foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

CEM SULTAN

Edirne 1459 - Napoli 1495 yılları arasında yaşamış Osmanlı Şehzadesi.
F. Sultan Mehmet'in Çiçek Hatun’dan olma küçük oğludur.

Öğrenimi için beş yaşında hoca ya teslim edildi. Dokuz yaşında Kastamonu'da sancak beyliğine atandı ve öğrenimini orada sürdürdü. Babası Uzun Hasan'a karşı sefere çıktığında 1473 Edirne'de bırakılarak Rumeli'nin müdafaası için görevlendirildi.Karaman Beylerbeyi olarak gönderildiği Konya'da Lalası Gedik Ahmet Paşa'nın gözetiminde öğrenimine devam etti. İyi yönetimiyle  halkın sevgisini kazandı.Larende de (Karaman) saray ,cami,bedesten ve çarşı yaptırdı. Babası tarafından Türk Rodos ilişkilerini düzenlemekle görevlendirildi. Yapılan görüşmelerden bir sonuç alamadıysa da ilk görüşmeler gerçekleşmiş oldu. Mehmet ll nin bilinmeyen bir nedenle vefatı üzerine Konya'da Karaman Beylerbeyi idi.

Ağabeyi Bayezid ll tahta çıkınca Cem de İstanbul  üzerine yürüyerek Bursa'yı ele geçirdi. Adına hutbe okutup Para bastırarak hükümdarlığını ilan etti.18 gün hükümdarlığı sırasında İmparatorluğu bölüşme fikrini kabul etmeyen ağabeyi Bayezid ll ile Yenişehir ovasında savaşa tutuştu. Savaşı kaybedince Memluklerin elinde ki Tarsus'a sığındı. Oradan Kahire'ye geçti.
Tekrar kuvvet toplayarak Anadolu'ya dönen Cem Konya Ereğli'sinde yeniden Bayezid ll ile karşı karşıya geldi. Anlaşma önerisi bu sefer Bayezid tarafından geldi.Ancak bir sonuç alınamadı.Yenilen Cem Rodos'a gitti.Fransa ve Macaristan yoluyla Rumeli'ye geçmeyi ve Bayezid'e baskı yapmayı düşünüyordu.

Bu sırada Bayezid ll ,Rodos Şövalyeleri ile anlaştı.Onlara Cem'i yanlarında tutmaları karşılığında para verdi.Bu durum Hıristiyan dünyasının da işine geliyordu.Böylece Cem istemeyerek te olsa Avrupalıların elinde Osmanlılar'a karşı bir koz oldu.Rodos'tan Fransa'ya oradan da Roma'ya götürüldü.Fransa Kralı 1494 de İtalya'ya saldırarak Cem sultan'ı geri istedi.Amacı Müslümanlara karşı yeni bir Haçlı seferi hazırlamak ve bu seferde Cem'i Bayezid'e karşı koz olarak kullanmaktı.Zor durumda kalan Papa ,Cem'i Krala gönderdi.Yolda hastalanarak ölen Cem'in Papa tarafından etkisini geç gösteren bir ilaçla zehirlenerek öldürüldüğü ileri sürüldü.

Cem sultan'a Papa :

—İslamiyet,terki ile Hıristiyanlığı kabul ederseniz size Osmanlı İmparatorluğu'nun tahtını temin ederiz,dedi O da :

—Değil, Osmanlı İmparatorluğunu,bana Dünya İmparatorluğu'nun tahtını temin edeceğinizi bilsem yine dinimi terk edemem,dediği gibi ölürken de yanında bulunan mahremlerine :

—Elbette benim mevtim haberin intişar  ve ilan edesiz.Olaki bu kâfirler benim adıma Müslümanlar üzerine huruç ederler.Benden sonra kardeşim Sultan  Beyazit'e varasız , diyesiz ki beni reddetmesin ve ne veçhile olursa olsun ,benim tabutumu kâfir memalikinde komasın ,ehli İslam memleketlerinde bir yere çıkarsın.Cemi borçlarımı eda eylesin . Ailemi ,çocuklarımı bana hizmet edenleri affetsin.Hallerine göre memnun etsin demiştir.

Cem ölümünden sonra Bursa'ya götürüldü ve burada gömüldü.Aynı zamanda döneminin tanınmış şairlerinden  olan Cem  biri Farsça öbürü Türkçe olmak  üzere iki divan'ı vardır.Karaman Beylerbeyi olduğu sırada çevresine toplanan ve cem şairleri diye anılan Sadi,Haydar,Sehai,Lali ,Kandi,Şahidi gibi sanatçılardan bir kısmı onun yanından ölümüne kadar ayrılmadı.Cem'in sürgündeyken gördüğü yerleri ,sürdürdüğü yaşamı anlatan özlem ve acılarını yansıtan başarılı şiirler Türkçe ve Farsça divanlarındadır.Bir de Çemşid-ü Hurşid mesnevisi vardır.

Cem Sultan'ın yaşamı bazı yerli ve yabancı yazarların  romanlarına ve tiyatro oyunlarına konu olmuştur.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için