foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

MEHMED lll

1566–1603 13.Osmanlı Padişahı. Üçüncü Mehmet, Manisa'da doğdu. İyi bir eğitim görmüş, Orta boylu, kumral saçlı ve güzel yüzlü dinine çok bağlıydı ve tasavvufa da çok ilgi duyan padişah Peygamberin ismi anılınca ona saygısından ayağa kalkardı.

İsmini  Fatih'e benzemesi için dedesi Kanuni, "Mehmet" koymuştur. Üçüncü Mehmet devri, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama devrine rastlar. Nitekim Avrupa topraklarında, Devleti Aliyye, birçok kalelerini Avrupalılara teslim eder. Sadrazam Koca Sinan Paşa’nın başarısızlığını gören Üçüncü Mehmet, bizzat sefere Çıkmış, Haçova Meydan Savaşını Avrupalılara karşı kazanmış ve Eğri Kalesini fethetmiştir. Tarihte Eğri Fatihi diye anılır.

Bu devirde Türkiye Iran yeniden savaşa başlamıştır. Vezirlerin ve ulema sınıfından bazı kimselerin, adam kayırmaları, ehliyetsiz oldukları halde birçok kimseleri ehliyetli ve üstün kabiliyetli olarak padişaha tavsiyede bulunmaları, padişahı ve Devleti Aliyyeyi güç durumlarda bırakmıştır. 

İyi bir eğitim gören Mehmet lll tahta çıktığı zaman Eflak ve Boğdan ayaklanmaları ve Avusturya savaşı  devletin en önemli sorunuydu. Bu sorunları çözmek için sürekli savaşmak zorunda kalan padişah artan masraflar karşısında yeni vergiler koymak zorunda kaldı. Bu durum ise ülkede Celali isyanlarının çıkmasına yol açtı. İçte ve dışta birçok zorunla uğraşmak zorunda kalan Padişah sessiz ve çekingen karakteri nedeni ile pek başarılı olamadı. Eflak yapılan sefer yenilgi ile sonuçlandı. Estergon ve  Vişegrad kaleleri kaybedildi. Bunun üzerinde padişah ordunun başında sefere çıkarak Haçova meydan savaşında düşmanı yenilgiye uğrattı , ancak Avusturya ile sürüp giden anlaşmazlıklar çözümlenmemişti.1600 yılında Kanije kalesi saldırıya uğradı ve başarılı bir şekilde savunuldu.1600 yılında Belgrat geri alındı. Bu sırada İstanbul'da ayaklanan sipahilerin isteklerine uyularak bazı devlet adamları idam edildi. Anadolu’da ki celali isyanları bastırıldı.1603 yılında doğuda İranlılarla yeniden savaşlar başladı. Şah Abbas, Tebriz ve Nahcivan'ı aldı. Revan’ı kuşattı. Bu sırada Mehmet lll ölünce bu sorunlar oğlu Ahmet lll e devredilmiş oldu.

Üçüncü Mehmet, zamanında çıkan iç isyanlarla (Celâli isyanları ile) uğraşmış, dışarıda ise topraklar kaybedilmiştir. Meşhur Kanije Kalesi müdafaası, Tiryaki Hasan Pasa tarafından bu devirde yapılmıştır. Üçüncü Mehmet genç yasında iken 1603 senesinde vefat etmiştir. (Allah rahmet eylesin.)

Üçüncü Mehmet de şairdi ve Adli mahlasıyla şiirler yazmıştır. Şiirlerinden birisi de şöyledir.

Yokdurur zulme rizamız, adle biz mâilleriz.

Gözleriz Hakk'ın rızasın emrine kaailleriz.

Arifiz, âyine-i âlem - nümadir gönlümüz.

Rüzgârin cünbüsünden sanmayin gaafilleriz.

Pûse-i aşk içre Adli kaal ezelden kalbimiz,

Gill-ü gisdan hãliyiz, ãlemde safi dilleriz.

Silsile-i Saadâd'tan Mevlânâ Muhammed Hâcegi Emkengi (H. 1008) ve Muhammed Bâkî Billah Hazretleri (H. 1013), Sair Bãki (H. 1008), Haşimi Osman Efendi (H. 1004), Tezkire sahibi Hasan Celebi Efendi (H. 1013) Üçüncü Mehmet devrinde vefat eden büyüklerdir. 

Erkek çocukları : Birinci Ahmet, Birinci Mustafa, Selim, Mahmut.

Kızlarının isimleri bilinmiyor.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için