foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

cevatpasaCEVAT PAŞA

Ahmet ,Türk asker,sadrazam (Şam 1851 - İstanbul 1900) Kabaağaçlızade miralay Mustafa Asım Bey'in oğlu,tarihçi  Mehmet Şakir Paşa'nın kardeşi ,Halikarnas  Balıkçısı'nın  (Cevat Şakir Kabaağaçlı) amcası .Harp Akademisi’ni Kurmay yüzbaşı olarak ve birincilikle bitirdi. (1871).Aynı yıl Abdülaziz’in yaverliğine atandı.Yazdığı coğrafya ya ilişkin Malumat ül -Kafiye fi anval-i memalik-i Osmaniye (1871) adlı yapıtı askeri liselerde ders kitabı olarak okutuldu.1877–1878 Osmanlı Rus savaşı'nda (Doksanüçharbi) Tuna ordusunda görev aldı.Miralaylığa yükseldi ve tümen kurmay başkanlığı ile tümen komutanlığı görevlerinde bulundu 1878 de imzalanan Berlin antlaşması hükümlerinin sınırlar ile ilgili uygulamasında Osmanlı devletinin temsilciliğini yaptı (1882).Mirliva rütbesine yükseldikten sonra Çetine'de elçilik görevinde bulundu.(1884–1886 ) Rahatsızlığı nedeniyle görevinden ayrılıp bir süre yurt dışında tedavi gördü.İstanbul'a dönüşünde Teftiş-i askeri komisyonu üyeliğine getirildi (1888) ikinci cildi sansür nedeniyle yayımlanamayan  Tarih-i askeri-i  Osmanî (1882) adlı kitabının birinci cildinde yeniçeri örgütünün tarihini resimli ve ayrıntılı olarak anlattı.bu kitabıyla Abdülhamit ll 'nin dikkatini çekti ve beğenisini kazandı.Çıkan karışıklıklar nedeniyle ferik  (Korgeneral) rütbesiyle ,vali Şakir Paşa 'nın kurmay başkanı olarak gittiği Girit'te onun İstanbul'a alınmasından sonra vali vekilliği ve olağanüstü yetkilerle komutanlık yaptı (1890).Buradaki çalışmaları sonucu karışıklıkları yatıştırınca müşirlik rütbesiyle sadrazam oldu (4 Eylül 1891) Dört yıla yakın sadrazamlığı sırasında barışçı ve uzlaşmacı bir politika izledi.Doğu Anadolu 'daki Hıristiyan Osmanlı uyruklarından bir kesimiyle ilgili olarak yabancı ülkelerin eleştirilerine uğradı.Hükümetin yetkililerinin geliştirilmesi yolunda Abdülhamit ll ye bir mektupla başvurması ,görevinden alınmasına yol açtı.(8 Haziran 1895).Giritte yeniden karışıklıklar baş gösterince Girit Fırkai Askeriye Başkomutanlığına atandı (1897).


Girit ile ilgili olarak Osmanlı devleti Avrupa devletleri ile bir antlaşmaya varınca Şam’da ki 5.ordu komutanlığına getirildi.Ancak hastalığı nedeniyle bu göreve gidemedi.İstanbul'a döndükten bir süre sonra İstanbul'da öldü.

Arapça,Farsça,Rumca,İtalyanca,Fransızca bilen Cevdet Paşa aydın bir devlet adamıydı.Bir süre Ceride-i askeriye adlı derginin başyazarlığını  yaptığı gibi yadigâr adlı bir dergi de çıkardı (1879,24 sayı) Tarih'i askeri hulasası (1893),riyaziye 'nin mebahis-i dakikası (Kimyanın sinayia tatbiki ,Sema ve Telefon adlı kitapları da vardır.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için