foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

Karışma devletin işine, düşme zenginin peşine, boynunu kır bak kendi işine. Bu öğüt mahiyetinde söylenen bir söz. Devletin işine karıma ne emrederse yerine getir. Zenginin peşine takılma çünkü ona ayak uyduramazsın kendi işinden de olursun. En akıllı iş kendi işine bakmandır.

Karpuz kabuğunu görmeden denize girme. Zamanı gelmeden bir işi yapma. Her şeyin bir zamanı vardır. Havalar ısınmadan denize girme havanın ısındığının da en belirgin özelliği karpuzdur.

Karpuz yata yata büyür. Tembeller için söylenir. Tembel ancak yatar başka bir iş yapmaz.

Kart tavuktan çorba olmaz. Nasıl bayatlamış üründen yemek olmazsa insanında yaşlanmışından işe yarayacak bir fayda olmaz. O ancak kendi derdini çeker.

Kartala bir ok değmiş yine kendi yeleğinden. Güçlü kişilere en büyük kötülük yine kendi çevresindekilerden gelir.

Kasımdan on gün evvel ek on gün sonra ekme. Her şey zamanında yapılmalı zamanı geçtik ten sonar yapılan işten bir hayır gelmez. Boşuna uğraşırsın. Kasım ayından önce toprağa ne ekersen ek ama kasım ayı geldikten sonra toprağa tohum ekmek boşuna emektir. Ondan bir şey elde edemezsin.

Kaş ile göz gerisi söz. İnsan bakınca önce karşısındakinin kaşı ile gözünün güzelliğine bakar öteki özellikler güzellikler daha sonra gelir.

Kavgada kılıç ödünç verilmez. İster kavgada isterse başka bir işte olsun kişi kendisi için hayati önemi olan araç gerecini malzemesini başkasına veremez.

Kavurganın yananı sıçrar. Bir toplulukta zarar görenlerden en çok canı yanan bağırır itiraz eder.

Kaya uçmazsa dere dolmaz. Büyük ihtiyaçlar için büyük fedakârlıklar gerekir. Yoksa kolay kolay başarıya ulaşamayız.

Kayış bilir, tutan ne çeker. Bir işin ne zahmetlerle yapıldığını ancak onu yapan bilir, işin aslını zorluğunu öğrenmek için ona sormalıyız. Diğerleri ancak anlatır ve ya hayal eder.

Kaymağı seven mandayı yanında taşır. İnsan bir şeyi gerçekten istiyorsa ona ulaşmak için gerekli araç gereci yanında taşımak elinin altında bulundurmak zorundadır.

Kaypakla pazarlık olmaz. Sözüne güvenilmeyen insanlarla hiçbir zaman anlaşma yapılmaz. Verdiği sözü tutmaz çabuk unutur veya sözünden cayar.

Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. Eğer bir işte bol kazanç bol getiri varsa oraya küçük bir harcama yapmaktan kaçınılmamalı

Kaza geliyorum demez. İnsan her zaman her şeye hazırlık ve dikkatli olmalı yoksa aniden karşısına aksilikler çıkabilir.

Kazanırsan dost kazan düşmanı anan da doğurur. Önemli olan insanın dost kazanmasıdır. Çünkü dost kazanmak dostluğu devam ettirmek zordur bunun için bütün amacın dost kazanmak üzerine olmalıdır. Düşman kazanmaksa çok kolaydır.Düşmanı her yerde bulursun.

Keçi şarabı içince dağda kurt arar. Kişiye olmayacak şekilde motive eder yönlendirirsen kendini herşeyi yapabilecek güçte zanneder. Kişi iyi yönlendirilirse olmayacak işleri bile yapma cesareti bulur yapmaya kalkar.

Keçiye can kaygısı kasaba yağ kaygısı. Biri çok büyük bir derdin içinde ondan kurtulma telaşında diğeri ise ondan en iyi nasıl faydalanırım hesabında.

