foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

COMTE AUGUSTE

 

Fransız felsefecisi (Montpellier 1798-Paris 1857) bir süre matematik öğretmenliği yaptı.1817–1824 arası Saint -Simon ile birlikte çalıştı.Daha sonra öğretmenliğe başladığı Paris Polytechnique 'ten görüşleri nedeniyle uzaklaştırıldı.1826 da geçirdiği ruhsal bunalım onu bir ara çalışmalarından  geri bıraktıysa da 1828 de sağlığına yeniden kavuştu.1845 te tanışarak büyük sevgiyle bağlandığı Clotilde de Vaux'un ölümü görüşlerine gizemciliğin etkisini soktu.Pozitivist (olgucu) Okul'un kurucusu sayılan Comte ;condorcet,Destutt,Saint -Simon'dan ve ansiklopedicilerden etkilendi.Ona göre bilgi açısından önemli olan tek şey deney ve bilginin ortaya çıkardığı olgulardır.İnsanlığın gelişimini bireyin,toplumun ve düşüncenin geçtiği üç aşamayla açıklar.

Teoloji(Tanrıbilim)aşaması.İnsanlar varlıklarını ve başkalarıyla bağlarını fetişizm,çoktanrılık ve tektanrılık gibi inançlarda ararlar.

Metafizik aşama:İnsanlar doğa,yaşam ve ahlakın yönetici ilkelerini bilimsel kavrayışa ulaşmadan metafizik kavramlar oluşturarak açıklamaya çalışırlar.

Pozitif aşama Olaylar gözlem ve deneyle açıklanmaya çalışılır.İnsan düşüncesini gözlemle bağdaştırıp sağlanan sonuçları bilim aracılığıyla bağlar.Her bilim dalı kendinden öncekilere bağlıdır ve bir aşama izleyerek gelişir.Bilimin son ulaştığı aşamaysa  sosyolojidir.Kurucusu sayıldığı sosyoloji (toplumbilim) ortaya koyduğu üç aşamayı aynı zamanda insanlık tarihi olarak ele alır.İlk aşama savaşları,ikincisi yerleşik düzeni,sonuncusu da sanayi düzenini yansıtır.Bilinemezciliğin de savunucusu olan Comte nesnel yasaların varlığına karşı çıkarak insanın maddenin özüne ilişkin herhangi bir kesinliğin bilinemeyeceğini öne sürdü.Fransız devriminin yarattığı kargaşadan ötürü düşünce özgürlüğüne karşı çıkarak tanrı ,özgürlük gibi kavramların yerine bilimin öncülüğündeki bir toplumsal örgütlenmenin oluşturacağı manevi bir gücün gerekliliğini savundu.Sosyoloji ve pozitivizmin kurucusu olan Comte 'un başlıca eserleri:Pozitif felsefe dersleri 6 cilt,Pozitif siyaset dizgisi 4 cilt,olguculuğun ilmihali(1852), Tutuculara çağrı(1855)

Comte önceleri hiçbir dini kabul etmezken ve dinleri insanlığın çocukluk devirlerine ait inanışlar olarak kabul ederken ;Clotil de Vaux adlı kadına tutulduktan ve bu kadını kaybettikten sonra ,cinnet getirmiş ,kendisini Sein nehrine atmış ,kurtarıldıktan sonra ruhsal tedavi görmüş , iyileşip çıktıktan sonra da bir dinin gerekliliğine kanaat getirmiş,fakat dinlere dönemediği için "İnsanlık dini-Pozitif din" adıyla yeni bir din kurmuş ve bu dinin ilmihalini de yazmıştır.Bu kitap "Pozitivizmin İlmihali" adıyla dilimize çevrilmiş ve M.E.B.tarafından basılmıştır.Comte bu kitapta insanlığı temsilen 30 yaşında (Clotil'in ölüm yaşı) bir kadına tapmanın esaslarını açıklar.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için