foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini

 

ZİYA GÖKALP 

ziyagokalp(1876–1924) Gökalp 23 Mart 1876 da Diyarbakır'da doğmuştur. Asıl adı Mehmet Ziya’dır. Gökalp’ın yetişmesinde babasının çok etkisi olmuştur. Diyarbakır askeri rüştiyesini bitirdi. Farsça, Arapça ve Fransızca bilirdi.

Gökalp, Namık Kemal'in fikirlerinden etkilenmiştir. Hürriyet ve vatan fikirlerini onun eserlerinden öğrenmiştir. Baytar mektebini bitirdi. Bu mektebin son sınıfındayken siyasetle uğraşmış ve tıbbiyelilerce kurulan gizli bir cemiyete aza olarak girdi. Bu tür hareketlerinden dolayı tutuklandı ve Diyarbakır'a sürgün edildi. Orada İttihat ve  Terakki şubesi açtı. İlk yazılarını Dicle ve Peyman  isimli gazetelerde yazmıştır. Ziya Gökalp Türk milliyetçiliği alanındaki çalışmalarına da bu sıralarda başladı. Daha sonra genç kalemler dergisinde yazmağa başladı. Balkan Harbi sebebiyle İstanbul'a geldi. İstanbul’da çalışmaları daha hızlı ilerledi. Bir ara Malta ya sürüldü.1921 de yurda döndü 25 Ekim 1924 de öldü.

Ziya Gökalp Türk edebiyatına birçok eser vermiştir. Bunlar  şiir, manzum destan ve masal ,neşir, ilmi ve fikri makalelerden ibarettir. Gökalp büyük bir Türk milliyetçisidir. Ona göre "Türkçülük ,Türk Milletini yükseltmek demektir”. Türkçülüğün ve Milliyetçiliğin program ve felsefesini çizerek, millî akımın kalbi olmuştur. Dil ve din konularında da önemli fikirleri vardır.1910 yılında Genç kalemler dergisinde yayınlanan Turan isimli şiirinde vatanı anlatır.

Dili sadedir. Samimi ve halkın anlayacağı bir dildir. Ziya Gökalp Türk dilinin Milli esaslar dâhilinde gelişmesi ve zenginleşmesi hususunda büyük bir ehemmiyet vermekte ve Tük dilciliği için en doğru ve makul hedefleri doğruca göstermektedir. Ziya Gökalp gençlere örnek olmuş ve onları bu fikirleriyle etkilemiştir.

Eserleri : Şiirleri : Kızıl Elma (1913),Yeni Hayat )1918),Altun Işık (1913) Neşirleri :Türk Töresi, Türkçülüğün Esasları ,Türkleşmek İslamlaşmak  Muasırlaşmak ve Malta Mektuplarıdır.

Ziya Gökalp (B)

Güzel dil Türkçe bize
Başka dil gece bize
İstanbul konuşması
En saf en ince bize

Lisanda sayılır öz
Herkesin bildiği söz
Manası anlaşılan
Lügate atmadan göz

Uydurma söz yapmayız
Yapma yola sapmayıp
Türkçeleşmiş Türkçedir
Eski köke tapmayız

Açık sözle kalmalı
Fikre ışık salmalı
Mükeradif sözlerden
Türkçesini almalı

Ziya Gökalp

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için