foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

Gön yufka yerinden delinir. Bir iş en zayıf olduğu yerden yıkılır.

Gönlü kalmak: Bir şeyde gözü kalmak.

Gönül bağlamak: İçten sevmek

Gönül darlığı: İç sıkıntısı çekmek

Gönül eğlendirmek: Vaktini hoş geçirmek.

Gönül bir sırça saraydır, kırılırsa yapılmaz. İnsanların gönlüne ulaşmak zordur onu kırmayın onları incitmeyin. Bir kere incitirseniz daha sonra kolay kolay düzeltemezsiniz.

Gönül kimi severse güzel odur. İnsan ne kadar güzel olursa olsun gönül sevmedikten sonra kıymeti yoktur. Güzelliği kendinedir. Başkalarına göre güzel olabilmesi için gönül sevmesi gerekir.

Gönülsüz davara giden köpekten hayır gelmez. İnsanın istemeden zorla yaptığı işten kimseye bir hayır gelmez. Boşa emek harcanmış olur.

Gönülsüz iti kurda salsan uluya  uluya kurt getirir. İnsan bir işi istemeden veya rızası olmadan bir işe gönderilirse değil o işi yapmak daha beter işi bozar. İçinden çıkılmaz hale getirir.

Gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya baş. İsteksiz yapılan bir sonunda insana mutlaka bir terslik bir sorun çıkarır.

Gönüşsüz namaz göğe ağmaz. Kişi ibadetini istemeye istemeye yapmışsa Tanrı katına ulaşmaz. Yapana bir fayda sağlamaz.

Gördün deli, savul geri. Karşındaki insan akıllı değilse ne yaptığını bilmiyorsa ondan uzak durmakta fayda vardır.

Görmemiş görmüş, bayılmış ölmüş. Görmemiş cahil kişi ummadığı bir işe kavuşunca heyecandan ne yapacağını şaşırır.

Görmezden gelmek: Bir olayı görmemezlikten gelmek. Haberi yokmuş gibi davranmak

Görünen köy kılavuz istemez. İnsanın bildiği işte bir kılavuza ihtiyacı yoktur. Kendi işini kendi görür.

Göz atmak: İstenen konu hakkında bilgi edinmek için  Bakmak incelemek araştırmak

Göz boyamak: Aldatmak

Gözdağı vermek: korkutmak, tehdit etmek.

Gözden düşmek: Değersiz olmak, değer yitirmek

Gözüne girmek: İyi intiba bırakmak. Kendini sevdirmek. Güvenini kazanmak.

Gözü sulu: Hemen ağlayan, en küçük bir olay karşısında bile gözlerinden yaş gelen.

Göz görmeyince gönül katlanır. İnsan bir şeyi ne kadar severse sevsin onu uzun bir süre görmeyince artık unutmaya başlar. Gönlünden atar.

Göz iki, ağız tek; çok görüp, çok dinleyip az söylemek gerek. İnsanın iki gözü ama tek ağzı vardır. İnsan çok şeyi görmeli akıl almalı ders almalı ama kesinlikle az konuşmalı.

Göze yasak olmaz. Eğer bir şey ortada ise ona herkes bakar. Kimseye sen niçin bakıyorsun veya bakma diyemezsin

Gözden kaybolmak: Aniden görünmez hale gelmek.

Göze batmak: Yaptığı davranışlarla çevresindekilerin veya bulunduğu toplumdakilerin dikkatini çekmek.

Gözler kendilerine kulaklar başkalarına inanır. Göz görür ancak gördüğü şeye inanır. Kulaklar ise işitir onlarda işittiğine inanır.

Gözü keskin: Gözleri çok iyi gören, baktığı yeri iyi görebilen

Gözü aç olanın karnı tok olmaz. İnsanı ne kadar yedirirseniz yedirin gözü doymamışsa karnı da doymaz. Önce gözünün doyması gerekir ki karnının doyduğuna da kanaat getrisin.

Gözü darıda olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulmaz. İnsan sürekli yasak şeylerin peşinden giderse kendisini bekleyen tuzaklardan tehlikelerden kurtulamaz.

Gözünle gördüğünü ört, görmediğini söyleme. İnsan başkalarının ayıplarını kusurlarını görse dahi görmezlikten gelmeli ayrıca görmediği bir şeyi de görmüş gibi başkalarına anlatmamalı. Sonra mahcup olabilir.

Gözünü kan bürümek: Karşısındakini öldürecek şekilde sinirlenmek. Kin ve nefretle dolmak.

