foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

timurTİMUR 

Timur İmparatorluğunun kurucusu ( Sebz 1336-Otrar 1405) Bir ayağının sakat olması nedeniyle Türk Tarihinde Aksak Timur olarak geçer. Timur, Keş kentinde doğmuştur. Barlas aşireti Başbuğu Emir Turagay ile Tekina Hatun'un oğludur. Timur ile Cengiz Han'ın aynı soydan oldukları bilinmektedir. XlV.yy. da Çağatay Hanlığı küçük aşiretler üzerindeki etkisini kaybetmiş ,aşiret reisleri baskıyla  her istediklerini yaptırmaya başlamışlardır. Timur'un içinde olduğu aşirette bunlardan biriydi. Çağatay Han'ı Bayan Kuli'nin 1358 de ölümüyle ülkede karışıklıklar başladı. Doğu Türkistan Hâkimi Tuğluk Timur Maveraünnehir' e girince Timur ona bağlılığını bildirerek hizmetine girdi. Tuğluk Timur Maveraünnehir' in önce Timur'a verdi ancak daha sonra ondan alarak, oğlu İlyas Hoca'ya devretti. Bunun üzerine Timur ülkeden ayrılarak kayın biraderi Emir Hüseyin ile birleşti.1364 te Tuğluk Timur ölünce de oğlu İlyas Hoca'yı yenerek topraklarını ele geçirdi. Bu arada Emir Hüseyin ile de arası açıldı.1370 de onu öldürttü. Bu tarihten sonra Timur Ülkenin tek hâkimi oldu.

Birçok hanlıkla çarpışarak ülkenin topraklarını genişletti. Böylece ilerleyerek Kemah ve Kayseri üzerinden Ankara'ya hareket etti. ve 1402 de Çubuk ovasında Yıldırım Bayezid ile karşılaştı. Beyazıd Timur orduları karşısında yenik düştü. Timur savaştan sonraki bir yıl içinde İzmir'e kadar tüm Batı Anadolu'yu ele geçirdi.1403 te Gürcistan'a gitti ve burayı ülkesinin topraklarına kattı.1404 te Başkent'i Semerkant’ta döndü. Çinlilere sefer hazırlığına girişti. Ancak sağlığı bozuldu. Çin seferine çıkıp, Kutlubalık ve Sütkent kentlerini ele geçirdi, Otrar'a geldiğinde hastalığı  iyice arttı.12 Ocak 1405 te ulaştığı, Otrar’da bir kurultay topladı Burada beş hafta kaldı.18 Şubat 1405 günü öldü. Çin seferi esnasında torunu Pir Muhammed'i veliaht tayin etti. Türbesi Semerkant’tadır.

35 Yıl hükümdarlık yapan Timur 69 yaşında öldü.36 oğlu ve 18 kızı dünyaya geldi. Clavijo,onu yalın giyimli, başında kalpak, gösterişli bir görünüşe sahip hükümdar olarak bilinir. Bilginleri sever, onlara saygı gösterirdi. Uzak görüşlü ağırbaşlı, cesur ve kahramandı. Ancak çok büyük uğraşlarla kurduğu devleti ölümünden kısa süre sonra parçalandı ve tarih sahnesinden silindi.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için