foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

HALİDE EDİP ADIVAR

Yazar İstanbul 1884–1964 Babası Edip Bey'in ll.Abdülhamid'e Ceb-i Hümayun başkatipliği yaptığı dönmede doğdu.annesinin küçük yaşata ölümü üzerine Anneannesinin gözetiminde büyüdü.Çocukluğu ve Padişah'ın özel izniyle gidebildiği Amerikan Kız Koleji'ndeki öğrenciliğini "Mor salkımlı Ev" adlı derlemesinde anlatır.(1963).Dönemin ünlü aydınlarından özel dersler alıp Matematikçi Salih Zeki ile evlendi.(1901).Bu yüzden ikinci Meşrutiyet'in ilk yıllarında yazılarını Halide Salih diye imzalayacaktır.(Heyüla,tefrika 1909)31 Mart Vakasının karışıklığından kurtulmak için gittiği Mısır ve İngiltere'den dönüşünde (1909) kadın haklarını savunan yazıları ile basında yer aldı. Başka bir kadınla evlenmek isteyen eşinden ayrıldıktan sonra baba adını kullanan bir kalem oldu. Eğitim dünyasında yerini Darülmuallimat'ta pedagoji öğretmenliği Vakıf kız okulları müfettişliği yaptı. Cemal Paşa'nın çağrısıyla gittiği Suriye'de yatılı kız okullarının örgütlenişi ile uğraştı.(1916);bu sırada ikinci evliliğini yaparak Dr. Adnan Adıvar ile nikahlandı.;İstanbul Darülfünununda Batı edebiyatları ,öğretiminde bulundu.(1918–1919).Mütarekenin ilk yıllarında batılı işgalcilere karşı düzenlediği protesto mitingleri, coşkulu konuşmalarıyla etkin rol oynadı. Kurtuluş Savaşı'na katılmak amacıyla geçtiği Anadolu'da M.Kemal'in karargahında basın ve ajans hizmetlerini örgütledi. Bu dönem anılarını "Türk'ün ateşle imtihanı" adlı eserinde işledi. Onbaşı ardından Çavuş rütbesiyle savaş alanlarında dolaştı. Tetkik-i Mezalim Komisyonu'nda öteki yazar arkadaşlarıyla birlikte inceleme görevi yaptı.

 

Bu döneme ait incelemeleri "Dağa çıkan Kurt " adlı yazı derlemesindedir. Kurtuluş Savaşı sonrası partileşme çalışmaları içinde eşinin yanında yer alarak Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası çevresinde yer alan eşiyle birlikte bulundu. Takrir-i Sükun kanunu gereğince partisi kapatılınca siyasetten uzaklaştı. Hastalığı süresince tedavi için gittiği İngiltere de kaldı ardından İngiltere ve Amerika'da okutmanlık görevinde bulundu.1929 yılında Gandhi tarafından çağrıldığı Hindistanda'da bulundu.Çeşitli kentlerdeki konferansları ardından yurda dönüşünde İÜ.İngiliz Edebiyatı Profesörlüğüne atandı.1950–1954 arası Bağımsız İzmir Milletvekili olarak mecliste  bulundu. Buradan ayrılıp emekliye kadar öğretim görevine döndü. Türk kadınlar birliği tarafından işgali protesto mitinglerini başlattığı Sultanahmet Meydanı'na büstü dikildi.(9 Mart 1970)

ll. Meşrutiyetle başladığı yayın hayatının büyük bölümünü romanlarına ayırmıştır. Başkahramanların genellikle iyi çizilmiş kadınlar olduğu ilk romanlarında aşk, özlem, kıskançlık, mutluluk konuları işlenmiş (Seviye Talip 1910;Handan ,1912;Yeni Turan 1912;Son Eseri ,1912; Mevut Hüküm 1918);İkinci dönemde Milli Mücadele yıllarının toplumsal ülküleri kişisel yazgıları etkiler hale gelmiştir.Ateşten Gömlek,1922;Kalb Ağrısı,1924;Vurun Kahpeye,1926;Zeyno'nun Oğlu,1928;Son dönem eserlerinde yazarın toplumsal gerçekçiliği ruhsal durumları bile yaşanan zaman ve çevrenin uygarlık birimleriyle açıklama eğilimindedir.Sinekli Bakkal .1936;Yolpalas Cinayeti (1938),Tatarcık (1939)Sonsuz Panayır (1946)Döner Ayna (1954) Akile Hanım Sokağı(1958),Hayat Parçaları  (1963),Sevda Sokağı Komedyası (1972) Çaresiz (1972) Kerim Usta'nın Oğlu (1974)Bu son eserlerinin hepsinde bir olay çevresindeki insanlar bireysel özgürlüklerinden çok bağlı bulundukları kuşaklarla dönemlerin birer ürünü olarak gelenek ve törelere bağlanır.belli tezlerin sözcüsü olurlar.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için