foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

CELALETTİN HARİZMŞAH

Harizm şah hanedanından son hükümdar.(?-1231) Alaattin Muhammet’in büyük oğludur. Babasının düzenlediği tüm seferlere katıldı. Özellikle 1219 da Moğollarla yapılan savaşın kazanılmasında yararlılıklar gösterdi. Devlet yönetiminde söz sahibi olan büyük annesi Terken Hatun, Oğlu Harizm şah Muhammet ‘in Cemalettin’i yeğlemesine karşı çıkarak öteki torunu Uzlag Şah’ı veliaht yaptırdıysa da Moğol istilası Terken Hatun’un tasarılarını alt üst etti. Alaattin Muhammet Moğollara karşı durabilecek yetenekteki oğlu Celalettin’in kendi yerine geçmesini vasiyet etti.İki kardeşi kimi komutanlarının öldürme teşebbüsü üzerine Horasan’a kaçtı. Gazne’ ye gitti. Zaman zaman Moğollarca sıkıştırıldıysa da Kahramanca çarpışarak Hindistan’a ulaşmayı başardı.(1221).1224 te Kirman’a gitti.Sırasıyla İsfahan Fars,İran,Acem i dolaştı.Abbasi Halifesi El Nasır Lidinillah’dan Moğollara karşı yardım istediyse de Celalettin’in kendi ülkesini ele geçireceğinden korkarak ona karşı harekete geçen Halife ordularıyla çarpışmak zorunda kaldı.Abbasileri yenerek Bağdat ve çevresini yağmaladı.1225 te Tebriz’de karargâh kurdu.Anadolu Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat ile Eyyübi Hükümdarlarına elçiler göndererek Moğollara karşı yardım istedi.1226 da Tiflis’i ele geçirdi.

 

1227 de İsmaililer’in elindeki Alamut Kalesi’ni kuşattı.1228 de İsfahan önünde Moğollar’ı yenilgiye uğrattığı sırada izlenerek pusuya düşürüldüyse de Luristan’a kaçabildi.Gürcülerin elinden Tiflis’i yeniden aldı.Ağustos 1229 da Ahlât’ı kuşatması Anadolu Selçuklu Sultanı l.Alaattin Keykubat’ı kaygılandırdı.Alaattin Mısır Sultanı Melik Kamil İle Celalettin’e karşı işbirliği sağladı.Ahlat,uzun bir kuşatmadan sonra 14 Mayıs 1230 da Harizmşahlar’ın eline geçti. Orta çağ İslam dünyasının sayılı bilim ve kültür merkezlerinden sayılan Ahlat’ın büyük ölçüde zarar görmesi güzel kentin yakılıp yıkılması o zamana kadar Müslümanlığı kahramanı gözüyle bakılan Celalettin’e duyulan güveni azalttı.l.Alaattin Keykubat ve Eyyübi hükümdarı Melik Kamil’in kardeşi Melik Eşref komutasındaki birleşik ordu10 ağustos 1230 da Erzincan yanındaki Yası Çimen’de Celalettin’i bozguna uğrattı.Moğollarca sürekli izlenen Celalettin 1231 de Dicle köprüsü kıyısında düzenlenen bir baskın sırasında tüm adamlarını yitirince Meyyafarikin’e kaçtı.Moğollarca yakalanmamak için dağlarda dolaşırken ölen kardeşinin öcünü almak isteyen bir aşiret mensubunca yakalandı ve Ahlat'ta öldürüldü.(1231) Ölümüyle Harizmşahlar’da tarihe karıştı.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için