foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

Dünyayı Değiştirir!

egitim senBir Öğretmen Dünyayı Değiştirir! Ders Verme Sırası Bizde…

2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Eğitim Sen olarak ülkenin her yerinde, okullarımızda tüm Devamı

,

 

Demokrasi vazgeçilemez imizdir.

turk egitim senDemokrasi vazgeçilemez imizdir.

 13.09.2018 - 14:04

Talip GEYLAN     Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

1923 yılında kurulan Cumhuriyetimiz kısa tarihinde demokrasi açısından önemli bir mesafe kat etti. Zaman zaman demokrasimiz kesintiye uğrasa da Türkiye Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir hukuk devleti oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesi dışarıdan müdahalelerin en sert, en acımasız olanlarından bir tanesi idi. 12 Eylül darbesinin ardından binlerce gencimiz, aydınımız, öğrencimiz, memurumuz cezaevlerine konuldu, sürgüne tabi tutuldu, meslekten atıldı. Devamı

Makale Dizini

ŞAİR EŞREF 

Ünlü yergi şairi Manisa'nın Kırkağaç İlçesi’ne bağlı Gelenbe Kasabası’nda doğdu.(1846). Sübyan mektebinden sonra Manisa Hatuniye Medresesi’nde Arapça, Farsça öğrendi "hıfz" a çalıştı.

1870 de Manisa Tahrirat Kalem’ine atandı. Daha sonra Turgutlu Tahrirat Kâtipliği, Akçahisar ve Alaşehir Mal müdürlükleri  görevlerinde bulundu. İstanbul'da açılan bir sınavı kazanarak Fatsa Çapakçur, hizan, Ünye, Tirebolu, Akçadağ, Garzan, Garbi Karaağaç, Buldan, Kula, Kırkağaç, Daday, Gördes kaymakamlığı yaptı. Gördes Kaymakamı iken "bir fesat komitesinin başkanı" olduğu gerekçesiyle İstanbul'a getirilip tutuklandı. Yedi ay tutuklu kaldı.

Evinde bulunan dergiler ve Damat Mahmut Paşa'nın Avrupa'ya kaçmadan yazdığı mektuplar yüzünden bir yıla hüküm giydi. Cezasının bitiminde İzmir'e döndü. Oradan Mısır'a kaçtı.(1903)bir süre Paris, İsviçre ve Kıbrıs'ta kaldıktan sonra Mısır'a döndü. Burada yayımladığı  yapıtlarıyla Abdülhamit 'in baskı yönetimine karşı zorlu bir savaşıma girişti. Mısır'da çıkan Curcuna adlı mizah gazetesinde yazı ve şiirleri çıktı.(1906).

Meşrutiyet'in ilanıyla İstanbul'a döndü.(1908).Kasaba ilçesi kaymakamlığı, Adana Vali Muavinliği görevlerini yürüttü. Kısa süre sonra Memuriyeti kaldırıldı.1912 de Kırkağaç'ta veremden öldü.

Şair Eşref Türk edebiyatının en önemli yergi ustalarındandır. Şiirlerinde Divan edebiyatının geleneksel kalıplarına bağlı kalmış ama seçtiği konularla eski geleneklerden ayrılmıştır. Kaside, Gazel, özellikle kıta biçimini çok kullanmıştır.

Şiirlerinde yabancı sözcük ve tamlamalar yansıra halk ağzında yaşayan deyim ve söyleyişlere de rastlanır.

Divan Edebiyatında "hicviyye" denilen yergi, çoğu kez bir kişiyi küçültmek amacıyla yazılırdı. Oysa Eşref'in yergilerinde toplumdaki aksamalar ön plandadır.

Başlıca eserleri: Deccal, İstimdat, Şah ve Padişah, Hasbuhal yahut Eşref ve Kemal, İran'da Yangın var, Külliyat'ı Eş'ar

Bir dörtlüğü:

Eylemem ölsem de kizb-i ihtiyar
Doğruyu söyler gezer bir şairim
Bir güzel mazmun bulunca Eşrefa
Kendimi hicveylemezsem kâfirim

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim senTürk Eğitim-Sen olarak sözleşmeli öğretmenlere büyük destek verdik, veriyoruz. Sözleşmeli öğretmenliğin kölelik ve ucube bir sistem olduğunu, iş güvencesini tehdit ettiğini her zaman dile getirdik. İş güvencemizle oynamak ise ateşle oynamak demektir. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.Devamı

Daha ideal bir eğitim

egitim bir sen

Seçimimiz daha ideal bir eğitim düzeni içindir

Tarihin, ruhu tükenmekte olan dünyayı taşıyamaz olduğu bir aralıkta yaşıyoruz. İki dünya savaşından sonra kurulan küresel düzen, artık sadece açlık, ölüm, katliamlar, kan ve gözyaşı üretmektedir. Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is2018-2019 eğitim öğretim yılı yeni bakan eski sorunlarla başlıyor

2018-2019 eğitim-öğretim yılı, 17 Eylül 2018 tarihinde başlayacaktır. 18 milyon öğrenci ve 1 milyon eğitim emekçisi bu eğitim öğretim yılına da birikmiş ve çözüm bekleyen sorunlarla, müfredat ve sınav sistemi değişikliği, karma eğitimin kaldırılması girişimleri gibi tamamen ideolojik bakış açısıyla gerçekleştirilen değişikliklerin gölgesinde girecektir. Devamı