Gözünden kaçmamak. Ne kadar gizli olursa olsun yapılan hareketi fark etmek. Yapılanın  farkına varmak

Gurbette taşa yaslanmayan evdeki halının kıymetini bilmez. İnsan gurbetlerde zor hayat şartlarında yaşamadıkça evdeki huzurun mutluluğun rahatın kıymetini bilemez.

Gül dalından odun, beslemeden kadın olmaz. Her insan kendisinden beklenilen beceride olması gerekir. Nasıl ki gül dalından odun olmazsa hizmetliden de evin beytine eş olmaz veya kültürü bir insana sıradan bir eş olmaz.

Gül dikensiz olmaz. Bir iş ne kadar cazip olursa olsun ne kadar kolay olursa olsun mutlaka bir zorluğu vardır.

Gülme komşuna gelir başına. İnsan başkalarının hatalarından dolayı onunla alay etmemeli sevinmemeli, gün olur aynı şeyler kendi başına da gelebilir. Bunu hiçbir zaman aklından çıkarmamalı.

Gülü seven dikenine katlanır. Eğer bir insan bir şeyi gerçekten sevmişse ondan gelecek zorluklarında olabileceğini bilmeli ve bu zorluklara katlanmalı.

Gülün kıymetini bülbül bilir. Bir şeyin kıymetini bilmek için onu tanımalı anlamalı kullanmalıyız. Bunlar olmadan değerlendirme yapamayız.

Gün doğmadan neler doğar. İnsan hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamalı. Hiç ummadığı bir anda karşısına çok değişik alternatifler çıkabileceğini bilmelidir.

İnsan her şeyi oldu tamam gözüyle görmemeli tam oldu denilen bir iş birden ters döner ve karşımıza ummadığımız aksilikler çıkabilir.

Gün gider gediğinden, el utansın dediğinden. Her şey kendi düzeninde yürür. Günler geceleri geceler günleri kovalar bu düzen böyle devam eder. İnsan bilip bilmediği yere konuşur. Doğru yanlış bilmez. O zaman düşünmeden konuşan konuştuğuna utansın. Biz işimize devam edelim

Güne göre kürk giyinmek gerek. İnsan kıyafetini giyimini gününe göre mevsimine göre havasına göre giymeli yoksa başkalarına alay konusu olur. Sağlığı bozulur. Gülünç durumlara düşer.

Güneş balçıkla sıvanmaz. Doğruluk dürüstlük hiçbir zaman iftira ile hakaretle karalanamaz. Karalansa bile er geç doğru ortaya çıkar.

Güneş giren eve doktor girmez. Yaşanan yerin sağlıklı olabilmesi için güneş ışığı alması gerekir.

Güneşte söylediği sözü, gölgede bozandan hayır gelmez. Söylediği sözde durmayan çok kolay karar değiştiren insanlardan başkalarına fayda gelmez.

Gürültü istemeyen bakırcı dükkânına girmez. İnsan hoşlanmadığı şeylerden uzak durmalıdır.

Güven vermek. Karşısındakinin kendisine inanmasını sağlamak.

Güvenme varlığa düşersin darlığa. İnsan mala mülke güvenmemeli başına öyle işler gelir ki malı mülkü onu kurtarmaya yetmez.

Güzele ne yakışmaz. İnsan güzel olunca giydiği her şey ona yakışır. Üzerinde güzel görünür.

Güzele uykudan kalkınca, çirkine hamamdan gelince bakmalı Güzel her yerde güzeldir. Uykudan kalkınca tüm güzelliğini ortaya koyar mahmur gözleri bütün masumluğunu ortaya koyar bakmaya doyulmaz. Çirkin ise ancak hamamdan çıkınca en azından yıkanmış temizlenmiş kirlerinden arınmıştır. Bir düzene girmiştir.

Güzeli seven cefasına katlanır. İnsan bir güzeli sevmişse ondan gelecek zorluklara da katlanmasını bilmeli.

Güzelin talihi çirkin olur. İnsanın önemli olan talihinin güzel olmasıdır. Ama ne yazık ki güzel insanların talihi de güzel olmuyor, çirkin olur.

Güzelliğe bakma huya bak. İnsan karşısındakinin güzelliğine boyuna posuna değil ahlakına huyuna bakmalı da öyle karar vermeli. Sonra yanılabilir.

Güzellik ekmeğe sürünüp yenmez. İnsanın güzel olması hiçbir şeyi halletmez karın doyurmaz insanı meslek sahibi yapmaz.

Güzün gelişi yazdan bellidir. Yaz mevsiminde havaların durumu kışın nasıl geçeceği hakkında insanlara bilgi verir.


,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için