foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini


ARKHİMEDES
Yunanlı bilgin (İ.Ö.287–212)
Sicilya'da Syrakusai kentinde doğdu. İskenderiye de devrin ünlü Geometri bilgini Euklides'in derslerini izledi. Ülkesine dönünce bilimsel çalışmalara başladı.
Arkhimedes 'in birçok ünlü buluşu vardı. Bunlardan kendi adıyla anılanı en ünlüsüdür. Banyo yaparken vücudunun su içinde kalan kısmında bir hafiflik duyarak dışarı fırlayan ünlü bilgin, tarihe "Arkhimedes İlkesi" diye geçen ünlü buluşunu yapmıştı. Arkhimedes ilkesi kısaca şudur: Bir akışkan sıvı (sıvı ya da gaz) içine batırılan katı bir cisim, taşırdığı akışkanın ağırlığına eşit bir kuvvetle aşağıdan yukarı doğru itilir. Bu cisimlerin ağırlıklarının azalmış gibi gözükmesi, yukarı iten kuvvetin yer çekimi ile ters yönde oluşundandır.
Arkhimedes birçok geometri problemini inceledi. Yunan sayı sistemini geliştirdi. Kaldıraç ve kaldıraç yasalarını buldu."Bana bir dayanak noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım " sözü meşhurdur.
İ.Ö.214 yılında, Romalılar Syrakusai kentini kuşattılar. Arkhimedes kentin savunması için bulduğu aygıtlarla Romalılar'ı üç yıl oyaladı. Çok uzaklara ok ve taş atan aygıtlar (mancınık) yaptı. Küresel aynalarla güneş ışınlarını gemilerin yelkenleri üzerinde yoğunlaştırarak, Roma donanmasını yaktı. Sonunda Romalılar kente girdiler. Roma komutanı büyük bilgine dokunulmamasını istedi. Ne var ki, bir Roma askeri, söylediklerini cevaplamayan bilgine kızarak onu öldürdü. Söylentiye göre Arkhimedes o sırada bir geometri problemini çözmekle uğraşıyordu.


ARŞİMED PRENSİBİ
Hidrostatiğin temel prensibi olan bu prensip, sıvı içinde batan cisimlerin sıvı tarafından kaldırıldıklarını ve kaldırma kuvvetinin değerini belirtir.
Gerçektende sıvı içerisine batan bir cismin sıvı tarafından yukarı doğru itildiğini herkes gözlemiştir. Buna sıvı itmesi denir. Sıvı ilkesinin nedeni, sıvının içindeki cismin alt yüzeyine daha çok basınç kuvvetli uygulamasıdır. Sıvıların içlerindeki cisimleri yukarı doğru kaldırma nedenlerini düşünen Arşimet, sonunda nedenini buldu. Arşimet prensibine göre "sıvı içerisine batırılan cisimler, sıvı içinden taşırdıkları sıvı ağırlığı kadar bir kuvvetle aşağıdan yukarı doğru iletilirler. “Buna göre cisimler battıkları sıvı içinden kendi hacimleri kadar sıvı taşırırlar. Bu hacimdeki sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit olacağından "kaldırma kuvveti=Cismin batan kısmının hacmi sıvının yoğunluğu" şeklinde ifade edilebilir.
Yukarıdaki sonucu teorik olarak şöyle gerçekleriz.
Cismin yukarı doğru itilmesine neden, sıvının cisim üzerin uyguladığı basınç kuvvetlerinin farkıdır. Şekilde görüldüğü gibi bir sıvı içerisindeki silindirin yan yüzeyine eşit ve zıt yönlü F basınç kuvveti uygulandığından bunlar birbirini dengeler. Yani yan yüze etki eden basınç kuvveti bileşkesi sıfırdır. Cismin üst ve alt yüzüne etki eden basınç kuvvetlerinin değerleri sırasıyla

F1=h1.d.A F2=h2.d.A dır. Burada d sıvı yoğunluğunu, A silindirin alt ve üst taban yüzeylerini göstermektedir. Kaldırma kuvveti Fk=F2-F1 olacağından
Fk =h2dA-h1d.A bu da fk=d.A (h2-h1)/h
h silindirin hacmini gösterdiğinden fk=d.V bulunur.
Buradan Arşimet prensibinin yorumu yapılabilir. Kaldırma kuvveti sıvı yoğunluğu ile sıvı içindeki cismin hacmi çarpımı kadardır. Arşimet prensibini deneysel olarak ta doğrulayabiliriz. Arşimet terazisinin bir kefesine boş bir kap konur ve bu kefenin altındaki çengele bir metal silindir asılarak terazi dengeye getirilir. Bundan sonra kefeye asılı bulunan cisim, bir taşıma kabını dolduran suya batırılır ve taşan su alınır. Bu sırada terazi dengesi bozulmuştur. Taşan bu cismin asılı bulunduğu kefedeki boş kaba konursa denge yeniden kurulur. Deneyi başka bir sıvı ile tekrarlarsak, aynı sonuca ulaşırız. Sıvıların kaldırma kuvveti, cismin sıvı içinden taşırdığı sıvının ağırlığı kadardır.
Arşhimed prensibi ile cisimlerin yoğunluklarının bulunması
Arşimet prensibinden yararlanarak cisimlerin yoğunluklarını bulabiliriz.Bunun için dinamometre ucuna bağladığımız cismin ağırlığını ölçeriz.,buna Gn diyelim cismin tamamen su içine daldırılıp ağırlığını ölçeriz,buna da GSu diyelim.Gn-Gsu cismin hafifleme miktarı suyun kaldırma kuvvetine eşittir,suyun yoğunluğu l gr/cm3 olduğu için bu değer aynı zamanda cismin hacmini gösterir.
Bu halde cismin yoğunluğu (dc)
dc=Gn/Gn-Gsu
bağıntısı ile bulunur. Eğer cismi birde yoğunluğu bilinmeyen bir sıvı içine tamamen batırıp ağırlığını ölçer ve buna da G sıvı dersek Gn-G sıvı sıvının kaldırma kuvvetini yani cisim hacmi kadar sıvı ağırlığını gösterir ki, buradan sıvının yoğunluğu (d3) yandaki bağıntı ile bulunur.
Şekilde deneyde elde edilen ölçülere göre yukarıdaki bulduğumuz bağlantıları kullanırsak
Gn=78 gr ise
Gsu=68 Gr
Gsıvı=69 gr.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için