Kedi şarap içmiş, dağda kurt aramaya çıkmış. Zayıf cılız güçsüz insanlar en küçük bir destek görünce veya kendini az güçlü hissedince sonunun ne olacağını düşünmeden etrafına meydan okumaya başlar.

Kedi uzanamadığı ciğere pis der. İnsan bir şeye sahip olmak isteyip te ona sahip olamadığı vakit ona bin bir mazeret ve kusur bulur.

Kedinin boynuna ciğer asılmaz. Kişiye zarar verebileceğini düşündüğümüz şeyi emanet edemeyiz. Eğer emanet ediyorsak karşılaşacağımız durumlara da hazırlıklı olmak zorundayız.

Kedinin kabahatini önüne koyarlar öyle döverler. Suçlu olan kişiyi cezalandırırken ona kabahatini iyi anlatmalı ki bir daha aynı suçu işlemesin.

Kedinin kanadı olsaydı serçenin adı kalmazdı. Toplumda başkalarına zarara verebilecek yapıda olanların gücü olsaydı insanlara huzur vermezlerdi. Herkesi canından bezdirirlerdi.

Kedinin yürüklüğü samanlığın kapısına kadardır. Yanlış işler yapanların planları ne olursa olsun gidecekleri yer bellidir.

Kel kız teyzesinin saçıyla övünür. Kişi kendisinin elinde olmayanlar için yakınlarının varlığından pay çıkarmaya çalışır.

Kel ölür, sırma saçlı olur; kör ölür, badem gözlü olur. Kişi elindeki değersiz bir şeyi kaybedince onu çok değerli gibi anlatmaya çalışır.

Kel yanında kabak anılmaz. Bir kişinin yanında onun ayıbını veya kusurunu çağrıştıracak söz söylenmez.

Kelin ayıbını takke örter. İnsanların kurularını bulundukları makam veya zenginlikleri bulundukları makam kabadır.

Kelin melhemi olsa kendi başına sürer. İnsanın elinde imkân olsa kendi işi için kullanır. Başkalarına başvurmaz. Başkalarından yardım istemez.

Kem söz sahibine aittir. Kötü söz onu söyleyenin ayıbıdır. Ahlaklı dürüst insan kötü söz söylemez. Kötü sözün kendisine geleceğini bilir.

Kenarın dilberi nazik de olsa nazenin olmaz. Kenar yerlerde yetişenler ne kadar nazik olursa olsun yine de çok kibar olamaz. Mutlaka bir yerlerde bir hata bir kabalık yapar.

Kendi düşen ağlamaz. İnsan kendi yaptığı hatadan dolayı düştüğü zorluktan şikâyet edemez. Çünkü kendi hatasıdır. Başkalarının suçu yoktur.

Kendin ata binip babanı merkebe bindirme. Kişi kendisi bir makama mevkie gelince bir şey oldum sanıp yaptığı davranışlarla ailesini büyüklerini mahcup etmemeli. Onları alçaltmamalı.

Kendin tok olacağına çevren tok olsun. İnsanın tok olması hiçbir şeyi çözmez. İnsanı rahat ettirmez. Önemli olan çevrendekilerin dok olmasıdır. Çevrendekiler yok olunca hem sana yük olmaz hem de ihtiyaç durumunda onlardan faydalanabilirsin.

Kepenek altında er yatar. İnsanları dış görünüşlerine bakarak değerlendirmemek lazım. Bizim kıyafetine bakarak basit gördüğümüz nice insanlar aslında çok zeki ve yetenekli insanlar olabilecek kişilerdir.

Keskin akıl keramete kıç attırır. İnsan akıllı olunca karşısındaki kim olursa olsun onun hakkından gelir. Ama işini bilmezse aklını kullanmayı bilmezse başkalarına oyuncak olur.

Keskin sirke küpüne zarar verir. İnsan yaptığı davranışlarda gösterdiği aşırı hırçınlıkla sonuçta kendine zarar verir.

