foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

GELENBEVİ İSMAİL EFENDİ 

Matematikçi (Manisa/ Gelenbe 1730-Yunanistan/Yenişehir 1790).

son devirde yetişen kuvvetli bir matematikçi olan İsmail gelenbevi, Mühendishane i Hümayunda hocalık etti. Kadılıklarda  bulundu. Hesabü’l Küsur kitabıyla matematikteki kudretini ispat etti. Fizik ve felsefeye dair eserleri de vardır. Cevdet Paşa, tarihinde onu çokça över.

Logaritmanın kullanışını izah eden bir eser yazmıştır. Logaritma ile ilgisini paşa şöyle anlatır:

"O çağda bir Fransız İstanbul'a gelmiş ve Bab-ı Ali'ye logaritma cetvellerini sunarak; İstanbulda bu fenni bilen bir kimse bulunmadığını söylemek ister. Onu İsmail Efendiye gönderirirler. Hocanın halini küçümseyen Fransız, filan vakte  kadar cevabını isterim, der. Tekrar hocanın evine geldiğinde, hoca efendi kendisine logaritma cetvelleri hakkında yazdığı bir risaleyi takdim eder. Bu risale iki kısımdır. Birincisinde logaritma cetvelerinin icadı, ikincisinde bunların nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

Avrupa da riyazi ilimler pek fazla ilerlemiş ve bunlar henüz İstanbul’da Şayi olmamışken İsmail Efendi'nin eski matematik bilgisi sayesinde yeni çkan bu logaritmaya dair derhal derhal böyle bir eser yazma kudretine Fransız hayret eder. Bab-ı Ali'ye geldiğinde İsmail Efendi'nin zekavet ve maharetini çok övmüş ve  hatta:

-Şu adam Avrupa da olsa ağırlığınca altın değeri olurdu, demiş ve hocanın emaneten giydirilmiş bir samur kürk içinde resmini almış olup, hoca resmine bakınca:

—elhamdülillah Li 'llah, kendimi  samur kürk  içinde gördüm, demiş olduğu rivayet olunur.

İstanbul'da Ayaklı Kütüphane sanıyla ün yapmış Mehmet Emin Efendi'den matematik ve mantık dersleri aldı. Mühendishane-i Bahri Hümayün adlı denizcilik okulunda matematik dersleri verdi. Bir topçu atış uygulamasında III. Selim, atışlardaki açı yanlışlarını matematiksel yöntemle düzelttiğini görünce kendisini ödüllendirerek, Yunanistan sınırları içinde bulunan Yenişehir-Fenar'a kadı atadı. Ölümüne kadar bu görevde kaldı. Logaritma ve trigonometri üzerine yaptığı  çalışma ve yayımlarla tanındı. Bu konunun Türkiye'de anlaşılmasında ve öğrenilip yaygınlaşmasında etken oldu. Mantık konusunda yazdığı Burhan (Kanıt) adlı kitabının dışında matematik konusunda başlıca eserleri: Şerh-i Cedavil'ül-Ensab (Lagoritma Cetvellerinin Açıklanması ) 1788, Adla-i Müsellesat(trigonometrenin kapsamı) 1805, Kitabü'ü Merasıd (Gözetme-rast kitabı)

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için