foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

cezzarahmetpasaCEZZAR AHMET PAŞA

Osmanlı komutanı.(?_Akka 1804) Bosna kökenlidir.Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa'nın hizmetinde berberlik yaptı.Birlikte Mısır'a gitti.Bahire kâşifliğine yükseldi.Bedevilere karşı girişilen seferde 70 kadar bedevinin başını kesip Mısır'a gönderdiğinden "Cezzar (deve kasabı)" diye anıldı.Şam muhafızı Osman Paşa'nın  hizmetinde Tahir ömer 'e karşı girişe katıldı.1771 de Beyrut'a karşı Rusların gemilerle giriştiği bombardımanda göze girdiği için Beyrut müteselsimi oldu.

İsteklerine uymadığı Şihaboğullarınca Dürzî ve Marunîlerce kuşatıldı.Dört ay dayandıysa da Şam'a çekilmek zorunda kaldı.Tahir Ömer’e karşı başarıları üzerine Akka muhafızlığına atandı.1775. Bir süre sonrada Sayda Valisi oldu.Bu görevi sırasında Tahir Ömer 'in oğullarından Ali,Ömer ve Said ile uğraştı.Tahir Ömer'i yendiği gibi 1775 te Deyrü'l Kamer i de ele geçirdi.1780 de Emir_ül Hac sorumluluğuyla Şam valisi oldu.Burada Boşnak,Mağrib ve Arnavutlardan oluşan bir ordu kurdu.Osmanlı devletinin alamadığı vergileri Şihbanoğulları, Canbulatoğulları ve  öbür ileri gelen Arap ailelerinden topladı.suçluları uzun süre hapiste tuttu.

1798 de Mısır'ı ele geçiren  Napolyon anlaşmak istediği Cezzar Ahmet Paşa'yı bu konuda inandıramadı.Napolyon Akka üzerine yürüyünce kenti güçlendirerek tarihsel bir savunma gerçekleştirdi.24 saatte kenti ele geçireceğini duyuran Napolyon'u ilk kez o yenilgiye uğrattı.Osmanlı donanması ile birlikte İngiliz gemilerinden de yardım sağlayan Cezzar Ahmet Paşa Fransızların ağır bombardımanlarından sonra arka arkaya yaptıkları saldırıların tümünü püskürttü.Fransızlar 64 gün süren kuşatmayı 21 Mayıs 1798 günü bırakarak Mısır'a çekilmek zorunda kaldı.Bu savunmadan sonra kendisine yardım etmeyen aileleri cezalandıran Paşa yı Mısır'daki sorunlara gerekli ihtimamı göstermediği şikâyeti üzerine cezalandırmak isteyen sadrazam Yusuf ziya Paşa bu isteğinde başarılı olamadı.

1802 de Yafa'yı da ele geçiren Paşa ilk kez devlete karşı ayaklanmış oldu.Ancak Arabistan’daki Vehhabi ayaklanması üzerine devlet üzerine asker göndermeyip kendi askeri gücünden yararlanmak yolunu seçince bu bölgedeki ayaklanmayı bastırmak üzere hicaz Seraskerliğine atandı.Şam valiliğine ak olan bu görevi yaşının ilerlemesi yüzünden yeterince yerine getiremedi.Suriye'yi yeni bir karışıklığa sürüklemeden öldü.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için