foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

Dünyayı Değiştirir!

egitim senBir Öğretmen Dünyayı Değiştirir! Ders Verme Sırası Bizde…

2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Eğitim Sen olarak ülkenin her yerinde, okullarımızda tüm Devamı

,

 

Demokrasi vazgeçilemez imizdir.

turk egitim senDemokrasi vazgeçilemez imizdir.

 13.09.2018 - 14:04

Talip GEYLAN     Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

1923 yılında kurulan Cumhuriyetimiz kısa tarihinde demokrasi açısından önemli bir mesafe kat etti. Zaman zaman demokrasimiz kesintiye uğrasa da Türkiye Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir hukuk devleti oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesi dışarıdan müdahalelerin en sert, en acımasız olanlarından bir tanesi idi. 12 Eylül darbesinin ardından binlerce gencimiz, aydınımız, öğrencimiz, memurumuz cezaevlerine konuldu, sürgüne tabi tutuldu, meslekten atıldı. Devamı

Makale Dizini

ÖMER BİN HATTAP 

İslam’ın ikinci halifesi (Mekke 591- Medine 644)

Babasının adı Hattab... Bu sebeple Ömer bin Hattab diye anıldı. Nesebi; Kaab de Peygamber S.A. efendimizle birleşir. Emir'ül müminin, olma şerefi ilk defa ona verildi.

İslam’ın ortaya çıktığı dönemlerde çevresinde çok ünlü bir isimdi. Geldiği kabilenin çok etkin olmaması onun devlet yönetiminde bir başarısı ve görevi yoktur. Sadece Mekkelilerle yabancılar arasında çıkan bir ihtilafta temsilci olarak görev yaptı. Önce Müslümanlığı kabul etmek istemedi hatta Peygamberimizi öldürmeye bile gitti fakat daha önce kız kardeşi ve eniştesini Müslüman oldukları için öldürmesi söylenince onları öldürmek için evlerine gitti onlara başta  çok sert davranmasına rağmen okudukları Kur’an ın etkisiyle Müslümanlığa hayran kaldı Müslüman olmak istediğini belirtti. Bunun  üzerine Erkam'ın evinde bulunan Peygamber'in yanına  götürüldü. Orada İslam dinine girdi.26 yaşında İslam’ı kabul eden Ömer İslam’ın yayılması için var gücü ile çalıştı. Kızı Hafsa'yı Hz. Muhammet'e  vererek onunla akrabalık bağı kurdu. Müslümanların Medine'ye göç etmeleri üzerine o da yanındaki 20 kadar Müslümanlar göç etti. Medinelilerle Muhacirler arasında kardeşlik gerçekleştirilmeye başlanınca Ömer ile Medine'nin ileri gelenlerinden Utban bin Malik kardeş oldu. Katıldığı Bedir savaşında dayısı As bin Haşim'i öldürdü. Uhud savaşında kahramanca çarpıştı yenilmelerine rağmen Hz. Muhammet’in yanından ayrılmayıp onu düşman saldırılarından korudu. Hendek savaşında bir İslam birliğinin komutanlığını yaptı.627 de Hudeybiye barışında Müslümanların temsilcisi oldu.630 yılında Mekke'nin fethi sırasında Hz. Muhammet’in yanındaydı. Bizans seferinde ordunun bazı giderlerini karşıladı. Peygamberin ölümünden sonra inanmak istemedi hatta Peygamber öldü diyenin başını keserim diyecek kadar ağır konuştu fakat Hz. Ebubekir konuşmaları ile onu sakinleştirdi. Peygamberin ölümünden sonra Hz. Ebubekir'in yanında bulundu ona biat etti. Onun halife seçilmesi  için etkili  bir konuşma yaptı. Hz. Ebubekir’in ölümünden sonra Halifeliğe kendisi aday oldu.634 yılında kendisi halife oldu.

Hz. Ömer devrinde İslamiyet Arap yarımadasından çıkarak Suriye, Ürdün, Şam üzerinden Antakya'ya kadar genişledi. İran üzerine giden İslam orduları Fırat yakınlarında savaşta yenildi. Komutan Ebu Ubeyde şehit düştü. Yerine Sa'd bin Ebi Vakkas  komutasında yeni askeri birlikler cepheye gönderildi. Yapılan savaşlar sonucunda İran komutanı Rüstem öldürüldü. Sasani ülkesi büyük oranda Müslümanların eline çekilirken Sasani hükümdarı lll. Yezdegerd Hulvan'dan Rey'e çekildi. Hz. Ömer Basra ve Küfe' de yeni kentler kurulmasını emretti. İran'da bunlar olurken Batıda İslam orduları Mısır'da yeni harekâta başlamalarını emretti. Zamanla oluşturulan yeni ordular la Mezopotamya ile İran'ın öteki yerleri de ele geçirildi.640 da Mısır ele geçirildi. İskenderiye’nin surları yıktırıldı. Bu arada Ekbe bin Nafi ye Kuzey Afrika'nın fethi buyruldu.643 te Bingazi ve Trablusgarp fethedildi. İslam ordularını zaferden zafere koşturan Hz.Ömer Medine'de bir sabah namazını kıldırırken, Ebu Lülü'e adlı bir Zerdüşt’çe hançerlenerek öldürüldü. Hz.Ömer zamanında İslam devleti Arap yarımadasındaki devletten bir İmparatorluğa yükseldi. Devlet kurumsallaşmaya başladı Adalet ve vergi konularında birçok yenilikler yaptı. Yaptığı işlerle Adalet ve doğruluğu ile büyük ün kazandı. Bundan dolayı kendisine "Faruk" lakabı verildi.

Sofrasında iki çeşitli yemek bulundurmazdı. Bir defa; hanımı Hz. Hafsa r.a. soğuk bir çorba getirdi. Sofraya koydu. İçerisine biraz zeytinyağı akıttı... Bunu görünce:

-"Bir kapta, iki katıklı yemek ha. Allah’a kavuşuncaya kadar böylesini yemeyeceğim.."

Buyurdu.

Gömleğinin yalnız dalına rastlayan kısmında ,dört yama vardı.. İzarı; bir deri parçası ile yamanmıştı.. Bir defa gömleğindeki yamalar sayıldı; on dörde çıktı...Bir tanesi de.., kırmızı sahtiyandan dı...(19)

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim senTürk Eğitim-Sen olarak sözleşmeli öğretmenlere büyük destek verdik, veriyoruz. Sözleşmeli öğretmenliğin kölelik ve ucube bir sistem olduğunu, iş güvencesini tehdit ettiğini her zaman dile getirdik. İş güvencemizle oynamak ise ateşle oynamak demektir. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.Devamı

Daha ideal bir eğitim

egitim bir sen

Seçimimiz daha ideal bir eğitim düzeni içindir

Tarihin, ruhu tükenmekte olan dünyayı taşıyamaz olduğu bir aralıkta yaşıyoruz. İki dünya savaşından sonra kurulan küresel düzen, artık sadece açlık, ölüm, katliamlar, kan ve gözyaşı üretmektedir. Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is2018-2019 eğitim öğretim yılı yeni bakan eski sorunlarla başlıyor

2018-2019 eğitim-öğretim yılı, 17 Eylül 2018 tarihinde başlayacaktır. 18 milyon öğrenci ve 1 milyon eğitim emekçisi bu eğitim öğretim yılına da birikmiş ve çözüm bekleyen sorunlarla, müfredat ve sınav sistemi değişikliği, karma eğitimin kaldırılması girişimleri gibi tamamen ideolojik bakış açısıyla gerçekleştirilen değişikliklerin gölgesinde girecektir. Devamı