foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

namık kemalNAMIK KEMAL

Şair ve yazar.(Tekirdağ 1840-Sakız adası 1888) Gerçek adı Mehmet Kemal Babası Mustafa Asım Bey astroloji merakı ardında çalışmış kamış kalem yapmada usta tanınmış bir kişi bıraktığı mirasa ll. Mahmut döneminde  devletçe el konmuş Şemsettin Beyin oğluydu.ll.Abdülhamit döneminde saraya müneccimbaşı olmuştur. Anası ölünce dedesinin yanında büyüdü. Onun çeşitli illerdeki görevi nedeniyle gittiği yerlerde zamanın iyi eğitilmiş hocalarından dersler aldı.17–18 yaşlarında İstanbul'a babasının yanına geldiği zaman hem evli hemze klasik şiir yolunda yazılmış bir divançe sahibi olduğuna dikkat çekilir. Fransızca öğrendi. Kendinin de şiir yazması sonucunda sanatçılarla dost olmuş kendisinde Namık takma adını almıştır. Babıali’deki memurluğu tercüme odasında geçince yeni bir dünyaya girmiş oldu. Tasvir-i Efkâr’da yazmaya başladı. Şinasi ikinci kez Paris'e gidince gazetenin yönetimini üstlendi. Gelişen olaylar sonunda Erzurum Vali yardımcılığına atanınca arkadaşlarıyla birlikte Mısırlı Fazıl Mustafa Paşa'nın çağrısına uyup Avrupa'ya kaçtı. Londra’da  Hürriyet gazetesinin yayınına gönülden katıldı. Haftalık olan gazete 88. sayısından sonra Cenevre'de yayınlanacaktır. İstanbul'a dönmesinde bir sakınca olmadığı devlet adamlarınca açıklanınca yurda döndü.(1870) Diyojen dergisinde yazdı ardından İbret gazetesinde yazılarını sürdürdü.1872 de gazete dört ay süreyle kapatılıp kendiside Gelibolu mutasarrıflığına gönderilince edebiyat ürünlerine emek verdi.1873 te Vatan yahut Silistre tiyatro oyunu ile yarattığı heyecan sonunda Magosa'ya sürgüne gönderildi.38 aylık yalnızlık ve kısıtlanmayan ziyaretçi sonunda çok başarılı çalışmalara zemin hazırlamış ve en önemli ürünlerini vermesini sağlamıştır. 

Abdülaziz'in tahttan indirilmesi ardından İstanbul'a döndü Kanun-i Esasi'nin hazırlanmasında görev aldı Padişah ll. Abdülhamit’le görüşmelerde bulundu. Meclis 1877 de açılmış fakat Osmanlı Rus savaşı yüzünden tatil edilince Namık Kemal de Jurnal üzerine tutuklandı. İki padişah hal' olduğu gibi üçüncüsü de tahttan indirilebilir demekle suçlandı. Suçsuz bulunduğu bir duruşmadan sonra Midilli'ye gönderildi. Padişah kendisine aylık bağladı. İki buçuk yıl sonra adanın yönetimine atandı ama yayın yaşamına izin verilmedi. Çalışmalarından uzak kalması onu edebiyat ve tarihle uğraşmasına zemin hazırladı. Rodos ve Sakız mutasarrıflıklarına atandı.2 Aralık 1888 de orada öldü. Vasiyetini Padişah'a ileten Ebuziya Tevfik'in ricası üzerine Bolayır'daki türbesine gömüldü.Gerekli giderleri Padişahça karşılandığı gibi cenazesi de saray yatlarından biriyle taşındı. Türbesinin planını şair Tevfik Fikret yapmıştı.

Tanzimat devrine damgasını vuran şair devrinin en ünlü şahsiyetlerinden biridir. Tutarlı, cesur ve karalıdır. Kısacık ömrüne sığdırdığı büyük emek ,yaşamıyla eserinin birbirini bütünleyen ölçülü dengesiyle bize yeni bir insan ve yeni bir  edebiyatçı örneği getirir. Topluma açık kişiliğiyle her önemli soruna el atmış: İpuçlarını yakaladığı bütün konularda büyük bir sesin yankısını yaratmıştı. Siyaset, hukuk, yönetim gibi bütün toplumsal açılardan zamanının ihtiyaçlarına  cevaplar bulmaya çalıştı. İnanmış bir "misyon" adamı ,yürekliliğiyle Tanzimat döneminin aradığı bireşimi bulmaya uğraştı. Hem Osmanlıcı, Hem özgürlükçü hem İslamcı hem meşrutiyetçi hem ülkücü hem gerçekçi hem doğulu hem batılı oldu Ara sıra çelişkili durumlara düşse bile kendine hiç ihanet etmedi.

Bağımsız Osmanlıcılığı yurtseverliği, bir ülküye adanmış vazgeçmez kişiliği batı dünyasına karşı bir İslam birliği sağlama özlemi insanoğlunun irade ve eylem gücüne inanan örnek direnişi kendinden sonraki edebiyatçılarda da izlerini taşır.

Eserleri: Vatan yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Gülnihal, Celalettin Harzemşah, Kerbala, İntibah, Cezmi, Tahrib-i Harabat, Takip, Renan Müdafaanamesi, İrfan Paşa’ya mektup, Mukaddeme-i Celal, Devr-i İstila, Barika-i Zafer, Evrak-ı Perişan, Kanije, Silistre Muhasarası, Osmanlı Tarihi, Rüya

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için