foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale DiziniMOLLA GÜRANİ  AHMED BİN İSMAİL 

Osmanlı Şeyhülislamı (Şehrizor 1416-İstanbul 1488) Küçük yaşta Kur'an hıfzetti. Arapça  öğrendi.16 yaşında Şam'da çalıştı. Kudüs üzerinden Kahire'ye gitti. Hadis ve Fıkıh dersleri aldı. Memluk sultanları katında yapılan toplantılarda kendini gösterdi.Berkuki'ye Medresesine Müderris oldu.

Ebu Hanife soyundan Hamideddin Numani ile tartışması sonucunda hapsedildi. Görevinden alınarak Şam'a sürüldü. Memluk Ülkesinde yaşayamayacağını anlayınca İstanbul'a geldi. Molla Yegan aracılığı ile ll. Murat 'ın katına çıkarıldı. Bursa’da Müderrisliğe gönderildi. Daha sonra Manisa'ya Şehzade Mehmet'in Hocalığına gönderildi. Sıkı Disiplini ile Şehzade ye Kur'an-ı ezberlettiği dayağa başvurmaktan çekinmediği söylenir. İstanbul’un fethinde hazır bulunduğu için parlak bir biçimde kaleme aldığı Fetihname ‘si ünlüdür. Fatih  tahta çıktıktan sonra Kazasker oldu. Bir ara Bursa Kadılığına gönderildi. Fatih ile anlaşmazlığa düşünce görevinden alındı. Hacca gitti. Dönüşünde Şam'da kaldı. Fatih’in çağrısı üzerine İstanbul'a döndü.1457 de daha yüksek bir aylıkla Bursa kadılığına ikinci kez atandı.1480 de Şeyhul İslam oldu ve ölümüne kadar bu görevi sürdürdü.Güranî ilk önemli eseri olan "Tefsir" ini padişaha (Fatih'e) sunduktan sonra Şeyhülislamlığa getirildi. Bu din bilgini, ilmî çalışmalarının yanısıra çeşitli sanat dallarıyla, özellikle şiirle de ilgilendi Gayetü'l-Mesanî fî Tefsir-i Kelamü'r-Rabbanî (Allah Kelamının Açıklanması yolunda Tekrarın Gayesi), El-Kevserü'l-Câri ilâ Riyaz-i Sahihü'l-Buhari (Sahihü'l-Buhari'nin Bahçelerine Akan Kevser), Kesfü'l-Esrar an Kira'at-i Eimmetü'l-Ahyâr (Hayırlı imamların Okuyuşu Konusundaki Sırların Açıklanışı) adli eserleri dışında, İstanbul’un, fethini anlatan bir de Fetihname ‘si vardır.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için