foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

Seydi ali reis 

Türk denizcisi İstanbul 1498-? ay.y. 1562–1563 Sinoplu bir aileden gelmedir. Dedesi Mehmet ll zamanında tersane Kethüda lığında babası Hüseyin Ağa'da darüssinaa kethüdalığında bulunmuşlardı. Kendisi de tersanede reis olarak çalıştı 1522 de ki Rodos seferinden başlayarak Türk donanmasının Akdeniz’deki tüm etkinliklere katıldı. Preveze Savaşı'nda donanmanın sol kanatını komuta etti. Azaplar Kâtibi, tersane kethüdası hassa donanması reisi oldu. Piri Reis'in ölümü üzerine (1554) Basra'da kalan donanmayı Süveyş’e getirmekle görevlendirildi. Bu olay onun yaşamının da dönüm noktası oldu. Basra'dan Kızıldeniz'e  girince Sufar açıklarında Portekiz donanmasıyla karşılaştı kötü hava şartları ve bazı gemilerin düşman ateşiyle batması üzerine yeniden Umman Denizi'ne dönmek istedi. Ancak patlayan fırtına yüzünden Hindistan kıyılarına sürüklendi. Bir süre Surat Hâkimi Hüdavent Han'ın yanında kaldıktan sonra gemileri, silah ve cephaneyi ona satıp Mısır Yeniçerileri kethüdası Mustafa, tüfekçiler serdarı Ali Ağa, Yetim Ali Çelebi ve 50 kadar adamıyla Ahmetabad'a doğru karadan yola çıktı. Gucerat, Sind, Horosan, Maveraünnehir, İran üzerinden uzun bir yolculuk yaparak 1557 de İstanbul'a döndü.


<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- yeni kare -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-0095909836518467"
data-ad-slot="2091211303"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Geçtiği yerlerde gördüklerini ve karşılaştığı olayları Türkçe’nin ilk gezi anıları sayılan Mirat-ül Memalik adlı eserinde topladı. Bu kitabı Edirne'de Kanuni'ye sundu. Kanuni denizcilikteki başarısızlığından ötürü onu affederek müteferrika lığa atadı. Bir süre sonra da Diyarbakır tımar defterdarlığına getirildi. Zamanının en önde gelen bilim adamları arasında yer alan Seydi Ali Reis XlX yy.ın sonlarından başlayarak birçok yabacı dile tercüme edilip basılan bu kitap tan başka çeşitli Arapça e Farsça kaynaklardan da yararlanarak denizcilik ve gökbilim alanında da Mirat-ı Kainat 'ı yazdı, ayrıca Ali Kuşçu'nun Fethiyesi'ni Hulasat'ül Hey'e adıyla Türkçeye çevirdi. Çağmıni'yle Kadızade Rumi'de yararlanarak yeni aklarla genişletti.Ancak onun en önemli yapıtı kısaca el Muhit olarak anılan  el muhit fi ilmi'l eflak ve'l buhur'dur. Bu kitabı  Hindistan’dayken yazdığı sanılmaktadır.XlX yy.da Avrupalı bilim adamlarının dikkatini çeken bu yapıttan XVll yy.'ın bilginlerinden Katip Çelebi geniş ölçüde yararlanmış özellikle Cava, Sumatra, Seylan  gibi Uzakdoğu ülkeleriyle ilgili bilgileri Cihannüma'ya aynen aktarmıştır.

Seydi Ali Reis'in şiirlerde yazdığı bilinmektedir. Tezkirelerde kendisi  hakkında kullanılan "Katib-i Rumi" adından esinlenerek "Katibi" mahlasıyla yazdığı şiirlerinden bazıları günümüze kadar ulaşmıştır.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için