foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

HOMEROS

HOMEROSİ.Ö. 850–9.yy Yaşamı, kimliği, kişiliği üzerine açık ve kesin hiçbir bilgi yoktur. Antik çağ yunan destan şairi. İonia fılozof ve destan sanatçılarının İ.Ö.7.yy. dan başlayarak andıkları, övüp yerselerde Heredotos (İ.Ö. 490 ?- 425şöyle diyor:"Heşiodos'la Homeros yunanlıların Tanrı soylarını kurdular. ad ve ek adlarını taktılar. Tanrılara yetkilerini ve işlerini ayırdılar, görünüşlerini belirttiler." ve ekliyor "onlar benden dört yüz yıl önce yaşadılar."

Adını anan metinlerin hiçbiri "Khios'lu adam", "Khios'lu ve İzmir'li diye niteledikleri kişinin İlyada (İlias) ve Odysseia adlı destanların yaratıcısı olduğundan kuşkuya düşmez görünür. Bu eserlerin birçok sahnesi yedinci yüzyıldan başlayarak vazo resimlerine konu olmuş, destanlar İonia ile birlikte Yunanistan yarımadasında da tanınıp bilinmiştir.Atina gibi öteki Yunan devletlerinin de bir çeşit kutsal kitap gibi değerlendirdikleri Homeros destanlarına dayalı eğitim düzenini, ilk eleştiren Sokrates-Platon olur.(İÖ 427–347). Böylece dilbilim (filoloji) çalışmalarına girişip metin üzerinde çalışan Hellenistik çağ araştırıcıları da eserle birlikte yaratıcısı üzerinde durarak birçok yaşamlar (vita'lar) yazarlar. Çoğu İsa'dan sonraki yüzyıllarda ortaya çıkarılmış bu yaşamlar  birbirini tutmayan karışık   temelsiz bilgiler vermekten öteye gitmez."Kısacası hiç bir kent yoktur ki Homeros'u kendi oğlu gibi benimsemiş olmasın. Bu yüzden Homeros'a Dünya yurttaşı desek yeridir." İzmirli olduğu üzerine ittifak edilmesine karşılık doğduğu yerden ayrılık sakız adasına yerleştiği de kabul edilir. Homeros oğulları denilen ve destan geleneğini sürdüren torunlarının da buralı olduğundan kuşku duyulmaz.Bu topluluk yüzyıllarca bellek ve söz tekelinde bulundurdukları destanların korunup yayılmasını sağlamışlardır. Destanların 7.yy da İonia dan Yunanistan'a getirildiği ,Atina devlet dinine ,devlet eğitimine girdiği kabul edilirken en çok Peisitratos'un rolü olduğuna onun topladığı bir bilirkişi kurulunca sözden alınıp yazıyla saptandığına inanılır. Birçok destanı arasında yalnızca İlyada ile Odysseia yazılı olarak eldedir.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için