foto1
İdareci öğretmen ve öğrenciler için belge dokuman evrak
foto1
MEB tüm mevzuat genelge kanun tüzük yönetmelik
foto1
Güçlü bir hafıza ve zekamızı geliştirmek için neler yapmalıyız
foto1
Okulda sınıfta oynanabilecek çocuk oyunları Çevre doğa haberleri
foto1
Tebliğler dergisi MEB Tüm Mevzuat son çıkan yönetmelikler
Güçlü hafıza neyle bağlantılı? Zaman yönetimi MEB Yangın yönergesi Uyku başarı nedeni fiziksel cezanın etkisi Son çıkan yönetmelikler MEB Tüm mevzuat Olaylar ve insanlar Sağlıklı yaşam için Trafik işaret ve levhaları Tebliğler Dergisi Mevzuat bilgi sistemi Büyük Türk Tarihi Verimli Ders çalışma Özgüven ve farkındalık Eğitimde motivasyon Eğitimde farkındalık.Read More...

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve öğrenciler için bir Eğitim Sitesi

Dünyayı Değiştirir!

egitim senBir Öğretmen Dünyayı Değiştirir! Ders Verme Sırası Bizde…

2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Eğitim Sen olarak ülkenin her yerinde, okullarımızda tüm Devamı

,

 

Demokrasi vazgeçilemez imizdir.

turk egitim senDemokrasi vazgeçilemez imizdir.

 13.09.2018 - 14:04

Talip GEYLAN     Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

1923 yılında kurulan Cumhuriyetimiz kısa tarihinde demokrasi açısından önemli bir mesafe kat etti. Zaman zaman demokrasimiz kesintiye uğrasa da Türkiye Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir hukuk devleti oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesi dışarıdan müdahalelerin en sert, en acımasız olanlarından bir tanesi idi. 12 Eylül darbesinin ardından binlerce gencimiz, aydınımız, öğrencimiz, memurumuz cezaevlerine konuldu, sürgüne tabi tutuldu, meslekten atıldı. Devamı

