foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini


aşik veyselÂŞIK VEYSEL
Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde doğmuş saz şairi (1894–1973).Ailece çiftçiydiler. Yedi yaşında yakalandığı çiçek hastalığı sonunda gözlerini kaybetti. Çevre geleneği onu sazla ilgilenmeye ve zamanla Çamşıklı Ali Ağa'dan saz dersleri almaya ve saz çalmaya başladı. Ezberlediği usta şiirlerini okudu, müziğe uydurdu. İlk evliliği mutsuz bir evliliğe dönüşmesi şairi köy köy kasaba kasaba dolaşmaya başladı. Cumhuriyetin 10.yılında Ankara'ya kadar geldi. A.Kutsi Tecer'in Sivas'ta ki öğretmenliği sırasında 1930–1934 düzenlenen halk şairleri bayramında dikkati çekti. Köy enstitülerinde saz ve Türkü öğretmenliği yaptı. İlk kitabı deyişler 1944 te basıldı. Sonraki eserleri sazımdan sesler adlı eserde toplandı. Sazla şiir söyleme tekniği hece vezniyle dörtlük birimi daha çok koşma biçimiyle yalın dili Veysel'in tam bir halk ozanı saz şairi sayılmasını gerektirir. Çağdaş bilinçle işlediği konular zenginliği, ince duyarlığı, çok özgün ve duyulmamış imgeleriyle güncel şiirimizde onurlu bir yeri hak eder.


Âşık Veysel aşk,doğa,tasavvufi inançlar,toplumsal gerçekler gibi,değişik konuları halk şiiri geleneği içinde ustaca birleştirmiştir.Çağdaş kültür verilerinden de yararlanarak halk şiirinin dil deyiş ve öz açısından zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. Zengin, aydınlık, iyimser iç dünyası, şiirlerine de yansıtmıştır. Şiirlerinde yerel deyişlerle beslenmiş arı bir dil kullanmıştır. Bilime gelişime inanan demokrasiyi yücelten, yurt sevgisini öne alan ozan 1940 ların kültür politikasının da etkisiyle geniş kitlelerce tanınmış ve sevilmiştir.
Doğa sevgisini ve toprağa bağlılığı güçlü bir biçimde vurgulayan "Kara toprak" şiiri ozanın duyum gücünü, yaşamı algılayış ve yorumlayış biçimini de yansıtır.
Şiirleri: Deyişler (1944),sazımdan Sesler (1950), Dostlar Beni Hatırlasın (1970) adlı kitaplarda toplanmıştır.
Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sadık yârim kara topraktır
Beyhude dolandım boşa yoruldum
Benim sadık yârim kara topraktır.
Nice güzellere bağlandım kaldım
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
Her türlü isteğim topraktan aldım
Benim sadık yârim kara topraktır.
Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
Yemek verdi ekmek verdi et verdi
Kazma ile döğmeyince kıt verdi
Benim sadık yârim kara topraktır.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için