foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

Korkak bezirgân ne kar eder ne zarar. İnsan ticarette korkak olursa kolay kolay kazanamaz. Zarar etmez belki ama karda edemez. İnsan ticarette cesur olmalı ve riski göze almalıdır.

Korkak bezirgân ne kar eder ne zarar. Ticaretle uğraşan insan cesur olmalı risk almayı bilmeli yoksa acaba zarar Eder miyim diye düşünüp her şeyin hesabını yapmaya kalkarsa kolay kolay ne kar eder nede zarar bir şey yapamaz.

Korkmuş kişiye koyun başı çift görünür. Kişi korkunca gördüğü her şeyi yanlış değerlendirir. Yaptığı değerlendirmeler sağlıklı güvenilir olmaz.

Korku dağları bekler. İnsan bir şeyden korkarsa ondan kurtulmak için her çareye başvurur. Kişi korktuğundan kurtulmak için dağlara çıkar, saklanır.

Korku olmayan yerde nizam olmaz. Bir yerde eğer düzen huzur istiyorsak orada bir şeylerin etkisi korkusu olmalı yoksa herkes kendi başına buyruk hareket eder. Düzen bozulur.

Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak yeğdir. İnsan başına bir şey gelmektense zorda olsa tedbirli davranması daha doğrudur.

Korkunun ecele faydası yoktur. İnsan başına bir şey gelecekse ne kadar korku çekerse çeksin onu önleyemez. Onun için fuzuli yere korku çekmenin bir anlamı yoktur.

Korkuyorsan kediden niye çıktın delikten. Kişi bir iş yapmaya korkuyorsa o işe girmemeli veya yaparım diye ortaya çıkmamalı.

Koyun can derdinde kasap et derdinde. Bu herhalde insanların değişmez huyu biri karşılaştığı sorunu nasıl atlatacağının sıkıntısında ilken diğeri ondan nasıl faydalanabileceğinin hesaplarını yapar.

Koyun gezmekle keçi kemirmek ile karnını doyurur. Düşünmeyen aklını kullanmayan sadece başkalarının sözüyle hareket esen insan başkalarının kendisine verdiğiyle, inat edenlerde yaptıkları inatla zamanını harcayarak yaşar.

Koyuna çoban, tarlaya sapan. Koyundan verim alabilmen için ve onlara sahip çıkıp beklemek için çobana ihtiyaç vardır. Tarladan verim alabilmek içinde sapanla sürülmesi gerektir.

Koyunu çok olan korkusunu geniş etmeli. Malı mülkü çok olan onları korumak için onlara sahip olabilmek için çok tedbirli olmak zorundadır.

Koyunun olmadığı yerde keçi ye Abdurrahman Çelebi denir. Eğer ihtiyaç duyulan şeyin kalitelisi yoksa kalitesizi de değere biner.

Kömürcü ile dost olanın eline kara bulaşır. İnsan dostunu güvenilmez kişilerden seçerse gün gelir insanlar ona da güvenmez olur.

Köpeğe gem vurma kendini at sanır. Kişiye layık olduğundan daha fazla değer verirsen kendini bir şey sanır. Hat tini aşar davranışlarda bulunmaya başlar.

Köpeği dövmeli ama sahibinden utanmalı. Sana sataşan kişiyle kavga yap onu hırpala döv ama onun büyüklerini veya sahiplerini de incitmemeye çalış.

Köpeğin hatırı yoksa sahibinin hatırı vardır. Sana sataşan kişiyle kavga yapar onu hırpala döv ama onun büyüklerini veya sahiplerini de incitmemeye çalışmalısın.

Köpek ekmek veren kapıyı tanır. İnsan kendine yardım edenleri iyilik yapanları tanır bilir.

Köpek havlamadan kimse kaçmaz. İnsan çevresindekilerden tehdit görmedikçe onlardan kaçmaz, uzak durmaz.

