foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

MERYEM Hz.

Hz. İsa’nın annesi. Kudüs İ.Ö.1.yy. sonları ?- (İS 1.yy. başları) Hıristiyan kaynaklarınca benimsenen, yaygın inanışa göre, İbrani peygamberlerinden Davut soyundan İmran adlı erkekle Hunne adlı bir kadının kızıdır. Uzun süre çocukları olmayan İmran ile Hunne çifti  bir çocukları olsun diye Tanrı`ya yakarırlar , doğacak çocuklarını da Kudüs`te ``Kutsal Tapınak`a adayacaklarını  bildirirler. Meryem doğunca tapınak bekçisi Zekeriya`nın yanına verilir. 15 yaşına gelince Yusuf ile nişanlandırılır. Ancak evlilik gerçekleşmeden, gebe kalır herkesçe horlanan Meryem eline erkek eli değmeden gebe kaldığını söyler. Bu arada İbrani kralı Herodes, doğan erkek çocuklarının tahtını ele geçirecekleri korkusuyla, hepsinin öldürülmesini emreder. Bu durumdan korkan Yusuf`la Meryem, İsa`yı alarak Mısır’a ya da Türkiye`ye(Efes) kaçarlar.

Meryem`in bakireyken gebe kalıp İsa`yı doğurması Hıristiyan inancının tartışmalı konularından birini oluşturmaktadır. Hıristiyan inancında baba ile Oğul’un yanında Ruhülkudüs (kutsal ruh) yer alır. Meryem, doğrudan doğruya kutsal ruh`dan gebe kalarak İsa`yı doğurur. Bu nedenle tanrı ``baba``İsa,``oğul``, doğumu sağlayan unsur da ``kutsal ruh``tur. Bu olay Hristiyanlıkta baba-oğul-kutsal ruh üçlemesiyle simgeleşir. Katolik inanışında Meryem`e büyük bir yer ayrılır ve onun hiçbir erkekle ilişkide bulunmadan gebe kaldığına inanılır. Cizvitler `de ise bu inanış İsa, Meryem, Yusuf (İsa`nın babası) şeklini alır. Ortodokslara göre kutsal ruh, oğuldan değil Baba’dan çıkmadır. Ortodoks  kilisesi, Meryem`in bir erkekle ilişkide bulunmadan gebe kaldığı düşüncesini kabul etmez.Kur`anda da Meryem`e önemli bir yer ayrılır. Ona adanan Meryem Suresi’nin yanısıra, ayrıca Ali İmran, Tahrim, nisa ve Maide sürelerinde Meryem`in doğuşu İsa`ya gebe kalışı ve kutsallığı anlatılır. Buna karşın Hristiyanlardan farklı olarak, Tanrı`yı (İsa) doğurduğuna değil, tanrının isteğiyle gebe kaldığına inanılır. Meryem`in kutsal ruh `tan gebe kaldığını Müslümanlarda kabul eder. Ancak bu kendini Yaratan’ı yarattığı anlamına gelmez. Tanrısal buyrukla ve insan nitelikleriyle İsa`yı dünyaya getirir. Meryem'in yaşamı birçok sanat eserlerine, çeşitli resim ve heykellere konu oldu.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için