foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

KAZIM KARABEKRKAZIM KARABEKİR

Türk asker ve bilim adamı(İstanbul 1882-Ankara 1948) Jandarma generali Mehmet Emin Paşa’nın oğludur.1882 tarihinde İstanbul’da doğdu. Fatih Askeri Rüştiyesi’ni, Kuleli Askeri İdadisi'ni, Harbiye ve Erkani Harp Okulu'nu bitirdi. Askeri okul ardından 1905 yılında Kurmay subay olarak Manastır'a atandı. Burada Enver Paşa ile birlikte İttihat ve terakki Cemiyeti’nin bir şubesini kurdu.

Hareket Ordusu ve Balkan Savaşları’nda çeşitli görevler aldı. Çanakkale savaşına 14.Tümen komutanı olarak katıldı.1915 te albay oldu.1917 de Diyarbakır 2.kolordu kumandanlığına atandı. Bu görevde gösterdiği üstün başarı nedeniyle 1918 yılında generalliğe yükseltildi. İstanbul’a çağrılarak burada görevlendirildi. Ancak kendi isteği ile Doğu Cephesi’ne geri döndü.

1918 Brest-Litovsk barışıyla savaştan çekilen Çarlık Rusya ordularının  yerine yöreye el koyan ermeni askeri birliklerinin elinden Erzurum ve Erzincan'ı geri aldı. Aynı yıl Sarıkamış, Kars Gümrü, Karaköse'nin ele geçirilmesinde ki başarısı üzerine mirlivalığa (Generalliğe) yükseltildi. Komutasındaki ordu ile Ermenistan ve İran Azerbaycan'ına girdi ve İngilizleri buradan çıkardı. Mondros mütarekesi (30 Ekim 1918) sırasında kendisine teklif edilen Genelkurmay Başkanlığı görevini kabul etmeyerek Anadolu'da görev almak istedi. Önce Tekirdağ da ki XlV. Kolordu komutanlığına ,ardından da Erzurum’daki  XV.kolordu komutanlığına atandı.(Nisan 1919) Erzurum Kongresi’nin 23 Temmuz–17 ağustos 1919) toplanmasında önemli rol oynadı.

Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktığında ,Karabekir bu görevde bulunuyordu. Kurtuluş Savaşı’nın başlatılması ve yürütülmesinde etkin görevler aldı. Ermenileri yenerek barışa zorladı. Doğuda güvenliği sağlayınca emrindeki askeri malzemeyi ve orduyu batıya gönderdi.1920 yılında tümgeneral oldu. Kars Antlaşması görüşmelerine Ankara Hükümeti'nin temsilcisi olarak katıldı. Kurtuluş savaşı sonunda Ankara'da l. Ordu Müfettişliğine atandı. Aynı zamanda TBMM de Edirne milletvekili idi, Zaferden sonra İstanbul milletvekili oldu.

Atatürk'e karşı bazı Paşalarla Terakki Perver Cumhuriyet fırkasını kurdu.1924 yılında Partinin liderliğine seçildi. Partisi tüzüğündeki bir maddeyle, yönetimi dinsizlikle suçladığı gerekçesiyle 1925 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatıldı. Bu partinin kapatılması ile bir müddet politikadan uzak durdu.1926 yılında İzmir Suikastı ile ilgili olarak tutuklandı. Suçsuz bulundu. Bu olaydan sonra 1927 de emekliye ayrıldı ve Politikaya atıldı.1938 de yeniden İstanbul Milletvekili oldu.1946 da TBMM Başkanlığına seçildi.1948 de öldü.

Başlıca eserleri: İstiklal Harbimizin Esasları(1933),Cihan Harbine Neden Girdik, Nasıl Girdik, Nasıl İdare Ettik?(1937),İstiklal Harbimiz (1960),İttihat ve terakki cemiyeti 1896–1909 (1982) adlı çalışmaları Mahur Türkyılmaz marşı ve Çergah İstiklal Marşı adlarında güftelerini yazdığı çoksesli iki marşı, kimi manzumeleri ve tiyatro oyunları da bulunmaktadır.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için