foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

MURAD lll

Onikinci Osmanlı Padişahı(1546–1595) Selim ll ile Yahudi kökenli Nurbanu Sultan'ın oğlu. Babasının Manisa Sancakbeyliği sırasında doğdu. Dedesi Kanuni Sultan Süleyman tarafından Akşehir Sancakbeyliği ‘ne atandı. Şehzade Selim'in Konya Sancakbeyliğine atanması üzerine Manisa Sancak Beyliğine getirildi. Manisa'da İtalyan dönmesi Safiye Sultan'dan doğan oğluna Kanuni tarafından Mehmet (daha sonra Mehmet lll) adı verildi. Selim ll nin ani ölümü üzerine Sancak Beyi bulunduğu Manisa'dan hemen İstanbul'a gelerek Murat lll Unvanıyla tahta çıktı.(1574).

Padişah olur olmaz İranlılarla savaşa girdi ve onları Çıldır'da yenerek Tiflis'le Şirvan'ı ele geçirdi.1578.Daha sonra İranlılar Şirvan'ı geri aldı.1582–1590 yılları arasında İranlılar la yapılan savaşlarda Tebriz, Gori, Gence alındı.1590 da İstanbul antlaşması imzalandı. Her yıl ödediği vergiyi kesen Avusturya'ya karşı savaş açıldı.1593.Eflak, Boğdan ve Erdel Beyleri de Avusturya'nın yanında yer aldı. Oldukça uzun süren bu savaş sırasında Murad lll öldü.

Babası Selim ll gibi kadın ve içkiye düşkün bir hükümdar olan Murat lll oğlu ve veliahdı Şehzade Mehmet için Osmanlı tarihinin en görkemli şenliği sayılan 57 günlük bir sünnet düğünü düzenledi. Keyfince eğlendiği bu düğünde hüner gösterenlerin Yeniçeri Ocağı'na alınması buyurmakla ocak yasalarının ilk kez çiğnenmesine yol açarak ocağın bozulmasına da neden oldu. İlk İngiliz elçisini kabul eden Padişah Türk İngiliz dostluğunun da temellerini attı. En büyük rakibe si Nurbanu Sultan öldükten sonra sarayda kesin olarak egemenlik kuran Haseki Safiye Sultan artık eskisi gibi kıskanmadığı kocasını 40 aşkın cariyesi ve içki âlemleriyle baş başa bırakıp devlet işlerine el attı. Böylece yüksek devlet memurluklarının rüşvet karşılığı satılmasının özellikle hazinenin yabancı ellere geçmesinin ve Padişahın Osmanlı Tahtında bir mirasyedi  gibi davranmasının ilk kötü sonuçları 6 yıl sonra patlak verdi. Darphanede 1000 dirhem gümüşten 500 akçe kesilirken, ayar bozulup bundan 1000 akçe kesilecek olursa askere dağıtılacak aylığın yarısının saraya kalacağı düşünüldü. Ayarı bozuk yeni paralar basılıp askere dağıtıldıysa da bu parayı geri çeviren çarşı esnafı bir akçe lik  mala iki akçe istedi. Bunu üzerine Beylerbeyi vakası adıyla malum ayaklanma çıkıp Yeniçeriler ilk kez Osmanlı tarihinde kelle istediler ve Rumeli Beylerbeyi Doğanca Mehmet Paşa ile Baş defterdar Mahmut Çelebi öldürüldü.(1589).

Murad lll zamanında Portekiz ve İspanya ile sürekli savaşıldı. Birçok cephede aynı anda savaş içinde olan Osmanlı İmparatorluğu bu Padişah zamanında sınırlarının en geniş haline ulaştı. Bunun yanında devletin içyapısında aksaklıklar ortaya çıkmaya başladı. Ayrıca İngiltere'ye ilk kez ticari ayrıcalıklar tanındı.1580.Bunlar ilk gerileme belirtileri idi.

Osmanlı devletini 21 yıl yönetmiş iyi bir eğitim almış zeki bir padişahtı Edebiyata düşkünlüğü yanında tasavvufa ilişkin Fütuhat-ı siyam adlı düzyazı bir yapıtı, Muradi Mahlasını kullanarak yazdığı ikisi Türkçe ,İkiside Arapça ve Farsça olmak üzere dört divanı vardır. Ölümünde çeşitli cariyelerde tümü de yaşamayan 130 çocuğu dünyaya geldi. Ölümünde geride 26 Sultan ile 20 şehzade bıraktı.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için