Kopek neylesin takkeyi, dingilderken düşürür. Kişi işine yaramayacak yada kıymetini bilemeyeceği malı eşyayı ne yapsın. Kendisi için kıymetsiz  malı en basit bir zorlanmada dahi elinden çıkarır.

Köpeksiz sürüye kurt dalar. İnsan malını mülkünü korumak için tedbir almazsa her türlü tehlike veya zararla karşılaşabileceğini unutmamalı.

Kör sadece ağzının yolunu bilir. Şartlanmış insanı düşüncelerinden döndürmek çok zordur. Bu gibi inşanlar ne olursa olsun sadece kendi bildiğine inanır kendi bildiğini söyler.

Kör malın kör alıcısı olur. Kalitesiz kusurlu bir malı ancak beceriksiz, cahil ne yaptığını bilemeyen insan alır.

Körle yatan, şaşı kalkar. İnsan arkadaşını yanlış zararlı kişilerden seçerse bir gün kendisi de yanlış işlere bulaşır. Yanlışlıklar yapar.

Körün istediği bir göz Allah'ın verdiği iki göz. Kişi çok ihtiyaç duyduğu bir şeye istediğinden fazla sahip olursa daha çok sevinir.

Köseyle alay edenin top sakalı kara gerek. Başkalarını yaptıklarıyla, davranışlarıyla, yapısıyla alay edenlerin kendileri de her yönüyle dört dörtlük olmalı

Köşe taşı köşede yakışır. Büyük şahsiyetler büyük kişiler büyük makamlara büyük işlere yaraşır.

Kötü karı, kötü komşu, kötü at; birini boşa, birini boşla, birini sat. İnsan çevresindekileri iyi seçmeyi bilmeli en azından onlara karşı nasıl hareket edeceğini bilmeli başını derde sokmamalı. Bu kadınsa boşamalı, komşusuysa uzak durmalı samimi olmamalı atı ise onu satıp kurtulmalı

Kötü komşu insanı mal sahibi yapar. İnsan komşusuna her zaman muhtaçtır bir şeyin eksikliğini duyunca elinde yoksa ilk başvuracağı kimse komşusudur. Eğer komşusundan ihtiyacını karşılayamıyorsa onu gider alır. O mala sahip olur.

Kötüden iyilik beklenmez. Bir insan kötü niyetli art niyetli ise ondan hiçbir zaman çevresindekiler iyilik iyi bir davranış beklememeli.

Kötülerin sözü, ölümünden güçtür. Kötü kişilerin bizim için ettiği bir çirkin söz kolay kolay unutulmaz. Kendi ölümü bile bir süre sonra unutulur ama sözü unutulmaz devamlı üzecek şekilde hatırlanır.

Kötülük eden pişmanlık biçer. İnsan başkalarına kötülük etmekle kendisine kötülük etmiş olur. Gün gelir yaptığı kötülük gelir kendini bulur.Yaptığı kötülüklere kendini pişman eder.

Kötürümden aksak, hiç yoktan torlak değildir. Bir şeyin kalitesizi, sakatı da olsa hiç bulunmamasından daha iyidir.

Kötüye yapılan iyilikten köpeğe atılan kemik daha hayırlıdır. Kötü insan kendisine yapılan iyiliği bilmez çevresindekilere her zaman zarar verir. Onun için kötü insana iyilik yapmaktansa köpeğe bir kemik at daha iyidir. En azından sana havlamaz.

Köyden köye it ürümez. Kişiyi ilgilendirmeyen bir konuya dışardan karışması doğru olmaz.

Köylü misafir kabul etmeyiz demez, konacak konak yoktur der. Köylü veya insan bir işi yapmak istemeyince onu doğrudan söylemezde bin bir mazeret uydurur.

Kuduz ölür amma, daladığı da ölür. Topluma zararlı kişi yaptıklarının cezasını görürü ama ondan zarar görenlerde acılarını çekmeye devam eder.

