foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

SOKULLU MEHMET PAŞA  (1506–1579) 

Sadrazam Asıl adı Bayo'dur. Mehmet adını Müslüman olduktan sonra aldı. Boyunun uzunluğu nedeniyle Osmanlı tarihinde tavil (uzun) lakabıyla da anılır. Edirne Sarayı'nda eğitim gördükten sonra İstanbul'a gönderildi. Sırasıyla rikabbar ,çuhadar ve silahtar , çeşnigirbaşı ,büyük kapıcıbaşı oldu.1546 da Kaptan-ı Deryalığa atandı.1549 da Rumeli Beylerbeyliği ‘ne getirildi.1551 de Erdel seferiyle görevlendirildi ve bazı önemli kaleleri ele geçirdi.1554 de Nahcivan seferinde Rumeli ordusu'nun komutanlığını yaparak Gürcistan'daki kalelerin alınmasında büyük başarılar elde etti. Üçüncü vezir olarak Kubbealtı vezirlerine katıldı.1559 da Konya Savaşı'nda Şehzade Beyazid'ın güçlerine  karşı Selim'in güçlerine komuta etti.1561 de sadrazam oldu.1566 da Zigetvar Seferi'nin tüm sorumluluğunu üstlendi. ll.Selim döneminde devlet yönetiminde belirleyici oldu.


<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- yeni kare -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-0095909836518467"
data-ad-slot="2091211303"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

1567 de Sakız ,1571 de Kıbrıs alındı. Yemen ve Tunus ele geçirildi. Kıbrıs'ın Osmanlıların yönetimine geçmesi üzerine Papalık İspanya ve Venedik donanmaları İnebahtı Deniz Savaşı'nda Osmanlı Donanmasını yenerek çok ağır bir kayıp verdirdiler.(1571).Mehmet Paşa 1572 de öncekinden daha güçlü bir donanmayı Akdeniz'e çıkardı.1574 de ll.Selim'in ölümü üzerine tahta geçen lll.Murat döneminde de etkinliğini sürdüren Mehmet Paşa ;Lehistan ile Erdel'i tek yönetimde birleştirerek ,bu iki ülkenin Osmanlı Devleti'ne bağımlılığını pekiştirdi.1578 de Fas'a çıkan Portekiz kralına karşı Trablusgarp Beylerbeyi Ramazan  Paşa'yı görevlendirdi. Vadius'a - Sebil savaşı zaferle sonuçlandı. Mehmet Paşa ,bir divan toplantısındayken ,derviş kılığındaki bir Boşnak'ın saldırısı sonucu öldürüldü. Aralıksız altmış yıllık devlet görevleri boyunca hiç azledilmemiş olan Mehmed Paşa bu özelliğiyle Osmanlı tarihinde yer alan tek yöneticidir.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için