foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

cengizhanCENGİZ HAN

Türk Moğol İmparatoru Büyük Türk-Moğol devletinin kurucusu 1155–1227 yılları arasında yaşamıştır.Asıl adı Timuçin'dir.Adı Babası tarafından savaşta yenilen bir kabile reisince verildi. Babası Yesugay Bahadır.Bir Tatar boyu olan Kıtay'ın Başbuğu idi.Cengiz babasının ölümünde 12 yaşında idi.Dağılan halkı toplaması için bir süre uğraşması öteki boyların hoşuna gitmedi.Bu boylardan önce Merkitler,sonra Cacirat ve Kerayitlerle daha sonrada Naymanlar la savaştı.Bu savaşların sonunda Moğolistan'ın doğusundaki tüm Tatar boyları Cengiz' "Han" olarak ilan ettiler.Moğolistan'da yönetimi düzenledikten sonra Tangutlar'a boyun eğdirdi.Kuzey Çin'de ki Kin Devleti'ne savaş açtı 1211 de başlayan savaşlar oldukça uzun sürdü.Moğolistan'da yalnızca 2000 asker bırakan Cengiz Han ,ark arkaya Çin ordularını bozguna uğrattı.1213 te Moğol orduları  Pekin'i kuşattı burada yapılan bir antlaşma ile Cengiz Han bir Çin prensesiyle evlendi. Barış dönemi uzun sürmedi 4 yıl uğraştıktan sonra  Pekin'i sonra da Çin'i egemenliği altına aldı.Daha sonra Moğolistan'a döndü.Çin'de savaşlar yeniden başladıysa da kendisi gitmeyerek komutanlarını gönderdi.Moğol ordusu Çin'de bulunduğu sırada Moğolistan'dan kaçanların büyük bir çoğunluğu Batıda bulunan Karahitaylar ülkesinde ve özellikle de Beşbalık kenti'nde toplandılar.Cengiz Han 1216 da İli vadisindeki Almalık kentini ele geçirdi.Daha sonra da Harzemşahlar'ın saldırıları sonucu Karahitay yönetimi çökmüştü.Karahitay Devleti'nin kimi kesimlerini de Nayman hükümdarı Güçlük ele geçirdi.Naymanlar'ın siyasal güçleri Güçlük'ün yönetiminde iyice yayıldı.Cengiz Han Almalık'ın ele geçirilmesinden sonra düşmanlarını izlemekle oğlu Cici’yi görevlendirdi. Önce Merkitlerin üzerine yürüyen Cuci Kırgız bozkırlarında ,şimdili turgay kentinin yakınlarında onları yok etti.

 

Ancak Harzemşah ordusu burada baskın yaparak Moğol ilerleyişini durdurdu. Savaşı kazanan burada belli olmadı. Bu savaştan sonra Harzemşah Hükümdarı Muhammet Şah Pekin'e bir heyet göndererek Çin fetihlerinden ötürü Cengiz Han'ı kutladı.1218 de Cengiz Han değerli armağanlarla birlikte bir elçi heyeti gönderdi. Cengiz Han'ın bu elçiler aracılığıyla Harizmşah Sultanı Muhammet Harizmşah'ı oğul sözüyle anması onu incitti, ancak elçileri hoşnut ederek geri gönderdi. Bir yıl sonra başlarında dört müslüman tüccarın bulunduğu 450 kişilik bir Moğol kervanı Otrar kentinde saldırıya uğradı. Bu olay Harzimşahlar la Moğolların arasını açtığı gibi Müslümanlar üzerine Moğolların dehşet saldırılarını da başlattı. Bu olayda Harizmşah hükümdarının parmağının bulunup bulunmadığı anlaşılamadığı gibi tüccarların casusluk faaliyetinde bulunup bulunmadıkları da anlaşılamadı.

O zamana  kadar  Harizmler le iyi geçinen Moğollar, artık  bozuştular. Bunun üzerine Cengiz Han , Harizm Şah'ı Mehmed üzerine sefere çıktı. Mehmed 'i kovalarken Buhara, Semerkant, Nur, Otrar ile Siriderya havzasındaki kentler Moğol egemenliğine geçti. Moğol orduları ilerlemeyi sürdürerek Harizm, Maveraünnehir, Horosan ve bütün doğu İslam ülkelerini Cengiz İmparatorluğuna kattılar.

Cengiz hayatta iken İmparatorluğu oğulları arasında pay etti.1225 yılında Hsia Devleti'ne karşı sefere çıktı. Ama bu sefer sırasında hastalanarak öldü. Ölüsü Moğolistan'a götürüldü ve, onan ile Kerülen ırmaklarının doğduğu yerde, Burhan Haldun Dağı'na gömüldü Mezarı Moğol geleneklerine göre gizli tutuldu.

Cengiz Han'dan sonra gelenlere "Cengizliler" dendi. Kendisinden sonra ülkesini oğulları ve torunları yönetti.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için