foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Okul Yolu
Bir Eğitim Sitesi

Okul Yolu

İdareci Öğretmen ve Öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tasfiye Amaçlanıyor!

egitim sen

Eğitim Emekçilerine Yönelik Her Türlü Yasa Dışı Müdahalenin Karşısındayız

Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Devamı

,

 

Makale Dizini


ATTİLA
Batı Hun hükümdarı (400–453)
Babasının sağlığında gençliğinin bir kısmını Roma'da geçirerek onların siyaset ve askerlik bilgilerini öğrendi. Amcası , Ruga'nın ölümü üzerine kardeşi Bleda ile birlikte tahta çıktı.445 te kardeşini öldürerek tek başına imparator oldu.Bizanslılar la önceden yaptığı anlaşmayı bozarak büyük bir ordu ile Balkan seferine çıktı,bugünkü,Büyük Çekmece'nin bulunduğu yere kadar ilerledi.Burada Bizanslılar la Anatolios antlaşması'nı yaptı. Bizans oldukça ağır şartlarla bu antlaşmayı onaylamak zorunda kaldı.Ama447 de yeni bir antlaşmayla şartlar yumuşatıldı.
Bu tarihten sonra Attila Bizans'la değil Batı Roma İmparatorluğu ile uğraştı.451 de çıktığı Galya seferi hem Roma ordularını hem de Hunlar'ı ağır kayıplara uğrattı.Attila Tuna kıyısına çekilip kışı geçirdi.Askeri eksiklerini ve kayıplarını gidererek Kuzey İtalya'ya yürüdü.452;Roma 'ya kadar ilerledi.Ordusu bitkin düşen Attila ,Papa ll Leo'nun ricasını kabul etmek bahanesiyle Roma'ya girmekten vazgeçerek geri çekildi.453 te evlendiği gece ölü olarak bulundu.
Attila sade bir hayat süren zalim ama çevresinde adil olarak tanınan bir hükümdardı. Yaptığı sürekli akınlar ve savaşçılığı nedeniyle Batı halklarınca "Barbar" diye nitelendirildi.Oysa o dönemlerin diğer hükümdarları ondan daha az kan dökmüş değildir.Burada önemli olan,o dönemde Avrupa'da Hıristiyanlığı kabul etmeden kalmış tek büyük kitlenin , Hunlar olmasıdır.Bu da Hıristiyanların Hunların güçlü hakanına niçin "barbar,zalim,yıkıcı" sıfatlarını yakıştırdıklarını anlaşılır kılar.Şaman dininden olan Attila'nın Hun devleti açısından önemi 45 i aşkın ayrı soydan gelen kavim ve devleti kendi birliği altında toplamasıdır.Hunlar bu liderden yoksun kaldıklarında dağılmış,eriyip gitmişlerdir.

,,

 

Sözleşmeli öğretmenlik

turk egitim sen

Mersin 1 no’lu şube, veliler tarafından darp edilen öğretmenler için basın açıklaması yaptı.

Mersin Akdeniz Güney Ortaokulu'nda veliler tarafından darp edilen öğretmenlerimize sahip çıkmak ve son zamanlarda eğitim çalışanlarına karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve kınamak için Türk Eğitim Sen yöneticileri, Türkiye Kamu Sen in diğer iş kollarındaki yöneticileri  ve üyeleriyle beraber basın açıklaması yaptı.  Devamı

Eğitim kovayı doldurmak değil

egitim bir senDenetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

Bir medeniyetin insanlığa olan faydasının, onun eğitim alanındaki başarısıyla ölçülmeye başlandığı günümüzde, neredeyse tüm toplumlar devletler eliyle eğitim sistemlerini daha nitelikli, daha etkili ve daha iyi hâle getirmek gayretindedir. Eğitimde kalite, öğretmenlik mesleğinin niteliği ve itibarı, fırsat ve imkân eşitliği, Devamı

 

,,,

 

Lütfen Paylaşalım

 

web servis

site ekle site ekle

Eğitim öğretim yılı

egitim is

Yargı Kararını Verdi: Eğitim Kamusal Bir Hizmettir ve Kamu Eliyle Yürütülmelidir

Hizmet Vakfı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün Yürütmesi Durduruldu 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin Devamı

Minnetle anıyoruz

turk egitim sen

Meb’i kim yönetiyor?

Yönetici Görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından  yapılacağı duyurulmuş  Milli Eğitim Bakanlığı, geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmiş idi. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Devamı

 

Kotanlı: üniversitelerde torpil ve ayrımcılığa son verilsin

 

Üniversitelerde çalışan idari personelin torpil ve sendikal kayırmacılıktan müthiş derecede rahatsız olduğunu; üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin; başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının iyice arttığını söyledi.”Daha öncede yaptığımız açıklamada dile getirdiğimiz gibi üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum, üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın sendikal ayrımcılık yapmayın. Devamı için