foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

HOCA SADETTİN EFENDİ

Türk Şeyhülislam ve Tarihçi (İstanbul 1536-1537ay.y.1599) Selim l in nedimi Hasan Can 'ın oğlu .İyi bir öğrenim gördü.İlmiye mesleğine girerek  1556- 1573 arasında müderrislik yaptı.Manisa'da bulunan şehzade Murat'ın (Sonra Murat lll) hocalığına  atanması yükselişinin başlangıcını oluşturdu.Murat lll ün tahta çıkması (1574) üzerine "Hace-i sultan" sıfatıyla  devlet işlerinde etkili oldu.Hace-i Sultan unvanını Mehmet lll döneminde de korudu.zayıf iradeli padişah üzerindeki nüfuzu dolayısıyla iç ve dış siyasette önemli rol oynadı.Padişahı savaş alanından ayrılmamaya ikna ederek Haçova Zaferi'nin (1596) kazanılmasında başlıca etken oldu.Bu savaşta yararlığı görülen Cigalzade Yusuf Sinan Paşa 'nın sadrazamlığa getirilmesini sağladı.ama eski sadrazam İbrahim Paşa'yı tutan  Valide Safiye Sultan 'ın etkisiyle gözden düştü.Sürgüne gönderilmekten son anda kurtarılabildi ve devlet işlerine karışmaması şartıyla İstanbul'da oturmasına izin verildi.Ancak  bu durumu uzun sürmedi.Şeyhülislam Bostanzede Mehmet Efendi'nin ölümü üzerine rakiplerinin karşı çıkmasına karşın Şeyhülislamlığa getirildi.(1598).Aynı yıl Şeyhuislamlığa karşı çıkan sadrazam Hadım Hasan  Paşa'yı görevden aldırtarak öldürttü.Sadrazamlığa getirilmesini sağladığı  Cerrah Mehmet paşa ve ardılı İbrahim Paşa üzerindeki etkisinden yararlanarak devlet işlerine müdahale etti.Öte yandan Şeyhülislam olarak fetva yazımında büyük yetenek gösterdi.Sadettin fendi ,Şehulislamlığı dışında asıl ününü "Hoca Tarihi" diye de anılan Tac'üt Tevarih (Kuruluşundan Selim l in ölümüne kadar Osmanlı Tarihi) adlı yapıtıyla kazandı.Ayrıca Molla Muslihittin Lari'nin  Mir'at ül -edvar ve Mirat ül ahbar adlı Farsça tarihini ve Murat lll ün emriyle Abdülkadir Geylani menakıbını Türkçe’ye çevirdi.Babasının anlattıklarından yararlanarak yazdığı bir de Selim name'si vardır.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için