foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

KÖPRÜLÜ FAZIL AHMET PAŞA

Osmanlı Sadrazamı.(Amasya /Köprü 1635-Kemerburgaz 1676) Köprülü Mehmet Paşa'nın büyük oğlu. Veziri azam Köprülü Mehmet Paşa 1661 de vefat etmişti. Ölümünden evvel genç Padişah sultan Dördüncü Mehmet'e "Eğer rahat olmak isterseniz, ben ölünce mührünüzü oğlum Fazıl Ahmet’e verirsiniz." diye vasiyet etmişti. Fazıl Ahmet Paşa 1635 te doğmuştu.7 yaşında İstanbul'a gelip babasının da kayırmasıyla devrin en iyi eğitimini gördü ve 16 yaşında müderris oldu. Paşazade adıyla ün kazandı ve derslerine çok  ilgi oldu.1657 de Sahn-ı seman müderrisliğine yükseldi.1659 da vezir rütbesiyle Erzurum'a vali oldu. Bir yıl sonra Şam valiliğine ardından babasının ölümü üzerine İstanbul'a çağrılıp sadrazamlık makamına getirildi. Genç yaşta sadaret makamına getirilmesi bir hayli telaş uyandırmıştı. Dedikodular almış yürümüştü. Valide Hatice Turhan sultan Köprülüzade'nin muarızlarına şu cevabı vermişti: “Pederi Mührü hümayuna nail olduğu zaman yaşlı dediniz. Devleti gül gibi idare etti. Şimdi de oğluna genç dersiniz.O da icraatında inşallah babasından eksik kalmaz"

İlk olarak, Erdel ve Avusturya sorunlarıyla ilgilendi. Erdel üzerine yapılan seferin başarıyla sonuçlanması ve Erdel de huzurun sağlanması ardından Avusturyalıların sınır kentlerinde sürekli huzursuzluk çıkarması üzerine Venedik üzerine yapılacak seferden vazgeçilip Avusturya seferine çıkıldı. Uyvar kalesine yapılan saldırılar sonucunda Kırım kuvvetlerinin de desteğiyle zaferle sonuçlanmasının ardından 1663 te Uyvar kalesi Osmanlılara teslim edildi. Ordu Belgrat’a çekildi. Fakat kış ortasında bazı Macar Beyleri ve Avusturya kuvvetlerinin saldırıları sonucu ordu yeniden harekete geçti yapılan hazırlıklar ve ll.Avusturya seferinin kesin bir sonuçla belirlenmemesi ve Ordunun kayıplarının daha fazla olması sonucunda Vasvar antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla F.Ahmet paşa şartlarını kabul ettirerek Belgrat üzerinden  Edirne'ye geldi.

Avusturya seferinin istenilen şekilde sonuçlanması üzerine 15 Mayıs 1666 da Girit seferine çıkıldı.26 Mayıs 1667 de Kandiye’yi kuşattı.27 Eylül günü ele geçirildi. Venedik’le yapılan barış antlaşmasından sonra yirmibeş yıl süren savaş sona erdi. Babası zamanında Fransız larla gergin olan ilişkileri aynen devam ettirdiği gibi Fransızların Kapitülasyonların yenilenmesi ve Kızıldeniz ile Hindistan arasında ticaret yapma iznini de kabul etmedi.1627 de çıktığı Lehistan seferini Kameniça Kalesi’ni fethetti. Podolya ve Ukrayna Osmanlı topraklarına katıldığı gibi Lehistan krallığı da ağır vergi altına girdi. Ancak Jan Sobiyeski ile Diyet Meclisi antlaşma koşullarını yerine getirmediler arka arkaya düzenlenen seferlerde bir yarar sağlanamadı.1674 deki ikinci seferde bazı kaleler ele geçirilmesi ardından savaş yeniden kızıştı. Fazıl Ahmet. Paşa nın içkiye düşkünlüğü sağlığının bozulması üzerine ordunun yönetimini bazı paşalara bırakıp Edirne'ye döndü. Artık divan toplantılarına da katılamaz oldu.1676 da Padişah'ın çıktığı sefer dolayısıyla onun ardında İstanbul'dan hareket etti fakat Edirne'ye ulaşamadan ergene Köprüsü yakınında Çorlu ile Karıştıran arasındaki Kemerburgaz Karabiber Çiftliği’nde  öldü cenazesi İstanbul'a getirilerek Çemberli taş’taki babasının türbesinin yanına gömüldü. Aralıksız onbeş yıl sadrazamlık yaptı. Bilim ve sanat adamlarını koruyan değerli bir devlet adamı olarak bilinir.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için