymadan alki ihtiyaç duyduğunda başkalarına muhtaç olmadan işini görebilesin.

Gezen ayağa taş değer. Gereksiz yere boş boş avare sağda solda dolaşan kişi sonunda başına iş alır.

Gezen kurt aç kalmaz. İnsan tembel tembel yatıp rızkını beklememeli, kalkıp dolaşıp rızkını aramalı ancak böylelikle aç kalmaktan kurtulur.

Gırtlağına basmak: Bir şeyi yapmaya zorlamak.

Gırtlağına kadar borçlu olmak: Çok borçlu olmak

Gırtlağına sarılmak: Boğmaya çalışmak

Gırtlak gırtlağa gelmek: Kıyasıya dövüşmek

Gidemediğin yer senin değildir. İnsanın evi parkı vardır fakat uzaktadır. Ya maddi ya da manevi imkânları kalmamıştır gidemez değerlendiremez o varlığın kendisine hiçbir faydası yoktur. Faydası olmayan malın mülkün hiçbir değeri olmaz. Var veya yok fark etmez.

Giden gelse dedem gelirdi. İnsan ömrü bir su gibidir. Akar gider. Her gelen gün geçen günü aratır ama geçen geçti gitti artık bir daha geri gelmeyecek. Eğer giden geri gelseydi çok sevdiğimiz her türlü ihtiyacımızı karşılayan eksiklerimizi gideren ölmüş olan babamız geri gelirdi. O da olmadığına göre artık gidenin geri gelmeyeceğini bilmeli ve ona göre yaşantımızı ayarlamalıyız.

Gittiğin yer kör ise bir gözünü yum. Bulunduğun toplulukta insanlar bazı şeyleri görmüyorsa sende bazı hataları görmemeye çalış. Bulunduğun topluma ayak uydur.

Gizli kapaklı: Uygun olmadığı için herkesten saklanarak yapılan

Goyun yoncadan gaşmaz, köpek kemikten gaşmaz. Yöresel atasözleri nasıl koyun yoncadan kaçmazsa köpekte kemikten kaçmaz. İnsan ihtiyaç duyduğu şeyi elde etmek için uğraşır. Onu bulduğu vakit elde etmek için çalışır.

Göbeği çatlamak: Anlatmak için çok zorlanmak defalarca anlatmak

Göğe direk, denize kapak olmaz. Nasıl ki göğe direk dikilmez denize kapak olmazsa insan olması mümkün olmayan işler için uğraşmamalı kendini yormamalı. Sadece çektiği zahmetle kalır.

Göğsü kabarmak: Gurur duymak. Yapılan işten gurur duymak

Göğüs germek: Direnmek mücadele etmek

Göklere çıkarmak: Çok fazla methetmek

Gökte ararken yerde bulmak: Çok zor bulabileceğini düşündüğün şeye çok kolay ulaşmak

Gökten zembille inmek: Hiç uğraşmadan zahmetsizce elde etmek

Gölge temek: Engel olmak

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim senTürk Eğitim-Sen olarak sözleşmeli öğretmenlere büyük destek verdik, veriyoruz. Sözleşmeli öğretmenliğin kölelik ve ucube bir sistem olduğunu, iş güvencesini tehdit ettiğini her zaman dile getirdik. İş güvencemizle oynamak ise ateşle oynamak demektir. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.Devamı

Daha ideal bir eğitim

egitim bir sen

Seçimimiz daha ideal bir eğitim düzeni içindir

Tarihin, ruhu tükenmekte olan dünyayı taşıyamaz olduğu bir aralıkta yaşıyoruz. İki dünya savaşından sonra kurulan küresel düzen, artık sadece açlık, ölüm, katliamlar, kan ve gözyaşı üretmektedir. Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is2018-2019 eğitim öğretim yılı yeni bakan eski sorunlarla başlıyor

2018-2019 eğitim-öğretim yılı, 17 Eylül 2018 tarihinde başlayacaktır. 18 milyon öğrenci ve 1 milyon eğitim emekçisi bu eğitim öğretim yılına da birikmiş ve çözüm bekleyen sorunlarla, müfredat ve sınav sistemi değişikliği, karma eğitimin kaldırılması girişimleri gibi tamamen ideolojik bakış açısıyla gerçekleştirilen değişikliklerin gölgesinde girecektir. Devamı