Kestirme yoldan giden çok dolaşır. İnsan emin olmadığı işte kolaya kaçmamalı. Eğer kolaya kaçarsa daha çok yorulabilir.

Kıl tane tane sakal olur. Her şeyin azı bir araya gelerek çoğu oluşturur. Hiç bir şey birden ortaya çıkmaz.

Kılı kırk yarmak: Bir işi yaparken en ince teferruatına kadar incelemek çok itina göstermek

Kılavuzu karga olanın burnu ............. Çıkmaz. İnsanın örnek aldığı kişi kötü kişi olursa başı dertten kurtulmaz. Hep yanlış işler yapar.

Kırk hırsız bir çıplağı soyamamış. Soyguncular ne kadar maharetli olursa olsun kaç kişi olursa olsun soyulacak kişinin bir şeyi yoksa neyini alacaklar.

Kırk kere ölç bir kere biç. İnsan yaptığı işten dolayı pişman olmak istemiyorsa iyi hesaplayıp öyle yapmalı sonra yaptığından pişman olabilir.

Kırk yıllık gani olur mu yani. Ömrünü iyi güzel şeylerle geçiren insan yaşlandıktan sonra huyunu değiştirmez.

Kırkından sonra azanı teneşir baklar. Her şeyin bir zamanı vardır. Yapılacak her iş zamanında zamanı geçtik ten sonra yapılan iş insana ya utanç getirir ya da insanı öldürür. İnsan yaşlandıkça ahlakını bozmamalı bozulan ahlak ancak ölünce çıkar.

Kırkından sonra saza başlayan ancak mezarda çalar. İnsan yapmak istediğini zamanında yapmalı yaşlandıktan sonra yapılan işin bir önemi yoktur ondan bir fayda görmez.

Kısmet gökten zembile inmez. Her şey çalışarak gayret göstermekle gerçekleşir hiçbir şey kendiliğinden meydana gelmez.

Kısmetinde ne varsa kaşığına o çıkar. İnsanın kaderinde ne varsa hayat boyu karşısına o çıkar.

Kış kışlığını kuş kuşluğunu yapar. Herkes zamanı gelince kendisine düşen görevi yapar. Bundan dolayı kimse kimseye kızmamalı alınmamalı veya niçin böyledir diye düşünmemeli.

Kıyamet günü ibadet olmaz. Bir işin olması için önceden n hazırlanmalı gayret edilmeli iş olduktan sonra yapılacak çalışma boşa uğramaktır.

Kız anasından görmeyince sofra kaldırmaz. Kız çocuğu kendisine annesini örnek alır. O ne yaparsa oda onu yapar. Anne bunu bilip evladını ona göre eğitmeli.

Kız beşikte çeyiz sandıkta. Eğer kız evladın varsa doğar doğma çeyizini hazırlamaya başla sonra geç kalırsın

Kız evi naz evi. Kız istemeye gidildiğinde kız tarafının istek ve arzuları çok olur. Onların isteklerine nazlarına katlanmak boyun eğmek sabırla karşılamak gerekir.

Kız evlat öz evlattır. Kız evladı ailesine çok bağlıdır. Herkes bir tarafa gitse de kız evlat ailesini terk etmez. Hastalıkta ailesinin en yakındaki kişidir. Bu tutum ve davranışları nedeniyle kız evlat ailesine en yakın kişi kabul edilir.

Kız kendi havasına bırakılınca ya davulcuya varır ya zurnacıya. Kız çocuğu kendi başına buyruk bırakılırsa aklına estiği gibi davranmaya başlar.

 

Kızı olan tez kocar. Kız çocuğu ne kadar iyi olursa olsun mutlaka yetişinceye kadar birçok sorun yaşayacaktır. Bu sorunları çözmek en az düzeye düşürmek ailenin görevidir. Aile kız çocuğunu istediği gibi eğitinceye kadar yaşlanır bunalır.

