foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

MAHMUD   ll

1748–1839 yıllarında hüküm süren Osmanlı Padişahı İkinci Mahmut İstanbul’da doğdu. Diğer padişahlar gibi kuvvetli bir tahsil gördü. Tahta çıktığında 23 yaşında idi. Üçüncü Selim’in, öğrenimine bizzat önem vererek yetiştirdiği kıymetli bir şahsiyetti. Hattat, bestekâr ve şairdi. (Adlî) mahlasıyla şiirler yazmıştır. Cesur, temkinli, sabırlı ve azimli bir tabiata sahipti.

Abdülhamit’in oğludur. Saray geleneklerine göre yetişti. Şehzadeliği zamanında amcası Selim lll ün yaptığı yeniliklere yardımcı oldu. Kabakçı Mustafa ayaklanması sonunda Öldürülen Selim lll ün yerine padişah olan Mustafa lV ün yerine Alemdar Mustafa Paşa tarafından tahta çıkarıldı.(1808).
Mahmut ll Alemdar Mustafa Paşa yı sadrazamlığa getirdi. Devlet otoritesi yeniden sağlandı. Yeniçeri ordusu yerine Sekban-ı Cedit adıyla yeni bir ordu kuruldu. Çok geçmeden asiler ayaklanınca, bu ocağı kendiliğinden dağıttı. Yeniçeri Ocağı'nda birtakım düzenlemeler yapıldı, Ancak bu değişiklikten hoşlanmayan yeniçeriler tekrar ayaklandılar. Alemdar, konağında bir süre direndikten sonra  yardım gelmediğini görünce barut fıçılarını ateşleyerek isyancıların büyük bir kısmı ile kendisi de öldü. İsyancılar Mustafa lV ü tekrar tahta çıkarmak istemeleri üzerine Mahmut ll, Mahmut lV ü boğdurtup isyanı bastırdı. İçerde düzeni sağladıktan sonra dış tehlikelere karşı tedbirler almaya başladı. Balkanlar'da Sırp ayaklanması, Rus cephesinde savaş, Yahya’da Ali Paşa, Yunanistan'da Rum, Mısır'da Kavalalı Mehmet Ali Paşa ayaklanmaları devlet için ciddi tehlike durumunda idi. Bu olayların üstesinden gelmek için ordu da önemli değişiklikler yapıldı.1826 yılında Yeniçeri Ocağı kaldırılarak onun yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adında yeni bir ordu kurdu. Bu olaya "Vakay-i Hayriye" denir. Avrupa'ya askerlik öğrenimi için öğrenciler gönderildi. Ülkenin askeri gücünü ve servetini belirlemek için yalnız erkekleri içeren bir nüfus sayımı yapıldı. Avrupa ile ilişkilerin geliştirilmesi için önemli merkezlerde elçilikler kuruldu. İlk resmi gazete çıkarıldı. Saray gelenekleri bırakılarak batılılar gibi davranılmaya başlandı. Padişah'ın kendisi sedre pantolon giyip, sakalını kısa kestirdi. İlköğretimin zorunlu ve parasız olması için ferman çıkardı. Rüştiye ,Harbiye, tıbbiye gibi okullar açıldı. Yabancı kaynaklardan Türkçeye eserler çevrildi.
Osmanlı Padişahlarının en önemlilerinden biri olan Mahmut ll, Padişahlığı sırasında imparatorluğun çöküş içerisinde olduğunu görerek bunu engellemek için çeşitli yenilikler yaptı ancak sonucu değiştiremedi.


1813 senesinde, Mekke ve Medine'de mukaddes yerlere hakaretlerde bulunan Vehhabiler temizlendiler. Osmanlı İmparatorluğu yıkılıncaya kadar bir daha huzursuzluk çıkaramayacak hale getirildiler.

1821'de Yunan İhtilali oldu. Binlerce sivil halk öldürüldü. 


1826'da Yunan ihtilali bastırıldı. Yeniçeri Ocağı, Şeyhülislâmın fetvası, ulema sınıfı, asker ve halkın ayaklanması ile tamamen ortadan kaldırıldı. Bu olaya tarihçiler Vak'ay-I Hayriye diye isim verdiler. 1827'de Rus savası yeniden başladı. 1829'da Edirne Anlaşması yapıldı. 


1831 ve 1839'da Mısır isyanları oldu. 1839 senesinin Temmuz ayında İkinci Mahmut vefat etti. Hayati boyunca uğraşmış olduğu elim hadiselerin tesiriyle üzüntüden verem olmuş ve bu hastalıktan vefat etmişti. Cenazesi Divan yolundaki türbesine defnedildi.  
İkinci Mahmut her sahada çok geniş çalışmalarda bulundu. Birçok yeni mektepler açtı. Büyük binalar inşa ettirdi. İstanbul’daki bütün büyük camilerin tamirini yaptırdı. Unkapanı Köprüsü de onun zamanında yapıldı. Mekke-i Mükerreme'de bir medrese yaptırdı ve Mescid-i Aksa'yı da tamir ettirdi.

Sümbülzãde Vehbi ve Keçecizade lzzet Molla Efendi bu devirde vefat etmişlerdir. 


Erkek çocukları : Abdülmecit, Abdülaziz, dört adet Ahmet isimli şehzade, Bayezid, Abdülhamid, Süleyman, Mehmet, Murad, Nizameddin, Mehmet, Abdullah, Osman. 


Kız çocukları : Emine Sultan, Hamide Sultan, Hayriye Sultan, Sah Sultan, Saliha Sultan, Ayşe Sultan, Atike Sultan, Fatma Sultan, Münire Sultan, Fatma Sultan, Mihrimah Sultan, Adile Sultan.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için