Makale Dizini

YAHYÂ ALEYHİSSELÂM 

Zekeriya aleyhisselâm’ın oğludur. Yahudi Herod şehit etti. İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Zekeriya aleyhisselâm’ın oğludur. Annesinin ismi Elisa olup, İmran'ın kızıydı. Hıristiyanlar Elizabeth diyorlar. Davud aleyhisselâm’ın neslinden olup, hazret-i Meryem'in teyzesinin oğludur. Allahü Teâlâ, onu babası Zekeriyya aleyhisselâm’ın duası üzerine ihsan etti. Zekeriya aleyhi selam doksan dokuz veya yüz yirmi yaşına geldiği hâlde neslini devam ettirecek bir evladı yoktu. Hanımı da doksan sekiz yaşındaydı. Gerek kendisinin, gerekse hanımının çocuk sâhibi olma yaşları geçmişti. Fakat içine evlat sevgisi düşüp kendisine Salih bir evlat ihsan etmesi için Allahü teâlâya dua etti. Allahü Teâlâ Zekeriya aleyhisselâm’ın duasını kabul etti. Zekeriya aleyhi selam odasında namaz kıldığı sırada Cebrail aleyhi selam ona şöyle nidâ etti: ''Ya Zekeriya muhakkak Allahü Teâlâ sana kendinden gelen bir kelimeyi (İsa aleyhi selamı) tasdik edici ve kereminin seyyidi ve nefsine hâkim ve Salihlerden bir peygamber olmak üzere Yahya’yı müjdeliyor.'' Bu husus Âl-i imrân suresi 38–39. ayetlerinde bildirilmiştir. Zekeriya aleyhisselâm’ın ihtiyar olan hanımı hâmile kaldı ve belirli müddetten sonra Yahya aleyhi selam doğdu. Rivayete göre Yahya aleyhisselâm’ın doğumu ile İsa aleyhisselâm’ın doğumu aynı seneye rastlamaktadır. Doğumundan itibaren fevkaladelikler içinde olan Yahya aleyhi selam babası Zekeriya aleyhisselâm’ın nezaretinde yetişti. Küçük yaşta Tevrat’ı okumaya ve hükümlerini anlamaya başladı. Zaten Allahü Teâlâ tarafından ona küçük yaşından itibaren hikmet ihsan edildiği, Tevrat’ı okuyup hükümlerini anlama kabiliyeti verildiği bildirilmiştir. Tevrat’ı ve hükümlerini küçük yaşta öğrenmiş olan Yahya aleyhi selam bazen Beyt-ül Makdis'te (Mescid-i Aksâ) bazen de tenha ve ıssız yerlerde Allahü teâlâya ibadet ve tâatle meşgul olurdu. Öğrendiklerini İsrâiloğullarına   anlatır, onları Allahü tel âlânın emirlerini yapmaya yasaklarından kaçınmaya dâvet ederdi. Gayet mütevazı ve sade bir hayat yaşar, kıldan elbise giyer, arpa ekmeği yerdi. Dünyaya gönül vermezdi. Gece gündüz Allahü teâlâya ibadet eder, Allah korkusundan dolayı çok ağlardı. Gözyaşları sebebiyle nurlu yüzü yara olurdu. Yahya aleyhi selam rüşt (olgunluk) çağına ulaştığı zaman, kendisine Allahü Teâlâ tarafından peygamberlik emri bildirildi. İlk önce Mûsâ aleyhisselâm’ın bildirdiği dinin esaslarına uyması ve Tevrat’ın hükümlerini insanlara tebliğ etmesi emredildi. İsa aleyhi selama İncil nazil olup, Tevrat’ın hükmü kaldırılınca İsrâiloğularını İncil'in emir ve yasaklarına uymaya çağırdı. Daha sonra Şam'a giderek insanları hak dine dâvet etti. Yahya aleyhisselâm’ın dâvetini kabul edenler olduğu gibi, türlü bahanelerle ona karşı çıkanlar da oldu. Peygamberlerin mucizelerini gördükleri hâlde onlara inanmayıp, karşı çıkan ve birçok peygamberleri şehit eden İsrailoğuları İsa aleyhi selama karşı çıkıp onu şehit etmek istediler. Allahü Teâlâ İsa aleyhi selamı göğe kaldırdıktan sonra Yahya aleyhi selam İncil'in hükümlerini insanlara anlatmaya devam etti. Zalim Yahudi hükümdarı Herod ‘un torunu Birinci Herod, hazret-i Yahya’ya iyi muamelede bulunurdu. Kendi kardeşinin kızı veya hanımının önceki kocasından bir kızı vardı. Yahudi hükümdarı Birinci Herod bu kızla evlenmeyi ve nikâhlarını Yahya aleyhisselâm’ın yapmasını istedi. Yahya aleyhi selam böyle bir evliliğin hazret-i İsa’nın tebliğ ettiği İncil kitabında yasaklandığını ve böyle bir nikâhın imkânsız olduğunu bildirdi. Bu duruma içerleyen kızın annesi, Yahya aleyhi selamın öldürülmesini istedi.

