foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

NİZAMÜL MÜLK

Büyük Selçuklu veziri (Tus/Horasan 1018-Nihavend 1092) Nukan Valisi Ali bin İshak'ın oğludur.940 lardan sonra Horasan genel valisinin yanında bir süre de Gazne Sultanı l.Mesut'un yanında görev aldı. Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in son yıllarında devlet hizmetine girdi. Alparslan’ın Selçuklu Sultanı olması ile birlikte önceki başarıları nedeniyle 7 Aralık 1063 te vezir oldu. Başarılı çalışmaları nedeniyle Abbasi Halifesi Kaim bi Emrillah'ca "Devletin Düzeni" anlamına gelen Nizamül Mülk ve Kıvamüddevle sanlarıyla onurlandırıldı. Alparslan ve Melik şah dönemlerinde 29 yıl baş vezirlik görevini yürüttü. Taht kavgalarında Alparslan'ın en büyük yardımcısı oldu. İç güvenliği sağlamak için Hemedan'a gittiğinden Malazgirt Savaşı'nda bulunamadı. Bunun dışında Alparslan'ın yaptığı tüm savaşlarda bulundu.1072 yılında çıktığı seferde suikasta uğrayan Alparslan tüm tedbirleri almasını ve Melik Şah’ın tahta çıkmasını ondan istedi. Alparslan’ın ölümü ve devletin parçalanmayıp Melik Şah’ın Padişah olmasını büyük bir başarı ile yerine getirdi. Ayaklanmaların önlenmesi ve orduyu hoşnut tutması onun becerisi sayılır. Rey’e  doğru yürüyüşe geçen Kirman Selçuklularının kurucusu Kavurd'a karşı Melik şah ile birlikte hareket etti.1073 te Hemedan yakınlarındaki savaşta Kavurd ve oğullarının tutsak edilip öldürülmesinde büyük rolü oldu. Bu başarılarından ötürü babasının da vasiyetine uyarak Melik şah kendisini Baş vezirlik makamına yeniden oturttu. Ancak saltanatının son yıllarında saray entrikalarından dolayı Melik şah vezirine karşı tutumunu değiştirdi. Görevinde kalmakla birlikte Melik Şah’ın kendisine karşı güveni sarsıldı. Adamları ve aile üyeleri ağır cezalara çarptırıldı. Bağdat’a giderken Nihavent yakınlarında kendisine dilekçe vermek bahanesiyle yanına gelen bir batını fedaisince öldürüldü. Öldürülmesinde Melik Şah’ın diğer veziri Tacülmülk'ün parmağı olduğu ileri sürüldüyse de bu iddia ispat edilemedi.

Nizamül-mülk ,24 Mayıs 1040 daki Dandanakan savaşına kadar babasıyla birlikte Gazneliler ‘in Horasan Valisi Ebu'l Fazl Suir'nin hizmetinde bulunmuş ve bu savaşı müteakip bir müddet için Gazne' ye gitmiş ise de ,tekrar Horasan’a  dönerek Selçukluların hizmetine girmiş ,Alp Arslan'ın Belh Valisi Ebu Ali Şadan tarafından vilayet işlerini tedvire memur edilmişti.

Ebu Ali Şadan ile geçinemediğinden Çağrı Bey (öl.1060 M.) in yanına giden Nizamü'l-mülk ondan büyük alaka ve sevgi gördü. Çağrı Bey ,O'nu oğlu Alp Arslan'a teslim ederken "Nizamü'l-Mülk' ü baba kabul et, re' yine muhalefet etme" diyordu.*

Nizamü'l-mülk bilginler arasındaki münazaralara katılmaktan zevk duyardı. Gazzali ile genç bir şöhret iken ilgilenmiş ve böyle bir münazaraya onu da davet etmişti. Gazzali çeşitli konularda muhaliflerini alt ederek derin bilgi ve ihtisasını gösterdiğinden Nizamü'l-mülk tarafından Bağdat Nizamiye medresesine müderris tayin edilmişti.*

Nizamül mülk kurduğu yönetim örgütüyle devletin sağlam temeller üzerine oturmasını sağladı. Devlet örgütlenmesinde Gazneliler ve Samanilerin sistemini inceledi eski İran geleneklerinden etkilendi. Askeri alanda da yenilikler getirerek İkta (Dirlik) denen sistemi getirdi. İkta sahiplerinin devlete olan sorumluluklarını artırdı. Osmanlılar daki yüzyıllar sürecek benzeri sistemlere kaynaklık yaptı. Müslümanlığın yenilenmesi ve mezhep çatışmalarının önlenmesi yönünde siyaset izledi. Kendi adıyla anılan Nizamiye medreselerini kurarak Sünniliğin yayılmasına yardımcı oldu. Bağdat, Nişabur, İsfahan, Belh, Basra, Merv, Erat gibi merkezleri bilim ve kültür merkezleri haline getirip bilim adamlarını buralarda toplayarak sonraki dönemlere örnek oldu. Siyasal görüşlerini kitaplaştıran bir aydın olarak dikkat çekti ve Siyasetname adlı eserle devlet yönetiminin ana kurallarını belirledi. Bu eser sonraki yıllarda bir yasa kaynağı olarak kullanıldı. (Nesil 1979 sayı 35 )

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için