foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

2018’de Eğitimde Neler Oldu?

Türkiye’de siyasal iktidarın en fazla müdahale ettiği alan olan eğitimde yaşanan temel sorunlarına yönelik çözümsüzlük politikalarının sürdürüldüğü 2018 yılını geride bırakıyoruz.

2018’de eğitim ve yükseköğretim alanında yaşanan ağır sorunlar ve saldırılar, başta öğrencilerimiz, eğitim ve bilim emekçileri ile veliler olmak üzere, toplumun geniş kesimlerini her zamankinden daha çok etkiledi. Devamı

 

,

 

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Ölümsüz lider Atatürk’ü minnet, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Talip GEYLAN     Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu, Türk milletinin yol başçısı, ilke ve inkılapları ile Türk tarihini değiştiren, Türk milletini uygarlığa uzanan yolda güçlü bir ülke konumuna getiren Ulu Önder  Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin 80. yılında minnet, rahmet ve özlemle anıyoruz.

Atatürk tüm dünyanın örnek aldığı, gıpta ile baktığı eşsiz bir komutan ve liderdir. Atamız; Türk milletinin hiçbir gücün iradesi altında olmadan, bağımsız ve hür bir şekilde ilelebet yaşaması, topraklarımızın bütünlüğü, bayrağımızın her daim dalgalanması ve modern bir devlet inşa etmek için son nefesine kadar mücadele etmiştir. Devamı için

 

 

Makale Dizini

YAHYÂ ALEYHİSSELÂM 

Zekeriya aleyhisselâm’ın oğludur. Yahudi Herod şehit etti. İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Zekeriya aleyhisselâm’ın oğludur. Annesinin ismi Elisa olup, İmran'ın kızıydı. Hıristiyanlar Elizabeth diyorlar. Davud aleyhisselâm’ın neslinden olup, hazret-i Meryem'in teyzesinin oğludur. Allahü Teâlâ, onu babası Zekeriyya aleyhisselâm’ın duası üzerine ihsan etti. Zekeriya aleyhi selam doksan dokuz veya yüz yirmi yaşına geldiği hâlde neslini devam ettirecek bir evladı yoktu. Hanımı da doksan sekiz yaşındaydı. Gerek kendisinin, gerekse hanımının çocuk sâhibi olma yaşları geçmişti. Fakat içine evlat sevgisi düşüp kendisine Salih bir evlat ihsan etmesi için Allahü teâlâya dua etti. Allahü Teâlâ Zekeriya aleyhisselâm’ın duasını kabul etti. Zekeriya aleyhi selam odasında namaz kıldığı sırada Cebrail aleyhi selam ona şöyle nidâ etti: ''Ya Zekeriya muhakkak Allahü Teâlâ sana kendinden gelen bir kelimeyi (İsa aleyhi selamı) tasdik edici ve kereminin seyyidi ve nefsine hâkim ve Salihlerden bir peygamber olmak üzere Yahya’yı müjdeliyor.'' Bu husus Âl-i imrân suresi 38–39. ayetlerinde bildirilmiştir. Zekeriya aleyhisselâm’ın ihtiyar olan hanımı hâmile kaldı ve belirli müddetten sonra Yahya aleyhi selam doğdu. Rivayete göre Yahya aleyhisselâm’ın doğumu ile İsa aleyhisselâm’ın doğumu aynı seneye rastlamaktadır. Doğumundan itibaren fevkaladelikler içinde olan Yahya aleyhi selam babası Zekeriya aleyhisselâm’ın nezaretinde yetişti. Küçük yaşta Tevrat’ı okumaya ve hükümlerini anlamaya başladı. Zaten Allahü Teâlâ tarafından ona küçük yaşından itibaren hikmet ihsan edildiği, Tevrat’ı okuyup hükümlerini anlama kabiliyeti verildiği bildirilmiştir. Tevrat’ı ve hükümlerini küçük yaşta öğrenmiş olan Yahya aleyhi selam bazen Beyt-ül Makdis'te (Mescid-i Aksâ) bazen de tenha ve ıssız yerlerde Allahü teâlâya ibadet ve tâatle meşgul olurdu. Öğrendiklerini İsrâiloğullarına   anlatır, onları Allahü tel âlânın emirlerini yapmaya yasaklarından kaçınmaya dâvet ederdi. Gayet mütevazı ve sade bir hayat yaşar, kıldan elbise giyer, arpa ekmeği yerdi. Dünyaya gönül vermezdi. Gece gündüz Allahü teâlâya ibadet eder, Allah korkusundan dolayı çok ağlardı. Gözyaşları sebebiyle nurlu yüzü yara olurdu. Yahya aleyhi selam rüşt (olgunluk) çağına ulaştığı zaman, kendisine Allahü Teâlâ tarafından peygamberlik emri bildirildi. İlk önce Mûsâ aleyhisselâm’ın bildirdiği dinin esaslarına uyması ve Tevrat’ın hükümlerini insanlara tebliğ etmesi emredildi. İsa aleyhi selama İncil nazil olup, Tevrat’ın hükmü kaldırılınca İsrâiloğularını İncil'in emir ve yasaklarına uymaya çağırdı. Daha sonra Şam'a giderek insanları hak dine dâvet etti. Yahya aleyhisselâm’ın dâvetini kabul edenler olduğu gibi, türlü bahanelerle ona karşı çıkanlar da oldu. Peygamberlerin mucizelerini gördükleri hâlde onlara inanmayıp, karşı çıkan ve birçok peygamberleri şehit eden İsrailoğuları İsa aleyhi selama karşı çıkıp onu şehit etmek istediler. Allahü Teâlâ İsa aleyhi selamı göğe kaldırdıktan sonra Yahya aleyhi selam İncil'in hükümlerini insanlara anlatmaya devam etti. Zalim Yahudi hükümdarı Herod ‘un torunu Birinci Herod, hazret-i Yahya’ya iyi muamelede bulunurdu. Kendi kardeşinin kızı veya hanımının önceki kocasından bir kızı vardı. Yahudi hükümdarı Birinci Herod bu kızla evlenmeyi ve nikâhlarını Yahya aleyhisselâm’ın yapmasını istedi. Yahya aleyhi selam böyle bir evliliğin hazret-i İsa’nın tebliğ ettiği İncil kitabında yasaklandığını ve böyle bir nikâhın imkânsız olduğunu bildirdi. Bu duruma içerleyen kızın annesi, Yahya aleyhi selamın öldürülmesini istedi.

