foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

 

ŞEYH GALİP 

1757–1799  yılları arasında yaşamış XVlll. asrın bu en ünlü Divan Şairi 1757 yılında İstanbul'da Yeni kapı Mevlevihane’si yakınlarında bir evde doğdu. Asıl adı Mehmet Esat'tır. Babası Mustafa Reşit Efendi'dir. Divan Kâtibi idi. Galip’in dedesi Mehmet Efendi de Mevlevi idi. Mevlevilik ve tasavvuf dededen intikal etti. Annesi Emine Hanım'ın etkisi bilinememekle beraber, babası Mehmet Esat’a şahidi Lügatinin eğitimini verdi.

Bir ara Divan-ı Hümayun Beylikçilik Kalem’ine devam etti ise de bundan sıkıldı. Molla Gürani' de ki evinde yetenekli gençlere Farsça ve Mesnevi dersleri veren Hoca Neş'et ve intisap etti. Şiirler yazmağa başladı. Hoca Neş'et ona Esat mahlasını verdi. Bu yaşlarda hocasına methiyeler ,arkadaşlarına nazireler, ünlü geçmişlere benzer parçalar yazdı.. Esat mahlasını kullandı. Tasavvufu iyice öğrendi. Buharalı Türk şairi Şevket'in Farsça şiirlerini çok sevdi. Esat çok kullanılan mahlas olduğu için Esat çok kullanılan mahlas olduğu için manzumelerinde Galip’i tercih etti. Mahlasını değiştirmesi çağında dedikodularına sebep oldu. Şair Sürüri buna dair bir hiciv kıt'a da yazdı.1780–1781 de bir divan tertip etti. Kaside, gazel, musammat şekillerinde çok başarılıydı. Mesnevi tarzındaki başarısını da Hüsn-ü aşkta gösterdi. Mesnevi’yi 1783 yılında tamamladı. Ailesi sütlüceye taşındı. Bu arada ana babasından habersiz Mevlevi erkânınca, Konya’ya giderek çileye girdi.1784 de İstanbul'a döndü. Yenikapı Mevlevihane’sinde çileye girdi. Hücre sahibi bir Mevlevi dedesi oldu.

Galip Dede Sütlüce'deki Mevlevi Dedelerinden şair Yusuf Sinecak'ın türbesi civarındaki evinde, Yusuf Sineçak'ın Cezize'i Mesnevi'sine şerh yazdı. Bundan önce Trabzonlu Kösec Ahmet Dede'nin Mevleviliğe ait es sohbetu's Safiye'sine  haşiye yazmıştı.

Mevleviliği ve musikiyi çok seven lll.Selim (1789-) tahta çıkınca Galip Dede’de onun himayesine girdi.1791 yılında Galata Mevlevihane’si Şeyhliğine getirildi. Onun lll. Selim'e sunduğu kaside üzerine Galata Mevlevihane’si tamir edildi. Hükümdarın ve kadın sultanların teveccühleri devrin devlet ilim ve sanat adamlarının Galata Mevlevihane’sinde toplanmalarına sebep oldu. Şiir ve musiki mahfili oldu.1795 de annesi Emine Hanım'ın iki yıl sonrada dervişlerinden Esar Dede'nin ölümü Galip Dede'yi üzen büyük olaylardan biri olmuştur. Esrar Dede için yazdığı "Mersiye" üzüntüsünü anlatmaya yeterlidir.

Şeyh Galip, Recep ayının 26.çarşamba günü (H.1213/ m 1799 ) öldü. Kandile rastlayan perşembe günü, Galata Dergâhında Mesnevi Sarihi Ankaralı İsmail Efendi Türbesi’ne gömüldü.

Galip Dede'nin geniş bir muhayyilesi vardır. Ona göre sanat yeni ve şahsi olmalıdır. Taklit sanat olamazdı. Esat mahlasıyla yazdığı nazirelerde bile şahsilik vardır. Fuzuli, Baki, Nef'i Nedim gibi şairlerin üstüne çıkmak zordu. Basit Türkçe' yle bile yenilik yapmak için şiir denemesi vardır.

Yenilikçi olan Galip Dede Esrar Dede'yi, Ayni'yi, Pertev Paşa'yı, Daniş'i, Arif Hikmet'i etkilemiştir. Onun en güçlü takipçisi İzzet Molla'dır.

Galip Dede aslında sade ve açık şiirle kitle tarafından beğenilmeyi istemez. O eskiyi çekici renklerle canlandırırken yenilik olarak ta kapalılığı getirir. Belirsiz, esrarlı bir dolgunluk görülür.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için