foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

HALLAC'I MANSUR (HÜSEYİN BİN MANSUR BEYZEVİ)

Mutasavvıf,şair (Fars/tur 857-Bağdat 922)Arap mı İranlı'mı olduğu ,ailesinin İslam’dan önceki Zerdüştlüğü ,yaşam özellikleri,öğrenimi ve eğitimi gençlik yıllarındaki yalnızlık döneminin nedenleri konusunda kesin hiçbir şey bilinmediği gibi,onun için söylenip yazılanların hepsi bir iki küçük yazılı kaynağın yinelenmesinden oluşur. Birleşilen bir iki nokta Tustari'nin (818–896) açık etkisiyle tasavvuf felsefesine yöneldiği ,bu alandaki yorum aşırılıkları yüzünden ölümle cezalandırıldığıdır. İnsanın ruh cevheri açısından Tanrı ile özdeşleşebilen değerini "Ene'l Hak "(Ben Tanrıyım) savıyla eş değerde sayılan şeriat görüşü, kaç çeşit cezayı az gören öç alıcı bir öldürmeyle bu felsefe ışığını söndürmüştür.(Maliki kadısı Ebu Ömer Hammadi'nin fetvası, Halife Mutedir'in buyruğu) Mezhep çatışmaları ve ilk tarikatların ayrılışıyla dolu geçiş döneminde Hallacın yazgısı özce önem taşır ve adı bütün tekke insanlarınca kutsanıp ululanır. Alıcıları,nefsi öldürme aşamalarının örneği sayılarak,yaşam çizgisi  İnsan-ı kamile ulaşan yol ve yön bilinerek varlığın birliğini (Vahdet-i Vücut) doğru sayan görüşler Hallac'ın sözlerini bu anlamda yorumlayarak onu bir kurban sayarlar.İzleyicileri bu görüşten yola çıkarak Halaciye adıyla bir tarikat kurdular.Hepsi yüzyıllarca sonra derlenen eserleri arasında şiirler(Divan) söylentileri (Rirvayat);Özdeyiş ve Simgeler(Tavasin),Akbarü'l
(Hallac'ın Haberleri) gibi parçaları kalmış söz ve düşünce ürünleri vardır.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için