foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini


ARİSTOTELES
Aristo Yunan felsefecisi.
İ.Ö. 384–322 yıları arasında yaşadı. Kendisi Eflatun'un talebesi ve İskender'in Hocasıdır. Makedonya Kralının özel hekimi olan babası ölünce Eflatun'un derslerini izlemek için Atina'ya gitti.20 yıl süre ile Eflatun'un hem öğerencisi hem de yardımcısı oldu. Hocasının ölümünden (i.Ö.384 sonra Makedonya'ya giderek Büyük İskender'in eğiticisi oldu. İskender'in kral olması ile (i.Ö.335) Atina 'ya döndü ve orada kendi felsefe okulunu kurdu.(Lykeion);Yapıtlarının büyük bir kısmını burada yazdı.İskender ölünce,dinsizlikle suçlandığı Atina'dan ayrılmak zorunda kaldı.Euboia (Eğriboz) Ada'sına gitti ve orada Khalkis kentinde öldü.
Aristoteles mantığın, karşılaştırmalı anatominin ve yer bilimin kurucusu sayılır. İlk sistemli filozoftur. İlmin her dalında kitap yazmış ve devrine göre çok ileri sayılan izahlarda bulunmuştur. Mantığı da ilk defa sistemleştirip ilim haline getiren odur.Yapıtlarının büyük bölümü günümüze kalmamıştır.En önemli yapıtı "metafizik incelemesi”dir.İlk çağın en geniş bilgisi ve orijinal filozofudur.Bu yüzden kendisine "Muallim-i Evvel" unvanı verilmiştir.
Özellikle düşüncenin akılcı bir biçimde sergilenmesi için "organon" adı ile toplanan bir dizi inceleme yazmıştır.Bunlardan başka fizik, biyoloji, psikoloji,edebiyat, siyaset,belagat, mutluluk ve ahlak üzerine pek çok yapıtı vardır.Bunlar bir dönemin bütün bilgilerini içermektedir.Aristoteles'in yeniçağdan önceki bütün düşünürlerin en moderni olduğu söylenebilir.Gerek İslam gerek Hıristiyan düşünürleri Aristoteles’ten çok fazla etkilenmişlerdir.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için