foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini


AHMED-I
Osmanlı padişahı (Manisa 1590-İstanbul 1617). Mehmed lll'ün Handan Sultan'dan olan oğlu Babasının ölümüyle tahta çıktı ( 1603–1617 ).
Padişah olduğu sırada Osmanlı Devleti Avusturya ve İran ile savaşıyordu. İçeride ise Celali ayaklanmaları vardı. Çocuk yaşta başa geçtiği halde başarılı bir padişah oldu. Murat lll ve Mehmet lll dönemlerinde devlet yönetimlerine olumsuz etkileri olan büyükannesi Safiye Sultan'ı saraydan uzaklaştırdı. Doğu cephesinde Cigalazade Sinan Paşa'yı Batı cephesine Sadrazam Malkoç Ali Yavuz Paşa'yı serdar atadı. Kışı Karabağ'da geçirmek isteyen Sinan Paşa, ordu ileri gelenlerinin zorlamasıyla, askerini dağıtarak Van'da konakladı. Bundan yararlanan Şah Abbas l Van'a saldırınca Erzurum'a çekilmek zorunda kaldı. Daha sonra Selmas'ta İran kuvvetleri karşısında bozguna uğradı.(1605) Yavuz Ali Paşa ,Belgrat’ta ölünce sadrazamlığa atanan Lala Mehmet Paşa Peşte,Vaç, kalelerini (1604) ele geçirdi.1595 te kaybedilen Estergon'u geri aldı.(1605) Uyvar Weszprim, polata kaleleri Türkler ‘in eline geçti. Doğu serdarlığın atanan Lala Mehmet Paşa bu görevine başlamadan İstanbul'da öldü. Yerine Derviş Mehmet Paşa getirildi. Batı cephesi Serdar'ı Kuyucu Murat Paşa Avusturya ile Zitvatorok antlaşmasını yaptı.( 1606 ) yılında da Zitvatoruk Antlaşması ile Avusturya savaşına son verdi. Dönemin ünlü sadrazamı Kuyucu Murat Paşa'yı sadrazamlığa getirerek, Anadolu'yu karıştıran Celali ayaklanmalarını bastırdı. Daha sonra İran seferine gönderdiği Kuyucu Murat Paşa ölünce, Nasuh Paşa İranlılar la 1611 yılında barış antlaşması yaptı.

 

Ahmet I zamanında, Murat Reis ve Kaptanıderya Halil Paşa Akdeniz'de Osmanlı donanmasına başarılar kazandırdılar. 1617 yılında İran'a yeniden savaş açıldığı sırada, Ahmed I uzun süren bir mide hastalığına yakalanarak hastalanıp öldü. Hüküm sürdüğü dönemde güçlü bir devlet yönetimi kurmuş. Ayaklanmaları şiddet kullanarak bastırdı. Sadrazamları Derviş Mehmet ve Nasuh Paşaları idam ettirmekten çekinmedi. Dindardı Selim ll nin kaldırdığı içki yasağını yeniden koydu.
Ahmed-I dindar, hayırsever bir padişahtı. İstanbul'da ünlü Sultanahmet Camii'ni yaptırdı. Medine'deki kutsal yerleri tamir ettirdi. Savaşlara katılmadı. Edirne ve İstanbul'daki saraylarda zamanını av eğlenceleri ve şiir yazıp, tasavvufla uğraşarak geçirdi. Ahmed Han ve Bahtî takma adıyla yazdığı şiirleri daha sonra bir Divan'da toplandı.
Padişahlığı sırasında yaptığı en önemli değişiklik saltanatın babadan oğula kalması kuralını kaldırmasıdır. Bu yenilikle, hanedanın en yaşlı üyesi tahta geçiyordu. Böylece Bayezid-l ile başlayan ve Fatih Sultan Mehmed ile kanunlaşarak o güne kadar süregelen kardeş öldürme geleneği son buluyordu.
Ayasofya karşısında Mimar Mehmet Ağa'ya yaptırdığı altı minareli Cami (Sultanahmet Camisi) ile çevresindeki semt onun adını taşır.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için