Kul azmadan bela inzal olmazmış. İnsanlar kötülüğe sapmadıkça doğru yoldan ayrılmadıkça başlarına kötü bir şey gelmez. Eğer gelmişse bunun sebebi yine insanın kendisidir. İnsanlar sapkınlığa düşmüşse artık başlarına bir şeyin geleceğini de düşünmelidirler

Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez. Kişi gerçekten dara düşmeyince bir yardım eden olmaz.

Kulaklardı etmek: İşi yapmamak boş vermek, unutmak önemsememek

Kuma anlaşmışta elti anlaşamamış. Kuma olanlar birbirileriyle anlaşamazlar birbirlerini çekemez ve düşman görürler ama Eltiler onlardan daha fazla birbirileriyle hasımdırlar. Onlar hiç birbirleriyle anlaşamazlar. Kumadan beterdirler.

Kundakta giren teneşirde çıkar. İnsanın doğuştan gelen huyu zorla değiştirilemez ondan vazgeçemez, ancak ölünce huyundan vazgeçer.

Kurbağaya bir vurursan iki sıçrar. İnsan kendisini ilgilendirmeye bir işe uzaktan uzağa karışmamalı.

Kurda neden boynun kalın demişler; kendi işimi kendim görürüm demiş. İnsan ancak kendi işini kendi görürse başkalarına minnet etmeden zorda kalmadan minnet etmeden yaşar.

Kurdun boğazına ciğer asılmaz. Kişiye zarar verebileceğini tahmin ettiğimiz şey emanet edilmez.

Kurt ihtiyarlayınca köpeğin maskarası olur. İnsan güçlü iken zengin iken herkesin karşısında itibarlıdır. Ama zayıf duruma düşünce herkese alay konusu olur.

Kurt komşusunu yemez. Kişi ne kadar kötü olursa olsun çok yakınındakilere dokunmaz zarar vermez.

Kurt sisli havayı sever. Toplumda kargaşa çıkarmak isteyenler çevresini rahatsız etmeyi alışkanlık haline getirenler isteklerine ulaşmak için kargaşa ortamını beklerler

Kurt yağmurdan korksaydı, kürk yapardı. Kişi yapacağı işten korkarsa ona göre tedbirini alır. Hazırlık yapar.

Kuru bakla kuru taşa yapışmaz. Kişiye yapmadığı bir işi yamamaya kalkışmak boşuna uğraşmaktır.

Kuru laf karın doyurmaz. Laf söylemekle bir yere varılmaz karın doyurulmaz, ancak çalışarak insan ihtiyaçlarını giderir.

Kurunun altında yaş ta yanar. Toplumda zararlı insanlar varsa, içindeki iyi insanlarda onların yüzünden zarar görürler.

Kuşkanadına kira istemez. İnsan kendi için yapacağı bir işinden dolayı başkasından ayrıca bir ücret istemez.

Kuş taneden kaçmaz. Kişi menfaatine olan bir işten kaçmaz eğer kaçarsa o işte bir aksilik görmesindendir.

Kuşa süt nasip olsa anasından olurdu. Eğer kişiye bir şey nasip değilse ne kadar uğraşırsa uğraşsın ondan faydalanamaz.

Kuşkulu uyku evin bekçisidir. En ufak bir tıkırtıya uyanan kişi evin güvenliği için önemlidir. Çünkü en küçük bir tıkırtıda dahi uyanıp halkı haberdar eder.

Kuştan korkan darı ekmez. İnsan bir iş yapmak için başkalarından korksa hiçbir iş yapamaz aç kalır

Kuzusuna kıymayan kebap yiyemez. İnsan iyi şeylere ulaşmak istiyorsa bazı şeylerden de fedakârlık etmeyi bilmelidir.

Kürk ile börk ile adam olunmaz. Kişi kılık kıyafetle süslü elbiselerle topluma kendini kabul ettiremez. Eğer kendini kabul ettirmek istiyorsa bilgi beceri ve davranışlarını geliştirmelidir.


,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için