foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

Karacaoğlan 

1606–1689 Edebiyat XVll arasında yaşamış olduğu sanılır. Doğum yeri ise belli değildir. Muhtelif rivayetler vardır.1.Bahça kazasının farasak köyünde doğmuştur.2-Kozan'a bağlı Feke kazasının Gökçe köyünde doğmuştur.3-Barak Türkmenleri de Karacaoğlan'ı kendilerinden sayarlar. Kilis’in Musa Beyli nahiyesinde bulunan Çavuşlu Türkmenleri de onu kendilerinden  sayar ve Musabeyli'nin  Zobular köyünde doğduğunu söylerler.

Esmi Han ve Kara Kız'la olan aşk maceraları istisna edilirse menkıbelerle ilgili olarak hakkında fazla bilgimiz yoktur.

Şiirlerine dayanılarak pek çok yeri gezip dolaştığı anlaşılıyor. Aydın, Niğde  ,Bor, Tokat, Ankara, Kayseri, Konya, Karaman, Halep, Adana, Diyarbakır, Mardin, Mısır, Mama, Trablus, Yunan'dan ve Avusturya  savaşlarından bahsettiğine bakılırsa Rumeli'de de bulunmuş olmalıdır.

Şöhreti XVll asırda şöhreti kazandığı eldeki belgelerden anlaşılıyor. XVlll-XlX asırlarda yazılmış mecmualarda onun şiirlerine de rastlanır. Âşık Ömer onu "Modası geçmiş, kıymetten düşmüş" gibi gösterilir. Ama Türkmen aşiretleri arasında şöhreti her zaman artmıştır.

Âşık Ömer, Âşık Cevheri, Âşık Hasan, Âşık İsmail, gibi şairler ana nazireler yazmışlardır. Doğu Anadolu'da Azerbaycan’da bazı mecmualarda da şiirlerine rastlanır. Kurum'da ise Esmi Han mensubundan bahsedilir.

Onun şöhreti Güney'de ,Türkmen aşiretleri arasında korunmuştur.

Eseri şahsiyeti. Halk ağzından 383 şiiri derlenmiştir. Başkalarına ait şiirlerin Karacaoğlan'a maledilmesi doğal ve psikolojik bir durumdur.

Karacaoğlan  "Milli ananeleriyle baş başa yaşayan bir köy bir aşiret şairi bir halk şairidir. Mecazlarının bütün unsurlarını muhitten ve tabiattan alır. “Gönlü güzellere medaptır.Gönlünü bazan yüksek uçan kuşlara ,bazan dumanlı tepelerden akan coşkun ve gürültülü sellere ,bazen de her çiçekten bal alan arıya benzetir.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için