foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

MURAD lV

Onyedinci Osmanlı Padişahı (İstanbul 1612–1640)Babası Ahmed l annesi Rum kökenli Mahpeykar Kösem sultandır. Akıl hastası olan amcası Mustafa l in yerine onbir yaşında tahta çıkmıştır. Yaşının küçüklüğü nedeniyle devleti annesi Kösem Sultan yönetmeye başlamıştır. Kendini yeterince güçlü hissedip devlet işlerini öğreninceye kadar ülkedeki karışıklıklara göz yummak zorunda kaldı.1632 yılında rüşvet, yolsuzluk ve ayaklanmaların sorumlusu olarak gördüğü Sadrazam Recep Paşa'yı boğdurttu. Yeniçeri ve sipahi beylerini tekrar kendine bağladı. Sert tedbirler alarak ülkedeki iç düzeni sağladıktan sonra İran seferine çıkarak Revan ve Tebriz'i  aldı. 1635.Bağdat'ın alınmasından sonra İran’la Kasr-ı Şirin anlaşması yapıldı.17 Mayıs 1639.Murad lV döneminde Kırım hanlığı ve Rusların yardım ettiği Kazaklarla da savaş yapıldı. Kazaklar Azak kalesini aldılarsa da 1627 Osmanlı donanması kaleyi geri almayı başardı. Arnavutluk'ta çıkan bir İsyan sonucu Venedikliler le  Osmanlıların arası açılmıştı. Murad lV Venediklilerce karşı karada ve denizde büyük bir savaş hazırlığına girişti. Ancak hastalanarak öldü.

Askerin başında sefere çıkan son Osmanlı Padişahıdır. Olağanüstü acı kuvvetiyle ünlüydü. Huzuruna kabul edilen Fransız gezgini  Du Loir anılarında Padişah'ın idman yaparken çok iri yarı biri olan Silahtar Musa Paşa'yı tek eliyle kuşağından tutup havaya kaldırarak bir süre dolaştırdıktan sonra yavaşça yere bırakmasını 200 okkalık (yaklaşık 270kg) gürz kullanmasını bir ciritle sekiz kalkan birden delmesini kendine özgün uzun ve ağır kılıcını saatlerce yorulmadan sallamasını ve güreşe tuttuğu genç yeniçerileri enselerine vurduğu tek şaplakla yere sermesini hayranlıkla belirtir. Murat lll gibi Muradi Mahlasıyla şiirler yazmıştır. Özellikle Hafız Paşa'ya yazdığı manzum mektup en ünlü yapıtıdır. İradesine sağlam ama vücudunu içki uyuşturucuyla çürüttüğüne bakılırsa kolu kadar güçlü değildi.

11 yaşında çıktığı tahtta ipleri ele almasından ölümüne kadar geçen 7 yıl içerisinde öldürdüğü insan sayısı 20.000 olarak tahmin edilerek ona Osmanlı Padişahları içinde en kan dökücü sıfatını yakıştıran Hammer yıkılan devleti yeniden ayağa kaldırmasını ,Irak'ın fethini ve Türk-İran sınırının kalıcı şekilde çizilmesini onun üstün başarısı olarak gösterir. Rüşveti önlemek Orduyu disiplin altına almak ve sanayi ve ticareti yeniden düzenleyerek özendirmek gibi hizmetleriyle Osmanlı Devletine yeni bir canlılık aşılayan Murat lV Karlofça antlaşmasına kadar yeniden bir 60 yıl yükselme dönemi sağlamıştır. Ancak devleti yuvarlandığı uçurumdan kurtaran padişah uyguladığı baskı ve zulüm içkiye düşkünlüğü yanında içki ve uyuşturucu kullananlara uyguladığı cezalar ve  kan dökücülüğü yüzünden ölümü ne yazık ki halk tarafından sevinçle karşılanmıştır. Dört kardeşinden üçünü (Beyazıt, Süleyman, Kasım) öldürttüğünden taht a İbrahim (Deli İbrahim) çıktı.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için