Yahya aleyhi selama karşı iyi niyet sâhibi olan birinci Herod da kadının ve kralla evlenmek isteyen kızının ısrarı üzerine Yahya aleyhi selamın yakalanıp getirilmesi veya öldürülüp, başının getirilmesini adamlarına emretti. Herod ‘un adamları Yahya aleyhi selamı yakalayıp, başını kesmek suretiyle şehit ettiler. Başka bir rivayette de yakalayıp getirdiler. Herod kendisi başını kesmek suretiyle şehit etti. Kesilmiş olmasına rağmen Yahya aleyhi selamın başı mucize olarak: ''Bu kızı almak sana helâl değildir.'' diye defalarca söyledi. Allahü Teâlâ Yahya aleyhi selamın intikamını almak için onların başına bazı musibetler gönderdi. Bazı rivayetlerde Herod ve evlenmek istediği kızı, Karun gibi yerin yuttuğu bildirilmektedir. Yahya aleyhi selam şehit edildiği zaman otuz dört yaşlarında bulunuyordu. Yahya aleyhi selamın mübarek bedeninin parçaları, başka başka şehirlerdedir. Başı ise Şam’daki Ümeyye Câmiindeki türbededir. Yahya aleyhi selam suret itibarıyla zamanındaki insanların en güzeli ve hüsn-ü Cemâl sâhibiydi. İnsanlara karşı yumuşak huylu, tevâzu ve şefkât sâhibiydi. Başındaki saçları seyrek ve sesi inceydi. Ondan önce Yahya ismiyle isimlendirilen olmamış ve ismi Allahü Teâlâ tarafından bildirilmişti. Bu husus Meryem suresi 7. ayetinde bildirilmiştir. Yahya aleyhi selam günahlardan temiz kılınmış olup, takva sâhibiydi. Tevâzu sâhibi olup itaatkâr ve halim selimdi. Yahya aleyhi selam doğduğu, öldüğü ve dirildiği günlerde Allahü Teâlâ tarafından selâmete erdirildi. Bu hususiyetleri Meryem suresi 13, 14 ve 15. ayetlerinde bildirilmiştir.

Mucizeleri

1-Taşın dile gelmesi: İsrailoğuları, Yahudi hükümdarı Birinci Herod ‘un emri üzerine Yahya aleyhi selamı şehit etmek için arıyorlardı. Bu haberi duyan Yahya aleyhi selam onlardan uzaklaşıyordu. Bu sırada bir kaya dile geldi: ''Ey Allah’ın peygamberi! Bana gel!'' Yahya aleyhi selam kayaya yaklaştığı zaman içinin kovan gibi oyulmuş olduğunu gördü. O taşın içine girdi. Yahya aleyhi selamı şehit etmek üzere arayan kâfirler o kayaya yaklaştıkları zaman, o kayadan kâfirlerin üzerine oklar atılmaya başlandı. Bu durumu gören Yahudiler geriye dönüp kaçtılar.

2- Gündüz vakti yıldız göstermesi: Yahya aleyhi selam peygamber olarak vazifelendirilip Şam'a geldikten sonra insanlar ona; ''Hakikaten peygambersen, bize gündüz gözü ile yıldızı göster.'' dediler. İnsanların bu isteği üzerine Yahya aleyhi selam dua edip gündüz güneşin çevresindeki yıldızlar görünmeye başladı. Kur’an-ı kerimde Âl-i imrân, Meryem ve Enbiya surelerinde Yahya aleyhi selamdan bahsedilmektedir.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim senTürk Eğitim-Sen olarak sözleşmeli öğretmenlere büyük destek verdik, veriyoruz. Sözleşmeli öğretmenliğin kölelik ve ucube bir sistem olduğunu, iş güvencesini tehdit ettiğini her zaman dile getirdik. İş güvencemizle oynamak ise ateşle oynamak demektir. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.Devamı

Daha ideal bir eğitim

egitim bir sen

Seçimimiz daha ideal bir eğitim düzeni içindir

Tarihin, ruhu tükenmekte olan dünyayı taşıyamaz olduğu bir aralıkta yaşıyoruz. İki dünya savaşından sonra kurulan küresel düzen, artık sadece açlık, ölüm, katliamlar, kan ve gözyaşı üretmektedir. Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is2018-2019 eğitim öğretim yılı yeni bakan eski sorunlarla başlıyor

2018-2019 eğitim-öğretim yılı, 17 Eylül 2018 tarihinde başlayacaktır. 18 milyon öğrenci ve 1 milyon eğitim emekçisi bu eğitim öğretim yılına da birikmiş ve çözüm bekleyen sorunlarla, müfredat ve sınav sistemi değişikliği, karma eğitimin kaldırılması girişimleri gibi tamamen ideolojik bakış açısıyla gerçekleştirilen değişikliklerin gölgesinde girecektir. Devamı