foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

DARWİN CHARLES

İngiliz doğa bilimci (Shrewsbury , Shropshire 1809- Down 1882).Erasmus Darwin'in torunu Önce Edinburgh'da sonra da Cambridge'de okudu 1831 de üniversiteyi bitirdi. Aynı yıl botanikçi Henslow'un desteğiyle  doğa bilimci olarak kaptan Fitzroy'un Beagle gemisiyle çıktığı sefere katıldı.Güney Afrika ve Pasifik adalarını dolaştı. Beş yıl süren (1831–1836) bu yolculuktan görüşlerine ve  eserlerine temel  olan bir dizi gözlem ve deneyle döndü.

Darwin, canlılar konusunda yaptığı gözlem ve incelemeleri 1839–1851 yılları arasında kitaplar halinde yayımlandı. 1859' da ünlü eseri Türlerin Kökeni'ni yazdı. Darwin, bu yapıtında evrimin tüm canlı topluluğunda ortaya çıkan genel bir olgu olduğunu ortaya attı. Canlı türlerin değişmesiyle aynı türün bireyleri arasında farkların oluşabileceğini, değişen bireylerin değişim sürecinde, beslenme ve korunma savaşına girdiğini, bu savaş sonunda ortama uyum sağlayarak yaşayan güçlü bireylerin, hızla çoğalarak ötekilerden farklı özellikler geliştirdiğini ortaya sürdü. Bu tür bir doğal seçim sonunda, tüm canlıların basitten karmaşığa doğru bir evrim geçirdiğini çeşitli örneklerle kanıtladı. Darwin'in düşünceleri, kitabın yayınladığı zaman büyük tepkiler yarattı.

Daha sonra yayımladığı kitaplarda, Türlerin Kökeni'nde yalnızca bitki ve hayvanlar için incelediği evrim teorisini insan türüne de uyguladı. Darwin insanın hayvandan geldiğini ileri sürerek, o güne kadar alışılagelmiş dinsel açıklamaların geçersizliğini ortaya koymuştur. Darwin'in görüşleri insan ve toplum bilim alanında yapılan pek çok çalışmayı menfi veya müspet etkilemiştir.

Tekâmülcülüğün esas kurucusu sayılır. İnsanın maymundan geldiğini iddi atmış ve tabii seçkinleşme nazariyesini ileri sürmüştür. Allah'ın varlığına inanmakla birlikte ,alemi mekanik bir  tarzda  izah ettiği için materyalizme en büyük desteği sağlamıştır."Hayat mücadelesinde ancak kuvvetlinin yaşama hakkına sahip olduğunu" ileri sürmesi ,İngiliz sömürgeciliğinin resmi felsefesini ve dayanağını teşkil etmiştir. Bazı eserleri dilimize çevrilmiştir. Darwin nazariyesi ve bilhassa insanın maymundan geldiği fikri yüzyılımızın başından beri yapılan biyolojik ,antropolojik araştırmalarla değerini yitirmiş ve ilim tarihinin raflarına tevdi edilmiştir. Fakat bazı ateist ve materyalist çevreler bu nazariyeyi günümüzde de ayakta tutmaya çalışmaktadırlar.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için