foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

2018’de Eğitimde Neler Oldu?

Türkiye’de siyasal iktidarın en fazla müdahale ettiği alan olan eğitimde yaşanan temel sorunlarına yönelik çözümsüzlük politikalarının sürdürüldüğü 2018 yılını geride bırakıyoruz.

2018’de eğitim ve yükseköğretim alanında yaşanan ağır sorunlar ve saldırılar, başta öğrencilerimiz, eğitim ve bilim emekçileri ile veliler olmak üzere, toplumun geniş kesimlerini her zamankinden daha çok etkiledi. Devamı

 

,

 

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Ölümsüz lider Atatürk’ü minnet, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Talip GEYLAN     Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu, Türk milletinin yol başçısı, ilke ve inkılapları ile Türk tarihini değiştiren, Türk milletini uygarlığa uzanan yolda güçlü bir ülke konumuna getiren Ulu Önder  Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin 80. yılında minnet, rahmet ve özlemle anıyoruz.

Atatürk tüm dünyanın örnek aldığı, gıpta ile baktığı eşsiz bir komutan ve liderdir. Atamız; Türk milletinin hiçbir gücün iradesi altında olmadan, bağımsız ve hür bir şekilde ilelebet yaşaması, topraklarımızın bütünlüğü, bayrağımızın her daim dalgalanması ve modern bir devlet inşa etmek için son nefesine kadar mücadele etmiştir. Devamı için

 

 

Makale Dizini

ŞAİR EŞREF 

Ünlü yergi şairi Manisa'nın Kırkağaç İlçesi’ne bağlı Gelenbe Kasabası’nda doğdu.(1846). Sübyan mektebinden sonra Manisa Hatuniye Medresesi’nde Arapça, Farsça öğrendi "hıfz" a çalıştı.

1870 de Manisa Tahrirat Kalem’ine atandı. Daha sonra Turgutlu Tahrirat Kâtipliği, Akçahisar ve Alaşehir Mal müdürlükleri  görevlerinde bulundu. İstanbul'da açılan bir sınavı kazanarak Fatsa Çapakçur, hizan, Ünye, Tirebolu, Akçadağ, Garzan, Garbi Karaağaç, Buldan, Kula, Kırkağaç, Daday, Gördes kaymakamlığı yaptı. Gördes Kaymakamı iken "bir fesat komitesinin başkanı" olduğu gerekçesiyle İstanbul'a getirilip tutuklandı. Yedi ay tutuklu kaldı.

Evinde bulunan dergiler ve Damat Mahmut Paşa'nın Avrupa'ya kaçmadan yazdığı mektuplar yüzünden bir yıla hüküm giydi. Cezasının bitiminde İzmir'e döndü. Oradan Mısır'a kaçtı.(1903)bir süre Paris, İsviçre ve Kıbrıs'ta kaldıktan sonra Mısır'a döndü. Burada yayımladığı  yapıtlarıyla Abdülhamit 'in baskı yönetimine karşı zorlu bir savaşıma girişti. Mısır'da çıkan Curcuna adlı mizah gazetesinde yazı ve şiirleri çıktı.(1906).

Meşrutiyet'in ilanıyla İstanbul'a döndü.(1908).Kasaba ilçesi kaymakamlığı, Adana Vali Muavinliği görevlerini yürüttü. Kısa süre sonra Memuriyeti kaldırıldı.1912 de Kırkağaç'ta veremden öldü.

Şair Eşref Türk edebiyatının en önemli yergi ustalarındandır. Şiirlerinde Divan edebiyatının geleneksel kalıplarına bağlı kalmış ama seçtiği konularla eski geleneklerden ayrılmıştır. Kaside, Gazel, özellikle kıta biçimini çok kullanmıştır.

Şiirlerinde yabancı sözcük ve tamlamalar yansıra halk ağzında yaşayan deyim ve söyleyişlere de rastlanır.

Divan Edebiyatında "hicviyye" denilen yergi, çoğu kez bir kişiyi küçültmek amacıyla yazılırdı. Oysa Eşref'in yergilerinde toplumdaki aksamalar ön plandadır.

Başlıca eserleri: Deccal, İstimdat, Şah ve Padişah, Hasbuhal yahut Eşref ve Kemal, İran'da Yangın var, Külliyat'ı Eş'ar

Bir dörtlüğü:

Eylemem ölsem de kizb-i ihtiyar
Doğruyu söyler gezer bir şairim
Bir güzel mazmun bulunca Eşrefa
Kendimi hicveylemezsem kâfirim

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir sen

Soru çözen öğrenciden sorun çözen insana

17. yüzyılda Çin’de değişik bir tarzda çocuk alım satımı yapan insanlardan söz edilir. Canlı bir insanı porselen kaplarda şekillendirerek büyütmek, farklı şekiller verilen bu çocukların panayırlarda tezgâha çıkarılmasıyla yürütülen bir ticaret. Bu üretim ve pazarlama o dönemin kriterlerine göre özel bir sanat ve endüstriyel ilerleme! Devamı

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Öğretmenlik meslek kanunu saray ve yandaş aklıyla çıkarılamaz

AKP döneminde en itibarsızlaştırılan mesleklerden olan öğretmenliğe dair hükümetin bir meslek kanunu hazırlığı içinde olması büyük önem arz etse de, bu hazırlıkların yürütülüş biçimi, önceden bir yerlerde hazırlanmış taslaklarla hareket edilmesi, eğitimin tüm paydaşlarından doğru biçimde görüş alınmaması, eğitimciler için hayati önem taşıyacak olan bu kanuna dair şimdiden düşündürücü olmuştur. Devamı

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için