foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

HARUNURREŞİT

Rey ( 766-Tus 809 ) Abbasi Halifesi .Halife Muhammet el Mehdi'nin küçük oğlu.annesi ise Hayzuran adlı Yemenli bir cariyedir.Yahya bin Halit Bermeki'nin gözetiminde yetişti.Şehzadeliği döneminde Bizans'a karşı açılan seferlere İslam Arap ordularının komutanı olarak katıldı ve bir seferinde Üsküdar kıyılarına kadar ilerledi (782) Mısır,Suriye ve Azeybaycan  vilayetlerinin genel valiliğine atanan genç şehzade ,kendisi sürekli seferlere çıktığı için yönetim işlerini hocası Yahya bin Halit Bermeki'nin güvenilir ellerine bıraktı.Babası ölünce (785) annesi ve Hocası nın tüm çabalarına karşın tahta çıkmadıysa da ağabeyi el Hadi ertesi yıl esrarlı bir biçimde ölünce halife oldu (786).Tahta çıkınca ,hocası Yahya bin Halit Bermeki'yi tam yetkiyle vezirliğe getirdi.Bu arada iç karışıklıklarla uğraşmak zorunda kaldı.Suriye'de Emeviler'e sadık kalan kabilenin çıkardığı ayaklanmalar ancak vezirinin oğlu Cafer 'in bölgeye gönderilmesinden sonra bastırabildi (796).Mısır’da patlak veren iki ayaklanma (788 ve 794) komutlarından Herseme bin Ayan tarafından güçlükle bastırıldı.İrfikiye'de çıkan ayaklanmalar (794–797) sürüp gidince ,halife bölge valiliğini para karşılığında İbrahim bin Agleb'e bırakmak zorunda kaldı.

Böylece İdrisi hanedanı  Mağrib'de (788),Aglebiler de İfrikiye'de (800) bağımsızlıklarını ilan ederek Kuzey Afrika ve İspanya 'da Abbasi Egemenliğine son verdiler.Yahya bin Abdullah'ın Deylem'de (792) Velit bin Tarif önderliğindeki Haricileri'in Elcezire'de (794) yine Harici önderlerinden Hamzabin Abdullah'ın Sistan'da (796) ve Horosan halkının Vali Ali bin İsa bin Maha'nın kötü yönetimine karşı (797) başlattığı ayaklanmalar uzun sürede ve şiddete başvurularak bastırıldı.Öte yandan ,dıştan kendisinden önceki halifeler gibi Bizans'la sürekli çetin savaşlar yapmak zorunda kaldı.Bizans sınırında kurduğu ve Avasım  adını verdiği eyaleti bir askeri hareket üssü gibi kullanarak buradan Bizans'a hemen her yıl akınlar düzenledi.Bizans'ta karışıklıklar çıkmasından yararlanarak büyük bir orduyla Anadolu içlerine yürüdü.(797).Ancak Bizanslıların müttefiki Hazarlar'ın Kafkasların üzerinden saldırıya geçmeleri üzerine Bizans'ı vergiye bağlayıp elde ettiği ganimetlerle yetinmeyi yeğledi.Tahta yeni çıkan İmparator Nikephoros Phokas (802) vergi vermeye yanaşmayınca,Bizans'a karşı iki sefer (803ve 806) daha düzenledi.Sonuncusunda ,Konya Ereğlisi'ni (Herakleia) aldıktan sonra İstanbul üzerine yürürken ,bu sırada Bulgarlarla uğraşmakta olan NikephorosPjokas,vergiyi iki katına çıkarmayı kabul edip halifeyle barış yaptı,Halife güçlü bir ordu da hazırlatmaktan da geri kalmadı.Bu donanmayla Kıbrıs'a karşı büyük bir deniz seferi düzenledi.Ada yıllık vergiye bağlandı(806) bu arada Frank kralı charlemagne ile dostça ilişkiler kuran halife ona Avrupa'da o zamana kadar hiç bilinmeyen bir çalar saat armağan etti.Bitmeyen iç karışıklıklara ve Bizanslılarla yapılan savaşlara karşın Harunirreşit dönemi Abbasilerin en parlak dönemi olmuştur.bilim ve sanat alanındaki gelişmeler ve bu alana verilen önem döneminde ülkesinin Dünyanın bir kültür merkezi olmasını sağladı.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için