foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

ÖMER BİN HATTAP 

İslam’ın ikinci halifesi (Mekke 591- Medine 644)

Babasının adı Hattab... Bu sebeple Ömer bin Hattab diye anıldı. Nesebi; Kaab de Peygamber S.A. efendimizle birleşir. Emir'ül müminin, olma şerefi ilk defa ona verildi.

İslam’ın ortaya çıktığı dönemlerde çevresinde çok ünlü bir isimdi. Geldiği kabilenin çok etkin olmaması onun devlet yönetiminde bir başarısı ve görevi yoktur. Sadece Mekkelilerle yabancılar arasında çıkan bir ihtilafta temsilci olarak görev yaptı. Önce Müslümanlığı kabul etmek istemedi hatta Peygamberimizi öldürmeye bile gitti fakat daha önce kız kardeşi ve eniştesini Müslüman oldukları için öldürmesi söylenince onları öldürmek için evlerine gitti onlara başta  çok sert davranmasına rağmen okudukları Kur’an ın etkisiyle Müslümanlığa hayran kaldı Müslüman olmak istediğini belirtti. Bunun  üzerine Erkam'ın evinde bulunan Peygamber'in yanına  götürüldü. Orada İslam dinine girdi.26 yaşında İslam’ı kabul eden Ömer İslam’ın yayılması için var gücü ile çalıştı. Kızı Hafsa'yı Hz. Muhammet'e  vererek onunla akrabalık bağı kurdu. Müslümanların Medine'ye göç etmeleri üzerine o da yanındaki 20 kadar Müslümanlar göç etti. Medinelilerle Muhacirler arasında kardeşlik gerçekleştirilmeye başlanınca Ömer ile Medine'nin ileri gelenlerinden Utban bin Malik kardeş oldu. Katıldığı Bedir savaşında dayısı As bin Haşim'i öldürdü. Uhud savaşında kahramanca çarpıştı yenilmelerine rağmen Hz. Muhammet’in yanından ayrılmayıp onu düşman saldırılarından korudu. Hendek savaşında bir İslam birliğinin komutanlığını yaptı.627 de Hudeybiye barışında Müslümanların temsilcisi oldu.630 yılında Mekke'nin fethi sırasında Hz. Muhammet’in yanındaydı. Bizans seferinde ordunun bazı giderlerini karşıladı. Peygamberin ölümünden sonra inanmak istemedi hatta Peygamber öldü diyenin başını keserim diyecek kadar ağır konuştu fakat Hz. Ebubekir konuşmaları ile onu sakinleştirdi. Peygamberin ölümünden sonra Hz. Ebubekir'in yanında bulundu ona biat etti. Onun halife seçilmesi  için etkili  bir konuşma yaptı. Hz. Ebubekir’in ölümünden sonra Halifeliğe kendisi aday oldu.634 yılında kendisi halife oldu.

Hz. Ömer devrinde İslamiyet Arap yarımadasından çıkarak Suriye, Ürdün, Şam üzerinden Antakya'ya kadar genişledi. İran üzerine giden İslam orduları Fırat yakınlarında savaşta yenildi. Komutan Ebu Ubeyde şehit düştü. Yerine Sa'd bin Ebi Vakkas  komutasında yeni askeri birlikler cepheye gönderildi. Yapılan savaşlar sonucunda İran komutanı Rüstem öldürüldü. Sasani ülkesi büyük oranda Müslümanların eline çekilirken Sasani hükümdarı lll. Yezdegerd Hulvan'dan Rey'e çekildi. Hz. Ömer Basra ve Küfe' de yeni kentler kurulmasını emretti. İran'da bunlar olurken Batıda İslam orduları Mısır'da yeni harekâta başlamalarını emretti. Zamanla oluşturulan yeni ordular la Mezopotamya ile İran'ın öteki yerleri de ele geçirildi.640 da Mısır ele geçirildi. İskenderiye’nin surları yıktırıldı. Bu arada Ekbe bin Nafi ye Kuzey Afrika'nın fethi buyruldu.643 te Bingazi ve Trablusgarp fethedildi. İslam ordularını zaferden zafere koşturan Hz.Ömer Medine'de bir sabah namazını kıldırırken, Ebu Lülü'e adlı bir Zerdüşt’çe hançerlenerek öldürüldü. Hz.Ömer zamanında İslam devleti Arap yarımadasındaki devletten bir İmparatorluğa yükseldi. Devlet kurumsallaşmaya başladı Adalet ve vergi konularında birçok yenilikler yaptı. Yaptığı işlerle Adalet ve doğruluğu ile büyük ün kazandı. Bundan dolayı kendisine "Faruk" lakabı verildi.

Sofrasında iki çeşitli yemek bulundurmazdı. Bir defa; hanımı Hz. Hafsa r.a. soğuk bir çorba getirdi. Sofraya koydu. İçerisine biraz zeytinyağı akıttı... Bunu görünce:

-"Bir kapta, iki katıklı yemek ha. Allah’a kavuşuncaya kadar böylesini yemeyeceğim.."

Buyurdu.

Gömleğinin yalnız dalına rastlayan kısmında ,dört yama vardı.. İzarı; bir deri parçası ile yamanmıştı.. Bir defa gömleğindeki yamalar sayıldı; on dörde çıktı...Bir tanesi de.., kırmızı sahtiyandan dı...(19)

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için