foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

ŞEYHİ 

XV. asrın ilk yarısının en büyük şairlerinden biridir. Germiyan (Kütahya) lıdır. l. Murat zamanında, ihtimal 1373–1376 yılları arasında doğmuştur. Şeyhi’nin asıl adı Yusuf Sinanüddin'dir. Germiyan'ın Türkmen asıllı, ileri gelen asil bir ailesine mensup olma ihtimali yüksektir. Fatih devri bilginlerinden ünlü Molla  İzari Kasım ve ll. Bayezid devrinde olan Cemali Şeyhi’nin yeğenidir. Şeyhi, Ahmet’ten  ve başka âlimlerden ders aldı. Öğrenim için İrfan'a gitti Seyyid Şerif Cürcani ile ders arkadaşlığı etti. Tasavvuf ve takalet ile göz hekimliğinde uzmanlaştı. Memleketine dönünce eczahane açarak hekimlikle uğraştı. Hâkim Sinan diye şöhret yaptı. İran'dan dönerken Hacı Bayram Veli'ye intisap edip  Şeyhi Mahlasını aldı. Germiyanoğlu'na da kasideler yazıyordu. ll. Yakup Bey'in özel tebliği ile muhasipliğini yaptı. Sultan Mehmet’in 1415 de Karaman Seferi'nde Ankara'da hastalığını tedavi etti. Özel tabibi oldu. Şair bir müddet sonra tekrar Kütahya ll. Yakup Bey'in yanına döndü. ll. Murad hükümdar olunca Şeyhi onun adına Hüsrev'i Şirin mesnevisini yazmaya başladı.

Yakup Bey 1428 de Edirne'de ll. Murad’ı ziyaret ettiği zaman Şeyhi de orada ona mihmandarlık etmiştir. Ömrünün son yıllarını memleketinde geçirdiği sanılan şeyhi 1431 civarında vefat etmiştir.

Eserleri: Divan, Harname, Hüsrev ü Şirin'dir. Şeyhi'nin Divan'ı orta hacimde. Tasavvufla ilgili umdeler vardır. Yer yer tefekkür şiirleride bulunmakta. Lirizmin güzel örneklerine de rastlanır. Gazel ve kasidelerinde Selman'ı Sa veci ve Hafız-ı Şirazi'nin  tesirleri görüldü. Şeyhi'nin bu etki nedeni ile Müsnet ve şiiri kadar gazel ve kasideleri tutulmamıştır.

Karname ise Türk mizah ve hicvin edebiyatının şaheseridir. İnce olay ve nükteleri içeren (failatun/mefailun/failun) ölçüsü ile yazılmıştır.126 beyittir. Mesnevi'dir. Bu mesnevi Çelebi Sultan Mehmet’e takdim edilmiştir. Şairin bu padişahı tedavi etmesini mükâfat en aldığı Tokuzlu köyüne giderken ,tımarın eski sahipleri tarafından tecavüze uğraması sebep olmuştur. Öküzlerin rahatına ve boynuzuna imrenen zavallı bir eşeğin sonunda kulaklarını kaybetmesini tasvir eden Şeyhi eserini Arapça bir darbımeselle, Emir Hüseyni'nin Zadül Müsafirin adlı eserinde bulunan küçük bir eşek fıkrasından ve belkide aynı mahiyetteki başka hikâyelerden mülhem olarak yazmıştır. Kompozisyon, tahkıyye ve tasvir itibarıyla bu son derece kuvvetli ve mükemmel mesnevisinde Şeyhi ,rakipleriyle alay ederken sosyal eşitsizlik fikrini de ele almış ve kader bağlayarak çözümleme yoluna gitmiştir.

Hüsrev ü Şirin, Şeyhi’nin her bakımdan en büyük eseri bu mesnevidir. İran hükümdarı Hürmüz'ün oğlu Hüsrev ile Ermen Meliki Mehin Banu'nun yeğeni Şirin arasındaki aşkı hikâye eden eser. Mesnevi’nin ölçüsü (Mefailün/mefailün/feilün) dür.11 bölüm 6944 beyittir. Şeyhi, konuyu aynı adı taşıyan Genceli Nizami'nin eserinden almıştır. Bu eserde Senai, Mevlana, Sadi'den izler görülür. Bu eser Şeyhi ‘ye büyük şöhret kazandırmıştır.

Şeyhüs-şuara, Hüsrev-i Şüara, Emir-i Şuara, Serdar-ı Şuara gibi sözlerle anılan Şeyhi, Ahmet Paşa , Necati, Fuzuli, Baki gibi 45 şaire nazire yazmıştır..

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için