foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini


ÂŞIK PAŞA
1272–1333 arsında yaşadığı ve yaşamı üzerinde fazla bilgi mevcut değildir.
Asıl adının Ali olduğu, Horasanlı Baba İlyas Soyundan Baba Muhlis'in oğlu olduğu bilinmektedir. Bir ara elçi olarak Mısır'a gittiği dönüşte Emir Çobanoğlu Timurtaş'ın vezirliğini yaptığı, onun düzenlediği ayaklanma başarısızlığa uğrayınca, Mısır’a kaçtığı belirtilir. Bir süre Mısır'da hapis yattığı, dönüşte Kırşehir'de hastalanarak öldüğü sanılmaktadır. Âşık Paşa çağının siyasal eylemlerine karışması, Kırşehir’de kurduğu zaviyede Sünni inançlara uygun bir tasavvuf düşüncesini yaymıştır.
İyi bir öğrenim görmüştür. Güçlü bir ozan olmamasına karşın Türkçe'nin gücünü kavramış, Ulusal dile dayanan bir edebiyat kurmaya çalışmıştır.
Yazdıklarını halkın anlamasına verdiği önemi:
Gerçi kim söyledi bunda Türk dili
İlle malum oldu mana menzili
Dizeleriyle dile getirir. Çağına egemen olan dil anlayışına da
Çün bileşin cümle yol menzillerin
Yirmegil sen Türkü Tacik dillerin
Kamu dillerde var idi zabt ü usul
Bunlara düşmüş idi cümle ukül
Türk diline kimsene bakmaz idi
Türkler'e hergiz gönül akmaz idi
Türk dahi iblmez idi ol dilleri
İnce yolu ol ulu menzilleri
Dizeleriyle eleştirir.
Âşık Paşa’nın en ünlü yapıtı. "Garibname " ve öbür yapıtları incelendiğinde, öğretici olma kaygusunun, sanatsal amaçlara üstün tutulduğu görülür. Ama bir mutasavvıf ve Türkçeci olarak kendinden sonra gelenleri etkilemiştir. Süleyman Çelebi'nin Mevlidi'nde Âşık Paşa'nın etkisi belirgindir. Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır. Yunus Emre biçimiyle yazdığı şiirleri de vardır.
Yunus emre etkisindeki İlahi ve gazelleri, Abdülbaki Gölpınarlı'ca Yunus Emre ve Tasavvuf (1961) adlı kitapta toplanmıştır. Fakr-name, Vasf-ı hal, Hikâye ve Kimya Risalesi adlı mesnevileri de Agâh Sırrı Levent 'çe yayınlanmıştır.(1953–1954)

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için