Yahya aleyhi selama karşı iyi niyet sâhibi olan birinci Herod da kadının ve kralla evlenmek isteyen kızının ısrarı üzerine Yahya aleyhi selamın yakalanıp getirilmesi veya öldürülüp, başının getirilmesini adamlarına emretti. Herod ‘un adamları Yahya aleyhi selamı yakalayıp, başını kesmek suretiyle şehit ettiler. Başka bir rivayette de yakalayıp getirdiler. Herod kendisi başını kesmek suretiyle şehit etti. Kesilmiş olmasına rağmen Yahya aleyhi selamın başı mucize olarak: ''Bu kızı almak sana helâl değildir.'' diye defalarca söyledi. Allahü Teâlâ Yahya aleyhi selamın intikamını almak için onların başına bazı musibetler gönderdi. Bazı rivayetlerde Herod ve evlenmek istediği kızı, Karun gibi yerin yuttuğu bildirilmektedir. Yahya aleyhi selam şehit edildiği zaman otuz dört yaşlarında bulunuyordu. Yahya aleyhi selamın mübarek bedeninin parçaları, başka başka şehirlerdedir. Başı ise Şam’daki Ümeyye Câmiindeki türbededir. Yahya aleyhi selam suret itibarıyla zamanındaki insanların en güzeli ve hüsn-ü Cemâl sâhibiydi. İnsanlara karşı yumuşak huylu, tevâzu ve şefkât sâhibiydi. Başındaki saçları seyrek ve sesi inceydi. Ondan önce Yahya ismiyle isimlendirilen olmamış ve ismi Allahü Teâlâ tarafından bildirilmişti. Bu husus Meryem suresi 7. ayetinde bildirilmiştir. Yahya aleyhi selam günahlardan temiz kılınmış olup, takva sâhibiydi. Tevâzu sâhibi olup itaatkâr ve halim selimdi. Yahya aleyhi selam doğduğu, öldüğü ve dirildiği günlerde Allahü Teâlâ tarafından selâmete erdirildi. Bu hususiyetleri Meryem suresi 13, 14 ve 15. ayetlerinde bildirilmiştir.

Mucizeleri

1-Taşın dile gelmesi: İsrailoğuları, Yahudi hükümdarı Birinci Herod ‘un emri üzerine Yahya aleyhi selamı şehit etmek için arıyorlardı. Bu haberi duyan Yahya aleyhi selam onlardan uzaklaşıyordu. Bu sırada bir kaya dile geldi: ''Ey Allah’ın peygamberi! Bana gel!'' Yahya aleyhi selam kayaya yaklaştığı zaman içinin kovan gibi oyulmuş olduğunu gördü. O taşın içine girdi. Yahya aleyhi selamı şehit etmek üzere arayan kâfirler o kayaya yaklaştıkları zaman, o kayadan kâfirlerin üzerine oklar atılmaya başlandı. Bu durumu gören Yahudiler geriye dönüp kaçtılar.

2- Gündüz vakti yıldız göstermesi: Yahya aleyhi selam peygamber olarak vazifelendirilip Şam'a geldikten sonra insanlar ona; ''Hakikaten peygambersen, bize gündüz gözü ile yıldızı göster.'' dediler. İnsanların bu isteği üzerine Yahya aleyhi selam dua edip gündüz güneşin çevresindeki yıldızlar görünmeye başladı. Kur’an-ı kerimde Âl-i imrân, Meryem ve Enbiya surelerinde Yahya aleyhi selamdan bahsedilmektedir.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir sen

Soru çözen öğrenciden sorun çözen insana

17. yüzyılda Çin’de değişik bir tarzda çocuk alım satımı yapan insanlardan söz edilir. Canlı bir insanı porselen kaplarda şekillendirerek büyütmek, farklı şekiller verilen bu çocukların panayırlarda tezgâha çıkarılmasıyla yürütülen bir ticaret. Bu üretim ve pazarlama o dönemin kriterlerine göre özel bir sanat ve endüstriyel ilerleme! Devamı

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Öğretmenlik meslek kanunu saray ve yandaş aklıyla çıkarılamaz

AKP döneminde en itibarsızlaştırılan mesleklerden olan öğretmenliğe dair hükümetin bir meslek kanunu hazırlığı içinde olması büyük önem arz etse de, bu hazırlıkların yürütülüş biçimi, önceden bir yerlerde hazırlanmış taslaklarla hareket edilmesi, eğitimin tüm paydaşlarından doğru biçimde görüş alınmaması, eğitimciler için hayati önem taşıyacak olan bu kanuna dair şimdiden düşündürücü olmuştur. Devamı

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için