foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

BAYEZİD  l (Yıldırım)

1360–1403 dördüncü Osmanlı Padişahı

Babası Murad l in genişleme politikasına uygun olarak,1378 de Germiyanoğlu Beyi Süleyman Şah'ın kızı sultan Harun’la evlendi. Böylece Germiyanoğluları toprağının bir bölümünün yönetimini ele geçirdi.1385 yılında isyan eden Kardeşi Savcı Bey'i öldürerek isyanı bastırdı. Osmanlıların Karamanoğulları ile yaptığı savaşlarda ki başarısı ve gözü pekliği ona "yıldırım" sanını kazandırdı.27Ağustos 1389 da 1.Kosova Savaşı’nda, kardeşi Yakup Çelebi'yle birlikte önemli rol oynadı. Zaferden sonra Murad 1, savaş alanında dolaşırken yaralı bir Sırplı tarafından öldürülünce Bayezid l Sadrazamında isteğiyle de kardeşi Yakup Çelebi'yi öldürterek tahta çıktı.

Bayezid l'in tahta çıkması üzerine Anadolu Beylikleri Karamanoğulları'nın öncülüğünde  harekete geçerek yitirdikleri toprakları geri almaya başladılar. Bu sırada Rumeli'de olan Yıldırım önce Sırbistan Kralını yendi. Sırpları bir antlaşma ile vergiye bağladı. Rumeli toprakları güvenceye alınınca 1390 da Anadolu'ya geçti. Aydınoğulları ve Germiyanoğlları Beyliklerini ortadan kaldırdı. Batı Anadolu’daki beli başlı kentlere Sancak Beyleri atadı. Kütahya'yı merkez alarak Anadolu Beyler Beyliği’ni kurdu. Karamanoğulları'ndan Beyşehir ve Akşehir'i aldı.

Bizanslılar la anlaşamadığından 1391 de İstanbul'u kuşattı. Bu sırada Anadolu Hisarı'nı yaptırdı. Yedi ay süren kuşatma Bizanslıların yeni ödünler vermesi ve bu sırada ortaya çıkan Macar tehdidi  üzerine kaldırıldı. Venedik cumhuriyeti ve Bulgarlar la bir ordu kuran Macarların üzerine oğlu Süleyman Çelebi'nin ordusunu gönderdi.1394 de Macar kralının kutsal savaş çağrısı beklenen sonucu vermedi. Bulgarları yenen Osmanlı Orduları Arnavutluk içerisine kadar ilerledi. Bu sırada doğuda büyük bir tehlike belirmişti.

Moğol İmparatoru Timur Anadolu Beylerine mektup göndererek kendi egemenliğini tanımalarını istedi. Erzincan, Karaman ve Dulkadir oğulları beyleri bu isteğe uydular. Bayezid l in yanında yer alarak bu çağrıya uymayanlar çoğunluktaydı. Bu durum, Timur’un Anadolu topraklarından bir süre için çekilmesine yol açtı.

1396 da Bayezid l yeniden  İstanbul’u kuşattı. Bu defa olayı ciddiye alan   Papalık birlikleri  (Haçlılar) Macar kralı Sgismond komutasında Doğu Avrupa'daki Osmanlı topraklarına girdiler ve Niğbolu kalesini kuşattılar. İstanbul kuşatmasını kaldıran Yıldırım  10.000.kişilik ordusuyla Niğbolu'da Haçlılar’ı yenilgiye uğrattı.(25 EYLÜL 1396). Bu zaferden sonra Osmanlılar Avrupa'ya üstünlüklerini kabul ettirdiler. Anadolu'ya dönen Bayezid 1, Karamanoğulları'nın üzerini yürüdü. Konya'ya girerek, Timur'a bağlılığının bildiren Karamanoğlu Ali'yi idam ettirdi. Bütün orta Anadolu Osmanlılar'ın eline geçti.
1400 yılında İstanbul bir kez daha kuşatıldı. Aynı yılın ağustos ayında İkinci Anadolu Seferi’ne çıkan Timur Sivas'a girdi. Bunun üzerine Bayezid  İstanbul'u bırakıp Timur'un üzerine yürüdü.1401 Temmuzunda Erzincan'a kadar ilerledi. Önce Bayezid l i  mektuplarla oyalayan Timur Ankara dolaylarına kadar geldi.

Osmanlı ordusu Çubuk Ovası'nda Moğollarla karşılaştı.28 Temmuz 1402 günü sabahtan akşama kadar süren Ankara Savaşı’nda, sayıca az olan Osmanlı ordusu yenildi. Son ana kadar savaş alanında çarpışan Bayezid l tutsak düştü. Timur ona oğulları Musa ve Mustafa Çelebi'ye iyi davrandı. Ancak bir yıl boyunca Anadolu'yu baştanbaşa yağmaladı. Tutsaklığı sırasında hastalanan Bayezid l 9 Mart 1403 te Akşehir'de öldü.(bazı tarihçiler intihar ettiğini öne sürerler).Yıldırım Bayezid iyi bir örgütçü ve komutandı. Okuma yazma bilen ilk Osmanlı Padişahıydı. Yine Yakup Çelebi olayı nedeniyle "kardeşkanı akıtan" ilk padişah olarak bilinir. Kendini beğenmiş olarak tanınmasına karşın bilginlere önem verir, saygılı davranırdı. "Enderun -ı Humayun" denilen saray okulu onun döneminde açıldı. Birçok imaret, medrese, han, köprü, darüşşifa (sağlık yurdu) ve Bursa'daki ünlü Ulu Camii yaptırdı.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için