Kızı soyundan alacaksın. Alacağın kızın nasıl olacağını bilmenin yolu onun soyunu bilmekle olur. Soyuna bakarak nasıl bir karaktere, nasıl bir ahlaka sahip olduğunu ancak anlarsın

Kızım var deme el koynuna girmedikçe, oğlum var deme muhtaç olmadıkça, karım var deme borç para almadıkça. İnsan çevresindekilerin ne derece dost ve samimi olduklarını gerçek durumlarla karşılaşmadıkça bilemez. Bunlar aile bireyleri bile olsa.

Kızını dövmeyen dizini döver. Kız evladını iyi eğitmeyen onu disiplin altına almayan, ileride kızının yaptığı yanlış davranışlardan dolayı başına birçok dert açar. Sıkıntı çeker.

Kimi arabasını dağdan aşırır kimi de düz ovada yolunu şaşırır. İşini bilen insan şartlar ne olursa olsun her ortamda işini başarmayı engelleri aşmayı bilir. İşini bilmeyen insansa şartlar ne kadar müsait olursa olsun bir şey beceremez. Her şeyi berbat eder.

Kimse ayranım ekşidir demez. Kimse kendi malını kötülemez. Herkes kendi malının iyi ve kaliteli olduğunu söyler.

Kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. İnsan eninde sonunda yaptığının karşılığını görür. İyilikse iyilik kötülükse kötülük.

Kocan koca olursa hanım Ayşe Hanım olursun, kocan koca olmazsa deli Ayşe Hanım olursun. Eğer evin erkeği işini bilen çalışan ailesini başkalarına muhtaç etmeyen biri olursa kadında çevresinde hanım görünür. Yok, eğer eğer ailenin erkeği görevini yapmayan biri ise evin hanımı çektiği çileler yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yıpranır deli olur.

Kocasından sonra kalkan karıdan, Hazirandan sonra ekilen darıdan hayır gelmez. Anadolu insanın kendine özgü düşüncesi kadın daima erken kalkmalı evini hazırlamalı her şeyi yemeği hazırlamalı geç kalkan kadın tembel kadındır. Ondan aileye hayır gelmez. Aynı şekilde haziran ayından sonra ekilen darıdan da hayır gelmez. Çünkü zamanı geçmiştir. Yetişmesi için gereken şartlar gitmiştir.

Kol kırılır yen içinde kalır. Bir aile içinde olan sorunlar yine aile içinde kalmalıdır. Dışarıya sızdırılmamalıdır veya yansıtılmamalıdır.

Komşu boncuğunu çalan ancak gece takar. Hırsızlıkla bir şeye sahip olanlar onu diledikleri gibi kullanamazlar çünkü sahipleri görür ve bizi anlar. Onun için ancak başkalarının görmeyeceği yerde çalınan mal kullanılabilir.

Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Durumu şartları ne kadar iyi olursa olsun insanın mutlaka yakınındakilere işi düşer muhtaç olabilir.

Komşuda pişer bize de düşer. Eğer bizim yakınımızdaki insanlar bizim ihtiyacımız olan bir şeye sahip olmuşsa gün olur bize de faydası dokunur. Bizde ondan faydalanabiliriz.

Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Komşu komşusunu çekemez. Birinin sahip olduğu mal diğerini gözüne çok büyük ve değerli gözükür.

Kork Allah'tan korkmayandan. İnsan ya Allah’tan korkmalı ya da insandan utanmalı eğer bir insanda bu özelliklerden bir yoksa ondan her tehlike gelebilir.

Kork soysuzun soylusundan, korkma soylunun soysuzundan. Aslı asaleti olmayan görmemiş insanın yönetiminden başında olmasından kork çünkü ondan her şey gelebilir. Soylu insandan düşmanında olsa korkma çünkü onun her davranışında bir asillik bir asalet vardır. Yaptığı her şeyi düşünerek yapar.

Korkağı fazla zorlama, cesur olur. Korkak insanın üzerine fazla gidersen yapacak bir şeyi kalmadığını düşünüp var gücüyle sana saldırır.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için